Åklagaranmälan av Läkemedelsverket, av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

Assisterande professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld anmäler Läkemedelsverket. Den ytterst ansvarige, Björn Eriksson, som är generaldirektör för Läkemedelsverket misstänks för att grovt uppsåtligt ha planerat och överlagt sätt att begå bedrägeri mot medborgarna i Sverige. Eriksson misstänks också för skyddande av brottsling, då Hammarskjöld misstänker att han har underlåtit att utreda misstankar om läkemedelsförfalskning. […]

Covid-19 – Vaccineringarna är inte nyttiga och medför enbart risker

S. V. Subramanian och Akhil Kumar rapporterar via National Center for Biotechnology Information i USA att ökningar i COVID-19 saknar ett samband med nivåer av vaccinering mätt över 68 länder och 2947 län i USA. Slutsats: Vaccineringarna hjälper inte men medför enbart risker. Hur stora är då riskerna? Läkemedelsverket – Veckovis sammanställning av inrapporterade misstänkta […]