Medkänsla med Donald Trump som stödjer Tulsi Gabbard indirekt

Efter att ha attackerat kvinnor med diverse nedlåtande tillmälen ger sig Donald Trump tydligen på lilla Kuba i samma ohövliga stil. Visst var inte dessa kvinnor så snälla mot honom heller, men man kan inte annat än undra om Trump vill skapa ett enormt stöd för den fredliga vänsternationella demokraten Tulsi Gabbard hos USA:s mentalt friska väljare?

Jag undrar även om Trump är någon slags hemlig miljö-socialist, eller ekologiskt medveten individ, som ger sig på Kuba och miljön, på ett sådant extremt överdrivet sätt, vilket kanske är tänkt att skapa en motreaktion?

Kanske vill Trump spela så extremt överdrivet obalanserad för att skapa sympati för miljön, samt för det ekologiskt hållbara Kuba, hos hela världens mentalt friska människor?

Spelar han kanske bara rollen av en galning åt Kuba? Kanske t.o.m. åt Ryssland? – I så fall bör han få en Oscar, precis som Vita hjälmarna fick för sitt skådespeleri åt proxy-terrorismen mot Syriens demokrati!

Eller är det en överkompensation för att Trump ännu inte har kommit ut ur garderoben, och därför överkompenserar med en aggressiv spelad dålig form av ”manlighet”, p.g.a. någon form av homofobi eller mindervärdighetskomplex p.g.a. att han är en kycklinghök [chickenhawk är i USA en person som är för krig men aldrig har utsatt sig för dess risker själv], vilket i själva verket kan bottna i osäkerhet eller rentutav i homosexualitet? Jag vet inte, men något är uppenbarligen inte i balans.

Innerst inne vill kanske Trump få smisk, eller bara bli kramad, eller lite av båda delar? Kanske bara få känna att han lever, genom lite olika känslor liksom? Men så är jag ingen psykolog som kan avgöra helt hur det står till eller varför.

En sak är säker. Det militärindustriella komplexets fulmedia ägd av bankmaffian, som lever på konflikt, hetsar och stressar Trump och tycks utsätta honom för s.k.  ”klassisk betingning”, vilket förmodligen förvärrar beteendet.

Med sådan illvillig fulmedia-manipulation skulle nog nästan vem som helst kunna överreagera, inte enbart Trump. Oavsett vilket så hade jag röstat för Tulsi Gabbard 2020 om jag hade varit medborgare i USA. Hon framstår som balanserad i fråga efter fråga.

Till Trump säger jag bara: – Meditera i stillhet! Ta gärna Gabbard till din lärare och ditt stöd i detta! Jag känner på mig att hon kan sådant. Låt dig inte provoceras till obalans, intolerans och konflikt-beteende av media! Det är deras plan.

Varför ska du gå fulmedias ärenden mot USA:s bästa intresse och mot ditt eget och din familjs intresse av fred och trygghet? Gå istället till historien som en bra fredlig trygg president, älskad av HELA folket, kanske hela världen, INNAN du ev. lämnar över till Gabbard!

Forskning & Framsteg – Meditation – Medkänsla och empati är inte samma sak

Tania Singers forskning är i dag inriktad på att försöka finna metoder som påverkar hjärnans plasticitet och gör den mer empatisk och framför allt medkännande. Meditation är en av de tekniker som hon redan prövat, och den påverkar omsorgen om andra, visar resultaten, men numera anser hon att det måste till något mer. För att komma åt vår gruppegoism tror hon att vi också behöver kognitiva övningar, en rent intellektuell förståelse av vad det innebär att vara medkännande med andra.
Källa: https://fof.se/tidning/2014/3/artikel/medkansla-och-empati-ar-inte-samma-sak

Personligt om vad psykopater har hittat på mot mig ganska nyligen

Jag står ex. anklagad av psykopater för att ha kallat människor psykopater. Anklagelsen är riktig. När någon ex. säger ”Jag körde upp en påle i rektum på en get. Den dog.”, utan att visa avsky eller medkänsla med geten då informerar jag personen och dennes omgivning om att det kan vara psykopati som de lider av, samt att det finns psykopater som har lyckats i livet. Är det klandervärt?

Min information är motiverad av ren medkänsla med alla de gråtande anhöriga till de som mördats av psykopater, samt till de oskyldiga barn som jag vill rädda livet på i framtiden. Det är av samma anledning som exempelvis en badvakt tillrättavisar barnen som annars skulle skada varann, om de hoppade på varann från ett hopptorn, medan en psykopat skiter i vilket, eller kanske hoppas på att få bli hjälte när det väl sker. Är inte det psykopati? Det tycker jag. Vad tycker du?

En medkännande individ håller ordning och säger sanningen till barnen, ex. om de risker som finns med hopptorn och hur man kan undvika de riskerna enkelt och ändå ha kul, anser jag. Gör en sådan proaktiva intervention, när jag meddelar er om psykopatin i samhället, att jag en klandervärd person? Avgör själva!

Det är väl blott de terroristiska massmördarna, samt den medvetet massmördande delen av politikeradeln, eller den likgiltiga 75%-iga delen av befolkningen, som låter sig vilseledas av en massa annnan oviktig skit, ex. tatureingar, kriminell-TV på anstalt, Idol, eller porriga realityshows, som det är svårare att ha lika stor medkänsla med, även om jag vet att även sådana vilseledda människor kan vakna upp och lyckas väl i livet, göra nytta och skapa ett gott samhälle att leva i, ex. genom, yoga & meditation, uppsikt och en kärleksfull omsorg, samt en kärleksfull omgivning som inte är naiv och låter sig manipuleras av dem, men tillrättavisar dem.

De kortsiktiga vinsterna som erbjuds av ett mentalt sjukt och allt mer psykopatiskt samhälle ger i min mening inte långsiktiga vinster. Gör min kritik av kortsiktig ignorans att jag är en klandervärd person? Avgör själva!

Lögnaktiga kvinnliga psykopater brukar förmodligen inte betraktas som psykopater lika ofta, samt går sannolikt oftast under radarn i större utsträckning än psykopatiska män, eftersom deras manipulation sannolikt oftast håller sig inom lagens råmärken, samt döljs genom ytliga leenden, som mest liknar kloaköppningen på hönor, men man kan märka av dessa psykopater, även kallade för sociopater, genom deras lögner och ytliga överdrivna drama, men även genom att de undanhåller viktiga uppgifter, eller i hur de formulerar sig när de vill provocera ett av sina tilltänkta offer.

Dessa psykopater har ibland läst psykologi eller beteendevetenskap och därigenom utvecklat mycket raffinerade metoder för att skrämma, vilseleda, bedra och provocera fina hederliga människor. Gör min kritik av svenska klandervärda psykopatiska beteendevetare att jag är en klandervärd person? Avgör själva!

När således fina hederliga människor provoceras av dessa psykopater så ser man ibland resultatet av detta i självmord, våld mot dessa psykopater, eller kanske t.o.m. attentat mot dem och de inrättningar där de tillåts husera fritt, samtidigt som psykopatisk media låtsas som att attentatsmännen saknade anledning. Men sanningen är förmodligen att psykopater systematiskt har begått trackaserande övergrepp mot människor och plötsligt dragit en stor djävla nitlott. Utan dessa psykopaters övergrepp mot folket så hade förmodligen inte de hederliga människornas brottslighet uppstått alls.

Brottslighet hade säkerligen kunnat undvikas nästan helt, om bara dessa psykopater hade stått under ständig uppsikt, samt hade fått mer passande arbetsuppgifter, ex. slaktare, rabattrensare, kirurger, avloppsdykare, eller kanske arbete på patologerna runtom i landet, eller om felaktigt beteende från deras sida åtminstone hade resulterat i ursäkter och rimliga ersättningar till de drabbade offrena, så att de hade lärt sig något. Gör mina uppmaningar till hederliga människors observans, samt krav på hederliga människors upprättelse, att jag en klandervärd person? Avgör själva!

Psykopater kränker och trackasserar människor, inte p.g.a. av att de vill förbättra något eller rädda barnen och framtidens generationer långsiktigt, ej heller genom en satir som ökar människors medvetande. Psykopater kränker för att de njuter av makten när de kränker och trackasserar, eller med tanke på egen vinning. Deras beteende kännetecknas av, samt leder till, destruktivitet, medan mentalt friskt beteende kännetecknas av äkta medkännande, mental utveckling, win-win, positivitet och konstruktivitet. Gör min kritik av ledande psykopater, samt de som underkastar sig dem, att jag en klandervärd person? Avgör själva!

Psykopati känneteckans dessutom av narscissism, vilket innebär att de ofta framträder på ett grandiost och storvulet sätt. En vilja att synas på ett ytligt sätt kan ex. urarta i tatueringar, eller annat narscissistiskt som ska dra uppmärksamheten till dem, eller en fin bil och ett stort hus, om psykopaten har lyckats tillskansa sig mycket pengar.

Psykopaten framställer sig ofta självsäkert och överlägset, som om de vet hur allting ligger till, samt trycker gärna ner andra människor på olika vis, genom olika former av osanning. Likgiltighet är ett annat välkänt drag. ”Jag bryr mig inte om…” eller ”Jag skiter i…” eller ”Så här är det bara!” utan att framlägga evidens. Att vägra ställa upp på möten där de ev. kan avslöjas, är säkerligen ett vanligt beteende hos en psykopat, tror jag. Gör min information om psykoapati att jag en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

En psykopat ser ex. ingen anledning att försöka få fram bevisning som kan fria ett offer som de angripit felaktigt, ej heller att be om ursäkt, ej heller överväga att ersätta dem som de har utsatt för detta felaktigt. Att ha fel passar oftast inte en ytlig narscissistisk psykopat.

Maktmänniskor söker arbeten och positioner där de kan manipulera och framstå som grandiosa. De ser heller inga problem med att provocera, vilseleda eller bedra människor, om de själva kan tjäna på det. Gör mina upplysningar, som avser att hjälpa psykopaternas offer, att jag en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

Det finns, i min mening, massvis med psykopater i dagens välbetalda politikeradel och andra ledningar, medan 90% av folket förlorar sin förmögenhet, samt att brottsligheten ökar i samhället, samt att krigen massmördar oskyldiga barn. Psykopater ser inte alls detta som något problem. Psykopaten tar nämligen för sig, utan en tanke på sina medmänniskor. Deras eget tankesätt läcker ibland ut i slogans som ”Staden ska ta för sig”, men i själva verket är det psykopater som tar för sig genom att bygga strandnära eller ger sig på grönområden som borde få vara ifred.

Psykopater ljuger gärna storvulet, om de tror att detta gynnar dem. Vad vetenskapligt framtagna diagram visar, eller om argumenten som framförs är sanna eller osanna, saknar betydelse för psykopaten. Psykopaten granskar ingenting djupare, eftersom de är ytliga. Psykopaten ställer sig helt sonika på den sida som denne tror gynnar dem mest för tillfället. Gör mina upplysningar om hur man känner igen psykopaterna att jag en klandervärd person? Avgör själva!

När någon exponerar psykopaterna och deras klandervärda verksamhet, så vill psykopaten istället smutskasta och tysta den som exponerar dem, såsom psykopaterna ex. försöker tysta och smutskasta Julian Assange som har exponerat dem, medan en mentalt frisk individ, som har rent mjöl i påsen, ställer upp på möten, ställer upp för att klargöra, svarar på frågor, vill tala sanning och följa regler, försöker rätta till ett eget felaktigt beteende, eller sprider och skriver på upprop som hjälper Assange. Gör mina upplysningar om hur man skiljer psykopater från hederliga människor att jag en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

Psykopaten vill skuldbelägga eller bekämpa samtal som innefattar moralfrågor, politik, sektererism eller satir, ex. med motiveringen att dessa kan kränka någon, fastän kränkningen inte uppstår genom diskussioner som ger ökad kunskap och djup insikt som motverkar ytligheten som psykopatin står för.

Kränkningen uppkommer naturligtvis i det egna motståndet mot sanningen. Varför bli kränkt av osanning eller sanning? Är något sant och man inte gillar den sanningen, då har man en utmaning att arbeta med. Är det osant så dementerar man.

När psykopaterna inte lyckas skrämma någon till ytlighet eller tystnad, eller om någon inte låter sig hunsas eller drevas av dem, så kan dessa psykopater t.o.m. ta till våld eller mord. De ser inga betänkligheter med detta, om de anser att mord kan gynna dem. Så lär er vad en psykopat är och hur du upptäcker dem, men var försiktig om du exponerar dem eller degraderar dem!

Gör det på ett sätt som antingen låter dem rädda ansiktet, eller krossar dem fullständigt så att de inte kan skada någon efteråt! Deras narscissism tål nämligen inte offentlig degradering och de har inga moraliska betänkligheter när de försöker manipulera dig, snärja dig eller t.o.m. mörda dig för att undvika detta.

Det är inte enbart psykopater som dräper eller mördar. Normala människor kan försvara sig i ren sjävbevarelsedrift, ibland även i altruistiskt syfte, då ingen annan utväg ses som moraliskt framkomlig eller trygg. Detta kan leda till mord av en eller flera psykopater. Mord på psykopater är således inte nödvändigtvis psykopati eller moraliskt klandervärt alls, men kan vara ett moraliskt vägval för att minska lidande, enligt principerna för det moralfilosofiska s.k. ”Spårvagnsproblemet”.

Jag har själv nyligen blivit angripen av psykopater, som påstår att jag är för flitig i mitt arbete, börjar för tidigt eller slutar för sent (obetalt arbete) och att detta på något vis skulle vara klandervärt. Jag håller inte med dessa psykopater. Jag ser det som positivt och ansvarsfullt och kanske borde belönas genom högre lön eller frivilliga donationer?

Samma psykopater anser att jag är för skojfrisk och satirisk och att detta är klandervärt. De anser att min typiskt svenska kultur, av att ibland dra ett skämt som anspelar på sex, eller driver med reaktionär sekterism eller politiska psykopater, är klandervärd. Jag håller inte med om det. Att få folk att skratta, eller att tänka efter, eller att börja göra mer rätt än fel, är i min mening motsatsen. Är jag en klandervärd person som gör så? Avgör själva!

Jag tycker att svensk fri kultur, inkl. den som anspelar på sex, är fantastisk och verkligen ett mått på vår höga mentala frihet och vår yttrandefrihet i Sverige. När Jonas Gardell sjunger satiriskt om att allting ”är bögarnas fel”, eller likt Grotesco driver med blint religiösa, eller liknande, så ser jag det som ett bra mått på hög frihet i samhället.

Det finns idag psykopater i Sverige som vill ta oss tillbaka till sekteristisk medeltid, där homosexuella och satiriker förtrycks och bestraffas. Dessa hör i min mening inte hemma i Sverige alls, men bör flytta till en humorlös diktatur. Människor har ofta flytt medeltida kulturer och diktaturer till Sverige för att kunna åtnjuta denna frihet. Låt oss skydda de som bejakar svensk fri kultur och kasta ut de som hotar den! Är jag en jobbig klandervärd person som tycker det? Avgör själva!

Jag minns ex. en knapp från Miljöpartiet i min ungdom, när MP var vänster och ekologiskt hållbart, precis som Vetenskapliga partiet är idag. Vi som hjälpte till uppmanades att sälja den knappen till väljarna. På knappen stod det: ”Rädda miljön! Duscha med en vän!”. På knappen fanns ett tecknat duschmunstycke, samt två nakna människor, en kvinna och en man. Jag tyckte det var kul, typiskt svenskt, samt har ofta återgett detta skämt och källan, inte i syfte att verkligen duscha med någon, men för att få människor att skratta ex. när duschning kommer på tal. Det verkar dock som om psykopater vill påskina att jag är en sexgalen person som försöker få människor att le med ett skämt uppfunnet av Miljöpartiet. Kul eller sexgalenskap? Avgör själva!

En kvinnlig psykopat lär ha påstått att jag skulle ha bett om, samt gilla sugningar av min ”Petter-Nicklas”. Detta är ren osanning från psykopaten. F.d. flickvänner kommer garanterat intyga detta, om de skulle tillfrågas på ett smidigt sätt. Jag skulle aldrig be om sådana sugningar av två anledningar.

  1. Jag har aldrig gillat dem, fastän vissa kvinnor verkligen tycks vilja göra dem.
  2. För mig känns det väldigt onaturligt med tänder som kommer emot.

Att jag skulle kunna skoja om sådant, när tillfälle bjuds, är för mig en helt annan sak. Det handlar om att locka till skratt i en typiskt svensk kultur, en humor som många svenska komiker har använt sig av och fortfarande använder sig av, utan att människor överreagerar på det. George Carlin använder sexuell humor mot ”den amerikanska drömmen” för att ge tyngd åt hur svårt vanligt hederligt folk blir rektalpenetrerade av eliten. Suger sådan humor? Är den inte kul? Avgör själva! Bör den humorn vara förbjuden? Varför då?

För vissa är relationer och sex ämnen som omgärdas av både intresse och tabu, ofta för unga kvinnor har jag märkt. Inte för mig. När någon tar upp sådant så har jag ingen rädsla för det, även om politik är av betydligt större intresse för mig. Med mina goda vänner talar jag väldigt sällan om relationer eller sex. När ex. någon relations- eller sexfixerad kvinna tar upp en gammal dålig pojkvän, hur hon hotat denne med stekpanna, eller ett ord som ex. ”dogging”, så är absolut det inget som jag driver fram. Vem är då sexgalen? Jag eller kvinnan?

Dogging var ex. till helt nyligen ett nytt okänt ord för mig, som jag fått lära mig ofrivilligt två gånger på sistone, båda gångerna av kvinnor. Jag var förmodligen så äcklad eller chockad att jag själv glömde bort begreppet första gången, förmodligen eftersom det äcklade mig, t.o.m. mer än tautueringar, vilka jag associerar med kriminalitet och prostitution. Gör min ovilja att komma ihåg ”dogging” och tatueringar, som alls inte tilltalar mig, men äcklar mig, till en klandervärd person? Avgör själva!

Vissa unga kvinnor har dålig självkänsla, ex. eftersom de ibland har blivit mobbade för sitt utseende. De berättar ibland detta för mig. Jag kan då säga eller göra saker för att avhjälpa detta, saker som gör dem glada, ex. säga att jag tycker att de är snygga, tycker om den hårfärgen eller den ögonfärgen. Kanske om jag hade varit i deras ålder så hade jag kanske bjudit ut dem på date för att lära känna dem bättre. Nyligen har ett gäng psykopater försökt klandra att jag hjälper kvinnor med dåligt självförtroende att må bättre. Är det inte makabert? Avgör själva!

Ibland frågar unga människor mig väldigt privata saker. Mina svar brukar försöka vara så ärliga som möjligt och ämnar få dem lugna och trygga, inför de normala känslor och beteenden som människor faktiskt har. Som ungdom i skolan ställde vi elever också frågor av sexuell natur till lärarna. De svarade ofta som goda föredömen, tycker jag. På samma sätt agerar jag nu som vuxen när barn frågar mig saker. Psykopaterna vill utmåla mig som en klandervärd person för detta. Är jag det? Avgör själva!

När en kvinna är väldigt öppen, samt tar upp relationer och sex med mig och jag känner att åldersskillnaden är för stor mellan oss och jag vill undvika att kvinnan fattar tycke för mig, så kan jag på ett fint sätt påtala denna åldersskillnad innan kvinnan går för långt, ex. fråga om deras mamma är singel, detta för att inte såra dem. Psykopater har nyligen försökt utmåla mig som klandervärd för detta. Är jag det? Avgör själva!

När personer söker uppmärksamhet med tatueringar, medvetet exponerar dem, kanske t.o.m. på ett psykopatiskt vis försöker lura andra unga människor att klottra ned sin kropp med sådant, vilket jag tycker är klandervärt, så försöker jag motverka detta, eftersom jag associerar detta med kriminalitet och prostitution. Jag har blivit uppfostrad att undvika sådant och ogillar kanske därför de som lockar ungdomar till sådant, när vi vuxna kanske bör avråda från detta? Jag skulle själv helst inte vilja se tatueringar på allmän plats, men accepterar att de finns. En ljugande psykopat menar istället att jag ska ha intresserat mig PÅ ETT SEXUELLT SÄTT för hennes tatueringar på hennes lår som hon tydligen exponerade för mig. Själv har jag mycket svårt att tro att jag skulle intressera mig för det, ens om jag gick i sömnen eller någon hade stoppat droger i mitt te. Ljuger hon eller jag? Avgör själva!

När någon är ledsen och berättar en hemsk historia i förtroende så kan jag ge dem en kamratlig klapp axeln. Psykopater menar nu att jag är en klandervärd person som försöker stötta mina medmänniskor och att den som jag stöttat har lyckats att ”slingra sig ur mitt grepp”? Jag har tränat Jiu-Jitsu och lovar att 99% absolut INTE skulle kunna ”slingra sig ur mitt grepp” OM jag tog ”ett grepp” Så hur är det? Vem talar sanning? Jag eller psykopaten? Avgör själva!

Om någon inte gillar något som jag gör eller säger, som känns normalt och naturligt för mig, så lyssnar jag på dem och respekterar dem och undviker det ämnet om de så önskar. Psykopaterna vet från vittnesuppgifter att jag bryr mig om och respekterar människors önskningar. Likväl kan dessa psykopater inte låta bli att utmåla mig som klandervärd för att en psykopat påstår helt andra saker. Så hur är det? Avgör själva!

Nu kan naturligtvis ingen som klagar i det här partiet utsätta mig för omotiverade repressalier, ex. omplaceringar eller fråntagande av arbetsuppgifter, såsomgjorts mot Kakabaveh, Mathiasson eller Soffan som har blivit petade av psykopater, eftersom jag är spärrvakt mot sådan psykopati i det här partiet. Här kan heller ingen skapa psykopatiska dokument, fulla med kränkande lögner och s.k. cherrypicking, som jag inte tillåts förtydliga eller besvara, men visst får medlemmar och potentiella medlemmar ställa frågor eller tycka saker i kommentarsfältet eller skicka pingningar från egna WordPress-bloggar. Välkomna!

Minimalism & Enkelhet – Gurgîn Bakircioglu omskapar sig själv, får massvis med tid och känner självrespekt

Gurgîn Bakircioglu föreläser via TEDxYouth@Stockholm om hur han medvetet har bytt ut ekorrhjulet av arbete mot minimalism. Eftersom jag väljer att uppmärksamma människor av värde så vill vill jag definitivt uppmärksamma Bakircioglu, som jag tycker är mycket värdefull.

Youtube-klippet heter ”I Traded the Rat Race for Minimalism Gurgîn Bakircioglu TEDxYouth@Stockholm” och kan laddas ned via ”Convertinmp4” utan att köra Youtubes ofria okända programvara på din dator, ex. genom att använda Firefox+NoScript eller Icecat, gärna på ett minimalistiskt operativsystem på en dator med öppen och fri hårdvara, något som också är en form av minimalism som jag lärt mig av FSF och Richard Stallman.

Bakircioglu, som har kurdisk bakgrund och magisterexamen i journalistik, samt har arbetat som programledare för Sveriges Radio i förortskanalen ”Metropol 93,8”, samt har suttit i ”Morgonsoffan” på SVT, talar om den institutionalisering som han utsatts för som barn, samt hur samhället nöter ned vilka vi egentligen är.

Bakircioglu talar om sin depression och sorg efter avlivningen av en hund och ett sprucket förhållande, hemlöshet, bostadslöshet och sökandet efter meningen med livet, utbrändhet, gråt, lycka, livsstilsdesign, köpstopp, det sjuka med tillväxtekonomin.

Nu när Bakircioglu bor i husbil gör aktiva val och reser, samt har förstått hur mycket tid han har, så verkar detta ha lett till djup eftertanke, samt att han kommit i kontakt med djupare känslor för djurens och naturens rättigheter. Jag tror att Bakirciogluva skulle uppskatta att läsa om ”sanning”, för att bli mer sann verkar vara en önskan hos Bakircioglu.

Det lugna liv som Bakircioglu inlett tycks ha lett till djup medkänsla, hög intelligens och kan ha lett till ett inre kall om att göra det bästa för barnen, för djurens och naturens rättigheter, en kall som finns naturligt hos de flesta barn.

Bild på liggande Buddha-staty

I lugn och stillhet kan medvetenheten öka

…och det är därför jag inte skulle bli förvånad om Bakircioglu snart kommer bli en viktig medlem i Vetenskapliga partiet, eller ansluta något minimalistiskt parti till Valsamverkanspartiet. Jag tror att Bakircioglus kompetens i ledarskap är mycket viktig för att lyckas nå ut till människorna och göra dem både lugna och aktiva på ett positivare och mer konstruktivt sätt.

Freden kommer – Jag lägger en magisk besvärjelse på dig och världen

(Klick here to read it in English)

Freden kommer. Människor firar. Känn kraften! Energin flödar till det fridfulla, till medkänslan mellan djur och natur i varje nation. Människor har medkänsla med sina familjer, sitt eget folk och vill också det bästa för andra människor i världen. Intelligent långsiktig medkänsla blir stark och flödar. Människor väljer sin favoritkultur genom att resa, läsa, uppleva och förstå.

Människor följer sina hjärtan och flyttar till de kulturer som de gillar, styrda av hjärtat. Människor respekterar andra kulturer och skyddar dem genom assimilering och harmoni. Alla raser blir vackrare, friskare och starkare, på olika sätt, anpassade för lokalt liv. Förståelsen stärks. Folk förstår vad som är bevis, goda argument, mer sant och vad som skapar fred.

Människor har tillräckligt och är mer nöjda med vad de har. Världen blir mer ekologisk och avslappnad. De rika accepterar att bli mindre rika, därmed känner de sig mer väl till mods och känner sig tryggare. De rika blir mer glada av att få ett mer rikt liv och bli mer avslappnade. De rika och de fattiga träffas och sjunger och festar tillsammans. Intelligens, medkänsla och hälsa ökar.

Vi lever längre och lyckligare och hittar vårt inre kall i meditation. Vi förstår vad som är rätt långsiktigt och vi börjar att agera på det, vilket ger energi till god utveckling överallt. Familjernas storlek blir mer i balans med naturen överallt. Vetenskap blandar sig med andlighet. Tron blir allt mer sann. Det är magiskt och det är logiskt och det är känslomässigt underbart.

Lögn, förbannad lögn och statistik – Kritik mot Hans Roslings retoriska argumentationsfel i Globen

Jag betraktar Hans Roslings framträdande i Globen. Han gör sig som vanligt skyldig till Konfirmeringsbias (d.v.s. att han plockar russinen ur kakan). Rosling är visserligen inte längre med oss i jordelivet och kan inte försvara sin ståndpunkt, men läsarna får givetvis försvara hans ståndpunkt om så önskas i kommentarsfältet. Visserligen har Rosling rätt i en sak, anser jag, nämligen att världssamfundet borde hjälpa UNHCR att hjälpa syrierna i lokalområdet med mer pengar, men nu till kritiken!

Bild på Mark Twain.
”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik
/Mark Twain
”There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”
/Mark Twain

Rosling kritiserar kriget, men inte de svenska bomb-politiker som faktiskt stödjer kriget genom att vara på Europas, USA:s, Israels, Qatars, Saudiarabiens och de sponsrade terroristernas sida mot demokratin i Syrien. Rosling kritiserar heller INTE alla de politiker som, mot alla rimligt förstånd, mot FN:s regler, fördömer den demokratiskt valde Assad.

Sedan, trots att Rosling förespråkar mer pengar till UNHCR, vilket är förnuftigt och visar på en frisk medkänsla, så tar han inte konsekvenserna av det resonemanget, d.v.s. att kostnaden för de syriska migranterna (som INTE längre har asylskäl när de väl befinner sig ex. i Turkiet) faktiskt hade kunnat leda till mer pengar till UNHCR istället för svenskt indraget bistånd till andra behövande i de drabbade områdena.

Jag noterar också att Rosling enbart valt ut syrier i sitt resonemang, men flyktingkrisen består inte enbart av flyktingar från Syrien, men även massvis med icke-flyktingar från många andra länder i MENA-länderna och Afrika söder om ekvatorn, flyktingar som helt saknar asylskäl och därmed belastar budgeten helt i onödan.

Avvisar/deporterar vi dem, vilket lagen tillåter, eller får dem att frivilligt utvandra ex.genom att erbjuda dem ett hållbart liv ex. en ekologisk odling, samt utbildning och exponentialfunktionens effekt på populationer och vikten av preventivmedel, så kommer vi ha pengar till UNHCR samtidigt som välfärden och toleransen kan tryggas på lång sikt för både svenskar och de fåtalet individer som verkligen har riktiga asylskäl.

Rosling tar även upp kärlek som ett skäl till uppehållstillstånd, men jag antar att det är passion som avses och inte den kärlek/medkänsla som ex. Jesus talar om. Jag anser då att det är rimligt med tillfälligt uppehållstillstånd för de som har en svensk partner, men även att detta leder till permanent uppehållstillstånd då man får barn med en svensk partner om personen inte har en religion som går stick i stäv med landets värderingar om yttrandefrihet och demokrati. Detta kan öka integrationen på ett förnuftigt sätt med medkänsla.

Enhet Förnuft & Känsla – Det tog litet tid innan jag insåg vad det var för fel på vänstern och feministerna

Följande konversation tar upp ett problem och dess lösning. Den förklarar hur människor ur ex. Sverigedemokraterna, som ofta finns i Avpixlats kommentarsfält, ska kunna kommunicera med sjuklöverns folk och ena Sverige. Lösningen heter att använda både förnuft och känsla när man resonerar, alltså inte enbart använda förnuftet, men att uttrycka varma känslor samtidigt för de kvinnor som ex. lider av krig, förtryck och förföljelse.

Gubben • för 15 timmar sedan:

”Det tog litet tid innan jag insåg vad det var för fel på vänstern och feministerna. De argumenterar utifrån känslor och inte från fakta och logik. Och då blir en dialog inte meningsfull – det blir ju bara pajkastning. Jag minns en kommentar från en vän som hade en diskussion med en feminist: ”Jag trodde att jag argumenterade mot den andra personens fakta och logik när jag upptäckte att jag argumenterade mot personens känslor och då blev en fortsatt dialog meningslös”.

MartinG-Vetenskapliga partiet • för 10 timmar sedan:

”Det är en viktig insikt. Jag har märkt att jag får bättre respons från dessa människor när jag med förnuft och känsla sätter samman långsiktiga argument i flera led med känslor. De kan inte tänka rätt i så många led, men finns känsloargumenten med så är de med på noterna ändå. Deras intentioner är goda, men de luras lätt av onda psykopater genom just känsloargument.

Psykopaterna vill råna statskassan på olika vis, ex. genom krig och asylbaronverksamhet. Deras argument kommer inte visa på verkliga och logiska bevis för vad som är rätt för alla folk, men vara i stil med ”Vi måste hjälpa kvinnorna i Afghanistan” när de vill tjäna pengar på att leverera krigsmatriel, trots att vi hjälpte dem bättre med fredliga metoder innan

De kan säga något i stil med ”Vi måste öppna våra hjärtan” vad gäller att ta in horder med icke-flyktingar och terrorister på bekostnad av bistånd och riktiga flyktingar som flyr eländet, vilket de ofta själva skapat med sina krig.

Slutmålet för psykopaten är att inkassera pengar, oavsett om andra folk får lida eller ej, inget annat.”

Gubben • för 2 timmar sedan:

”Det var en bra kommentar.”

MartinG-Vetenskapliga partiet • för 2 minuter sedan:

”Tack. :-) Din kommentar var också bra för den beskrev problemet även om den inte levererade lösningen. Jag är maskiningenjör med hög förmåga att se samband och lösa problem. Se min kommentar som en gåva till dig och dina strävanden! Känn dig motiverad att ta andemeningen med dig till dina medmänniskor och berätta gärna om Vetenskapliga partiet för dem samtidigt om du känner tacksamhet för ökad insikt!”

Läs även mer om John Dübecks & Lilou Dübecks åsikter om hjärntvätt och påstådd upplysning på Avpixlat! Den är läsvärd. Det John Dübeck råkat ut för benämner man ofta som s.k. argumentationsfel, i detta fall mer specifikt personangrepp eller ad hominem-argument och är ofta resultatet av att en människa förlorat rent logiskt, men av sårad stolthet ändå försöker vinna det, s.a.s. lite grann som när någon välter schackspelet över ända vid förlust.

Detta kan förhindras genom social kompetens. Man kan vinna schackspelet logiskt men få motståndaren att känna sig väl till mods ändå genom rätt typ av kommunikation, respekt och bekräftelse.

För att exemplifiera en korrekt kommunikation med en feminist bör man kanske således säga något i stil med. ”Ni har rätt i att kvinnan inte ska våldtas eller förtryckas” för att först visa respekt och bekräftelse, sedan fortsätta med att uttrycka känslor ”Jag känner stor sorg och förtvivlan när jag ser att de kvinnor som befriat sig från männens förtryck utomlands nu utsätts för samma elände i Sverige”, sedan kanske fortsätta med, ”och det är därför jag anser att förtryckta kvinnor som vill befria sig från förtrycket ska skyddas från förtryckande män”, samt följaktligen, ”Vår demokrati och vår välfärd behöver ibland tillhandahålla en temporär fristad för människor oavsett härkomst där respekt, jämlikhet och frihet råder”.

Vidare kan man påstå ”Vi kan varken ha medeltida former av kristendom eller extrema former av islam som förtrycker kvinnan i Sverige. Sverige måste vara ett fritt och kärleksfullt land där alla kvinnor respekteras, trivs och känner sig trygga när de är ute på promenad och kan välja sin egna pojkvän eller en ny tro”. Som svensk med svenska värderingar är det lätt att hålla med, men med detta sätt att resonera talar man till känslorna samtidigt som man för in logiken.

Slutligen kan man säga ”Kristendomen har inte alltid respekterat kvinnan, men förtryckt henne, men kristendomen hör hemma i Sverige idag för den respekterar kvinnan idag, men extrema former av Islam hör inte hemma i Sverige och borde förbjudas eftersom dessa sekter inte respekterar kvinnan.”, men man bör också vara medveten om att islamister kan ljuga friskt för feminister om sin religion, ex. lögnaktigt kalla den för ”fredens religion”, så man måste även ta några exempel på vad Islam faktiskt innebär ex. ta upp några saker som islam slutligen leder till, även rent matematiska exempel som tydliggörs på ett enkelt sätt kan vara hjälpsamma. Samtidigt kan man där baka in känsloargument till feminister i sina förklaringar, om man är motiverad att skapa enhet i Sverige.

T.o.m. Utvandring tillbaka över Medelhavet för de som saknar asylskäl kan beskrivas på på ett mer känslomässigt korrekt sätt, ex. ”Människor som nu sett fördelarna med den fria jämlika svenska kvinnan och mannen, men saknar asylskäl för att freden och demokratin nu är vunnen i deras hemländer, kan nu äntligen få återkomma till sina kära hemländer bortom Medelhavet och bygga upp dem tillsammans där med samma respekt, frihet och jämlikhet som vi åtnjuter i Sverige. Om de inte väljer den den jämlika respektfulla vägen kommer vi känna stor sorg för dem, men samtidigt har vi ändå gjort vår känslomässigt korrekta hjälparbete i Sverige. Det kommer alltid finnas människor i behov av hjälp i världen, särskilt vid krig, och då måste vi ha kraft att kunna hjälpa till på rätt sätt. Ett sätt vi kan få mer kraft är att människor, nu med nya erfarenheter genom sin vistelse i Sverige, återvandrar och på så vis kan hjälpa fler människor till jämlikhet och trygghet i sina egna länder när de återuppbygger dem tillsammans.”