Beundransvärt – Birger Schlaug erkänner gamla synder och vill kanske gottgöra dem?

Jag citerar Birger Schlaug och svarar honom: ”Jag blir allt mer förbannad över att mina politiska vänner tog avstånd från de krav jag redan för 20 år sedan ställde på mer pengar och ökande resurser till rättskedjan, det ansågs ”borgerligt” och ”konservativt”. Men redan då kunde de som ville se hur problemen växte, hur småföretagare […]