Vill vi ha en debatt som innehåller visdom? – Vad är en Demagog?

En ”demagog” lär vara en individ som argumenterar utifrån slående men osakliga argument. Demagogen använder logik baserat på felaktiga resonemang, ofta väldigt bestämt och grandiost. En känsla av dominans eller aggressivitet är inte ovanligt. Demagogen tenderar att vilja skaffa sig makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, på ett sätt som gynnar denne eller dennes grupp, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda.

Samtidigt anser jag att begreppet ”fördomar”, vilket ofta demagogen utnyttjar, bör skiljas från att döma något efter en djupare öppen och kritisk undersökning, eftersom en ”fördom” kan vara antingen evident eller falsk. En fördom har inte evidens förrän efter att man har upplevt något eller undersökt något djupare. Samtidigt kan man ha fel och ha kvar en fördom även om man har undersökt något, men fördomen kan också visa sig ha verkliga evidens.

Det beror s.a.s. på s.k. ”konfirmeringsbias”, d.v.s. bekräftelsefel eller bekräftelsefördom, som är en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Det är därför man bör beskriva falsifierbarheten på det man själv eller någon annan påstår.  D.v.s. om det är evident så gäller ditten eller datten. Om det inte är evident borde ditten och datten gälla. En narcissism kan vara demagogens stora brist som gör att denne s.a.s. kan ha svårt att vara självkritisk.

Demagogens s.k. ”propaganda” är avsedd att föra fram ett budskap eller en agenda, inte att söka sanningen. Propagandisten är part i målet. Syftet med propaganda är inte att informera utan att påverka. Innehållet i propaganda brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt och söker inte kommentarer, debatt eller dementi. Man kan följaktligen kalla de flesta stora medier i Sverige, med en politisk agenda, där folket inte ha någon större chans att kommentera eller dementera, för just ”propaganda”, anser jag.

H. L. Mencken, en kritiker till amerikansk kriminell oligarki, lär definiera en demagog som:


”en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.”
Källa: Svenska Wikipedia

Peter Wolodarski, DN:s chefredaktör, som Newsvoice läsare utsett till årets förvillare två år i rad, har använt ordet ”demagog”, men inte om sig själv, vilket naturligtvis hade varit mindre narcissistiskt. Wolodarski använde ex. ordet ”demagog” i en paneldebatt om medierna vid Örebro universitet, till synes riktat indirekt mot Markus och Malcolm (som har en egen poddradio) förmodligen i nedsättande syfte mot dem, kanske i besvikelsen att Wolodarski och hans journalister inte lyckats leverera något bättre än Malcolm rent intellektuellt. Men värt att notera är att Wolodarski gjorde det helt utan att ta upp hållbara argument för vad som ev. gör Malcolm till en s.k. ”demagog” och det är faktiskt exakt i linje med vad man kan förvänta sig av en s.k. ”demagog”.

Jag antar att Peter Wolodarski vill framställa sig själv (och lydiga journalister på DN), som ex. fått Bonnierfamiljens journalistpris, som seriösa och goda fastän vi vet att journalister ofta är en del av maktutövningen, ex. genom Udo Ulfkotte. Media brukade förr beskrivas som tredje statsmakten, men journalisten Janne Josefsson, en av Sveriges populäraste journalister, beskriver nu media som första statsmakten och dessa maktens demagogers budskap går med gott evidens ofta stick i stäv med svenska folkets vilja på flera olika områden, ex. EU-medlemskapet, värdlandavtalet med Nato, etc. etc.. De journalister som INTE lyder Wolodarski verkar t.o.m. ha placeras i s.k. ”frysboxar”, enligt tidningen Journalisten.

Hur avslöjar man då en demagog (eller sin egen demagogi för att vara ödmjuk)? Jo. Jag anser att en bra början är att använda sig av meditation, d.v.s. titta inåt, läsa på om vanliga former av lögn som ofta levereras genom s.k. ”argumentationsfel” eller ”felslut”, vända och vrida på vanliga och välrepeterade floskler och självmotsägelser som används för att ljuga och vilseleda, undersöka fakta ex. om invandringens nyttighet och andra påståenden som verkar märkliga.

Jag skulle t.o.m. kunna ha rekommenderat boken ”Stefan Einhorn om visdom”, men den råkar tyvärr vara utgiven av ett förlag vars ägare förefaller mig vara folkförrädare. Men det ligger en hel del godbitar av Einhorn på nätet ändå och han kan i framtiden försöka ge ut böcker via mer moraliskt högstående förlag eller t.o.m. dela med sig helt utan girighet?

Men vad viktigare är, överväg att ta till dig av olika filosofers visdom! Att överväga både öppet och kritiskt vad olika filosofer kommit fram till är mycket intressant och stärkande mot demagogi. Filosofi betyder nämligen ”Vän till visdom” och är en intellektuell disciplin som öppet och kritiskt studerar olika frågor med logiska resonemang och jag anser att mycket av denna visdom absolut har potential att avslöja demagoger och skydda oss från dem.

Psykologi är ett annat fält som är intressant när vi talar om individer som är demagoger. Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. Det kan vara bra att känna till hur vi påverkas av sociala faktorer om vi vill skydda oss från demagoger. Demagogi kan komma av en sjukdom som psykopati, men säkert också stress. Vinsten av att vi alla undersöker djupt är sannolikt ett mer upplyst samhälle där demagogi blir till något komiskt och människornas liv blir bättre. Och är jag en demagog så är kommentarsfältet öppet för saklig kritik (till skillnad från de stora medierna).

Annonser

Alernativ vänster – Markus och Malcom

När jag sitter och betraktar alternativa högerns drift med ”baarnen”, med ett halvt leende på det vita pillret, slår det mig att det kanske finns en ”alternativ vänster” också, d.v.s. vänsterfolk som också driver gäck med många företeelser i samhället. Via Ecosia finner jag Johannes Nilssons podd om en Alternativ vänster. Det är en intressant podd och jag inser när jag lyssnar på den att Alternativ vänster faktiskt finns.

Jag finner ex. ”Markus och Malcom” Jag finner även något matnyttigt via Flashback. Malcolm har nämligen skrivit två mycket intressanta artiklar i Arbetaren:

https://www.arbetaren.se/2015/03/15/det-eviga-tjatet/
https://www.arbetaren.se/2015/06/29/demokratin-verkar-liksom-inte-lika-haftig-langre/

Det är även kul att se kända tokliberalers oro inför just tanken på en alternativ vänster via Youtube samtidigt som många i fulmedierna ganska nonchalant, nästan helt utan oro, avfärdar alternativhögern nedsättande med ord som nazism, ett invektiv som nationalsocialister, nationella eller alternativ höger själva oftast inte klistrar på sig.

Jag ser det som något positivt att unga i vänstern börjar artikulera sig intellektuellt i stället för att slå sönder privat egendom eller människor, likt apor, och gör hela vänstern impopulär, eller att vänstern inte enbart grottar ner sig i frånstötande oviktiga frågor. Deras nya alternativa aktivitet kan säkert leda till något bra för hela Sverige tror jag, men det kommer inte vara bra för den havererade oligarkin som styrs av girigbukar i, för mig tydlig, maskopi med Wolodarski och journalister som ibland fått eller suktar efter journalistpriset från Bonnierfamiljen.

I Youtubeklippet jag länkar till ovan nämner den kände förvillaren Wolodarski ”demagog”. Så jag slog upp ordet på kul. Det var intressant. Det är mycket intressant att det ordet används av DN:s chefredaktör. Verkligen. :oD Även att journalisten uttrycker att hon vill skapa en samlande punkt för alla journalister (där hon sannolikt vill att de ska komma överens om hur människorna ska indoktrineras).

Det slår mig också att människor i den riktiga vänstern, d.v.s. den vänster som driver socialismen och välfärden, ex. Vänsterpartiet och Kommunistiska partiet, förmodligen förlorat makten eftersom fulmediernas ”kaviarvänster” driver fullkomligt irrelevanta frågor för normal underklass och medelklass som passivt betraktar den.

Eftersom dessa klasser oftast sitter bänkade vid girigbuksägda fulmedier där ”kaviarvänstern” huserar fritt, samtidigt som dessa klasser ofta ogillar eller äcklas av deras budskap, så har de äcklade medborgarna inga som helst problem att rösta på vilket som helst parti som bespottas i samma fulmedia och märkligt nog får det Israellojala högerpartiet Sverigedemokraterna bespottas av ”kaviarvänstern” precis där. En kontrollerad opposition?

På så vis kan högern kamma hem alla dessa missnöjesröster, allt medan den riktiga vänstern ständigt framstår som bortkollrad i genusdagis, prideparader, vurm för införsel av vuxna ”baarn” och för rehabilitering för massmördare och terrorister, d.v.s. exakt det som etablissemanget skapat. Men vi får hoppas att Markus och Malcom m.fl. kanske kan förändra den saken.

Om Markus och Malcom läser detta är de givetvis varmt välkomna att kommentera här eller bjuda in mig till podden. Samtidigt vill jag speciellt uppmärksamma dem på fäljande intervju:

http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

…samt mina kommentarer till den:

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/03/10/ledarskap-kajsa-ekis-ekman-intervjuas-av-kommunistiska-partiets-ordforande/