Theresa May om Julian Assange – ”Ingen står över lagen” – James O’Neill ger svar på tal

Björn Nilsson har översatt texten som lagts upp på Global Politics. Läs hela!

Annonser

Översättning – Paul Craig Roberts – Som förväntat så ljuger mainstream-media som borstbindare om House Intelligence Committee-rapporten

Källa: Global Reasearch – As Expected, Mainstream Media Lie Through Their Teeth About House Intelligence Committee Report

Som förväntat så ljuger mainstream-media som borstbindare om House Intelligence Committee-rapporten

Global Research, 03 Februari, 2018
Region: USA
Tema: Lag och Juridik, Media-desinformation

House Intelligence Committee-rapporten om FBI/DOJ-bedrägeriet i FISA-domstolen har nu släppts. Jag har läst den så kallade ”Nunes Memo”. Såvitt jag kan se så säger rapporten från House Intelligence Committee exakt vad det tidigare släppta Memorandum-åsikten och vad Ordern från FISA-domstolen självt säger. Jag postade domstolsdokumentet här — och förklaringar av det här and här.

FISA-domstolsdokumentet, som avklassificerats och släppts, innehåller bekännelser från både FBI och DOJ att underrättelsetjänsterna vilseledde domstolen och felaktigt förvärvade övervakningstillstånd. FBI och DOJ felkategoriserar sitt domstolsbedrägeri som ett ”misstag”. Underrättelsetjänsterna tillhandahåller domstolen förbättringar i sina förfaranden så att de inte ska göra ”misstag” i framtiden.

Varför rusade FBI och DOJ in för att bekänna sig hos FISA-domstolen? Anledningen är att NSA-direktören Admiral Rodgers upptäckte deras olagliga spionage, undersökte det, och lät det bli känt att han rapporterade FBI:s och DOJ:s ämbetsbrott till FISA-domstolen. Admiral Rodgers informerade också president Trump.

Allt detta är känt. Men House Intelligence Committee och Vita huset släppte ”Nunes Memo” utan att påpeka att det redan bekräftats av FISA-domstolen självt och av NSA-direktören Admiral Rogers. Varför?

En följd av denna fortsatta republikanska inkompetens är att det tillåter de presstituerade, som också vet om FISA-domstolens memorandum, att ignorera att bekännelser som bekräftar ”Nunes Memo” ligger i FISA-domstolens händer. Följaktligen är de presstituerade, såsom CNN-hororna, i full färd med sitt smutsiga oärliga arbete av att rapportera felaktigt om de dokumenterade fakta som finns i House Intelligence Committee-rapporten såsom ”Nunes hävdande”, ”Nunes påståenden”, ”ett omtvistat GOP-underrättelse-memo som påstår FBI-missbruk” och så vidare. Se t.ex. detta.

Vi vet att det inte finns ett uns av integritet i de prestituerade medierna och ingen respekt över huvud taget för sanningen. Pressens presstituerade är en lögnfabrik. Inget annat kan sägas till deras fördel. De CNN-presstituerade Pamela Brown och Jim Sciutto fövränger dokumenterade konstateranden från House Intelligence Committee, konstaterade resultat av det släppta FISA-domstolsdokumentet såsom ett ”högt kontroversiellt memo” som ”är den mest explicita republikanska ansträngningen hittills för att diskreditera FBI:s undersökning av Trump och Ryssland, som påstod att undersökningen var ingjuten med en anti-Trump-fördom under Obama-administrationen och var stöttad av politisk oppositionsforskning.”

Är Pamela Brown och Jim Sciutto så fullständigt inkompetenta att de är omedvetna om att oändliga e-postmeddelanden avslöjar anti-Trump-fördomar och att Steele-dossiern var betalad politisk oppositionsforskning? Hur kan någon som låtsas vara en reporter låtsas om att inte känna till tillgängliga dokumenterade obestridda fakta?

FBI, det vill säga den kriminella organisation som borde bli anklagad för konspiration mot USA, påstår felaktigt att ”memot utesluter viktig information som skulle kunna påverka dess sanningshalt.” Det gör det inte. Du hittar samma information i FISA-domstolsdokumentet. Dessutom kan Admiral Rogers sättas i vittnesbåset, och han kan bekräfta att FBI och DOJ vilseledde FISA-domstolen för att få tillstånd att spionera av partipolitiska skäl.

Varför republikaner, beväpnade med tillräcklig information för att krossa FBI, Obama DOJ, DNC, och den presstituerade konspirationen, inte kan få ordning på sitt handlande tillsammans är ett mysterium.

Jämför orden från den amerikanska advokaten Joe DiGenova med orden från CNN:s presstituerade.Doktor Paul Craig Roberts var biträdande redaktör och kolumnist för den välkända The Wall Street Journal www.wsj.com. Här några poster som involverar Wallstreet Journal. Här ex. i New York Times om galenskapen med frihandel. År 1993 rankades Forbes Media Guide Paul som en av de sju toppjournalisterna i USA. President Ronald Reagan utsåg Roberts till biträdande finansminister för ekonomisk politik. Paul Craig Roberts egen beskrivning. Svenska Wikipedia om Paul Craig Roberts. Engelska Wikipedia om Paul Craig Roberts.


Översättarens kommentar:
– Kan det vara så att Donald Trump inte är intresserad av att få någon FBI-agent dömd för brottslighet, men snarare vill låta FBI:s brottslingar komma undan av något annat skäl? Ex. att Trump vill visa ledaregenskapen måttfullhet mot FBI-inkompetensen, d.v.s. exakt den måttfullhet som Demokraterna anklagar honom för att sakna? Eller kan det vara så att uppgifterna som producerats olagligt och läckts olagligt i själva verket kan vara sanna, vilket egentligen är mindre intressant, dels eftersom perverst kissande inte är olagligt beteende, dels för att USA begått och begår verkliga brott i världen som är så mycket större än elitens eventuella kiss-beteende eller kärring-lik ryktesspridning?

 

Patriotism – Kommunistiska partiets ordförande polisanmäler ÖB Micael Bydén för högförräderi

Igår onsdag 6 september anmälde Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson överbefälhavaren Micael Bydén och hans föregångare Sverker Göranson för högförräderi, enligt Anders Romelsjö. Jag anser att det var ett mycket patriotiskt initiativ som jag ställer mig bakom, med tanke på de risker jag anser att makthavarna utsätter Sverige för. Robert Mathiasson säger bl.a. :


”Det är tydligt hur de har agerat för att Sverige ska bringas i beroende av utländsk makt och de har med utländskt bistånd framkallat fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter. Enligt svensk lag har de med andra ord gjort sig skyldiga till högförräderi”

Följer man ordergivningen så utgår den från regeringen som tillsats av riksdagen som valts av folket, men folket är inte enigt i Nato-vurmen enligt Sifo, så något har definitivt gått snett i vår maktapparat. Det är evident att det kan handla om högförräderi, eller någon typ av organiserad brottslighet, eller båda delar. Robert Mathiasson fortsätter:


”Både Bydén och Göransson har starka kopplingar till USA:s militär och krigsindustrin, och det finns all anledning att misstänka att de inte arbetar med Sveriges bästa för ögonen, och därför polisanmäler jag dem”

Vilka kopplingarna är till det militärindustriella komplexet framgår av Mathiassons polisanmälan och Romelsjös artikel:

”Sverker Göranson och Micael Bydén arbetade runt millennieskiftet som militärattachéer i Washington DC, uppdrag som innebär nära kontakter med både främmande makt och privata näringslivsintressen inom militärindustrin. Göranson och Bydén har även haft ledande befattningar i Natoledda militära insatser på Balkan och i Afghanistan. ”

”Bydén erkänner att det finns en agenda bakom det som han själv och tidigare Göranson gjort som överbefälhavare. Med tanke på Göransons och Bydéns nära kontakter med främmande makt och med privata ekonomiska intressen finns anledning att misstänka att de inte handlar med Sveriges bästa för ögonen. Misstanken stärks av att Sverker Göranson våren 2016, sex månader efter att han slutade som överbefälhavare, tillträdde en tjänst som rådgivare åt Saab – Sveriges största producent av krigsmateriel – med placering i USA.”

Jag noterar att man i Nürnbergrättegångarna kom fram till att man inte måste lyda order. Blir man uppmanad av regeringen att begå det som kan anses vara en brottslig handling, som dessutom går stick i stäv med folkviljan, så kan man faktiskt avgå, eller kanske göra militärkupp och utlysa nyval och berätta för folket om varför man väljer att göra det man valt.

Jämförelsen med det imperialistiska Hitlertyskland skulle kunna avfärdas som argumentationsfelet ”ad Hitlerum” men de haltar tyvärr inte det minsta med tanke på USA:s många olagliga invasioner i världen och Sveriges medlöperi i olaglig imperialism. Man bör nog inse att ÖB definitivt är en av de huvudansvariga ifall domstolen (eller en framtida folkdomstol) beslutar att det rör sig om ett brott mot svensk brottsbalk.

Själv anser jag att militärövningen Aurora17, tillsammans med med USA i närheten av Ryssland, med stor rimlighet borde anses vara ett brott mot vår grundlag, ett brott mot vår demokrati, d.v.s. det faktum att folket inte vill se detta vapenskrammel ihop med USA intill Ryssland, s.a.s. ett brott mot svenska mentalt friska värderingar, förmodligen också ett direkt brott mot brottsbalken, samt ett brott mot varje logisk och känslomässig rimlighet och definitivt ett brott mot vår egen och våra grannars säkerhet, som definitivt kan liknas med att Sovjet plötsligt utför övningar på norra sidan av Kuba…

Jag hoppas att polisen väljer att ta anmälan på fullt allvar även om det kanske är olyckligt att det endast är Kommunistiska partiets partiledare som lämnar in polisanmälan och inte fler politiker ur flera olika partier, med tanke på ohederliga tankesmedjors och opatriotiska fulmediers felaktiga användning av begreppet kommunism, som definitivt är en intressant ideologi som borde respekteras på en mängd olika vis. och som har den evidenta potentialen att tillfredsställa invånarnas verkliga behov i vilken nation som helst i världen.

De inblandades beteenden gör att jag blir betänksam vad gäller det mentala tillståndet, som för mig förefaller vara något som liknar Dr. Strangelove i filmen med samma namn. Även om jag misstänker någon form av utpressning eller mutbrott så är jag nästan helt säker på att det rör sig om ren dumhet när man leker med Sveriges, våra grannars och världens säkerhet. Det verkar inte finnas någon annan rimlig förklaring till beteendet förutom en. Det kan handla om eliternas ömsesidiga vilja att försätta folket i paniktillstånd, vilket gör att de villigt kommer marschera vart helst eliten vill.

”… naturligtvis vill folket inte kriga. Varför skulle någon fattig dräng på en gård vilja riskera sitt liv i ett krig när det bästa han kan få ut av det är att komma tillbaka till sin gård i ett stycke? Naturligtvis vill de vanliga människorna inte ha krig; varken i Ryssland eller i England eller i Amerika, eller för den delen i Tyskland. Det är förstår vi. Men trots allt är det landets ledare som bestämmer politiken och det är alltid en enkel sak att dra folket med sig, oavsett om det är en demokrati eller en fascistisk diktatur eller ett parlament eller en kommunistisk diktatur.”
/Hermann Göring

”… of course, the people don’t want war. Why would some poor slob on a farm want to risk his life in a war when the best that he can get out of it is to come back to his farm in one piece? Naturally, the common people don’t want war; neither in Russia nor in England nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a Parliament or a Communist dictatorship.”
/Hermann Göring

… men jag är givetvis öppen för andra förklaringar, öppna eller anonyma i kommentarsfältet.

Jag hoppas som patriot att vi kan skapa ett modernt totalförsvar som följer folkviljans önskemål om alliansfrihet och neutralitet och att yttrandefrihet och demokrati kommer skattas högre av politiska ledare i framtiden, samt att folket kan stå enat i denna viktiga fråga och pressa sina representanter i alla svenska riksdagspartier.

Lästips för militärer:

https://en.wikipedia.org/wiki/War_Is_a_Racket
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Untold_History_of_the_United_States#Companion_book
Because we say so – Noam Chomsky

Syftet med rysshetsen – Aristokratin döljer sin egen ruttenhet genom illusionism

I en artikel på Global Research finner jag en intressant slutsats om vad rysshetsen sannolikt kan komma ifrån:

”Syftet med de där förvrängda ”nyhetshistorierna” kan vara en längtan från såväl Demokratiska partiets aristokrater som republikanska partiets aristokrater att avleda allmänhetens uppmärksamhet bort från den djupare förståelsen som driver ”berättelsen”” … ” [Det är] ruttenhet hos den amerikanska aristokratin, som kontrollerar de båda amerikanska politiska partierna, att lura den amerikanska allmänheten. Målet är att skydda aristokratin. Det är inte publicerbart, det är amerikansk samizdat [självpublicering]. Korruption styr Amerika. Allmänheten gör det inte.”

”The purpose of those distorting ‘news’ stories might be a desire, on the part of both the Democratic Party aristocrats and the Republican Party aristocrats, to distract the public’s attention away from the far deeper understanding that drives the “narrative”” … ” [It is the] rot by the U.S. aristocracy, which controls both of America’s political Parties, to deceive the American public. The objective is to protect the aristocracy. That’s not publishable; it is American samizdat [self-publication]. Corruption rules America. The public do not.”

Jag noterar att rysshetsen från aristokratin i Sverige är likartad. Berättelsen hetsar mot en yttre fiende för att aktivera ödlekomplexet hos den omedvetna massan. Tricket är illusionism, avledningsmanöver, och tricket är välkänt. Redan aristokraten Hermann Göring menade:

”Givetvis vill gemene man inte ha krig; varken i Ryssland, eller England, eller Amerika, inte heller i Tyskland. Det förstår vi. Men hur som helst, så är det ledarna i landet som bestämmer politiken, och det är alltid en enkel sak att dra med folket, vare sig det är en demokrati, eller en fascistdiktatur, eller ett parlament, eller en kommunistdiktatur. Med eller utan röst, så kan folket alltid fås att följa ledarnas påbud. Det är enkelt. Allt du behöver göra med dem är att säga att de blivit anfallna och anklaga pacifisterna för brist på patriotism och exponera landet för fara. Det fungerar på samma sätt i varje land.”

Aristokratin bedriver krig i alla dessa länder. Aristokratin gör det ofta genom att finansiera båda sidorna i krigen, genom att ljuga i monopolkapitalistiska medier mot folkets uttryckliga vilja, mot moralisk rätt, mot demokrati och även ofta mot laglig rätt. Medlet är helt tydligt korruption. Konsekvenserna är pinsamt frånvarande, åtminstone för aristokratin … än så länge …

oliver-stone-80x80
”Krig genom historien har utkämpats för erövring och plundring. … Och det är krig i ett nötskal. Överklassen har alltid förklarat krigen; den underkuvade klassen har alltid utkämpat slagen. ”
/ Oliver Stone

“Wars throughout history have been waged for conquest and plunder. … And that is war in a nutshell. The master class has always declared the wars; the subject class has always fought the battles.”
/Oliver Stone

anna_lindh_80x80
”… världen har fler demokratier än någonsin, och mänskliga rättigheter befinner sig högt på nästan alla länders dagordning. Ändå, är korruption och förtryck alldeles för vanliga hot mot det demokratiska samhället. Och vi har sett en dramatisk ökning, de senaste 10 -15 åren, av etniska konflikter och humanitära kriser med brott mot mänskliga rättigheter som viktiga delar., men också mer av korruption. Mänskliga rättigheter prisas mer än någonsin – och kränks mer än någonsin.”
/Anna Lindh

”… the world has got more democracies than ever, and human rights are high on almost every country’s agenda. Still, corruption and oppression are far too common threats to the democratic society. And we have seen a dramatic increase, the last 10-15 years, of ethnical conflicts and humanitarian crises with human rights violations as important elements., but also more of corruption. Human rights are praised more than ever – and violated as much as ever.”
/Anna Lindh

Molnsådd – Rhode Island antar lag för att reglera Geoengineering (klimatmodifiering)?

Detta handlar inte om clickbaits och tokerier från Youtube av inkompetenta individer, som utan förkunskaper i energiteknik eller meteorologi, filmar kondensstrimmor från passagerarflygplan vid olika temperaturer och tryckförhållanden. Nejdå. Detta är ett mycket vettigt lagförslag från en politisk representant från Rhode Island. Om lagförslaget redan är godkänt vet jag inte, men jag har ändå översatt två intressanta bitar ur lagförslaget:

Den [Lagen] antas av generalförsamlingen enligt följande:
AVSNITT 1. Avdelning 23 i de allmänna lagarna med titeln ”HÄLSA OCH SÄKERHET” ändras härmed genom att lägga till följande kapitel:

KAPITEL 23.8
Klimatmodifieringslag år 2017

”It is enacted by the General Assembly as follows:
SECTION 1. Title 23 of the General Laws entitled ”HEALTH AND SAFETY” is hereby

amended by adding thereto the following chapter:

CHAPTER 23.8
THE GEOENGINEERING ACT OF 2017”

Lagen kommer göra det illegalt och straffbart enligt följande:

”Varje person som definieras i detta kapitel och någon annan tjänsteman som bedriver någon vädermodifieringsverksamhet inom och/eller över något område av staten eller som inte följer styrelsens beslut ska straffas med böter av inte mindre än femhundratusen dollar ($ 500 000) eller fängelse i minst hundranittio (190) dagar, eller med både böter och fängelse, och varje sådan person skall anses vara skyldig till ett separat och distinkt brott för varje dag under vilken varje enskild handling av vädermodifiering har genomförts, upprepats eller fortsatt.”

”Any person, as defined in this chapter, and any officer thereof, who engages in any geoengineering activity within and/or above any area of the state or who fails to comply with the decision of the director, shall be punished by a fine of not less than five hundred thousand dollars ($500,000) or by imprisonment for not less than one hundred ninety (190) days, or by both fine and imprisonment; and every such person shall be guilty of a separate and distinct offense for each day during which each act of geoengineering has been conducted, repeated or continued.”

Väl värt att tänka två gånger för lantbrukaren som vill ge sig upp i luften med sitt flygplan för molnsådd på Rhode Island alltså.

Nyheten fick jag reda på via Conny Lundberg.

Mer intressant:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geoengineering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Molns%C3%A5dd

Extremism ska lagstiftas och mentalvårdas bort ur samhället

Extremism skall lagstiftas och mentalvårdas bort ur samhället demokratiskt via brottsbalken. Här har vi några exempel på vad som kan tänkas införas om Vetenskapliga partiet får makten.

Den person som gör sig skyldig till eller medverkar till ovetenskapligt skärande i barn som saknar medicinsk grund eller som planerar att skära i sina barn av religiösa eller kulturella grunder ska dömas till mental vård på obestämd tid och med en minsta vårdtid på ett år, samt dömas till permanent utvisning ur landet om så är möjligt. Om personen är utländsk medborgare och friskförklaras och inte bedöms skära i fler barn efter utvisningen kan vård göras om till utvisning.

Den person som gör sig skyldig till att propagera för våld eller uppvigling på religiösa grunder ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år samt permanent utvisning ur landet om så är möjligt, så vida det inte finns rimliga skäl för våldet såsom propageras ex. självförsvar.

Den person som gör sig skyldig till hot eller mutor mot annan person i syfte att avbryta relation med annan individ p.g.a. ras, eller religiös bakgrund ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år samt permanent utvisning ur landet om så är möjligt

Den person som gör sig skyldig till att påtvinga annan individ religiösa ceremonier eller religiösa eller traditionella klädesplagg medelst hot eller mutor ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år och därefter utvisas om så är möjligt.

Den person som gör sig skyldig till att inneha en skrift som uppmanar till våld eller uppvigling på religiösa grunder och propagerar för denna skrift ska dömas till mental vård på minst en månad och högst ett år och därefter utvisas om så är möjligt.

Den person som gör sig skyldig till att avla barn i religiöst invasionsyfte att överbefolka och indoktrinera sina barn i en sekteristisk religion i syfte att ta över och avskaffa demokratin skall dömas till sterilisering, mental vård och permanent inlåsning. Friskförklaring leder till permanent utvisning om så är möjligt.