Olika former av lögn – Del 18 – Undanhållen kunskap om individen

Framsteg har gjorts inom vetenskapen, framsteg som har genererat växande klyftor mellan folkets kunskap om sig själva och elitens kunskap om dem. Kunskapen undanhålls medvetet från folket, från utbildningen, och används av den härskande eliten. Tack vare biologisk forskning, neurovetenskap, psykiatrisk forskning och tillämpad psykologi, så har ”systemet” fått en mycket avancerad kunskap om människan, […]

Så verkar Internet Archive och Wayback Machine för bättre evidens i San Francisco

En ideell föreing i San Francisco arkiverar miljarder hemsidor i ett försök att bevara Internets historik. En dimmig septemberlunch i San Francisco så lär en grupp forskare och datavetare ha suttit runt fällbara plastbord i det som en gång var en kristen vetenskaplig kyrka [en självmotsägelse likt ”vuxna barn”?], som evangeliserade om öppna källor av […]

Pseudovetenskap – Professor emeritus i meteorologi om klimatforskningen

”Det kanske allra mest oroande är en ökad tendens till pseudovetenskap inom klimatforskningen. Detta visar sig i tendensen att endast rapportera om det som stöder en klimathypotes och avstå att berätta om det som avviker. Till och med extremt kallväder som i årets vinter i nordöstra USA och Kanada anses vara en följd av växthuseffekten. Skulle Karl Popper levat idag skulle vi säkert fått möta en våldsam kritik mot detta beteende.

Vetenskap – Ödmjukhet är motsatsen till tron på ”hård kausalitet”

Ordet ”ödmjuk” är olämpligt för mig. ”Mjuk” inför ”ödet”. Jag tror inte på något av delarna, särskilt inte såsom ateist och vetenskapligt lagd. Eftersom jag därför tror ”hårt” på ”kausalitet”, d.v.s. orsak och verkan, är jag själv mycket dålig på att bita i gräset och ödmjuka mig, särskilt inför svulstiga titlar, eller inför maktfullkomliga människor som vill leda men inte kan leda och inte förtjänar att leda. Trots detta är det en god ledaregenskap att bita i gräset ibland, särskilt när man gör det inför mer sannolika teorier om hur saker och ting förmodligen ligger till. Det är så Professor Göran Sjöberg verkar se på saken: