Kritik mot Clas Svahns artikel i DN om konspirationsteorier

Clas Svahn är betald ”journalist” på Dagens Nyheter, med en historik inom UFO-området. Han har skrivit en politisk artikel som heter ”Konspirationsteorier – så får de fäste i samhället”. Jag måste gratulera både DNs chefredaktör Peter Wolodarski och Svahn till en mycket slug atikel som nog lurar de allra flesta. Jag spekulerar i om de kan ha fått hjälp av svenska psykologer inom försvaret eftersom kvaliteten är så pass hög på artikeln ur psykologisk synvinkel.

Att folk har blivit lurade av Svahn och DN med denna atikel är, anser jag, således helt förklarligt och beror inte alls på ointelligens, snarare på att de ännu inte har kompetensen att se de psykologiska trix som de utsätts för av dessa vältränade illusionister, men jag ska försöka hjälpa det svenska folket med den lilla kompetens jag har.

I dessa stora illusioner vävs naturligtvis mycket sanning in. Så Svahn har naturligtvis rätt i mycket han beskriver. Däri ligger naturligtvis faran. Det finns, helt klart, många galna konspirationsteorier, men jag anser att flera av Svahns tankar och slutsatser utgör precis sådana galna konspirationsteorier som han varnar för. Han tar även upp ad hominem-argumentetguilt by association”, vilket han sedan använder själv.

Jag spekulerar därför i om det kan handla om en s.k. ”psyop”, d.v.s. en ”psykologisk operation”, precis som det finns militärer som eldar på och bidrar med galna UFO-teorier på Youtube för att dölja verkliga militära hemliga flygplans-projekt.

Det är dessutom riktigt att det dessutom finns halv- och helgalna människor som sväljer nästan vad som helst där ute på Youtube. Faktum är att nästan vem som helst kan bli helt tokig av vad Youtube levererar. Men nu finns det således, som jag ser det, några galna konspirationsteorier till, numera levererade av DN tack vare Svahn och Wolodarski.

Jag länkar inte till Svahns artikel i fråga eftersom jag inte gynnar någon lögnaktig fulmedia ägd av fel tokliberala intressen, även om jag känner stark motivation att rädda frivilliga ur Sveriges folk från Svahns konspirationsteorier och förmedla dem till mer balanserad vetenskaplighet genom att offentligt falsifiera några av galenskaperna i hans hypoteser.

Till saken! Först ser det ut som om artikeln börjar med ett mycket vanligt försäljningstrix, nämligen att få folk att hålla med om hittills accepterade sanningar som de allra flesta människor accepterar och inut sig själva säger ”Ja” till. Försäljaren, i detta fallet Svahn, vet säkerligen att när personen säger ”Ja” flera gånger i rad att det är lättare att få sålt det försäljaren vill sälja, vilket naturligtvis kommer senare.

Svahn menar:
”…visst finns det ibland anledning att tvivla på vad myndigheterna säger”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Verkligen. Med tillägget att tvivla på DN och annan fulmedia hade det naturligtvis blivit ännu bättre för det gör de allra flesta idag. Det är därför DN dalar i läsarsiffror och att alternativ media, som försöker hålla sig till mer sannolika förklaringar, ökar.

Svahn menar vidare:
”I dag hänvisas ofta till den nationella säkerheten eller jakten på terrorister när olika myndigheter inte vill uttala sig.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Så är det naturligtvis. Varför avslöja hur man jagar terrorister? Det vore ju inte bra fastän alla som undersökt saken redan vet ungefär hur det går till, vilket delvis presenteras i nästföljande strof av Svahn:

”Vår egen säkerhet skyddas genom att vi övervakas på olika sätt och vi har själva blivit en del av den övervakningen när vi bjuder på statusuppdateringar, bilder och inlägg på det som har kommit att kallas sociala medier.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Så har man naturligtvis hittat många terrorister poserandes med vapen på sociala medier. Efter att ha tänkt på den otäcka ”terrorismen” i förra citatet associerar han dessutom medvetet ord vi gillar med ett ord vi egentligen inte gillar. ”Säkerhet” och ”skyddas” associerar han nu med ”övervakning” även om ”övervakning” lika väl kan associeras med ”totalitärt styre” och ”diktatur”.

De flesta som använder sociala medier tänker kanske något i stil med: ”Jag vet att jag är en idiot som lägger upp hela mitt liv på sociala medier till vem fan som helst, speciellt med tanke på hur samhället utvecklar sig, men JA, så är det ju. JA. Jag gör ju det. Det han säger är sant.” Vissa tycker kanske rent känslomässigt om att de får trygghet genom övervakningen och de håller kanske också med Svahns våta drömmar om utökat tokliberalt Bodströmsamhälle.

Svahn konstaterar:
”Hur dessa uppgifter används av andra är inte alltid särskilt tydligt.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Ligger uppgifterna där kan de användas precis hur som helst av nästan vem som helst.

Svahn slår fast:
”Nationens säkerhet står alltid över den enskildes rätt att veta.”

Ja. Så är det idag. Det är lätt att hålla med försäljaren. Vi vet att det är så, men i en riktig demokrati, om vi tänker efter, enligt ordets verkliga betydelse, där politikern förstått sin representativa uppgift och journalisten är fri att undersöka och presentera fakta utan risk för ex. Wolodarskis frysbox, så kan vi tala om ”vetenskaplighet”, ”demokrati” och ”yttrandefrihet” på riktigt.

Svahn påpekar helt logiskt:
”Och den som inte får veta bildar sin egen bild av det som hänt.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Problemet med att folk tvingas skaffa sig alternativa teorier om verkligheten, istället för underkastelse till DN, Bibeln eller Koranen, är delvis att dessa inte levererar en trovärdig bild av verkligheten, men naturligtvis även att folket anser att dessa källor istället vilseleder dem och mest gynnar de som predikar med dessa som fundament.

Jag anser att orsaken till att människors skaffar andra hypoteser om verkligheten är att fulmedia INTE bedriver kritisk undersökande journalistik, samt inte ställer sig skeptiska till den allmänt accepterade versionen. Den allmänt accepterade versionen utgörs ofta av ytterst märkliga konspirationsteorier i kombination med att aldrig fråga sig vem som egentligen gynnats av händelsena, likt en religiös ledare som levererar den ytterst märkliga men absolut högsta ”sanningen” helt utan bevis och samtidigt fördömmer varje rimlig teori som kan vara mer trovärdig eller motsäga den gudibehagliga ”sanningen”.

Svahn påpekar ytterligare en källa till problemet:
”Tystnad och hemligstämplar fungerar som katalysatorer för konspirationstänkande och i vissa lägen kan en myndighet gå mycket långt då det gäller att skydda information som man inte vill ska komma ut.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Kontrollordet ”konspirationsteorier” sätts här samman med ordet ”tänkande”. Det är lätt för den som känner att alla galna konspirationsteorier som lagts ut på Youtube är för mycket att tänka på. Men betänk då, helt kort, att de som lagt ut de tokiga teorierna sannolikt kan ha samma agenda, nämligen att dölja mer sannolika hypoteser i en störtflod av dynga precis som DN gör!!!

Kanske har de på Youtube även lagt på konspiratorisk musik, icke-logik och symboler och annat motsägelsefullt på hypoteser, som annars, utan dessa tillägg, kanske skulle kunna framstå som rimliga teorier. För det ligger naturligtvis utmärkta och väl underbyggda teorier på Youtube också, även om de sällan presenteras i det dyng-flöde vars algoritm Youtubes ägare lagt in, vilket gör att människor s.a.s. ofta fastnar inne i ett ”Youtube-UFO” likt UFO-mannen på den bild som verkar vara föregångare till det slutgiltiga omslaget av the Economist 2016.

Men jag får känslan av att Clas Svahn faktiskt vill vara en riktig journalist, och fastän vi vet att DN ofta vinklar och undanhåller viktiga saker för oss i tokliberalismens namn, så tänker vi kanske att DN för en gång skull äntligen talar sanning, om så enbart genom Clas Svahn.

Vi kommer inte gärna ihåg att Svahn de facto är köpt av DNs ägare, genom sin lön, till att leverera deras version av verkligheten, en version som rimligen gynnar deras agenda, samt att Wolodarski säkerligen varit där med sin rödpenna för att se till att det blir just så.

DNs agenda är dessutom, med stor sannolikhet, kopplad direkt eller indirekt till andra girigbukar på Wall street om man, så bara för en stund, kritiskt analyserar övrigt innehåll i DN med ett litet ”Cui Bono”, d.v.s. vem gynnas, så som man gör i en helt vanlig brottsutredning.

Fråga dig vidare, som läsare, om artikeln av Svahn verkligen skulle ha kommit in om den inte gynnat ägarnas agenda? Skulle den kommit in om den hade utpekat viktiga personer kopplade till Wall street, Bilderberggruppen, Washington eller Israel, vilka bedriver den nyliberala och tokliberala ekonomiska politiken som DN också står för? – Nej. Förmodligen inte.

Jämför själv ex. Oliver Stones historiska redogörelser (som Anders Romelsjö upplyst mig om) som visas av Kunskapskanalen i dagarna, jämför dem med DNs historiska dyng-redogörelser! Skillnaden är ofantligt stor för den uppmärksamme.

Så tar Clas Svahn upp uppenbara UFOn, d.v.s. oidentifierade flygande objekt, som redan bevisats vara militära farkoster, som ett slags bevis på att alla andra hypoteser i närheten av detta är lika tokiga hypoteser. De flesta av oss är nu ganska säkra på, ex. att oljebolagen och bankerna arbetar för sin egen tillväxt, vilket naturligtvis leder till att de stegvis naturligtvis vill lägga vantarna på hela världens olja och i förlängningen följdaktligen även våra sista slantar som de oljeberoende köper oljan med.

Vissa politiker säger det som vi vet rakt ut. ”Vi skulle behållt oljan” menar ex. Donald Trump oblygt (ca 38 minuter in i detta Youtube-klipp) Att detta fenomen, att lägga vantarna på hela världens olja, är sant förstår varje person som förstått vad ordet ”tillväxt” verkligen innebär. Girighet är ingen ”konspirationsteori”. Den är verklighet.

Ordet ”tillväxt” är faktiskt så pass viktigt att alla barn över 12 år bör drillas i vad ”tillväxt” verkligen betyder. Ordet ”tillväxt” och mänsklighetens oförmåga att förstå vad ordet verkligen betyder, och vad det leder till, är i själva verket en av orsakerna till Vetenskapliga partiets viktigaste fråga, nämligen nedväxt till balans med naturen.

Faktumet är dessutom att makthavarna alls inte behöver ”stjäla våra sista slantar”, vilket Svahn anser vara en konspirationsteori. Makthavarna i Sverige har redan, sedan ungefär 1968, sett till att våra slantar inte längre har något reellt värde genom att ta bort silverhalten ur dem, en silverhalt som förr låg på 40% och tryggade valutans värde och låg i människornas händer, för att inte tala om den enorma och medvetna skuldsättningen av Sverige, krediter som är utställda med hög ränta på de svenska skattebetalarna. Det är inte bara stöld. Det är tokliberalt och nyliberalt slaveri.

Så tar Clas Svahn upp ”Palmemordets labyrintliknande teorier med poliser, militärer och politiker inblandade” och jämför detta med UFO-teorier, fastän riktiga journalister som Sven Anér utrett saken och tyska journalister gjort dokumentärfilm om den märkliga palmeutredningen. Detta nämner inte Svahn.

Även nyliberalismen, storföretagen, bankerna och det militärindustriella komplexets expansion österut genom Nato har bevisligen gynnats av palmemordet, MÄRKLIGT NOG är värt att tillägga, för reaktionen borde egentligen lett till motsatsen hos folket i hela världen!

Folket borde, om de vill motverka dessa satans mördare, givetvis rösta på de demokratiska socialister som finns kvar, i syfte att visa de nyliberala och tokliberala kriminella krafterna att mord på demokratiska socialistiska statsministrar absolut ska straffa sig! (Sorgligt nog är Socialdemokraterna inte längre något socialistiskt parti)

Men återigen blandar Clas Svahn in ”exotiska” och ”utomjordiska varelser” i texten i anslutning till detta fastän det alls inte fanns något exotiskt eller utomjordiskt med de hypoteser om palmemordet som dessa journalister presenterade.

Psykopati och mord med magnumrevolver är nämligen ingen ”utomjordisk” företeelse. Psykopati drabbar ca en av tvåhundra, fullkomligt mänskliga, men inhumana individer även om en del av dem kan hantera sitt handikapp.

Så fortsätter Svahn självsäkert och påstår att Hitler INTE skulle kunna ha flytt till Argentina (som denna mycket komiska satir antyder) istället för att ta sitt liv i bunkern i Berlin 1945 och i bunkerna INTE skulle kunnat lämnat ett annat lik, trots att Tyskland var tämligen välfyllt med lik vid denna tidpunkt. Åh Nej! Hitler kan absolut INTE ha varit så slug, menar Svahn självsäkert inför den ouppmärksamme läsaren.

Tack vare ett ouppmärksamt folk och tyskarnas effektiva fulmedia som styrdes av propagandaminister Joseph Goebbels, likt dagens Nato-fulmedia, inkl. DN, så kunde tyskarna luras av makthavarna in i krig, precis så som många svenskar låter sig luras av makthavarna i Sverige idag, även om alternativ media nu finns tillgänglig som verkar för fred istället för fullt kärnvapenkrig.

Och på detta vis fortsätter Svahn, med några undantag, som inte längre förtigs, ex. den avslöjade konspirationen om att CIA genomfört psykologiska experiment på ovetande försökspersoner som utsattes för starka ”personlighetsförändrande droger som meskalin, skopolamin och LSD”. Men som den USA-vänliga tidning som DN är så får sig då KGB en känga samtidigt, inkl. dagens ryska motsvarighet, FSB. Är någon förvånad över rysshatet?

Så kommer vi till hypotesen om att individer i USA låg bakom attackerna mot WTC den 11 september 2001 och jag noterar att den Bonnierägda tidningen och Svahn helt lyckats missa fem israeliska ”hurrande flyttkarlar och konststudenter” som enligt vittnen filmade ”konststycket”, samt vid gripandet av amerikansk polis menade att de var på samma sida som poliserna, vilket sedan tydligen ledde till fler arresteringar av fler israeler som olagligen spionerade i USA på olika objekt.

I Israelisk TV fick ”konststudenterna” frågan om vad de hade för sig och lät oblygt meddela att de var där för att ”dokumentera händelsen” … Hmm … Det är dessutom intressant att DNs ”journalist” helt missat de mycket rimliga teorier som finns från James Corbett om vilka som är skäligen misstänkta och märk väl att där verkar alls inte etnicitet eller religiös bakgrund ligga bakom, men girighet.

Yttermera missar Svahn och DN, kanske medvetet, exakt vad som var orsaken till att träffen på Pentagon skedde exakt där den skedde. Vad gjorde egentligen folket just på detta ställe i Pentagon och vem gynnades av att dessa människor med sin avdelning utplånades? Det har James Corbett försökt utreda ovan, men det tror jag knappast att någon journalist på DN gjort. Varför inte det?

Varför låter egentligen Svahn diskursen om vad som träffade Pentagon vara huvudfrågan, likt dyngan på Youtube i huvudsak gör, istället för att undersöka vad eller vilka individer som egentligen förintades och vem som gynnades av detta? Det är lika makabert som att mordvapnet blir huvudfrågan i palmemordet istället för vilka individer som fanns på platsen och varför, samt vilka som gynnades av mordet.

I det hypotetiskt-deduktiva metod-tänkandet är naturligtvis både det kreativa framtagandet av rimliga hypoteser såväl som sannolikhetsfrågan viktig. Vetenskapsmannen tittar sedan på fakta som kan stödja eller falsifiera hypoteserna.

Min egen vetenskapliga fråga med det jag har vid handen är således: Hur stor är sannolikheten för att Israel på något vis var inblandade i WTC med tanke på flyttkarlarna och konststudenternas beteende? Mitt eget svar är: – Enormt stor sannolikhet även om jag tror att det absolut var fler människor än bara israeler inblandade.

När jag tittar på följande sekvenser från filmen Tillbaka till framtiden som verkar ha skapats långt innan WTC så undrar jag om det inte är rimligt att anta att hela händelsen dessutom ingår i någon typ av hemlig sekterism, för USA är tämligen välfyllt med en hel del lustiga religiösa sekter.

Det är naturligtvis inte konstigt att detaljer direkt strider mot varandra i olika konspirationsteorier på Youtube när de som ev. vill dölja vad som vekligen skett producerar enorma mängder dynga i syfte att blanda bort korten för vanligt folk.

Riktigt många vet nu ex. att det var TRE byggnader som föll ihop med en hastighet som motsvarar fritt fall, inte bara två, men vem vet ex. vad som egentligen fanns i denna tredje byggnad som kallas ”building 7” eller ens i de andra byggnaderna eller speciellt på de platser som träffades av flygplanen? Kanske var det rentutav huvudmålet för attacken eftersom detta medvetet mörkades av denna massmedia? Och vem kan tänkas ha gynnats av det? Lämplig fråga i en brottsutredning kanske?

Så kommer Svahn med en helt osannolik konspirationsteori till, nämligen att det ökande avståndet mellan väljarna och de politiker som de väljer beror på konspirationsteoretiker … Han tror INTE att det ökande avståndet mellan väljarna och de politiker som de väljer beror på att fulmedia och politiker mörkat och fört en folkfientlig politik, stick i stäv med vad folket vill. Det vore naturligtvis den mest logiska och minst konspiratoriska hypotesen.

Kan man tro att folket känner sig utanför när tokliberaler och nyliberaler genom DN lurar folket genom lögner som dessa, samt flyttar bort landets demokratiska beslutsfattande till Bryssel och inför EUs frihandel och fria rörlighet, på bekostnad av de protektionistiska skyddet, med alla de dåliga konsekvenser som detta för med sig för nationen, för demokratin, för tryggheten och för välfärden?

Annonser

Gestapometoder – Friheten för journalisten att uttrycka sig har lamslagits av kapitalisternas frihet att sätta agendan

I slutet av Augusti förra året tog DN och dess systertidning Expressen till gestapometoder mot en f.d. kvinnlig pensionerad medarbetare för att försöka skrämma henne till tystnad. Men kvinnan kom med glada nyheter. Kvinnan, en tidigare journalist på DN, menade att alternativ media är på väg att ta över. Gestapometoderna som påminner oss om Olof Palme som talade om massmedias vilseledning och om trackasserierna mot visselblåsaren och journalisten Julian Assange fungerade inte. Tvärtom. De har skapat ett enormt uppvaknande.

Min tolkning av den f.d. DN-journalistens text är att etablerade journalister hittllis styrts av den agenda som ägare och ledning stakat ut, både med hur de agerar respektlöst mot äldre individer (och f.d. anställda uppenbarligen), men också genom vad de säger och med vad de skriver. Om journalisterna inte följde den omoraliska gestapo-agendan riskerade de att sägas upp eller eventuellt hamna i en frysbox.

Men det är uppenbart att journalisternas underkastelse inför sina herrar inte hjälpt. Journalisterna har ändå förlorat jobben. Det aplika klängandet i main-stream-medias svans har inte lönat sig särsklit väl. Min tolkning är att samma tokliberalism som kvinnan via DN varit med och skapat nu alltså slår tillbaka mot både henne själv och mot de journalister som hamnat i diverse frysboxar, samt även mot de som sagts upp i den tokliberala hårdnande konkurrensen och det påföljande racet mot välfärdsbottnen.

Frihandeln och extremkapitalismen som DN, Expressen och Aftonbladet ivrat för i kör har nämligen skapat sämre arbetsvillkor och högre arbetslöshet i samhället. Tokliberalismen är exakt det som nu drabbat yttrandefriheten och alla de andra friheter som tokliberalerna ansåg sig vilja vakta. Friheten för journalisterna att uttrycka sig har lamslagits av kapitalistens frihet att sätta agendan. Frilansande journalism, likt den Dan Josefsson demonstrerar i sin attack mot ex. Aftonbladets förlorade heder, blir alltmer logisk för varje journalist.

Gestapometoderna har således kunnat genomföras eftersom journalisterna själva varit rädda att förlora brödfödan om de inte lyder order, men ändå har de förlorat, likt de tyska soldater som lydde order och slutade vid Stalingrad.

Vad alla som känner till Nürnbergprosessen vet är att denna ursäkt, ”Jag lydde bara order”, sannolikt inte kommer hålla i en direktdemokratisk folkdomstol när demokratin och yttrandefriheten vinns tillbaka. Den som känner till franska revolutionen vet också vad som kan komma att hända med de previligierade journalister som varit lojala med den avsatta diktaturen. Huvuden kommer kanske rulla (kanske likt bowlingklot).

Men kanske det alls inte behöver gå så långt. Vem vet? Människorna själva överger kanske mainstream-media i allt större utsträckning ändå. En fredlig demokratisk revolution. I en modern tidsålder har folk blivit allt mer medvetna om vikten av nationell demokratisk socialism.

I USA går ex. den nationelle protektionistiske Trump framåt, likväl som den av mainstream-media mörkade protektionisten och socialisten Bernie Sanders. I Sverige blåser det både nationella, demokratiska och socialistiska vindar, vindar som kan samverka effektivt och balanserat mot frihandeln som är deras gemensamma antagonist. Framtiden borde vara ljus för ett parti som sätter sig på detta tåg.

Enligt en opinionsundersökning tror hela 43 % inte på att main-stream-media ger en rättvisande bild av samhället. Siffran är katastrofal för main-stream-media om man betänker orsaken till att människor läser media, nämligen att få rättvisande bild av samhället som kan hjälpa dem i att överleva i den verklighet som de konfronteras med.

Hade folk enbart varit ute efter underhållning hade de inte sökt sig till just denna media, men till serietidningar, damtidningar eller dylikt. Siffrorna i förra länken bekräftas dessutom av hur människor delar med sig av länkar på nätet.

Det verkar vara speciellt inom tabubelagda områden som tilliten till massmedia är allra sämst. Även insikten om alternativa bloggare och alternativ medias existens, lockar sannolikt till återbesök och då upptäcker individerna dessutom att det pågår en medveten mörkning av sanningen som ex. i fallet om Ukraina. Individerna blir då fullt medvetna om att det finns hemlig information som undanhållits medvetet från dem.

Vad är orsaken? I avregleringar och utförsäljningar i namnet av nyliberal och tokliberal frihandel har tidningarnas ägarförhållanden förändrats och med dem även de politiker som tillåts medverka av main-stream-media utan att bli utsatta för tokliberalernas drev. Folk har nu blivit alltmer medvetna om nackdelarna med detta, men i det ökade mentala medvetandet ligger också lösningen på problemet:

abraham_lincoln_80x80

”Demokrati är [den mentala] styrningen av folket, av folket [självt], för folket.”
/ Abraham Lincoln

”Democracy is the government of the people, by the people, for the people.”
/ Abraham Lincoln Källa: Citat om demokrati

När folket således blir fullt medvetet om att alternativ massmedia numera är den ENDA chansen för dem att möjligtvis kunna få tag på objektivare rapportering, samt att verktygen för att få tag på matnyttig information faktiskt redan vilar i alla svenska medborgares händer genom smartphones, surfplattor och laptops, då är det min egen förhoppning att det kommer vända och att demokratin då kommer tillbaka igen i Sverige.

Jag vet inte ens om det finns någon annan väg än att alternativ media gör mål efter mål på ett krympande föråldrat main-stream-Gestapo som blivit skrajset för både motspelare och boll. Men var klara över att det sannolikt kommer ske under kraftiga protester från deras chefredaktörer, ägare och köpta politiker:

meg_greenfield_80x80

”Alla är för demokrati i princip. Det är bara i praktiken som saken orsakar kraftiga protester.”
/ Meg Greenfield

”Everybody’s for democracy in principle. It’s only in practice that the thing gives rise to stiff objections.”
/ Meg Greenfield Källa: Citat om demokrati

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Svensk Alternativ Media Feed – Ett ställe väl värt ett besök när du anser att main-stream mörkar eller hjärnförsmutsar
Avpixlat – Lyckad fest skrev tidningen även om unga tjejer trakasserades
Presstituerad Massmedia – Vem äger den ”oberoende” gatistidningen Metro?
Anders Romelsjö – Olof Palme och Julian Assange. Samma hatkampanjer i media

Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet

Frågan om frihandel, även kallat fulhandel, är inte så avancerad, men den är viktig och det är viktigt att vi alla förstår eftersom det annars kan ha negativa konsekvenser för oss alla, både för rika och för fattiga.

Om lycka är viktigt för dig och dina barn och dina barnbarn är det viktigt att du förstår vad frihandel verkligen är.

Efter en diskussion om frihandel/fulhandel med en person som tidigare engagerat sig mycket i både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, sannolikt i syfte att skydda sin egen välfärd och sin egen pension mot den urholkning av välfärden som EU-medlemskapet och frihandel/fulhandel medför, har jag nu valt att gå igenom olika synvinklar och missuppfattningar om vad begreppet frihandel/fulhandel verkligen innebär.

Personen i fråga har tänkt på att många som sitter i partigrupperna kanske är lika okunniga som han om frihandel/fulhandel och dess konsekvenser, dvs. att de helt oreflekterat tycker att det låter bra med ”fri” ”handel”. ”Frihet” är ett positivt ord för de allra flesta, precis som ”handel” är positivt för de allra flesta. Båda orden ger oftast en känsla av något gott och inte något ondskefullt.

Skulle man istället kalla frihandel för ”den långsamma förslavningen av folket” eller ”fulhandel”, vilket ”frihandel” faktiskt innebär, skulle det alls inte verka så intressant längre.

Liberalism är ett ord som är förknippat med frihandel. ”Liberal” betyder ”fri” och det finns socialistiska liberaler som anser att vi ska skapa frihet och jämlikhet för människor, ex. Vänsterpartiet, men så finns det också kapitalistiska liberaler som anser att vi ska skapa frihet för kapitalet, ex. Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som alla är för EUs frihandel/fulhandel som skapar just frihet för kapitalet att handla fritt och tenderar att förslava folket och förstöra miljön på ett mycket fult sätt.

För precis som ex. fri sex, vilket kan kännas skönt för stunden, kortsiktig, kan det dock få mindre behagliga konsekvenser långsiktigt. Det är enkelt att förstå efter en grundläggande sexualundervisning. Handelsutbyte kan ex. försvaga varje nation som deltager i handlesutbytet, likt en immunbrist-sjukdom, så att nationen vid tider av kris saknar egen försvarsindustri och eget jordbruk att föda sin egen befolkning.

Frihandel/fulhandel kan även liknas vid ett tåg som ser inbjudande ut på perrongen men som sedan börjar accelerera utan kontroll mot en ful avgrund. Det är lätt att kliva på tåget på perrongen, men det kan vara svårt att kliva av när tåget går. Samtidigt kan det ändå vara värt att hoppa av tåget i farten och ta risken för viss skada innan tåget når avgrunden.

Uppfattningen kan ibland vara att frihandel/fulhandel är ett speciellt område som bara ekonomer och nationalekonomer förstår, men jag hävdar att principerna är väldigt enkla att förstå, kanske inte för nationalekonomer och företagsekonomer i Trögfattarföreningen, dock för varje normalbegåvad individ.

Det är min uppfattning att ekonomer t.o.m. kan ha svårare att förstå sin egen inkompetens inom området frihandel/fulhandel p.g.a. uppväxt och indoktrinering in i ekonomiska principer som inte tar hänsyn till vetenskap och grundläggande enkla matematiska principer. Kompetens i frågan är alltså inte nödvändigtvis jämförbart med antal ekonomi-böcker som vilar på åsnans rygg. Det kan vara precis tvärt om beroende på vem som skrivit böckerna.

Vanligt vetenskapligt lagda människor, lärare, läkare och ingenjörer, men sannolikt alltså även en vanlig spärrvakt i tunnelbanan har alltså sannolikt lättare att förstå vad frihandel/fulhandel verkligen betyder än just ekonomer från Handelshögskolan, även om det givetvis kan finnas undantag.

Anledningen till ekonomernas generella inkompetens är sannolikt att ekonomiutbildningar tenderar att sponsras av svenskt näringsliv och ofta går bort från både naturliga och matematiska principer såsom ex. begreppet tillväxt (exponentialfunktion) och vad som är bäst för både människor och för miljö på lång sikt, d.v.s. Vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Det är inte ens säkert att betydelsen av ordet ”ekonomi” tas upp tillräckligt genom ekonomiutbildningen. Begreppet ekonomi har med hushållning av resurser att göra, något som inte verkar bekymra de flesta ekonomer som istället ofta talar sig varma för tillväxt, trots att tillväxt alltid leder till total katastrof vilket kan bevisas enkelt matematiskt genom exponentialfunktionen.

Det som sker, och varför tåget börjar rusa mot avgrunden är att frihandeln/fulhandeln skapar en tävling i lönesänkningar och skattesänkningar mellan de ingående länderna inom frihandelsområdet i syfte att locka investeringar från kapitalet, vilket i sin tur leder till antingen ökad belåning likt Grekland som ville behålla sin välfärd, eller, om man vill förhindra nationens totala kollaps, leder till ett skattesänkar- och välfärdssänkar-race mot bottnen.

Så skulle Sveriges medborgare kunna klara av att befria sig från EUs välfärdsrace mot bottnen? – Ja. naturligtvis. Jag trot det är relativt enkelt. Sverige klarade sig nämligen utmärkt innan Novemberrevolutionen, vilken lade grunden för medlemskapet i frihandeln/fulhandeln. De regerande partierna har sedan dess försvagat Sverige på olika vis, men det kan naturligtvis rättas till. Efter ett utträde ur frihandeln/fulhandeln ser jag det som mycket viktigt med en period av höjda skatter och sänkt välfärd så att vi kan återbetala största delen av Sveriges överdrivet höga skulder, samt bygga upp försvaret igen, innan vi sedan sänker pensionsålder och arbetstid, samt höjer välfärden.

Kommer vi kunna upprätthålla en välfärd med tullar mot alla andra länder som kämpar med hög fattigdom, låga löner, låg välfärd och frihandel/fulhandel inom den krisdrabbade EU-kretsen? – Ja. Det kommer gå utmärkt, sannolikt mycket bättre.

Jag anser att man kan känna sig trygg med ekonomisk utveckling mot mer välfärd skapad med skatter och tullar som skyddar Sverige. Den ekonomiska konsekvensen av frihandel/fulhandel är nämligen fattigdom och utslagning. Ökad export/import skapar ett osunt beroende av miljövidriga transporter, det undergräver självständighet och undergräver vår katastrofberedskap och vår totalförsvarsförmåga.

Att EUs frihandel/fulhandel redan slagit ut svenska företag genom uppköp och nedläggningar och skapat arbetslöshet i Sverige det vet vi redan. Att vi ex. inte längre har egen däcktillverkning i Gislaved är alltså negativt på flera olika plan.

Det mesta som produceras och konsumeras lokalt gör oss de facto tryggare, det kan göra miljön bättre, vi får koll på vad som sprutas på den mat som eleverna i skolorna ska äta, vi kan lättare garantera att djuren behandlas bra, det minskar transporterna och det gör oss mer oberoende och mer motståndskraftiga vid katastrofer och krig.

Visserligen kan man anta att vår konkurrenskraft gentemot de övriga EU-länderna skulle försvagas avsevärt om vi hade tullar, såsom vi hade innan Novemberrevolutionen, men så behöver man alls inte se det.

Att leva i ett land som lever i balans med naturen, har bra utbildning till alla, har bra sjukvård, äldrevård och allmän välfärd och där företag befinner sig i en rättvis marknadssituation kan för många människor och företagare vara mer attraktivt än att leva i ett land med orättvis konkurrens från länder med lägre skatter, lägre löner, stor kriminalitet, stress och social utslagning.

Med tullar kommer en svensk bil vara billigare i Sverige än i utlandet och utländska bilar vara dyrare i Sverige, men den förlust som drabbar Svenska exportföretag utomlands skulle alltså samtidigt gynna dem inom landet.

Genom tullar blir svenska varor jämförelsevis billigare i Sverige. Visserligen kommer välfärd och bättre miljö betald med skatter göra speciellt vissa produkter dyrare, men detta gör också att vi kommer hushålla bättre med resurser, transportera kortare sträckor och det innebär att vi svenskar blir mer miljövänliga.

Hur skulle det gå med svensk ekonomi och de svenska hushållen? – Sverige har tidigare levt med en sådan ekonomi. Detta var före Novemberrevolutionen som skedde efter att Olof Palme röjts ur vägen, kanske av Dekorimamannen, kanske av Henry Kissinger, kanske av Bilderberggrupens verkställande utskott, vem vet. Jag var ung, men jag minns denna tid före Novemberrevolutionen som en bra tid med bra utbildning och arbete till alla.

Socialdemokraterna talade om arbete och jämlikhet åt alla, inte om att röja sly och lägre löner som Stefan Löfven gjorde i sitt förstamajtal häromsistens. Vår statsminister, Olof Palme var socialist och demokrat och även om han deltog i den stora odemokratiska hemliga klubben, Bilderberggruppen, på den tiden, är jag övertygad om att hans frågor till storkapitalisterna och bankirerna var väl placerade.

Skulle Sveriges ekonomi stå ut med tullar i längden? – Om man jämför ekonomin idag i Sverige och den situation vi hade innan Novemberrevolutionen tror jag att jag själv skulle föredra den situationen innan frihandel/fulhandel kuppades in i Sverige. På lång sikt, med tanke på den mänskliga historien, är jag helt säker på att en mer nationell och lokal självförsörjning dessutom är det allra bästa för oss alla i Sverige, för människor i andra länder och även det bästa för framtidens generationer på lång sikt.

Skulle Sverige vinna på frihandel/fulhandel eller förlora? – På lång sikt anser jag att alla förlorar på frihandel/fulhandel, speciellt folket och småföretagare. EU-medlemskapet kräver en alltmer borgerlig politik med låga skatter och sänkta löner, men eftersom vetenskapen kommit fram till att människor är lyckligare i mer jämlika samhällen förlorar i slutändan alla ändå på frihandel/fulhandel, både rika och fattiga.

Storföretagens monopolställning kommer med stor sannolikhet monopolisera marknaden och sätta en sund rättvis konkurrens ur spel när frihandel/fulhandel drivs in-absurdum.

Land ställs emot land, företagare mot företagare, och arbetare mot arbetare i det ständiga racet mot välfärdsbottnen. Slutpunkten kommer sannolikt, enligt vad vi lärt oss av arkeologi och historien, vara ett abrupt slut på tillväxten, skarp nedväxt, korruption, krig, revolutioner, svält och slutligen kannibalism, precis som vanligt i mänsklighetens historia.

Det måste anses vara mycket intelligent att stå utanför och distansera sig mot sådant.

Om Sverige bara skulle förlora på att ha frihandel/fulhandel varför har ledande svenska politiker då dragit in oss i detta? – Personligen tror jag att det finns flera samverkande orsaker att Sverige i dag befinner sig i en frihandel med EU. Utländska påtryckningar på Sveriges politiker, morden på Olof Palme och Anna Lindh, NATOs expansionsplaner österut, korruption och kortsiktigt egenintresse hos svenska företagsledningar och partiledningar, medias monopolisering och likriktning, samt bristande kompetens hos folket och partiernas medlemmar att förstå och förhindra att detta skett.

Har vi tullar mot alla länder utanför EU? – Ja. Det finns tullar och handelsrestriktioner mot andra länder utanför EU, ex. mot Norge. Frihandeln gäller bara inom EU.

Kan Sverige vara medlem i EU och stå utanför frihandel? – Nej. EU är ett frihandelsprojekt. EU är ett kapitalliberalt borgerligt projekt. Vore EU ett projekt för jämlikhet hade skatter och löner harmoniserats inom EU på en nivå som kan bekosta en sund välfärd och hade jämlikhet och jämställdhet eftersträvats i EU hade arbetstiden sänkts i alla länder för att ge alla människor ett arbete. Så är det inte.

Om vi lämnar EU är det nog sannolikt att EU kommer införa liknande tullar mot Sverige som mot ex. Norge och resten av världen, dock sannolikt inga sanktioner. Vi kan samtidigt sänka tullar mot Norge och länder med liknande välfärd som vi har, även om jag inte förespråkar det generellt p.g.a. miljöaspekten. Det är oftast bra med höga tullar som förhindrar handel ur ett rent miljöperspektiv även om läder som ligger nära är naturligtvis oftast är bättre samarbetspartners ur ett rent miljöperspektiv.

Om länder börjar lämna EU kan det innebära slutet för EU helt eller kan det leda till en ny Europeisk enhetsstat, ett slags nytt Sovjetunionen, eller en nordisk enhetsstat eller en Skandinavisk enhetsstat, i vilken skatter, löner och välfärd harmoniseras. Då blir frihandel länder emellan, inom enhetsstaten, möjlig samtidigt som man kan skapa en välfärd som gör människorna lyckligare, alltså fri handel inom enheten tillsammans med välfärd för alla.

Med vänlig hälsning
Matin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Analys av Syntheismen, en ny sekt med anknytning till Piratpartiet och sannolikt skapad av Alexander Bard

Jag har tidigare nämnt Alexander Bard på denna blogg. Alexander som visat stor initiaivförmåga och har god förmåga att skapa konstnärliga alster.

Jag närmade mig därför med stort intresse Syntheismen för den uppvisar inledningsvis stora skillnader mot vanliga religioner. Den verkar inledingsvis öppen, fri och sanningsökande. En utbrytning ur Zarathustranismen.

Jag fann i sekten bilder på Alexander Bard, ledigt klädd, med trevliga små pärlor runt foten, en fot med en flerfärgad strumpa på. Jag fann även en doktor i tankeläsning i denna sekt, en doktor som jag skrivit om tidigare och även bilder som tyder på att sekten ges donationer av sökande rika medlemmar i överklassens Sverige. Kopplingen mellan sekten och Piratpartiet är mycket tydlig.

När jag presenterade sanningar som var besvärliga för Alexander Bards politiska position, dvs. tokliberalism, blev jag abrupt utkastad från Syntheismens Facebook-sida.

Vad jag postade var resultatet av just tokliberalism, dvs. människor som i sin tokliberala frihet tillåts göra vad helst de vill och då de facto förstör planeten för framtidens generationer. Den lösning på civilisationens undergång som med allvarlig men metodisk logik presenterades ogillades starkt, Alexander Bard drabbades sannolikt av s.k. ”kognitiv dissonans” när fakta blev obekväma.

Som sektledare blev då sannolikt Alexanders reaktion att utesluta mig, eftersom jag utgör ett hot mot den fastfrusna ideologin, i detta fallet, tokliberalismen (som av outgrundlig anledning blandats med åsikter som Piratpartiet står för).

Ja. Syntheismen är i min mening en tokliberal sekt, en sekt som i mycket skiljer sig från vanliga religiösa sekter, men som ändå är påfallande lik vad gäller ledarskapet och oförmågan att tänka med öppet sinne i flera steg långsiktigt.

Balans i allt, även liberalism!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Vetenskapliga partiet strax i TV med Malou von Sivers, Jimmie Åkesson, Alexander Bard, en islamist och en f.d. muslim?

Normalt sett tittar jag aldrig på TV men då och då snubblar jag över ett inslag på Youtube där ex. Alexander Bard briljerar i soffan tillsammans med Malou von Sievers, Alex Schulman och Nousiainen. Det är snudd på att man skulle ha TV just för sådana program.

Det är ovanligt bra. Programledaren Malou von Sivers har skapat en trevlig invandrarvänlig panel som alla är eniga om det positiva med invandring och våra nya svenskar. Det blir gemytligt. Alla är eniga i att invandring är bra.

Det intressanta är att Alexander är en man som är öppet bisexuell och som ogillar Islam och när han är förbannad säger han vad han tycker med råge, lite som jag själv gör. Visst är det inte politiskt korrekt som Anna Troberg indirekt yrvaket påpekar i detta youtubeklipp om Alexander Bard som söker medlemskap i Piratpartiet, men det är å andra sidan ärligt.

Alexander tänker själv och säger vad han tycker och det är uppfriskande och han söker ständigt nya vägar att nå ut, precis som jag gör genom Vetenskapliga partiet.

Jag tror Anna Troberg känner sig hotad av Alexander Bard eftersom han är en karismatisk ledare, men det finns en bra lösning som vi alla tjänar på demokratiskt, nämligen valsamverkan. Jag återkommer till den saken längre ner.

Yttrandefriheten har helt uppenbart en lägre reell nivå i Sverige än vad Alexander vill ha och det har givetvis blivit värre med de ägarförhållanden som utvecklats på senare tid. Det är uppenbart och Piratpartiet synes givetvis vara ett logiskt val för den extremliberale Alexander.

De andra paneldeltagarna tror jag inte helt förstår vad yttrandefrihet är, ej heller principerna bakom den. Ingen ska lastas för det. Det är bara att läsa på, men det blir onekligen lite som att prata vetenskap med människor som levt hela livet i arabisk öken på en kamel.

Alexander Bard, även här på sin blogg, har haft Zoroastrism som sin religion och numera Syntheism verkar det, tänkandets religion, den religion som i princip blivit utrotad av Islam, sannolikt genom barn-avel, skrämsel och rövarstråt med inkluderad ”halal-behandling” av de som inte vill konvertera, för att uttrycka mig gemytligt.

Alexander Bard förefaller intelligent på många områden och inte särskilt religiös alls, och har sannolikt mycket högt IQ, så jag antar att hans religionsval mer är ett stilval, precis som han väljer keps eller skägg. Något kontroversiellt och intressant som kanske får islamister att undersöka något nytt. Det ser jag som något positivt.

Alexander Bard vill att vi ska vakta yttrandefriheten och fördömmer de som ex. vill tysta ner Sverigedemokraterna och han påtalar för de andra i panelen att tystandet och mobbandet av Sverigedemokraterna gör att de får sympatiröster. Jag är enig i det även om det inte är hela sanningen.

Sverigedemokraterna har inte enbart fått previlegiet att först inledningsvis bli tystade, de har även fått previlegiet av horder med tiggare på gatorna från Rumänien och de har fått en dålig borgerlig politik genomförd av både Socialdemokrater och Allians pga. det borgerligt utformade EU-medlemskapet. SD har dessutom fått enormt stort negativt mediautrymme, inte den rimliga diskurs som Alexander efterlyser, men dock en uppmärksamhet som Vetenskapliga partiet, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ enbart bara kan drömma om.

Den ärlighet och uppriktighet som Alexander visar upp är naturligtvis ovanligt och lite skrämmande för den timide normalsvensken. Han visar samma rena mod som de muslimer som ex. konverterar till kristendomen och det är otroligt viktigt med uppriktighet i både religion och politik, anser jag, om respekten för politiken och religion alls ska finnas kvar i framtiden.

Jag finner vissa likheter mellan mig och Alexander Bard även om jag ex. har en helt annan uppfattning om frihet än vad han har och har fötts hetrosexuell. Jag har de facto blivit så trygg i min feminina sida och min manliga sida och min hetrosexualitet att jag öppet erkänner att jag ofta gillar homosexuella män enormt mycket och ibland spexar med vänner utklädd till ”Martina”. Nåväl. Homosexuella är oftast jättefina killar. Så enkelt är det.

Men när det kommer till frihet, ett ofta missbrukat ord, ser jag det som en balans mellan olika friheter och att dessa friheter måste balanseras med respekt för varann och framtidens generationer långsiktigt så vi alla hjälper varann.

Alexander Bards höga IQ passar i Vetenskapliga partiet, även hans kreativa tankeförmåga. Hans kreationer är minst sagt imponerande. Det är intelligens på hög nivå, men jag tror ändå att ett eget parti för Alexander är rätt väg för honom. Alexander är nämligen en ledare fullkomligt överlägsen de allra flesta i retorisk förmåga och karisma och skulle lätt kunna bli många liberala ungdomars och homosexuella mäns val istället för Piratpartiet, Centerpartiet eller Folkpartiet.

Så, istället för att gå med i olika partier som saknar det Alexander behöver, bli besviken, arg och smutskasta dem med glåpord, samt sedan gå till nytt parti och upprepa saken….

…så är mitt förslag att alla intelligenta ledare, inte enbart Alexander, att de skapar nya partier, såsom ex. Gudrun Schyman skapade Feministiskt Initiativ, och sedan styr dem på samma sätt som jag styr Vetenskapliga partiet, samt valsamverkar oss in i Riksdagen tillsammans via ex. Valsamverkanspartiet.

Väl i riksdagen kan vi alla förhoppningsvis höja nivån på diskursen astronomiskt. Jag skulle exempelvis gärna vilja se en deliberativ diskurs mellan Jimmie Åkesson, Alexander Bard och mig om vad som är det bästa för framtidens generationer.

Jimmie har erfarenheter från barndomen om hur invandringen för honom var något dåligt, Alexander har upplevt bra saker med invandringen, får man gissa Jan-Pierre Barda? :-) Och givetvis är detaljerna medialt intressanta, som allt annat som är annorlunda, men jag skulle vilja att diskursen sedan gärna blir deliberativ och går in på fakta. Hur ser vi effekterna av invandringen, goda bevis, dåliga bevis. Båda finns säkert där. Inget är helt svart eller vitt.

Frågan om diskriminering är viktig, vilka invandrare ska vi ex. ta emot, för människor flyr ju exakt det Islam skapat. Ska vi diskutera Islam bör vi givetvis ha en Islamist där och kanske en muslim som gått ifrån Islam så att alla kan ge sin syn på saken.

Jag ser fram emot en inbjudan av Malou.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Patiledare
Vetenskapliga partiet