Läromedel och läroplan

Framtagningen av läromedel och läroplan bör ske på ett vetenskapligt sätt. Eleverna ska ha läromedel och läroplan som utvecklas av forskare och lärare i samverkan och som snabbt hjälper eleverna fram till nya och viktiga insikter. Läromedlen ska genomsyras av uppgifter som engagerar och ger viktiga insikter inom alla olika ämnen. Läromedlem ska genomsyras av […]