Vänsterpartiet lägger nya lagförslag för att bekämpa hedersrelaterat våld

Vänsterpartiet vill skärpa bestämmelserna om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, fördubbla det ekonomiska stödet till tjej- och kvinnojourerna, öronmärka en del av det ekonomiska stödet till de nationella tjej- och kvinnojourerna, samt avskaffa tvåårsregeln.

Altruism, Empati och Förstånd – Vi måste hjälpa barnen och kvinnorna

Igår tittade jag på en engelsk video om Sverige från ”Angry Foreigner” (Arg utlänning). Han sätter fingret på vad som verkligen är Altruism, Empati och Förstånd och om hur man INTE hjälper barn. Det är viktigt för att kunna förstå HUR man hjälper barn på riktigt, d.v.s. hur man blir god på riktigt.