Helmut Schmidt talar om nackdelarna med EU – Socialdemokraterna och Alliansen har skapat fattigdomen

Det är fler och fler som ser nackdelarna med EUs konstruktion. Den senaste i raden av kända individer jag stött på är Helmut Schmidt, medlem av Tysklands socialdemokratiska parti och dessutom Västtysklands förbundskansler mellan 1974 och 1982. Han anser att Maastrichtfördraget var katastrofalt för alla EUs medlemstater. Helmut Schmidt menar att EU måste ha allt […]