Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet

Efter en diskussion om frihandel med en person som tidigare engagerat sig mycket i både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, sannolikt i syfte att skydda sin egen välfärd och sin egen pension mot den urholkning av välfärden som EU-medlemskapet och frihandeln medför, har jag nu valt att gå igenom olika synvinklar och missuppfattningar om vad begreppet frihandel verkligen innebär.

Anna Borgeryd – Vetenskapliga partiets vackra framtida finansminister?

Anna Borgeryd, styrelseordförande i Polarbröd, är en person som till fullo förstått det ekonomiska problemet med tillväxt på det begränsade rymdskeppet vi alla färdas genom rymden i och som vi kallar jorden. Det ena youtube-klippet som jag vill uppmärksamma heter ”The dawn of a new economy: Anna Borgeryd at TEDxUmea” och på utmärkt engelska beskriver […]

Vård och välfärd

Vård ska baseras på vetenskap och på vad patienter upplever fungerar för dem. Läkare ska kunna utbilda sig inom alternativa behandlingsformer. Upplevelsen av hälsa är viktigt för oss människor om vi vill känna oss lyckliga. Upplevd lycka hos patienten är det som ska premieras. Vi ska arbeta för att åstadkomma hälsa och friska patienter inom […]