Tar datorerna över barnen? – Är du en orolig förälder, lärare eller rektor?

Lär barnen om datorer utan att datorerna tar över barnen! - Kontakta Vetenskapliga partiet!

Vetenskapliga partiet erbjuder föreläsningar och utbildningar som ser till att föräldrar, lärare, rektorer och barn förstår hur man håller barnen anonyma, öppna för sanning, skeptiska, fria att välja med full medvetenhet och trygga i vår demokrati, i samverkan med datorerna.

Kontakta oss om du har frågor, önskemål eller erbjudanden!

Minimalism & Enkelhet – Gurgîn Bakircioglu omskapar sig själv, får massvis med tid och känner självrespekt

Gurgîn Bakircioglu föreläser via TEDxYouth@Stockholm om hur han medvetet har bytt ut ekorrhjulet av arbete mot minimalism. Eftersom jag väljer att uppmärksamma människor av värde så vill vill jag definitivt uppmärksamma Bakircioglu, som jag tycker är mycket värdefull.

Youtube-klippet heter ”I Traded the Rat Race for Minimalism Gurgîn Bakircioglu TEDxYouth@Stockholm” och kan laddas ned via ”Convertinmp4” utan att köra Youtubes ofria okända programvara på din dator, ex. genom att använda Firefox+NoScript eller Icecat, gärna på ett minimalistiskt operativsystem på en dator med öppen och fri hårdvara, något som också är en form av minimalism som jag lärt mig av FSF och Richard Stallman.

Bakircioglu, som har kurdisk bakgrund och magisterexamen i journalistik, samt har arbetat som programledare för Sveriges Radio i förortskanalen ”Metropol 93,8”, samt har suttit i ”Morgonsoffan” på SVT, talar om den institutionalisering som han utsatts för som barn, samt hur samhället nöter ned vilka vi egentligen är.

Bakircioglu talar om sin depression och sorg efter avlivningen av en hund och ett sprucket förhållande, hemlöshet, bostadslöshet och sökandet efter meningen med livet, utbrändhet, gråt, lycka, livsstilsdesign, köpstopp, det sjuka med tillväxtekonomin.

Nu när Bakircioglu bor i husbil gör aktiva val och reser, samt har förstått hur mycket tid han har, så verkar detta ha lett till djup eftertanke, samt att han kommit i kontakt med djupare känslor för djurens och naturens rättigheter. Jag tror att Bakirciogluva skulle uppskatta att läsa om ”sanning”, för att bli mer sann verkar vara en önskan hos Bakircioglu.

Det lugna liv som Bakircioglu inlett tycks ha lett till djup medkänsla, hög intelligens och kan ha lett till ett inre kall om att göra det bästa för barnen, för djurens och naturens rättigheter, en kall som finns naturligt hos de flesta barn.

Bild på liggande Buddha-staty

I lugn och stillhet kan medvetenheten öka

…och det är därför jag inte skulle bli förvånad om Bakircioglu snart kommer bli en viktig medlem i Vetenskapliga partiet, eller ansluta något minimalistiskt parti till Valsamverkanspartiet. Jag tror att Bakircioglus kompetens i ledarskap är mycket viktig för att lyckas nå ut till människorna och göra dem både lugna och aktiva på ett positivare och mer konstruktivt sätt.

Konspirationsteori – Birger Schlaugs väl dolda attack mot den röda och den gröna rörelsen

Senare i denna post återkommer jag till Konspirationsteorin om Birger Schlaug och de bevis som understödjer den, men först något viktigt i sammanhanget:

Anledningen att jag kallar detta för konspirationsteori, vilket i princip betyder en mer eller mindre sannolik hypotes, är att människor, även Birger Schlaug, kan vara omedveten om den skada han åsamkar det han säger sig vilja åstadkomma.

Detta är nämligen ett vanligt fenomen hos oss människor, väl känt inom psykologin. Att motverka det vi säger oss vilja uppnå, dvs. att säga en sak och sedan göra en annan, beror alltså inte alltid på en medveten konspiration, men kan vara ett resultat av att personen är omedveten om vad denne gör pga. ex. för lite meditation, för mycket ekologiskt vin, ett stort ego eller ett ohälsosamt grupptryck, alla saker som alltså kan förhindra medvetenhet.

Grundläggande definition

För att förstå hur Birger Schlaugs borgerliga attack gått till, om den nu varit medveten, måste jag först definiera vad som kan anses vara rött eller grönt och varför det bevisligen är så och inte på något annat sätt.

Så. Vad innebär det egentligen att vara ”röd” eller ”grön”?

Att vara ”röd” kallas ibland för att vara socialistisk eller att man är för jämlikhet mellan människor och det innebär att man i ord och handling verkar för mer jämlikhet i samhället. Det kan aldrig innebära att man är för ett extremkapitalistiskt frihandelsprojekt som ex. EU som bevisligen skapar mer ojämlikhet.

För att vara röd kan man alltså inte vara med i ett parti, eller rösta på ett parti, som är för EU eller är för frihandel. Man kan inte ens stödja ett sådant borgerligt parti i regeringsställning eftersom detta skulle motverka exakt det man säger sig vilja uppnå, dvs. ”röd” politik. Man kan alltså inte föra ”blå” politik och samtidigt kalla sig ”röd” med trovärdighet.

I riksdagen är alltså Vänsterpartiet att anses som ett rött parti ända tills de ev. samverkar med Alliansen, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna som är för EU-medlemskapet och den extremkapitalistiska frihandeln.

”Frihandel” är nämligen att göra ”handeln” ”fri”, dvs. handlande och vandlande helt utan begränsningar. Man kan genom frihandel tillverka produkter smutsigt till låga löner i ett land och sälja det i ett annat land och konkurrera ut både miljö och social välfärd genom frihandel.

Detta innebär alltså inte att man kan kalla ”frihandel” för vare sig ”grön” eller ”röd”, eftersom det skulle innebära en självmotsägelse, en sk. ”oxymoron”. Man kan omöjligen vara för kapitalets frihet att förslava folket samtidigt. Man kan inte försmutsa miljön och samtidigt kalla sig ”grön”. Man kan inte föra en borgerlig politik och kalla sig ”röd”.

Ett annat exempel på oxymoron, självmotsägelse, är ex. ”hållbar tillväxt”. ”Tillväxt” innebär kontinuerlig fördubbling, dvs. exponentiell funktion och kan bevisligen aldrig var ”hållbar” eller ”grön” i längden.

”Grön tillväxt” kan enbart innebära naturens återtagande av livsrum och kan endast kallas ”tillväxt” så länge denna alltså ”tillväxer”. Sådan ”grön tillväxt” måste ske på bekostnad av den smutsiga ekonomiska tillväxten som då avstannar och sedan börjar nedväxa. Skulle det gröna tillväxa i framtiden, innebär det oomkullrunkeligen nedväxt av mänsklig verksamhet till en balans med naturen, dvs. Vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Nu till Konspirationsteorin om Birger Schlaug och de bevis som understödjer den.

Jag har under en längre tid studerat Birger och han känner till och är medveten om de begrepp jag precis gått igenom. Han skriver alltså artiklar som innehåller dessa begrepp på sin blogg, ofta med stor klarhet, men så plötsligt kommer det alster som diametralt motsäger det som han tidigare sagt. Han blandar alltså bort korten för sig själv och läsarna omedvetet … eller så gör han det alltså medvetet. Frågan är alltså vilket?

Qui Bono? Vem gynnas?

Bakom varje konspiration, sann och känd eller sann och okänd, finns det alltid någon som gynnas. Vem är det då som gynnas? Har Birger kontakter hos republikanerna i USA, i Moderaterna, kanske tom. hos Salafister?

Hans skrivande om en rosa Cadillac kan ev. tyda på att han vill gynna amerikansk biltillverkning genom denna amerikanska kapitalistiska symbol. Färgen rosa kan ev. vara ett sätt att lura kvinnor samtidigt som man antyder att man är positiv till homosexualitet. Möjligtvis alltså ett väl valt retoriskt trix.

Vurmandet för öppna gränser och motverkandet av SD genom att kalla dem ”bruna” kan kanske vara ett sätt att stödja den islamistiska invasionen av Sverige? Eller så stödjer han SD genom att just angripa dem med Ad Hominem-argument, eftersom sådan mobbning, givetvis ofta skapar precis motsatt effekt, dvs. sympati för den osakligt angripne.

Oavsett vilket Birger gör så stödjer han borgerligheten eftersom de sidor som bekämpar varann i borgerligt ägd massmedia är just borgerliga. Något alternativ till den extremkapitalistiska frihandeln ges inte utrymme i denna massmedia, men mörkas för folket, s.k. ”media black out” enligt principen att det som inte syns inte finns.

Även Birger Schlaug kan alltså försöka mörka detta genom att försöka förvilla sina läsare medelst att koppla samman ”frihandel” med positiva ord som ”grön” och ”social” trots att han vet att det blir en självmotsägelse.

Det är uppenbart att Birgers IQ ligger väl över genomsnittet. Detta gör det extremt svårt att tro att han inte skulle vara medveten om vad han håller på med. Även hans blyga stammande natur, vilket han beskrivit, gör det svårt att tro att han inte skulle vara självkritisk nog att inse vad han håller på med, men kanske är detta alls inte sanningen, men en ren retorisk lögn. Han verkar ju alls inte stamma vid intervjuer eller då han talar.

Kvarstår grupptrycket. Ja. Detta är en mer sannolik källa till förvirring. Birger talar om den ”gröna rörelsen” och jag finner det sannolikt att han umgås med denna. Problemet, som jag ser det, är dessa människors bakgrund, dvs. den borgerliga hjärntvätt de utsatts för. Detta vet jag från mitt eget medlemskap i Miljöpartiet. Detta är alltså oftast gamla borgarbrackor som tror på kapitalism och kapitalets frihet. Detta är alltså främst drivna människor från Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna som börjat se effekterna av den otyglade kapitalismen, men som helt tydligt saknar förmåga att tänka rätt i flera steg.

Det är alls inte brottsligt att tänka fel och kortsiktigt, eller kortsiktigt och själviskt, det är rentutav mänskligt med tanke på den normalfördelningskurva som beskriver IQ, men som medveten individ är det givetvis varken förnuftigt eller emotionellt korrekt att inte tillåta sig själv att tänka rätt och långsiktigt på riktigt ex. genom meditation.

Lösningen på problemet

Lösningen på problemet är uppenbar om Birgers handlande beror på ovanstående. Ökad meditationsfrekvens i enskildhet, renlevnad, att medvetet stärka överjaget och det kollektiva medvetandet och självkritiskt se till att egot lägger sig på en sund balanserad nivå.

Skulle Birger ha sålt sig till extremkapitalismen och dess frihandel är det sannolikt inte mycket vi kan göra åt den saken mer än kanske betrakta honom som en landsförrädare, naturförrädare eller folkförrädare och istället uppmärksamma de som är mer sålda på sanningssökande och ren kärlek eftersom inget annat kan ge oss själva, naturen och framtidens generationer ett bättre liv på denna fantastiska planet.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Vetenskapliga partiet

Nyateism – Henry Bronett har krossat glaset till megafonen – Så. Får jag be om största möjliga tystnad?

Hej cirkusdirektör Henry Bornett!

Först och främst vill jag villigt erkänna att jag nästan avgudar många människor med samma religiösa bakgrund som dig, Henry, såsom ex. Noam Chomsky när han beskriver vad som sker i ett mindre fredligt och mindre lagligt område via democracynow.org:

Vad [den illegala staten] gör i de okuperade territorierna är mycket värre än apartheid.
/Noam Chomsky

In the Occupied Territories, what [the illegal state] is doing is much worse than apartheid.
/Noam Chomsky

…en av flera sekteristiska stater och sekter som jag f.ö. ska göra mitt bästa att försöka sluta att nämna, radera, och glömma bort och på så vis hoppas jag på att dessa onda ting försvinner och att på så vis fred och frihet kan skapas för alla människor…

Det finns fler med denna bakgrund, som ex. Jared Diamond som jag gillar för hans hans presentation av mycket intressanta arkeologiska fynd som ökar vår vetenskapliga förståelse om att vi behöver nedväxt.

För att inte tala om Sam Harris som jag kommer till alldeles strax.

Därför är det tråkigt för mig att se via Nationell.nu att du Henry, nu i princip krossat glaset till den megafon jag ständigt känner att jag måste upplysa om när jag tangerar just en specifik religiös sekt, nämligen den sekt du ännu inte känt motivationen att frigöra dig från.

Så vad menar du, Henry?

Som jag tolkar det hela menar du, Henry, att den av oss med annan tro än din, sekteristisk eller ej, som inte lägger sin tankeverksamhet på våra historiskt mindre kärleksfulla känslor mot din religiösa sekt är emot ett folkslag i norra Afrika och Israel… ???

För tydlighetens skull tänker jag omformulera det du säger, Henry, till en helt annan sekt och folkgrupp ex, de kommunistiska vietnameserna som medelst systematisk militär aktivitet från USA, inkl. Agent Orange och annat mindre bra, fick en ofrivillig kraftig befolkningsnedväxt, massiv miljöförstöring och genetiska missbildningar, detta tilldelat av USAs utrikesminister Henry Kissinger som, av ren slump, verkar tillhöra samma religiösa sekt som du, Henry. Se det inte som Ad Hominem! Detta gör inte dig skyldig till massmordet, Henry.

Men resultatet blir följande när man förtydligar med en liknelse:

Den av oss, med annan tro än Kommunism, som inte lägger sin tankeverksamhet på vårt historiska hat mot Kommunister är emot en asiatisk folkgrupp som befinner sig i och omkring Vietnam… ???

Logiken haltar betänkligt, Henry.

Så frågan är: Vari bottnar denna haltande logik?

Så Henry, får jag be om största möjliga tystnad? För vad är väl mer passande när man betraktar massmedias cirkusföreställningar än just att vara tyst och filosofera kring tystnad?

Så Henry, när du väl läkt din hjärna med meditation i tystnad, dvs. en av Vetenskapliga partiets allra viktigaste frågor, och känner dig lugn och fin och full av varma känslor och är öppen för ny input, vill jag börja med ett citat från en berömd man som har en mor med samma religiösa bakrund som du, eftersom jag tror att du som sektmedlem blir mer uppmärksam och medveten på detta vis.

Mannen heter Sam Harris och han skriver följande i sin bok  ”The End of Faith” om den sekteristiska tron och dess sektmedlemmar enligt Wikipedia:

”Allvaret i [sektens] lidandet genom tiderna, som kulminerade i [ett av massmeda ofta repeterat folkmord], gör det nästan omöjligt att överväga varje antydan om att [sektmedlemmarna] skulle ha skapat sina egna bekymmer. Detta är dock i en ganska snäv bemärkelse, sanningen. […] Ideologin [som sekten gemensamt underkastar sig] fortsätter att vara en åskledare för intolerans till denna dag. […] [Sektmedlemmarna], i den mån de är religiösa, tror att de är bärare av ett unikt förbund med Gud. Som en följd av detta har de tillbringat de senaste två tusen åren i samarbete med dem som ser dem som annorlunda genom att se sig själva som oåterkalleligt så. [den dogm som sekten underkastar sig] är i sig självt lika splittrande, som löjlig i sin bokstavstro och lika mycket i strid med civilisatoriska insikter om modernitet som någon annan religion. [Sektens] bosättare är, genom att utöva sin ”trosfrihet” på omtvistad mark, nu en av de främsta hindren för fred i Mellanöstern.”

I detta citat finner man också anledningen till den haltande sekteristiska logiken. Den haltande logiken kommer sannolikt alltså av sekteristisk brist av tolerans mot andra folkslag p.g.a. av deras eget skapade hybris, en hybris som saknar grund.

Sekten vill få sina sektmedlemmar att tro att kritik mot sekten inte alls handlar om något som kan vara värt att kritisera med själva sekten, men istället bygger på rasism mot det folklag som till övervägande del befinner sig i Israel och i norra Afrika

Sekten vill få oss att tro att agget mot den kommer av bristande tolerans mot ex. långa näsor och krulligt hår, ett utseende vilket även tycks finnas i norra Afrika. Samtidigt vill sekten få oss att tro att agget alls inte kommer av sektens egna hybris, av sektens rasism eller sektens söndrande i regionen, sektens illegala ockupationer, sektens illegala bosättningar eller sektens illegala etniska rensning.

På så vis försöker sekten tysta all kritik som skulle kunna avprogrammera sektmedlemmarna och deras fullkomligt obefogade rasism. För att ytterligare visa dig hur obefogad sektens rasism är, titta enbart på sektmedlemmarna som står där med repetetiva ryckningar vid klagomuren nu år 2015, eller titta hur sektens egna stora offerdag påverkar hela landet in i en gigantisk depression, eller undersök genomsnitts IQ på sektmedlemmarna och du finner IQ 95 jämfört med ateister på IQ99,5. Din sekt är alltså underlägsen ateister även om vi har politiker som gör sitt allra bästa att sänka vårt IQ medelst extrem invandring trots att vi kunde hjälpa fler männiksor på ett bättre sätt genom bistånd.

Men frågan är hur man i vårt vetenskapliga tidevarv år 2015 ens kan tillhöra en religiös sekt?

Nyateismen som Sam Harris förespråkar är vida överlägsen och om det vi dyrkar, vår Gud, är sanning, enhet, ren kärlek som leder till välstånd, så är Sam Harris definitivt utvald av Gud, precis som jag i så fall är, och vi är givetvis vida överlägsna varje religiös sekt som existerar. År 2015 är detta uppenbart för de allra flesta.

Bäste Henry, jag har inte läst den tidning du skriver i, eftersom jag endast läser alternativ media och länkar till denna för att gynna upplysningen, men jag antar att den massmedia du valt ägs av människor ur samma sekt som du, för annars hade artikeln sannolikt varit både mer logiskt korrekt men även mer emotionellt korrekt.

Med vänlig hälsning

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glada Nyheter – Ökad chans för friskt liv för vakna människor

Det finns nu flera olika vetenskapliga bevis för att sannolikheten för ett friskt liv ökar för människor som är vakna och undersöker saker på djupet innan de skaffar sig åsikter.

Det kan sannolikt förhindra mässlingen, Alzheimers, ALS, m.m.

Via Vaken.se finner jag ständigt artiklar med utmärkt intelligens och journalism som ökar vakna människors chanser att skaffa sig ett långt och hälsosamt liv.

Människor med tillit till läkemedelsindustrins vacciner inom vården och tillit till matjättars tillsatser ligger sannolikt mer pyrt till, tror jag.

Så tillit ska man inte ha blint, men tillit ska man ha till sig själv när man kritiskt undersöker på ett vaket och vetenskapligt sätt och sedan mediterar medvetet på det man funnit. Det ökar sannolikt chanserna till ett långt friskt liv. Meditation förlänger också bevisligen livslängden och helt garanterat intelligensen.

Mvh
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet