Konspirationsteori – De åtta Covid-19-lögnerna på 11 minuter av Dr Michael Yeadon

De åtta Covid-19-lögnerna på 11 minuter av Dr Michael Yeadon på engelska, levererade av Öystein Rönne som kommenterar saken. Konspirationsteorin verkar inte vara utan grund, men vara en väl underbyggd teori med goda evidens, som pekar på en sannolik och potentiellt farlig konspiration. Rönne levererar bl.a. även länkar till originalet på 11-minutersvideon: https://rumble.com/vsadbj-the-eight-covid-lies-dr-michael-yeadon-joins-reiner-fuellmich-to-discuss.html … samt […]

Michael Yeadon om Covid-19 med svensk text

Michael Yeadon på utmärkt och tydlig engelska med svensk text. Michael Yeadon doktorerade under Ian Kitchen vid University of Surrey i Guildford, Storbritannien. Hans avhandling handlade om råttors andningsorgan. Yeadon arbetade med Salvador Moncada på Wellcome Research Laboratories, med fokus på luftvägsöverkänslighet och effekterna av föroreningar som ozon och kväveoxid, samt arbetade på läkemedelsupptäckten av […]

Michael Yeadon – Vaccinpass och sedan massmord? Psykopati?

⁣⁣⁣Intervju med Michael Yeadon (med svensk undertext). Yeadon har arbetat 32 år i läkemedelsindustrin och bl.a. varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Yeadon redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom […]