Landsförräderi? – DN:s rysshets antyder att DN arbetar åt främmande makt

Journalisterna Mattias Göransson och Johannes Wahlström har granskat DN:s texter om ”den ryske agenten” som för biståndspengar gick en svensk journalistutbildning. De kan visa att det går att sätta stora frågetecken kring DN:s rapportering.

Affärsmannen Johan Lundberg har stämt Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski för förtal. Orsaken är Mattias Carlssons s.k. ”avslöjanden” som Göransson och Wahlström granskat mer kritiskt.

Läs mer på Aftonbladet!

DN:s agenda tycks gå ut på att rysshetsa och skapa konflikt, inte om att rapportera evident med hållbara källor för påståenden. Detta intresse sammanfaller märkligt väl med USA:s girigbukars militärindustriella komplex, som säljer försvarssystem över hela Europa, inkl. till Sverige.

Eftersom detta kostar pengar för svenska skattebetalare och inte skapar svenska jobb så är det att betrakta som landsförräderi i min mening, om det går att bevisa. Allt tyder i min mening på att svensk militär underrättelsetjänst bör inrikta sig på att övervaka de som rysshetsar inkl. DN:s rysshetsande operatörer.

DN-lögnerna tycks inte räcka. Bonnierfamiljen söker nu ännu mer mediamakt i Sverige. https://newsvoice.se/2019/02/bonniers-makt-mittmedia/

Den ädla godhetens korruption? – Illegal ekonomisk migration för Afrikas medelklass

Man ska försöka vara god och ädel, men nu visar pinsamma fakta återigen tydligen att ”de gode och de ädle” som infiltrerat MP, V, S och Alliansen alls inte varit så goda, eller så ädla, som de säkert ville påskina att de var. ”Godhetens” människor tycks vara märkligt livrädda för att deras landsförräderi (kap.22 Brottsbalken) ska komma i öppen dager och därmed börja krackelera, fastän jag m.fl. redan hjälpt oss alla en del med att smula sönder den falska godhetsbilden totalt.

Den illegala ekonomiska migrationen, som leder till massvis med drunknade och gråtande anhöriga, är ett mycket medvetet dråp/massmord, som ”de ädla och de goda” skapat i strid med vanlig anständighet och nationella lagar. Massmordet beror i princip enbart på monopolkapitalisters kortsiktiga pengahunger, inte någon ”flykt”.

Det visste vi visserligen redan, men det är förmodligen fakta som ”de gode och de ädle” kommer göra allt för att fortsätta att ljuga om givetvis, eftersom de sannolikt är rikligt betalda, av det monopolkapital som orkestrerat hela spektaklet. Har de inte enormt betalt, d.v.s. bara blivit grundlurade via fulmedia, så är de verkligen korkade på riktigt.

FN-dokument som ska godkännas i december, inkl. fulmediers propaganda därom, är, med stor sannolikhet, enbart en del av planen att öka på spektaklet, som monopolkapitalet har köpt, av våra ”ädla goda” politikeradel. Lars Bern går i detta Youtube-klipp in på ungefär vilka som beställt spektaklet och varför, samt varför självaste Hillary Clinton sannolikt plötsligt ändrat uppfattning om massmigrationen.

”De gode och de ädle” förvillarnas försvar kommer sannolikt utebli … som vanligt. Jo. ”De gode och de ädle” är, som bekant, för ”goda och ädla” för att kommentera det här, eller be om ursäkt innan lynchmobben eller folktribunalen till slut sannolikt kommer fälla sin rättvisa dom, när de väl tar den knutna näven ur fickan.

Politikeradeln är för ”god och ädel” för att svara, när vi andra sätter ljuset på en mängd andra oädla och onda osanningar, som de storvulet och pampigt blåser upp framför det lettledda folket, i syfte att förvilla sina blinda åhörare, som naturligtvis görs till omedvetna medbrottslingar.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Korkade ”goda och ädla” s.k. ”marknadsliberaler” och s.k. ”socialister”, som medvetet skapar konflikt och samtidigt därför försnillar svenska folkets och arbetarklassens lilla förmögenhet, i syfte att göra om ett fritt demokratiskt samhälle till ett extremsekteristiskt lättstyrt idiotsamhälle, är naturligtvis inte till någon nytta för vare sig folkets liberalism(frihet) eller socialism(välfärd).

Istället kommer de säkerligen använda dessa onda fakta för att ytterligare späda på problemet, som de skapar med sin korkade kortsiktighet, vilket sannolikt kommer resultera i ett allt mer ohållbart och ofritt odemokratiskt och korkat samhälle, där absolut ingen går säker, särskilt inte apostater, kvinnor eller homosexuella.

Afrikas problem heter till stor del EXTREMSEKTERISM och ÖVERBEFOLKNING och beror på en KULTUR som inte kan förstå exponentialfunktionen. Exponentialfunktionen förstår inte heller våra ekonomer och våra ”goda och ädla” fulpolitiker, fastän det är världens allra viktigaste kunskap., Inte heller folket förstår problemet med tillväxt, eftersom de, helt evident, röstar för den, varje val.

Världens problem avhjälper man INTE genom illusionism och export av detta öerbefolkningsproblem till ”mångkulturella” utanförskapsområden i Europeeiska länder, som tidigare slutat upp med barnavels-idiotin, men genom förändring av Afrikas barnavels-kulturer givetvis!!! Afrikaner kan vara mycket smartare än svenska politiker och ekonomer så problemet kan lösas I AFRIKA. Evidens:

bernard_chidzero_80x80
”Det är klart jag vet att vår ekonomiska tillväxt inte kan matcha vår befolkningstillväxt [då 3,5%] så naturligtvis vet jag att vi alla blir fattigare tills vi får ner det numret – Berätta det inte för mig, berätta för de andra idioterna!”
/ Bernard Chidzero

Bild på Goodall Gondwe
”Den höga befolkningsmängden utövar mycket tryck på vår ekonomi. Som ett land har vi gjort enorma vinster genom åren men påverkan återspeglas inte i vår ekonomi eftersom vinsterna har blivit försvunnit genom befolkningstillväxten”
/ Goodall Gondwe, Malawis finansminister, ekonomisk planering och utveckling https://www.populationmatters.org/population-factfuless/

kofi_annan_80x80
”Tanken att befolkningstillväxt garanterar ett bättre liv – ekonomiskt eller på annat sätt – är en myt att bara de som säljer blöjor, barnvagnar och liknande har någon rätt att tro.”
/Kofi Annan Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-population-2/

”Populations-stabilisering borde bli en prioritet för hållbar utveckling, inklusive ett starkt fokus på kvinnors och flickors egenmakt.”
/Kofi Annan Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-population-2/

Bild på Leticia Appiah
”I Indien, till exempel, försöker de försena tiden fram till förlossning under äktenskapet. Så de skapar incitament för det. Så om du gifter dig och du har ditt första barn efter tre år så finns det ett paket för dig. Så om du då också har en högre beroende-nivå så måste du skapa incitament för små familjestorlekar. Du måste göra en liten familjestorlek attraktivt och en norm.”
/ Leticia Appiah, verkställande direktör för Ghanas Nationella Befolkningsmängdsråd https://www.modernghana.com/news/840822/ghana-needs-small-family-sizes-to-control-population.html

Bild på Mohamed Ibn Chambas
”I fallet Afrika, så här långt … växer befolkningsmängden snabbare än ekonomin, och länderna kan inte klara de ökande kraven på grundläggande sociala tjänster som vatten, sanitet, utbildning och hälsa.”
/ Mohamed Ibn Chambas, FN: s särskilda representant för Västafrika och Sahel http://citifmonline.com/2017/11/16/manage-africas-population-to-stop-economic-meltdown-chambas/

Övrbefolkningsproblemet avhjälps INTE genom strössel med flerbarnnstillägg på problemet, så vida man inte är djävulen själv och är ute efter att skapa mer idioti och bekymmer. Endast ett vaket folk kan rädda Sverige och världen, så jag säger återigen -Kuckeliku! Och till alla er …

Picture of a Cock Two suckers

… som blundar envist, d.v.s. ni som läser doktriner uppfunna av schizofrener, fulmedier kontrollerade av idioter, samt nästan inte gör ett skit och därför passivt bidrar till att den här idiotin faktiskt fortsätter; -Om ni INTE vill fortsätta vara i maskopi med de medvetna, eller de omedvetna, landsförrädarna, så vill jag faktiskt se lite djävla aktivitet och ryggrad! Det här djävla kommentarsfältet är faktiskt alldeles för tomt OM ni menar allvar!

Valsamverkanspartiet är alldeles för tomt på nya partier med positiva kreativa förslag på ny politik för Sverige! I en demokrati hänger slutresultatet på precis ALLA normal-intelligenta och intelligenta individer. Jag förväntar mig därför din OCH alla andras ansvarsfull medverkan och aktiva bidrag! Upp till bevis om vad du gör och hur det går för dig, i ditt viktiga arbete att rädda Sverige och världen! Stöter du på problem så hjälper jag dig!

Välkommen om du har en fullt fungerande hjärna!

POLISANMÄLAN MOT 7-KLÖVERNS POLITIKER FÖR LANDSFÖRRÄDERI!

Jag har tack vare Cornelias tips nu skrivit under namninsamlingen POLISANMÄLAN MOT 7-KLÖVERNS POLITIKER FÖR LANDSFÖRRÄDERI! med följande motivering:

Landsförräderiet (egentligen folkförräderiet eftersom vi inte befinner oss i öppet krig än) är uppenbart.

Folkförräderiet pågår genom öppen vilseledning via public service, vilken styrs av politiker i underkastelse, eller i maskopi med, utländsk makt, stick i stäv med uppdraget att informera svenska folket om verkligheten så objektivt som möjligt.

Politikerna fattar beslut åt monopolkapitalet, inte i folkets intresse. De känner till de negativa konsekvenserna för Sveriges folk, men struntar fullständigt i detta.

Eftersom hela mediasverige således kontrolleras av fåtalet monopolkapitalister, inkl. SVT via politikeradeln som är i maskopi med monopolkapitalister, så är folket hjärntvättat mot sitt egna bästa intresse och demokratin är därför vildeledd.

Problemet beskrivs i Soldathandboken under psykologiskt försvar. Media är INTE fri längre, inte ens sociala medier, förutom på bloggsystem som ex. WordPress som är GPL och rekommenderat av FSF. Vetenskapliga partiet uppmuntrar folket att skapa nya partier och till bred valsamverkan via Valsamverkanspartiet, i syfte att återställa demokratin. Välkomna!

Gör det du själv anser behöver göras för vår demokrati!

Mobbning – Människor som deltager i kampanjen #Jagärhär i sociala medier kan snart vara polisanmälda

Jag noterar att individer i kampanjen #Jagärhär faktiskt stoltserar med sina namn i öppen repression och mobbning av enskilda individer i Sverige och därmed att de förmodligen också kan dömas enligt lagen vid en ev. polisanmälan, vilket jag anser vore högst rimligt då jag anser att de, tillsammans med Facebooks omoraliska bokbåls-beteende de facto, indirekt, hotar yttrandefriheten och demokratin, även om vi alla kan byta sociala medier i ren protest till något av de sociala medier som jag anger i högerspalten.

Kanske någon blir ledsen eller hatisk
när jag använder ordet ”fascism” om dessa s.k. ”antifascisters” beteende, eftersom dessa individer ofta tycks tro att de angriper den s.k. ”fascismen”, men jag hävdar att man genom fulmedierna delvis förvrängt begreppet ”fascism” till att idag betyda typ ”den som inte håller med om monopolkapitalets invasion av världen, massinvandringen av extrema fascistisk islamister, daltandet med vuxna som inte är barn, daltande härbärgerat människor som helt saknar asylskäl, samt därigenom dränerat både biståndet till riktiga flyktingar och budgeten för vår egen välfärd”.

Därför använder jag istället ordet i Georgi Dimitrovs betydelse, här citerad från Kominterns sjunde kongress 1935:


”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element.”
/Georgi Dimitrov

Källa: Jan Myrdal HÖG TID ATT SKRIVA KLARTEXT

Värt att notera är kanske också att ordet fascism även kan ses som ett pejorativt ord som man sätter på en mobbare:


”ordet ‘Fascism’ är nästan helt meningslöst … nästan varje engelsk person skulle acceptera ‘mobba’ som en synonym för ‘fascist’ ”.
/ George Orwell

”the word ‘Fascism’ is almost entirely meaningless … almost any English person would accept ‘bully’ as a synonym for ‘Fascist’ ”.
/ George Orwell

Källa: Engelska Wikipedia om fascism som ett pejorativt ord

De som kontrollerar Facebook, d.v.s. CIA och förmodligen Rothchild-sionismen, utgör kärnan i västs terror, anser jag. De är finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och mest imperialistiska element, d.v.s. fascismen. Deras lakejer i Svenska fulmedier, samt förmodligen mutad politikeradel, vilka stöttat den extrema ”s.k. moderata” islamistiska proxy-terrorismen i Syrien, samt har stöttat proxy-terrorismen mot demokratin på Krim, kommer säkerligen tyvärr kunna dömas till döden i en framtida Nürnbergprocess, tror jag.

Jag anser att denna systematiska mobbning/repression är en social och ekonomisk ärekränkande terror inriktad mot individer i vårt samhälle, sannolikt ofta finansierad av främmande makt, i syfte att skada både Europa och vår egen nation, genom att splittra samarbete med vår granne Ryssland, samt att taktiken har applicerats för att skapa vanmakt, vilket kan leda till stress och sjukdom för de mobbade, följaktligen även leda till döden, samt att de som nedlåter sig till detta beteende därigenom försöker påverka den allmänna åsiktsbildningen, samt att de därmed inkräktar på handlingsfriheten inom politisk organisation och därigenom även sätter yttrande- och föreningsfriheten i fara.

Många av dessa mobbare är sannolikt även medvetna förrädare mot vårt land, i den mån de, åt terrorismen i Sverige, genom sitt politiska agerande, anskaffar ett välkänt brottsligt krigsfolk, överför egendom och tillhandahåller dem tjänster, vilket rimligen hotar medföra avsevärt men för totalförsvaret i framtiden, såsom samma diktatoriska sekterism utgjort ett avsevärt men för det syriska totalförsvaret och det syriska folkets demokrati.

Jag anser därför att detta är olagligt enligt brottsbalken 3 kap. Om brott mot liv och hälsa, samt enligt 5 kapitlet om ärekränkning, samt 18 kapitlet om högmålsbrott 5 §, samt 22 kap. om landsförräderi (då Sveriges folk ofrivilligt befunnit sig i detta tredje världskrig allt sedan den olagliga invasionen av Libyen) och att det därför kan vara värt att polisanmäla.

Om det krävs förändring av den politiska situationen för att lag, folkvett och moral ska kunna upprätthållas och vi ska kunna skydda Sverige, Europa, vår granne Ryssland och världen på lång sikt så rösta då gärna rätt i valet! Och om du inte skulle gilla Vetenskapliga partiets politik och om ditt eget parti bara skulle vara ytterligare ett Rothchild-sionistiskt parti eller ett litet pseudo-parti som inte valsamverkar och bara kastar din röst och mandat i papperskorgen så gör då en utbrytning med intelligenta individer och starta ett nytt parti som valsamverkar med oss!

Varje individ som med lugn, mod och insikt reagerar och agerar är otroligt viktig för vårt land, för Europa, för världen och för framtidens generationer.

Småland – Vilhelm Moberg berättar om Förrädarland

Jag snubblade idag över ett Youtube-klipp med Vilhelm Moberg där han talar om landsförrädare. Det är intressant för jag passerade nyligen ett minnesmärke som behandlade just detta tema på en av mina cykelturer genom vårt vackra Sverige en solig sommardag. Det handlar om Nils Dacke och smålänningarnas och skåningarnas strävande för fred och vilka luspudlar det var som ville bedriva krig.

Minnesmärke över Nils Dacke och hans folk med armborst.

Minnestext från Vissefjärda hembygdsförening.

Vissefjärda kyrka.

Återigen beslutas det om krigsövningar och krig i Stockholm mot människor som vill ha fred, ex. ryssarna eller syrierna. Där sitter packet i Stockholm, pampiga och värdiga, men de skiter i dig , de skiter i ryssarna och de skiter även i vad syrierna vill. Det är tydligt. De skiter i vår demokrati och vårt långsiktiga väl, så låt oss rösta på bättre partier i valet så att vi kan ersätta detta vidriga pack med mer moralfilosofiskt bevandrade människor!

Så här röstar man på Vetenskapliga partiet.

Mer om Nils Dacke från Svenska Wikipedia.

Professor James Petras – Hillary Clinton: Val av en ”Utländsk spion” som president?

En översättning av professor James Petras inlägg via Global Research, 6 juni, 2016 – Hillary Clinton: Electing a “Foreign Spy” for President?

Under hennes 4 år som statssekreterare för USA (2009-2014), Kontrollerade Hillary Clinton USA:s utrikespolitik. Hon hade tillgång till den mest konfidentiella informationen och statliga dokument, i tiotusentals, från alla de stora statliga myndigheterna och organen, underrättelsetjänsten, FBI, Pentagon, Riksbanken och presidentens kansli.

Hon hade fri tillgång till viktig och hemlig information som påverkar USA:s politik i alla viktiga regioner i riket.

Idag, har Madam Clintons kritiker fokuserat på de tekniska aspekterna av hennes brott mot utrikesdepartementets rutiner och riktlinjer för hantering av officiella korrespondenser och hennes rena lögner om användning av sin egen privata e-postserver för den officiella statliga verksamheten, inklusive hanteringen av mycket hemligstämplat material i brott mot Federala dokumentlagar, liksom hennes undanhållande av officiella dokument från Freedom of Information Act [Informationsfrihetsakten] och kokat ihop sitt eget system som undantagits från den officiella översikten som alla andra regeringstjänstemän accepterar.

För många analytiker är därför frågan procedur, moral och etik. Madam Clinton har placerat sig själv över och bortom de normer som styr utrikesdepartementets disciplin. Detta bevis på hennes arrogans, oärlighet och flagranta förakt för regler bör diskvalificera henne från att bli USAs president.

Medan det uppenbarats missbruk av officiella dokument av Clinton, samt hennes privata system för kommunikation, korrespondens och fragmentering av tiotusentals av hennes officiella utbyten, inklusive topphemliga dokument, finns det viktiga frågor att undersöka, då dessa inte tar itu med avgörande politiska frågan: På vems räkning utförde sekreterare Clinton tjänster för USAs utrikespolitik, utanför översynen av offentlig tillsyn?

Den Politiska Betydelsen och Motivationen Bakom Clintons Högförräderi mot Staten

Sekreterare Clintons privata, illegala hantering av förenta staternas officiella dokument har väckt en stor FBI-utredning om arten av hennes verksamhet. Detta är avskilt från undersökningen av Office of Inspector General [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens kabinett] och innebär nationella säkerhetsöverträdelser.

Det finns en hel rad av undersökningar mot Madam Clinton:

(1) Har hon arbetar med, ännu icke namngivna, utländska regeringar och underrättelsetjänster för att stärka deras positioner gentemot USA:s intressen?

(2) Har hon gett ut information om operationer och politiska positioner av olika amerikanska beslutsfattande nyckelpersoner till konkurrenter, motståndare eller allierade som undergrävt militärens verksamhet, underrättelsetjänst och utrikesdepartementets officiella tjänstemän?

(3) Har hon försökt förbättra sin personliga makt inom förenta staternas administration för att pusha sin aggressiva seriemördande slå-till-först-krigs-politik över huvudet på det erfarna utrikesdepartementet och Pentagons officiella tjänstemän, vilka favoriserar traditionell diplomati och mindre våldsamma konfrontationer?

(4) Har hon förberett ett ”lönn-lag” med hjälp av operatörer med utländsk eller dubbel nationalitet, för att lägga grunden till sitt bud om presidentposten och sitt yttersta mål för högsta militärmakt och politisk makt?

För att kontextualisera Clintons hemliga operationer

Det finns ingen tvekan om att Madam Clinton utbytt mindre samt större officiella dokument och brev via sitt privata e-postsystem. Personlig, familjär och även intim kommunikation kan ha utförts på samma server.

Men den centrala frågan är att en stor volym av högt konfidentiell regeringsinformation strömmade till Clinton via en osäker privat ”back-kanal” vilket gav henne möjlighet att utföra statliga affärer med sina korrespondenter.

Vilka var egentligen sekreteraren Clintons mest varaktiga, långlivade och inflytelserika korrespondenter? Vilka typer av utbyten pågick som krävde undvikandet av normal tillsyn och en vilja att förakta [USA:s] säkerhet?

Clintons hemliga krigspolitik, som inkluderade det våldsamma störtandet av den [demokratiskt] valda Ukraina-regeringen, genomfördes av hennes ”löjtnant”, understatssekreteraren Victoria Nuland, en virulent nykonservativ kvarleva från den tidigare Bushadministrationen, en person som engagerat sig i att provocera Ryssland och att förbättra Israels makt i Mellanöstern.

Clintons högt farliga och ekonomiska destabiliserande ”mentala idé” av att militärt omringa Kina, den så kallade ”balanspunkt till Asien”, skulle ha krävt hemliga utbyten med element i Pentagon – från utrikesdepartementet och eventuellt Exekutiv tillsyn.

Med andra ord, inom Washingtons politiska krets, krävs hemlig korrespondens för sekreterare Clintons upptrappning av kärnvapenkrigspolitik mot Ryssland och Kina, vilket inte nödvändigtvis motsvarar de politiska bedömningar och underrättelsebedömningar av andra amerikanska myndigheter och privata affärsintressen.

Clinton var djupt engagerad i privata utbyten med flera tvivelaktiga utländska politiska regimer, inklusive Saudiarabien, Israel, Honduras och Turkiet som involverat dolda våldsamma och illegala aktiviteter. Hon arbetade med de groteskt korrupta oppositionspartierna i Venezuela, Argentina och Brasilien.

Clintons korrespondens med Honduras väpnade styrkor och brutala oligarker ledde till militärkuppen mot den [demokratiskt] valda presidenten Zelaya, dess våldsamma efterverkningar och fuskvalet av en medgörlig nickedocka.

Med tanke på regeringens dödspatrull-kampanj mot Honduras civilrättsaktivister skulle Clinton verkligen vilja täcka upp sin direkta roll i att organisera kuppen. Likaså skulle Madam Clinton ha förstört sin kommunikation med Turkiets president Erdoğans underrättelseoperationer till stöd för islamistiska terrorist-legosoldater i Syrien och Irak.

Sekreterare Clintons e-post skulle ha visat hennes engagemang för saudierna när de brutalt invaderade Bahrain och Jemen för att undertrycka civila oberoende organisationer och regionala politiska rivaler.

Men det är Clintons långsiktiga, storskaliga engagemang för Israel som går långt bortom hennes offentliga tal om lojalitet och trohet till den judiska staten. Hillary Clintons hela politiska karriär har varit intimt beroende av sionistiska pengar, sionistisk massmedie-propaganda och sionistisk verksamhet inom det demokratiska partiet.

I utbyte mot Clintons beroende av politiskt stöd från den sionistiska maktkonfigurationen i USA, skulle hon ha blivit den viktigaste kanalen av konfidentiell information från USA till Israel och den drivrem som främjar Israel-centrerad politik inom den amerikanska regeringen.

Hela komplexet av Clinton-Israel-kopplingar och korrespondenser har äventyrat den amerikanska underrättelsetjänsten, utrikesdepartementet och Pentagon.

Sekreterare Clinton ansträngde sig extraordinärt för att tjäna Israel, t.o.m undergrävde USAs intressen. Det är bisarrt att hon skulle tillgripa en sådan rå åtgärd som att skapa en privat e-postserver för att bedriva statlig verksamhet.

Hon ignorerade glatt utrikesdepartementets officiella policy och tillsyn och vidarebefordrade över 1300 sekretessbelagda handlingar och 22 högkänsliga topphemliga dokument relaterade till ”Special Access Program” [Speciella åtkomstprogrammet].

Hon utarbetade USA:s militär- och underrättelsedokument med avseende på USA: s strategiska policy för Syrien, Irak, Palestina och andra vitala regimer. Rapporten från Inspector General [typ statssekreteraren/kabinettssekreteraren] tyder på att ”hon blev varnad” om sitt handlande.

Det är bara på grund av det ovanliga strypgrepp som Tel Aviv och Israels amerikanska femtekolonnare har över den amerikanska regeringen och rättsväsendet som hennes handlingar inte har åtalats som högförräderi.

Det är höjden av hyckleri att regeringens visselblåsare har förföljts och fängslats av Obama-administrationen för att de visat sin oro inom Insepector General’s [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens] tillsynssystem, medan sekreterare Clinton är på väg mot USA:s presidentpost!

Slutsats

Många av Clintons främsta kritiker, bland dem två dussin tidigare CIA-agenter, har presenterat en myt om att Hillary största brott är hennes ”slarvighet” vid hanteringen av officiella dokument och hennes avsiktliga bedrägerier och lögner mot regeringen.

Dessa kritiker har bagatelliserat, personifierat och moraliserat det som verkligen är avsiktligt, starkt politiserat ministerstyrande beteende. Madam utrikesminister Hillary Clinton var inte ”vårdslös i sitt handhavande av en osäker e-postserver”.

Om Clinton varit inblandad i att politiskt liera sig med utländska tjänstemän så använde hon medvetet en privat e-postserver för att undvika politisk upptäckt av säkerhetselement inom den amerikanska regeringen. Hon ljög för den amerikanska regeringen om användning av och förstörelsen av officiella statsdokument eftersom dokumenten var politiska utbyten mellan en förrädare och dess värd.

De 22 topphemliga rapporterna om ”Special Access Programs” [Särskilda tillgångsprogram], som Clinton hanterade via sin privata dator, försedde utländska regeringar med namn och datum för amerikanska agenter och deras ombud; vilket möjliggjorde kontra-agerande, vilket kan skapa förluster på miljarder dollar i programskador och eventuellt förlorade [amerikanska] liv.

Insepector General’s [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens] rapport (IGP) behandlar endast ytliga missgärningar. Federala byrån för undersökningar (FBI) har gått ett steg längre i att identifiera politiska kopplingar, men står inför enorma hinder från Hillarys inhemska allierade när de vill fullfölja en brottsutredning.

FBI, vars direktör är politiskt tillsatt, har drabbats av en rad nederlag i sina försök att utreda och lagföra spioneri för Israel, inklusive AIPAC-spionagefallet Rosen och Weismann och deras långt hållna motstånd mot frigivningen av den beryktade USA-Israel-spionen, Jonathan Pollard. Sionisternas makt inom regeringen stoppade deras undersökning av ett dussin israeliska spioner som infångats i USA direkt efter attackerna den 11 september 2001.

Clintons val att genomföra hemlig privat kommunikation, trots flera år av utrikesdepartementets varningar att följa deras strikta säkerhetsbestämmelser, är en indikation på hennes sionistiska maktbas, och inte enbart en återspegling av hennes personliga hybris eller individuella arrogans.

Clinton har cirkulerat mer vitala topphemliga dokument och hemligstämplat material än Jonathan Pollard.

President Obama och andra topp-kabinett-tjänstemän delar hennes politiska allianser, men de opererar genom ”legitima” kanaler och utan att avslöja personal, uppdrag, finansiering eller program.

Den verkställande ledningen står nu inför problemet med hur man handskas med en förrädare, som kan vara det demokratiska partiets nominerade till USA:s presidentpost, utan att undergräva den amerikanska jakten efter global makt.

Hur stöttar den verkställande ledningen och underrättelsetjänsterna en utländsk spion som president, som har varit djupt komprometterad och kan bli utpressad? Detta kan förklara varför FBI, NSA och CIA tvekar att väcka åtal, tveka att ens allvarligt undersöka, trots den uppenbara arten av hennes brott. Mest av allt förklarar det varför det inte finns några indikationer på identiteter i sekreterare Clintons korrespondenter i de olika rapporter som hittills varit tillgängliga.

Som Sherlock Holmes skulle säga, ”Vi går in i djupa vatten, Watson”.

Mer intressant:
http://newsvoice.se/2015/10/12/abby-martin-explores-the-history-of-anti-communism-in-america-the-empire-files/
http://jinge.se/allmant/storekonomen-jeffrey-sachs-usa-hillary-clinton-ar-neokonservativ-hok-wall-streets-favorit.htm

Tysk borgerlig direktdemokrat riktar skarp kritik mot Angela Merkel och Tysklands journalister angående Ryssland

Bloggposten kommer från Anders Romelsjö och kritiken av Angela Merkel och ”tysk” massmedia är översatt till mycket bra svenska. Den är väl värd att läsa.

Känd tysk högerman: Rysslands fina demokrati mot Tysklands propaganda

Via wikipedia läser jag att Willy Wimmer inte är vem som helst. Wimmer är en tysk borgerlig kristdemokratisk politiker som suttit i den tyska riksdagen i 33 år. Mellan 1985 och 1992 var han försvarspolitisk talesman för CDU/CSU och sedan parlamentarisk statssekreterare för den tyska försvarsministern. Från 1994 till 2000 var han vicepresident för den parlamentariska samlingen Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utvalda citat i talet av Willy Wimmer:

”Sedan mer än två år tillbaka pågår en anti-Rysslands-kampanj i alla de transatlantiska mainstream media, och den sker inom alla områden som finns på agendan. Precis som på den nazistiske propagandaministern Goebbels tid, smädas Ryssland på alla statliga och företags-ägda medier vare sig motivet är sport, kultur, lag, media, – eller framför allt – politik.”

”Jag upplevde något av schweizisk konsensusdemokrati medan jag var vid ett plenarsammanträde med 500 ryska journalister i Sankt Petersburg”

”Genom beslut av Washington-baserade krigshetsare, globala massmördare, och brottslingar, det är en kil som drivs genom Europa.”

”Jag upplevde något av schweizisk konsensusdemokrati medan jag var vid ett plenarsammanträde med 500 ryska journalister i Sankt Petersburg. Schweiz förkroppsligar en konsensusdemokrati, där makthavarna tvingas motivera sig.”

”Mina damer och herrar, vi har rätt till en fri press, en som uttrycker folkets vilja. Och jag måste gå till S:t Petersburg för att uppleva detta.”

”Jag behöver inte ha någon ”tolk” som är bosatt i Washington. Varför? Eftersom jag kan själv bedöma vad som händer mellan mig och min granne – och denna frihet att döma oberoende är vad vi måste värdera.”

”Och dagen därpå fick jag uppleva en riktigt intressant diskussion [Putins Frågor och Svar]. Jag kan bara säga, förbundskansler [Merkel], jag skulle vilja se dig göra detta i Tyskland. Jag skulle vilja se dig hålla din egen presskonferens mot företrädare för lokala och regionala medier i timmar. Jag skulle vilja se dig göra en Frågor och Svars-konferens inför 500 personer…”

Är det nästa statsminister i Tyskland vi ser? Om tyskarna gillar fred kan det kanske vara ett gott val?

Under bloggposten från Anders Romelsjö finns också flera intelligenta kommentarer. Och som ett svar på attackerna på Margot Wallström så är det min bedömning att hon antingen är hjärntvättad av den massmedia som ägs av Wall street och Bonnierfamiljen eller spelar naiv inför sitt partis naiva medlemmar som också läser lögnmedia.

I så fall är det mycket möjligt hon mevetet eller omedvetet arbetar för främmande makt. Det kallas landsförräderi. Ska vi tillsammans satsa på bättre politiker lojala med svenska intressen? Hur gör vi det bäst? Vad anser du?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet