Utvandring tillbaka över Medelhavet – Förslag på lösning i tre logiska och emotionellt korrekta steg?

Berlinmuren var kort, men inte ens två murar med taggståd, minor och vaktposter kunde helt stoppa flödet, ändå handlade det inte om outbildade eller hungriga människor, tvärtom. Smugglarna fann nya metoder, de grävde tunnlar, de flög över i eget byggda glidflygare etc. och någon lyckades t.o.m. fly tillbaka. Den korrekta lösningen är således inte att försöka korka igen vinet direkt, men att fånga upp vinet, kyla ner vinet och först sedan hälla tillbaka det i flaskan.