Jag står inte ut – Många svenska politiker, militärer och journalister är medskyldiga till massmord, slavhandel och tortyr

Först har de propagerat för, samt röstat för invasionen av Libyen i strid med FN-stadgan. Svensk militär har medverkat medvetet, eller vilseletts genom orden ”mission” och ”insats”. För mig som svensk vänsternationell patriot, som är för varje nations rätt till nationell självständighet, fred och välstånd, så känns det för djävligt.

Bild på Anders Romelsjö
”Nu är Libyen en sönderslagen stat. Där råder inbördeskrig.” … ”Hundratusentals libyer har ju flytt och drunknat i Medlehavet. Det är en stor misär. Nato bombade och Sverige bidrog väldigt mycket. … svenska JAS-plan deltog. Åtta stycken och de svarade för uppemot 40% av spaningarna för att identifiera bombmål. Sverige deltog aktivt i strid mot internationell rätt och FN-stadgan i det där, och det där tas inte fram i debatten om Nato-anslutningen.”
/Anders Romelsjö Källa: Victor Musa, Sveriges fredsråd. Youtube – Anders Romelsjö om NATO, Mellanöstern och Ryssland @16:50(Ladda ned som Mp4)

Gaddafi var ”diktator”, enligt väst, men Libyens nya slavhandlare och människosmugglare tycks vara betydligt värre för Libyen än Gaddafi. Så här skrev den s.k. ”diktatorn” Gaddafi, som avskaffade en korrumperad monarki, i sin gröna bok:


”Så snart en parlamentarisk församling existerar, underförstås folkets frånvaro. Sann demokrati har till innebörd att folket självt deltar och inte företräds av någon annan. Parlamenten har blivit en legal barriär mellan folket och maktutövningen, där massorna uteslutits ur politiken och en myndighet satts i deras ställe. För folkets del återstår då bara det yttre skenet av demokrati – de långa köerna till valurnorna”
/ Muammar al-Gaddafi, Den gröna boken sid. 7 i 1987 års utgåva. Tryckt i Tripoli. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6na_boken

Vladimir Putin reagerade starkt på USA:s regelrätta mord på Gaddafi:


”Hela världen såg när han blev dödad, helt blodig. Är det demokrati? Och vem gjorde det? Drönare, däribland amerikanska sådana, levererade ett slag på hans bilkortege. Sedan tog commandosoldater, som inte skulle vara där, dit så kallad opposition och militanter. Och dödade honom utan rättegång.”
/Vladimir Putin om Muammar Gaddafis död. Källa: Engelska Wikiquote

”All the world saw him being killed, all bloodied. Is that democracy? And who did it? Drones, including American ones, delivered a strike on his motorcade. Then commandos, who were not supposed to be there, brought in so-called opposition and militants. And killed him without trial.”
/Vladimir Putin about Muammar Gaddafi’s Death. Source: English Wikiquote

Hur reagerade ”godhetens” Hillary Cllinton vid åsynen av olagligt och regelrätt mord utan rättegång? Med ”Vi kom, vi såg, han dog”. (Ladda ned som MP4) Vem berättade för USA var Gadddi befann sig? Svenska piloter? Men det är inte det enda landet som USA och väst skapat misär i.

Osama Murad är en av de migranter som drömde om ett värdigt liv i Europa. Han färdades från Palestina i juli 2018 till Libyen via Egypten, sannolikt eftersom han trodde att den vägen var framkomlig för honom, förmodligen p.g.a. svenska mediers och svenska politikers signalpolitik, bl.a..

”Vi behandlades som slavar”, minns Murad. ”Vi var tio palestinier och cirka 30 afrikanska migranter i ett center, där vi torterades dagligen med järnredskap och elchocker, och vi misshandlades dagligen och vi utsattes även för daglig prygel, svält och kvävning.”, säger han till Al Arabiya. ”Vi placerades ensamma i små rum där vi inte kunde röra oss eller andas.”

De tvingades att arbeta långa dagar med hårt arbete och blev hotade med döden om de vägrade arbeta. En migrant sköts till döds när han vägrade arbeta, enligt Murad, skriver Al Arabiya.

”De flyttade oss från ett ställe till ett annat likt djur, för att arbeta på bondgårdar och på byggarbetsplatser under fruktansvärda förhållanden utan att få betalt.”, säger Murad, enligt Al Arabiya.

Källa: https://english.alarabiya.net/en/features/2019/01/12/Immigrant-recalls-beaten-and-enslaved-by-Libyan-intelligence.html

Al Arabiya är en saudiskt ägd pan-arabisk television och nyhetskanal.

Tipsare: https://jennypiper.blog/2019/01/12/alla-godhetsknarkare-som-inbillar-sig-att-sverige-gor-en-humanitar-insats-borde-ta-sig-en-rejal-funderare/

Kommentar:  Det enda rimliga sättet att stoppa tortyr och massmord i LIbyen, på land och i Medelhavet, är förmodligen att häkta alla illegala migranter i Europa, snabbutreda enligt Nederländsk modell, samt repatriera merparten till deras hemländer, så att ingen, utom människor med riktiga flyktingskäl, får temporära uppehållstillstånd, helst i grannländer. Att låta människorna resa tillbaka samma väg som de kom är naturligtvis otänkbart. Fortsatt signalpolitik är givetvis också helt otänkbart. Att strössla pengar på dem i EU, eller ha dem vind för våg som papperslösa, är naturligtvis också inhuman och ohållbar signalpolitik. Deras problem måste lösas i deras hemländer, nästan oavsett vad som är grundorsaken. Det är den enda humant hållbara och långsiktigt korrekta  vägen på alla möjliga plan, även på det ekologiskt hållbara planet. Jag står inte ut med det här. Hur kan alla ni andra, ca 82% av er, stå ut med det här och rösta för det här? Hur kan de som stöttat extremismen i Libyen stå ut med det här?

Översättning – Paul Steigan – Psykologisk krigföring, falska berättelser och bedrägeri

Originalet på norska: Psykologisk krigføring, falske narrativer og bedrag från den 16:e maj 2016 (finns även återpublicerat och kommenterat på Anders Romelsjös blogg under namnet Psykologisk krigföring från USA och andra .)

Bild på Pål Steigan
Pål Steigan är en norsk skribent, kulturarbetare, kommunist, kock och amatörfotograf och har en mycket populär blogg, på bland annat engelska, spanska. italienska och tyska. Steigan tar även in andra skibenter och erbjuder delägarskap. Steigan har jobbat med informationsinhämtning hela sitt vuxna liv, varit lexikonredaktör, varit partiledare i det norska Arbetarnas Kommunistparti (marxist-leninisterna), samt även varit en av ledarna i Röd valallians.

Psykologisk krigföring, falska berättelser och bedrägeri

Psykologiska operationer sprider utvald information till en befolkning eller en målgrupp för att påverka deras känslor, motivation, sinne och i sista hand hur de agerar och beter sig. Psykologiska operationer riktar sig mot utländska regeringar, organisationer, grupper och individer. I psykologiska operationer använder man sig av rutinmässig desinformation och bedrägeri. Detta ingår i standardarsenalen för exempelvis amerikanska militärstyrkor.

Riktlinjer för vilseledning och bedrägeri

Är detta något jag bara påstår? Långt från, ingressen är citat från den gällande manualen för United States (U.S,) Army Psychological Operations (PSYOP) doktrin. Dokumentet kan hämtas här (pdf). Handboken inleds så här:

PSYOP är planerade operationer som överför utvalda uppgifter och indikatorer till utländska målgrupper (TAs) för att påverka deras känslor, motiv, objektiva resonemang, och slutligen, utländska regeringars, organisationers, gruppers och individers beteende. Syftet med all PSYOP är att i neutrala, vänliga eller fientliga utländska grupper skapa känslor, attityder eller önskat beteende som stöder USA:s nationella mål och militäruppdraget. På så sätt påverkar PSYOP inte bara politik och beslut, utan även förmågan att regera, förmågan att beordra, viljan att kämpa, viljan att lyda och viljan att stödja.

PSYOP are planned operations that convey selected information and indicators to foreign target audiences (TAs) to influence their emotions, motives, objective reasoning, and ultimately, the behavior of foreign governments, organizations, groups, and individuals. The purpose of all PSYOP is to create in neutral, friendly, or hostile foreign groups the emotions, attitudes, or desired behavior that support the achievement of U.S. national objectives and the military mission. In doing so, PSYOP influence not only policy and decisions, but also the ability to govern, the ability to command, the will to fight, the will to obey, and the will to support.

US Army är inte ensam om detta. Psykologisk krigföring är lika gammal som krigen själva. Jag har tagit upp detta i artikeln Om berättarkonstens roll i krig. Den amerikanska handboken citerar den tyska militärteoretikern Carl von Clausewitz, som i huvudverket. Om krigen skrev att «All militär handling är sammanvävd med psykologiska krafter och effekter.»

Alla militärkommandon av någon betydelse använder psykologisk krigföring som en del av sin arsenal, men vi är så lyckliga att USA:s övre befälhavare formulerat riktlinjerna i en manual som alla kan läsa. Det verkar som om bedrägeri, vilseledning och falska berättelser ingår i standardmetoderna. För att bedrägerier ska fungera måste det vara trovärdigt, och det måste komma från källor som målgruppen kommer ha tillit till. Allt detta diskuteras i manualen. Det ingår i standardproceduren att befälhavaren ska bedöma om det är nödvändigt att utveckla en «deception story», en falsk berättelse.

En sådan bedräglig historia är berättelsen om episoden i Tonkinbukten. Det gick ut en historia från USA:s övre befälhavare att nordvietnamesiska marinen hade angripit USA:s marina fartyg i internationella farvatten. Detta ledde till att president Lyndon B. Johnson gick ut på TV och förklarade att USA skulle slå tillbaka mot Nordvietnam. Problemet är att hela historien är falsk och att man visste att den var falsk. US Naval Institute skriver om detta på sina webbsidor:

… en gång klassificerade dokument och band som släpptes under de senaste åren, kombinerat med tidigare avslöjade fakta, klargör att höga regeringstjänstemän förvrängde fakta och lurade den amerikanska allmänheten om händelser som ledde till full USA-inblandning i Vietnamkriget.

… once-classified documents and tapes released in the past several years, combined with previously uncovered facts, make clear that high government officials distorted facts and deceived the American public about events that led to full U.S. involvement in the Vietnam War.

Elva år efteråt var USA:s nederlag ett faktum. Då hade kriget tagit så många som kanske 3,8 miljoner människoliv och åsamkat tre länder nästan obotliga skador. Miljoner andra sårades och fick skador för resten av livet. Fortfarande dör människor av de gifter som USA dumpade ut från flygplan. USA:s egna förluster var 58’000 dödade och 303’000 skadade. Och det hela började med en falsk berättelse.

Sanningen och de permanenta krigen

Sedan George W. Bush förklarade krig mot terrorn 2001, har världen varit i ett permanent krig där krigsteatrarna har skiftat från Afghanistan och Irak till Libyen, Ukraina, Jemen och Syrien. Alla dessa krig har motiverats utifrån falska berättelser och delvis tårdrypande historier som har utformats enbart för att påverka människors känslor och attityder, som det heter i manualen, så att det skulle vara positivt inställda till krigföringen. En av de mest berömda, eller beryktade, var Colin Powells tal till FN 2003, där han presenterade direkta propagandalögner om Irak.

Lawrence Wilkerson, tidigare stabschef för Pentagon, var en av författarna till talen, där det lades fram falsk information om så kallade massförstörelsevapen, vilket i sin tur ledde till det katastrofala kriget mot Irak. Wilkerson är medveten om de förfalskningarna som begicks och säger idag att «detta var min karriärs botten».

Det sägs att krigens första offer är sanningen, och vi har fått otaliga bevis på i detta unga århundrade. Norges krig mot Libyen, som hela Stortinget ställde sig bakom, och som ödelade landet, var som vi vet också byggt på lögner om att Moammar al Gaddafi var «på väg att begå folkmord».

Sosiala medier, «soft power» och NGO:er

Hillary Clinton tog vid sin tid som utrikesminister i USA över stafetten från Bush och Powell. Under hennes ledarskap utvecklades psykologisk krigföring några hack till, nu under namnet «soft power»[mjuk kraft]. USA:s utrikesdepartement specialiserade sig på att leverera budskapet via så kallade Non Governmental Organisations (NGO), och budskapet blev gärna pyntat så att det fick en «feministisk» eller «progressiv» framtoning.

Detta har varit en stor framgång. Medan det 2003 fanns en världsomspännande anti-krigsrörelse mot Irak-kriget, med den största politiska demonstrationen någonsin i Oslo, så har det knappast varit protester mot krigen i Libyen, Syrien och Jemen eller den USA-styrda kuppen i Ukraina.

Nu använder man humanitära organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch, eller i Syrien White Helmets, för att leverera de berättelser som tjänar krigen och Pentagon bäst.

Sedan 2003 har de sociala medierna blivit ett helt nytt och enormt kraftfullt verktyg för att sprida desinformation och känslor som byggs upp under krigen. Och eftersom det knappast finns någon kritisk press, så har det fått stor effekt. CIA, NSA och MI6 har alla sina egna enheter som för psykologiska krig i sociala medier. En egen programvara har utvecklats för så kallad sentimentanalys, känslomässig analys samt en massa tekniker för att skapa och styra opinionen. Det finns programvara för att skapa och styra falska profiler på nätet, och detta har tagits i bruk hos de hemliga tjänsterna.

I artikeln I sosiala medier blir vi manipulerade med känslor skrev jag om detta:

Financial Times meddelar att CIA har fått smak på sosiala medier. Finanstidningen skriver att CIA ska trappa upp användningen av Amazons kommersiella programvara. CIA:s informasjonschef (?) Doug Wolfe säger att CIA är så nöjd med detta att de allaredan nu ska flytta över en del av sina operationer på Amazons plattformar. Och Pentagon studerar hur de kan använda Twitter för att påverka folks hattityder.

Tidningen The Guardian skriver att det brittiska försvaret har upprättat en egen avdelning av Facebook warriors, som er tränade i psykologisk krigföring och användning av sociala medier för att föra okonventionellt krig i informationsåldern. Denna styrka vill använda denna kompetens genom sosiala medier för att försöka sig på att kontrollera berättelserna, som tidningen skriver.

Israel Defence Forces (IDF) har gått i spetsen för statligt/militärt bruk av sociale medier, såsom de gjorde under Operation Cast Lead i Gaza 2008–2009. IDF är aktivt på 30 plattformar, inkluderat Twitter, Facebook, Youtube och Instagram, och på sex olika språk. Många länder har tagit kontakt med IDF för att lära av deras metoder.

I takt med att den militära upprustningen i NATO trappas upp, och stadigt nya länder blir indragna i konflikter och krig, så kommer också den psykologiska krigföringen att trappas upp. Då gäller det att lära sig att känna igen lössen på gången, och läsa vad de psykologiska krigarna själva säger, såsom i manualen för United States (U.S.) Army Psychological Operations.

Libyen – Den verkliga anledningen att de vidriga högersossarna dumpade välfärds-sossen Håkan Juholt?

Via Nyhetsbanken läser jag om en mycket trovärdig anledning till att Rotchild-sionistisk media tillsammans med högersossar förmodligen valde att dumpa Håkan Juholt:

”Hans lägenhetsaffärer var obetydliga jämfört med Peter Hultqvists – eller Ulf Kristerssons. Klockorna ringde för Juholt först när han i ett tal sa att Sverige inte skulle delta i Nato:s planerade bombkrig mot Libyen. Då bestämde sig partiets inre kabinett för att snabbt dumpa honom.”

Jag noterar att de landsförrädare i Socialdemokraterna, vilka Juholt inte vill nämna, förmodligen bör nämnas och noteras inför en framtida Nürnbergprocess, för att de dragit ut Sverige i ett olagligt och omoraliskt krig på folkets bekostnad och dödade libyers bekostnad.

Efter att vi tagit tillbaka demokratin och välfärden igen, d.v.s. när politikerna som väljs faktiskt representerar de svenska medborgarnas vilja till fred och inte Rothchild-sionismens eller monopolkapitalets vilja till det militärindustriella komplexets olagliga kriminella krig och när våra medier slutat vilseleda och ljuga, samt när de håller sig till journalismens yrkesetiska regler igen, så finns det en grundförutsättning för en samtalsdemokrati, och det är, anser jag, ett absolut krav för en väl fungerande demokrati.

Jag uppmanar återigen Håkan Juholt att skapa ett nytt traditionellt socialdemokratiskt parti, med större inslag av direktdemokrati, valsamverka med detta via Valsamverkanspartiet, så att det inte blir åter en bortkastad röst, vilket så många minipartier ständigt envisas med, eller att Juholt demonstrativt går med i Vetenskapliga partiet, som f.ö. högaktar vänstersossen Olof Palmes rakryggade ärlighet om fulmediernas vilseledande verksamhet.

För även om vi gjort lite narr av Juholt och andra politikerrs tillväxt-vurm förut så var det ändå i all välmening för framtidens generationer.

Mer intressant:
https://greiderbloggen.wordpress.com/2012/01/22/694-greider-liten-dikt-till-hakan-juholt/

Starka bilder – Gerillamarknadsföring från Nordiska Motståndsrörelsen och Kommunistiska partiet

Genom proletären läser jag att Kommunistiska partiet påminde Miljöpartiet om deras mordiska medverkan till krig mot Libyens folk genom gerillamarknadsföring. Samtidigt vill jag länka till Anders Romelsjö som upplyser en aning om Libyen, samt även till en artikel från Proletären om Bombvänstern.

Nordiska Motståndsrörelsen bränner EU-flaggor som gerillamarknadsföring för att demonstrera sitt förakt för den världsordning som gör både invandrare och ungdomar arbetslösa och fattiga. Jag vill samtidigt påminna om att Sverigedemokraternas egna krösusar är för den frihandel som innebär ett race mot välfärdsbottnen precis som S, MP och Alliansen är.

Den facsism som islam står för borde kunna ena Kommunistiska partiet och Nordiska Motståndsrörelsen dessutom. Även den princip som så många vänstermänniskor kämpade för i Vietnam genom FNL, nämligen att folket där hade rätt att bestämma sitt eget öde demokratiskt, precis såsom svenskarna naturligtvis ska kunna bestämma framtiden för Sverige tillsammans, demokratiskt.

Som jag ser det finns det ett gemensamt intresse här, även om organisationerna är oeniga i just frågan om vilka etniciteter som hör hemma i Norden. Får man i all konstruktivitet föreslå att båda organisationerna valsamverkar genom Valsamverkanspartiet tillsammans med Jämställda partiet och Vetenskapliga partiet så att alla medverkande partier kan få mandat i riksdagen? …eller är det alldeles för positivt och konstruktivt?

Tja. Varför ska egentligen de förtryckta ena sig mot den förtryckande korrupta makten? För att vinna?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Är det verkligen sant? – Vänsterpartiet är ett imperialistiskt parti

Jag har tidigare berömt Vänsterpartiet och högerpartiet Sverigedemokraterna för att de båda röstat emot kriget mot Afghanistan. Genom Eva på Södermalm upplyses jag om att:

”Det enda parti som klokt nog röstade mot ett svenskt deltagande i NATO:s anfall mot Libyen var SD.”

Det kan inte vara sant, tänker jag. Jag blir så full i skratt att jag börjar skratta, men innan jag svarar kollar jag givetvis upp saken och vad finner jag? Är det verkligen sant? Jodå. Mycket riktigt. Proletären kallar dem för bombvänster:

”På våren 2011 röstade Vänsterpartiet i riksdagen för svenskt deltagande i det folkrättsvidriga kriget och placerade sig därmed till höger om Sverigedemokraterna, som motsatte sig svensk insats.”

Proletären är en svensk kommunistisk och feministisk nyhetstidning som utkommer varje vecka och fungerar som organ för Kommunistiska Partiet. Tidningen har en liten aning om problemet med tillväxt, vilket är positivt, för nedväxt till balans med naturen är Vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Frågan är om det är för optimistiskt att hoppas på att Kommunistiska partiet kan ersätta Vänsterpartiet 2018 och på så vis rädda stackars oskyldiga barn från att slitas sönder av bomvänsterns bomber runtom i världen? En valsamverkan genom Valsamverkanspartiet skulle kanske kunna stoppa flyktingskpandet och ge mandat även för Kommunistiska Partiet?

Det här får mig att tänka på den före detta FNL:aren som i sitt förstamajtal sade:

”Förr var det stake i vänstern.”

Och hur är det med den staken nu? En strap-on på feminiserade män med potensproblem som klänger på varann i PRIDE-tåg eller dansar förföriskt likt Alexander Bard i en kreativ musikvideo? Inte konstigt i så fall. Det kan bero på att de inte tror på besprutningen av växtgifter från flygplan, vilket ännu inte diskuteras på djupet av forskare i massmedia, sannolikt av en mycket enkel kapitalistisk anledning som svävar över en liten kines på omslaget av tidningen The Economists förstasida.

Dessa gifter kan ha minst sagt intressanta effekter på manligheten hos grodor enligt den brunfärgade forskaren Tyrone Hayes, som verkligen har stake och detta påminner mig en aning om Sverigedemokraten Mpundu som sannolikt är emot den extrema islamismen i Afrika precis som kvinnor med stake som beväpnar sig med Ak-47:or där och det får mig att tänka på ytterligare fler kvinnor med Ak-47:or och stake i Syrien och en kvinna med stake i Sverige som går i samma tankebanor.

Jag är säker på att många kommer få exakt vad de förtjänar. De naiva kommer bli våldtagna, haram-slaktade eller sprängda i luften eller släppas från litet höghus. De med stake kommer med glädje rensa upp den skit som de naiva skapat. De religiöst lallande idioterna hamnar i helvetet där djävulen själv äter dem och skiter ut dem i all evighet amen. De som tror på hypotetiskt-deduktiv metod, mediterar likt Tomas tvivlaren och Jesus och vet hur man röstar på Vetenskapliga partiet befinner sig redan i himmelriket på jorden, likt guds söner och döttrar i paradiset. :-) Tack för det. Må alla som förtjänar det leva i paradiset i evigheten, amen.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Varför är Hillary Clintons e-post så intressanta? – Jo, för det bevisar att det handlar om en våldtäkt

Hillary Clintons e-post avslöjar det vi ”konspirationsteoretiker” redan var tämligen säkra på om Libyen och Kadaffi. För neocons (republikaner i demokratisk förklädnad) och för republikaner är det givetvis fruktansvärt att avslöja för folket vad som pågår. Sanningen om teaterpjäsen får naturligtvis inte sippra ut till folket mitt under föreställningen!

Det är alltså obehaget för våldtäktsmannen som är problemet här, d.v.s. att folket plötsligt vaknar upp från teaterpjäsen mitt under våldtäkten, att folket hör skriken och blir uppmärksamt på att det pågår våldtäkt efter våldtäkt mot oskyliga och att folket plötsligt inser att de själva kan vara nästa offer. – Hoppsan,  hoppsan!

Det är likt att avslöja att våldtäktsbrott dolts under kod 291 och att folket plötsligt får för sig att byta ut den kriminella regeringen och istället börjar skydda sig mot förövaren och kanske, t.o.m. lynchar den gravt kriminella våldtäktsmannen och dennes medhjälpare…

I ett av dessa e-mail från 2011-04-02 står det följande, enligt Global Research:

Kadaffi’s regering har 143 ton guld, och liknande mängd silver . . . . Detta guld samlades innan nuvarande uppror med intentionen att användas för att skapa en övergripande afrikansk valuta baserad på den Libyska guld-dinaren. Denna plan konstruerades för att förse de fransktalande afrikanska länderna med ett alternativ till den franska francen (CFA).

Qaddafi’s government holds 143 tons of gold, and a similar amount in silver . . . . This gold was accumulated prior to the current rebellion and was intended to be used to establish a pan-African currency based on the Libyan golden Dinar. This plan was designed to provide the Francophone African Countries with an alternative to the French franc (CFA).

Det är naturligtvis det verkliga motivet bakom invasionen och våldtäkten på Libyens folk. Den undersökande journalisten Robert Parry frågade retoriskt FN-ambassadören Susan Rice vid en FN-presentation:

Så tror du att det skulle vara lättare för  Obama-administrationen att samla amerikanskt stöd bakom detta ”regimbyte”genom att förklara hur Frankrike ville stjäla Libyens rikedom och upprätthålla fransk nykolonialt inflytande över Afrika – eller skulle amerikanerna reagera bättre på propaganda-teman om att Kaddafi delat ut Viagra till sina trupper så att de skulle kunna våldta fler kvinnor medans hans prickskyttar sköt på oskyldiga barn?

So do you think it would it be easier for the Obama administration to rally American support behind this “regime change” by explaining how the French wanted to steal Libya’s wealth and maintain French neocolonial influence over Africa – or would Americans respond better to propaganda themes about Gaddafi passing out Viagra to his troops so they could rape more women while his snipers targeted innocent children?

Den senare versionen är givetvis den version som förmedlats genom den bajsmedia som vildeleder det svenska folket och som ägs av fåtalet girigbukar på Wall street. Men var då inte Kadaffi en skurk? Så här skriver Global research om Kadaffi:

Kadaffi gjorde mer än att organisera en afrikansk monetär kupp. Han demonstrerade att finansiellt oberoende kunde åstadkommas. Hans största infrastruktur-project, the Great Man-made river, förvandlade mycket torra regioner till brödkorgar för Libyen; och $33 biljoner– projektet finansierades räntefritt utan utländsk skuld, genom Libyens egna statsägda bank.

Qaddafi had done more than organize an African monetary coup. He had demonstrated that financial independence could be achieved. His greatest infrastructure project, the Great Man-made River, was turning arid regions into a breadbasket for Libya; and the $33 billion project was being funded interest-free without foreign debt, through Libya’s own state-owned bank.

Läs mer ingående om Libyen och Hillary Clinton på Global Research! Så vad är rätt moralisk respons för det amerikanska folket? Tja, vill de inte medverka till den omoraliska våltäkten av andra folk, och i slutändan riskera lynchning av världens förtryckta folk, gör de sannolikt rätt genom att välja sin egen och andra folks välfärd genom Bernie Sanders.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glada nyheter – Nytt ledarskap kan hjälpa alla flyktingar i hela världen!

Det är det uppfriskande att läsa om att det finns människor som vill hjälpa andra människor, ex. i medelhavet mellan Libyen och Italien ex. i denna artikel från ETC som heter: ”Sjäräddare, hjälp oss ta ansvaret EU inte tänker ta”.

Vanligast är nämligen människor som enbart försöker påskina att de vill hjälpa så att de framstår som goda samtidigt som de skor sig.

Så ETC, ytterst uppfriskande vore om ni och de individer som verkligen vill hjälpa lyckades tänka i flera steg eller åtminstone tog hjälp av de som kan det. Då skulle vi alla tillsammans nämligen kunna rädda ännu flera liv och minska lidandet i världen enormt.

Varför s.k. ”hjälpare” väljer att INTE hjälpa maximalt med de resurser som finns har minst två möjliga förklaringar, nämligen oförmåga att se samband eller ganska vanlig psykopati, för det finns faktiskt vetenskapsmän och ingenjörer som har hjärna för uppgiften att räkna ut exakt hur vi hjälper bäst. Så jag föreslår helt enkelt att vi använder dem!

Vetenskapliga partiet, detta parti, ämnar alltså ta detta ansvar och alltså fösöka räkna ut vad som hjälper oss alla tillsammans bäst på lång sikt och vad som verkligen skapar lycka för oss alla.

Och här har vi fler glada nyheter: Nämligen några individer som de facto verkar ha förstått problemet OCH dessutom har en lösning på problemet OCH dessutom tar ansvaret och försöker organisera något aktivt som dessutom kanske kan hjälpa till att lösa problemet långsiktigt.

Dessa individer har skrivit på ett upprop som heter Rädda Sverige – Inte en enda flykting till.

Det är extremt glädjande att se att det finns personer som är ganska duktigt intelligenta i Sverige. Det ger mig hopp om framtiden. Frågan är dock om sådana upprop, som dessutom tydligen kan blockeras av makthavarna, har någon verklig effekt?

Jag är både realist och idealist samtidigt. Så samtidigt som jag hoppas att dessa individer lyckas organisera något, ex. ett parti som förstår poängen med valsamverkan för att ta sig förbi 4%, så är jag ändå realist.

Jag är realist för jag har sedan 18 års ålder försökt på ett idealistiskt vis att förnya demokratin, få den att nå ut till människorna och göra dem aktiva, men min realism säger mig, med den historiekunskap jag har och den erfarenhet jag har, att människorna sannolikt inte kommer finna motivationen till samarbetsförmåga förrän det blir riktigt dåligt och att de då sannolikt kommer låta sig förledas av första bästa diktator som ges mediautrymme av det militärindustriella komplexet … och rösta in denne med Alliansen som stöttar utnämningen … precis som vanligt.

Och nu med alla Kärnvapen i alla möjliga länder och galna neocons ser det inte helt ljust ut om man ska vara realist. Det hela får mig att tänka på Vietnam Song by Country Joe And The Fish:

”Open up the pearly gates,
Well there ain’t no time to wonder why,
Whoopee! we’re all gonna die.”

Och eftersom det inte finns en balanserad genomtänkt politik i något EU-land vad gäller flyktingpolitik uppstår givetvis reaktioner på detta såsom Sverigedemokraterna och här från Finland: ETC – Ännu ett rasistparti i en nordsk regering.

Det vore sannerligen glada nyheter om ETC lyckades beskriva lösningar istället för att kasta glåpord på de människor som har fått nog av den extrema politik som förs, för det löser nämligen ingenting, det förvärrar enbart saken, det fördjupar enbart skyttegravarna och garanterar inlåsning av socialister i koncentrationsläger i framtiden.

Nåväl. Den glada nyheten är att det ännu finns hopp, så med en skadskjuten kråka i handen, såsom Michael Wihes text, jobbar jag vidare, för ännu finns det faktiskt hopp.

Men så STOPP! Låt oss sluta springa och istället FAKTISKT titta på den skadskjutna kråkan INNAN vi gör någonting!

Andas kråkan? Slår hjärtat? Är nacken hel? Vad behövs för att rädda kråkan? Att springa med kråkan kanske förvärrar saken? Kanske ska vi göra något annat?

Enligt ETCs artikel ville ex. Storbritannien lägga ner livräddningen av flyktingar i medlehavet med argumentet att att:

”livräddning fungerar som dragningsfaktor”.

ETC undersöker inte sanningshalten i påståendet alls, men tänk om det är sant? Det betyder i så fall att den som räddar människorna kortsiktigt alltså kommer orsaka mer döda människor långsiktigt. Är ETC defato indirekt mördare? Det har de ingen aning om eftersom de inte undersökt verkligheten ordentligt INNAN de har åsikter.

Tänk om livräddning kombinerat med massiv återvandring, utom i undantags fall, har bättre effekt på att rädda fler människor och minska lidandet långsiktigt? Är då det att föredra att hjälpa fler människor än att producera fler LCD-skärmar och betala ut mer flerbarnstillägg i en redan överbefolkad värld? Kan dessa pengar hjälpa mer via ex. utbildning till flickor i utvecklingsländer? Kan pengarna användas för att utbilda barnen bort från medeltida religioner och kulturer som förespråkar massiv barnavel?

Så tänk om vi tillsammans lyckas öka balansen mellan mänsklig population och djurens population och tänk om vi lyckas skapa människor med balanserade mentala värderingar som skapar fred i världen samtidigt! Ja tänk!

Skulle det inte vara gudibehagligt med människor som bemöter varann med respekt?

Skulle det inte vara gudibehagligt med människor som undersöker saker INNAN de har åsikter?

Skulle det inte vara gudibehagligt med människor som lyckas tänka långsiktigt?

Personligen skulle jag bli väldigt förvånad om det inte då skulle bli världfred väldigt snabbt, alla fick mat och alla fick utbildning och fick lika möjligheter i hela världen.

Tyvärr kan jag alltså bevisa att inga partier i Sverige eller deras stödjande politiska tidskrifter, ex. ETC, är varken fredliga eller för alla barns lika möjligheter. IQ-test och analys av deras hjärnor med senaste teknologi kan alltså dessutom bevisa om det beror av oförmåga att se samband eller av ex. av psykopati eller av ex. brist på kontakt mellan hjärnhalvorna.

Den glada nyheten är alltså att dagens teknologi kan hjälpa oss alla att inse våra svagheter och styrkor och därigenom finna rätt ledare för framtiden.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet