Medicin & Religion – Stellan Skarsgård i filmen Läkaren – The Physician – Medicus

Jag tittar på en film där Stellan Skarsgård medverkar som heter The Physician (på tyska heter filmen Medicus), vilket är latin och betyder läkaren eller sjukvårdaren. En mycket bra film som belyser många av dåtidens och samtidens religiösa hemskheter. Inte enbart framställs äktenskapet som vedervärdigt, men även religionernas undertryckande av kvinnan, samt radikalisering, vilket kan vara intressant om man är intresserad av feminism, jämställdhet eller dagens terrorism.

När jag ser filmen kommer frågan: ”Kan en vetenskapsman vara religiös eller tillhöra en religion?”

I filmen skär vetenskapsmannen av sig förhuden för att kunna smälta in i en annan religion än den han blivit uppfostrad med. Omskärelsen gör han på sig själv för att kunna resa i ett annat extremreligiöst territorium och på så vis få mer kunskap från en speciell vetenskapsman i detta område.

En äldre man uttrycker innan han dör viktiga ord, vilket får vetenskapsmannen att anse det vara moraliskt rätt att genomföra obduktionen på den döda kroppen, men den äldre mannen uttrycker på dödsbädden även de religiösa människornas otrohet mot gud genom att anklaga dem för att fästa för stor vikt vid det kroppsliga.

Vetenskapsmannen obducerar den döda kroppen och blir häktad för att olovligen bryta mot religiösa tabun. Vetenskapsmannen har alltså anpassat sig någorlunda till den rådande situationen även om han inte kan låta bli att i hemlighet ”skända” den döda kroppen eftersom han söker sanningen.

Frågan är om han verkligen kan betraktas som religiös trots att han påstår sig vara ”kristen” när han avslöjas? Kan denne man som söker sanningen verkligen anses vara religiös trots att han säger sig vara ”kristen” när han erkänner inför den religiösa domstolen?

Jag mediterar på saken. Svaret är både ”ja” och ”nej”.

Kan han tro att Jesus utförde mirakler och läkte människor, såsom hans mor och andra religiösa berättat om, såsom han sett göras och såsom han själv gör i filmen? -Ja. Det kan han rimligen tro på.

Kan en sådan tro på Jesus, en fantastisk läkare, vara en stark drivkraft för att lära sig läkekonst?
– Ja. Absolut.

Kan en sådan Jesuslik person vilja anse sig vara religiös för att tillhöra en grupp eller hyckla för att tillfredställa en mindre mentalt bemedlad omgivning?
– Ja. Absolut rimligt.

Kan en sådan läkare tro på en allsmäktig skapargud har makt över liv och död?
– Nej. Det blir rimligen svårt. Det blir nästintill en omöjlighet pga. Teodicé-problemet.

Kan en sådan läkare tro på en gud inom oss som genom oss har makt över liv och död?
– Ja. Det kan han rimligen tro på.

Kan en vetenskapsman som denne på ett sektlikt vis tillbedja dagens vetenskapliga officiella ”sanning”?
– Nej. Rimligen inte. I filmen blir det uppenbart att även detta leder fel när lärarens bilder på kroppen inte överensstämmer med hans egna undersökningar. När böldpesten slår till tillåter han sig att ha en ny hypotes, nämligen att det beror på loppor. Vetenskapsmännen provar hypotesen genom att döda råttorna med gift samt att bränna alla lik och registrerar därefter förloppet, samt lämnar sin hypotes och sina resultat i sina skrifter, skrifter som de extremreligiösa f.ö. sedan bränner.

Vetenskapsmännen i filmen använder alltså hypotetiskt-deduktiv metod, dvs. att vara skeptiska, komma med olika rimliga teorier, samt försöka prova/falsifiera dem för att på så vis komma närmare sanningen.

Vetenskapsmannen i filmen tvingas i filmen in i religionen för att kunna uppnå sitt mål, nämligen att läka människorna. Jesus var läkare. Vetenskapsmannen var läkare. Hans mål var att, likt Jesus, läka människorna.

Var Jesus religiös eller vetenskapsman? – Sannolikt vetenskapsman och icke-religiös.
Vad hade Jesus varit idag? Kanske en bra rebellisk läkare som inte dyrkar mammon, blir ledsen av att bli attackerad av VoF eller kanske en healer som mediterar flitigt eller en politisk rebell?

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser

Medicin & Ekonomi – Cancer kan kanske botas med medicin mot mögel

Via företaget Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB finner jag en intressant artikel om att Cancer kanske kan botas med medicin mot mögel.

I artikeln nämns Doktor Erik Enby samt diabetes och socker, vilket kanske kan intressera doktor Annika Dahlqvist som fösepråkar LCHF-diet.

Om cancer skulle vara synonymt med mögel, vilket även doktor Erik Enby verkar vara inne på så har nu alltså Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB också visat på vilka billiga mediciner som vi sannolikt har tillgång till, till läkemedelmaffians stora förtret.

Att diabetes och höga socker-nivåer är mums-mums för mögel, det visste jag inte, men det kan kanske förklara en hel del samband. Här finns kanske enorma mängder pengar att spara för samhället? Ekonomi, hälsa och medmänsklighet, allt i ett.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Medicin – Ortopediprofessorn Per Aspenberg avslöjar forskningsfusk

Via Netdoktor.se läser jag att en riktig vetenskapsman avslöjar forskningsfusket och valde att avstå både båttur på Genèvesjön och lyxmiddag.

Per Aspenberg berättar att alla deltagare på mötet ansträngde sig för att komma med goda nyheter om produkter från läkemedelsföretaget Agnovas Healtcare.

Bra gjort, Per! Hycklare och de som dyrkar mammon är inga riktiga vetenskapsmän och de leder oss mot medeltid. Jag noterar även att forskare som inte jamsar med kan få svårt att publicera artiklar.

Värdarna för mötet är mycket tunga personer med stora nätverk, så jag kan få svårigheter att få mina artiklar publicerade.

Är det verkligen sant? Bör inte alla vetenskapliga artiklar publiceras för att ens någon av de ingående artiklarna ens skall kunna anses vara vetenskapliga? Annars blir det ju som att singla slant och enbart presentera resultatet när det är gynnsammt.

Förresten ”tunga personer”… Jag är skeptisk. Då har de inte följt Annika Dahlkvists LCHF-diet. :-)

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Darwinism – Medicin – D-vitamin – Tolerans – Människans anpassning till sin omgivning

Via Motpol finner jag en artikel av John Järvenpää som heter: Etnomasochism som en projektion av självhat. Artikeln hänvisar till Fria tiders artikel som heter: Carina Rydberg: att vara vit är värdelöst! Denna artikel hänvisar i sin tur till den artikel som är upphovet till debatten som heter: Den vita rasens nära förestående undergång – tankar kring bikini-debatten.

Jag läser och noterar i kommentarerna att behovet av D-vitamin kan vara en anledning till hudens olika pigmentering i olika miljöer. Vetenskaliga partiet har redan D-vitamin-politik, av denna anledning.

Via kostdoktorn finner jag en bra artikel om D-vitamin. Idag leder mig denna artikel till hypotesen att en känsla av ogillande mot svart hud i ett solfattigt klimat eller en känsla av ogillande mot vit hud söder om ekvatorn i själva verket kan bottna i Darwinism, dvs. att man vill att ens avkomma skall överleva. Men kanske är det inte så enkelt? Kanske det även kan bero av nivåer av oxytocin, eftersom människor som ser helt lika ut har helt olika uppfattningar om gillande och ogillande, helt oavsett hudfärger.

Jag vill passa på att ge några citat av Darwin i sammanhanget:

”Upprätthållandet av den allmänna opinionen beror på vår uppskattning av gillande och ogillande av andra; och denna uppskattning bygger på vår sympati, som det knappast kan betvivlas ursprungligen utvecklats genom naturligt urval som ett av de viktigaste inslagen i de sociala instinkterna.”
/Charles Darwin

”The enforcement of public opinion depends on our appreciation of the approbation and disapprobation of others; and this appreciation is founded on our sympathy, which it can hardly be doubted was originally developed through natural selection as one of the most important elements of the social instincts.”
/Charles Darwin

Så först och främst får jag antaga att viljan att underkasta sig den egna gruppen, oavsett argument, sannolikt är mycket stark, något man upptäcker vid meditation i enskildhet då man är frånvarande. Yttermera kan viljan att stå i opposition, att sticka ut, ex. att hata sitt eget utseende, såsom vid etnomasochism, eller andra utseenden, såsom vid rasism, komma ur en bristande empati som sannolikt kan vara resultatet av en traumatisk upplevelse ex. ett falerat förhållande, svartsjuka eller begär. Kanske har kvinnan blivit lämnad av en vit man och vill nu hata vit hud? Eller har kvinnan som sårats valt en svart man, vilket sårar mannens stolthet, vilket leder till hat? En källa till fördomar, såsom Olof Palme beskriver saken, och det kan ske åt båda hållen.

”Det kan ifrågasättas om någon karaktär kan nämnas som är utmärkande för en [mänsklig] ras och är konstant.”
/Charles Darwin

”It may be doubted whether any character can be named which is distinctive of a [human] race and is constant.”
/Charles Darwin

Om man tar ex. ett västerländskt medel-IQ hos ett folkslag på 100 som ett karaktärsdrag är det värt att notera att normalfördelningskurvorna från andra folkslag våldsamt skär in i varandra även om skillnaden skulle vara så stor som 20 enheter från ett folkslag söder om ekvatorn eller i Asien.

Spridningen är såpass stor att det kan ifrågasättas om denna karaktär är utmärkande för ett folkslag, men istället kanske kan bero mer på olika behov av ledarskap, behov av tänkande, behovet av lydnad under religion eller mer behov av annat än IQ i olika miljöer ex. att springa eller klättra snabbt?

”Människan i sin arrogans tror sig vara ett stort verk värdigt att liknas vid en gudom. Mer ödmjukt, och jag tror sannare, att betrakta honom som skapad från djur.”
/Charles Darwin

”Man in his arrogance thinks himself a great work worthy the interposition of a deity. More humble, and I believe truer, to consider him created from animals.”
/Charles Darwin

Jag tror att de mer djuriska instinkterna, känslorna, ligger under ytan och påverkar de positioner som människor ofta väljer att ha, samt att dessa oftast inte bygger på vetenskapliga undersökningar, även om jag vill hoppas att det finns möjlighet att meditera djupt på saken och nå ökad insikt och ökad medvetandenivå på denna punkt.

”Mannen skiljer sig från kvinnan i storlek, kroppslig styrka, behåring osv., såsom i sinnet, på samma sätt som gör de båda könen hos många däggdjur”
/Charles Darwin

”Man differs from woman in size, bodily strength, hairyness, &c., as well as in mind, in the same manner as do the two sexes of many mammals.”
/Charles Darwin

Noterar att skillnaden i det medfödda sinnelaget hos män och kvinnor generellt sett kan förklara de strukturer som tycks uppstå, vilka både män och kvinnor ofta ser som naturliga, men som ses som onaturliga av de kvinnor som fötts med en mer manligt sinnelag, men även av män med ett mer feminint sinnelag.

Samtidigt kan det förklara den tolerans, på gränsen till naivitet, som många kvinnor har, men som saknas hos många män. Samtidigt tror jag att meditation kan öka empatin mellan könen till en sådan nivå att vi är toleranta mot varandras skillnader, samt accepterar varandras styrkor och svagheter och finner vägar att resonera oss till en sund balans där vi tillåter både förnuft och känsla.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

 

Naturmedicin – Läkare är scharlataner – Ingefära effektivt mot cancerstamceller

Det är en glad vetenskaplig nyhet att min favoritmix, chilli, vitlök, ingerfära och curry verkar vara effektivt mot cancerstamceller. Den naturliga cancermedicinen finner jag via Vaken.se som på ett föredömligt vis länkat till de vetenskapliga bevisen.

Intressant att notera är att de läkare som säger till sina patienter att vad de äter saknar betydelse alltså med stor sannolikt är scharlataner.

Yttermera intressant är att denna kunskap nu har verklig potential att motverka bröstcancer och på så vis rädda många trevliga bröst, dessa trevliga och naturliga paket som jag älskat ända sedan barnsben.

MVH
Martin Gustavsson
Partilledare
Vetenskapliga partiet

Naturmedicin – Glada Nyheter – Hormonet oxytocin skapar tillit och empati och ökar genom beröring

Det är glada nyheter från kurera.se att hormonet oxytocin skapar tillit och empati och ökar genom beröring.

Detta innebär att tillit och empati, som sannolikt är förbundna med fred och ren kärlek, inte enbart kan öka genom meditation och att leva på ett vist sätt som Buddha:

Inte ens döden skall fruktas av den som har levt på ett vist sätt.
/Buddha

Even death is not to be feared by one who has lived wisely.
/Buddha

Kram till Redaktionen på Kurera

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kost & hälsa – Livsmedelsverket kan komma att fråntas sitt uppdrag att ge kostråd

Genom tidningen Newsvoice, som funnit informationen genom ETC, finner jag artikeln: ”Docent: Livsmedelsverket bör fråntas sitt uppdrag att ge råd kring kost och hälsa”.

Det är Docent Ralf Sundberg, som skrev boken Forskningsfusket, (här i ett youtubeklipp om forskningsfusket) som nu gör direkta kopplingar mellan livsmedels- och läkemedelsindustrin och nationella myndigheter.

Docent Ralf Sundberg anser att Livsmedelsverket inte längre bör ge råd kring kost och hälsa och det p.g.a. att flera individer i Livsmedelsverkat befinner sig i olika beslutsituationer som kan tänkas påverka deras opartiskhet i olika bedömningar, s.k. jäv, ett ord som ännu inte förvrängts av Wikipedias politruker.

Det handlar dessutom om politik och statens ekonomi, för hälsa sparar massvis med pengar, inte enbart inom vården, men även genom att vi alla kan leva friskare och längre och tillföra samhället mer goda ting, ex. genom att vi delar på de jobb som fortfarande finns kvar, engagerar oss för goda saker, samt att det framförallt ger oss en högre livskvalitet.

Det handlar dessutom om miljö, för den som analyserar matens näringsinnehåll kommer upptäcka en hel del intressanta saker, nämligen att ekologiskt sannolikt har mer anti-oxidanter än kemikaliskt framställt foder.

En stor grupp människor kan alltså tänkas gynnas av att kostråden inte längre utförs av livsmedelsverket, såsom ex. människor med diabetes, men även människor som idag ännu inte känner till sanningen kring forskningen men ändå, trots livsmedelsverkets felaktiga rekommendationer, fortfarande är hälsosamma.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ralf Sundberg – Ny studie slår fast att lågkolhydratkost är bättre för diabetiker även på längre sikt.