Kost & hälsa – Livsmedelsverket kan komma att fråntas sitt uppdrag att ge kostråd

Docent Ralf Sundberg anser att Livsmedelsverket inte längre bör ge råd kring kost och hälsa och det p.g.a. att flera individer i Livsmedelsverkat befinner sig i olika beslutsituationer som kan tänkas påverka deras opartiskhet i olika bedömningar, s.k. jäv, ett ord som ännu inte förvrängts av Wikipedias politruker.