Kritik – Birger Schlaug – Utrotningshotade och utslagna vilda ryggradsdjur – Homo obstinatus observans

Schlaug skriver om sig själv och mänskligheten som förskräcklig och dum:Homo sapiens – den förskräckliga”. Det kan nog ligga en hel del i det, men Schlaug är återigen ute på hal is och har det glatt, tycks det mig, även om det kanske är bättre än att gå i lera och sörja. Men det är inget ovanligt för någon att vara ute på hal is alls, rentutav mycket ”homo sapiens sapiens”-likt, får man väl ändå medge.

Sex av tio vilda ryggradsdjur har enligt Schlaug slagits ut av den upprättstående apan (människan, d.v.s. homo sapiens sapiens) sedan 1970. Vi litar på Schlaug och Världsnaturfondens vetenskapliga rapport. Det finns ingen anledning att ifrågasätta den, som jag ser det, eftersom det korrelerar med Population Matters vetenskapliga rapport, samt att religiösa protesterar i blindo om att Maltus hade fel. Men nu till Schlaugs slutsatser:

”Vi är möjligen den mest korkade arten på planeten. … ”Vi är så långt ifrån visa man kan vara.” … ”Dumma som spån.”

Men visst är det väl en liten visdom att inse sin egen och mänsklighetens mentala belägenhet, men det är yttermera dubbelslugt att Schlaug inkluderat sig själv i beteckningen ”vi”. Men helt korkade är ändå inte människoaporna. De har väldigt ofta faktiskt insett, precis det som Schlaug insett, nämligen att:

”Vi lever som om vi hade 1,7 jordklot. I Sverige som om vi hade 4 jordklot. Fast i idén om obegränsad tillväxt på en begränsat planet. För lånade pengar, skapade ur intet, konsumerar vi sönder planeten.”

Det som är tämligen besynnerligt, ja rentutav bisarrt, är snarare att ca 5,3 miljoner människoapor i Sverige inkl. Birger Schlaug faktiskt vill ha massmigration av icke-flyktingar och icke-barn till ett överkonsumerande kallt arktiskt klimat, samt att de i processen vill dränka horder av mer solbruna av sin egen art i Medelhavet, samt få individer i den mer solbruna flocken att gråta störtfloder av tårar i saknad, samt dessutom vill skapa terrorism, utanförskap, gruppvåldtäkter och lynchstämning i sina egna omgivningar, istället för att hjälpa de mer solbruna människorna att komma i balans med sin egen natur lokalt, en natur och kultur som de dessutom är skapta för och vana vid.

Eller är framtida konflikter och mass-slakt en dold godhet som gömmer sig bakom det som för mig liknar ren ondska?

Det finns visserligen ca 1,1 miljon människoapor till som helt tydligt vill stoppa massmigrationen, men de tycks också, märkligt nog, vara för tillväxten in absurdum av samma art, bara människoapan har ”kristen värdegrund”, som om den taktiken skulle leda till något mer ”civiliserat”? Det är naturligtvis tveksamt om folk kommer vara likt Jesus när den mänskliga nedväxten väl börjar.

Vissa människoapor hittar dessutom på ohållbara argument till varför de inte kan rösta på olika valsamverkande alternativ istället. Varför gör de på detta viset?

Skönt att man tillhör den nya underarten Homo obstinatus observans, tillsammans med sju andra individer som röstade för Valsamverkanspartiet. Jag anser att vi tillhör en observant underart av homo sapiens som observerat problemet och som obstinat försöker lösa problemet konstruktivt. Vi sju sover sannolikt bättre om natten än mången förvirrad människoapa och kommer sannolikt åtminstone ha ett halvt leende när väl skiten träffar fläkten.

För övrigt …

… så tror jag mig ha funnit anledningen till mången skribents ovilja till eget kommentarsfält, där folk kan tycka till, dementera eller komma med upplysningar. Citatet kommer från Irland:

Bild på George Bernard Shaw
” Jag lärde mig för länge sedan att aldrig brottas med en gris. Du blir smutsig, och dessutom, så gillar grisen det.”
/George Bernard Shaw (Källa: https://www.brainyquote.com/quotes/george_bernard_shaw_137450)

”I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.”
/George Bernard Shaw (Source: https://www.brainyquote.com/quotes/george_bernard_shaw_137450)

De ser sina medmänniskor som grisar och så kan man nog vilja se saken när man förlorat en diskussion, men det är tveksamt att grisar alltid gillar brottning, eller att brottning med grisar alltid skulle innebära smuts. Det beror naturligtvis på omgivningen, för man kan naturligtvis brottas och bolla med en rumsren tam gris i ett bollhav också. Men visst kan ett ordspråk passa den högtravande människans lynne och stora ego? Vem som är grisen och vem som blir smutsig i en diskussion är naturligtvis för varje individ att avgöra.

Shaws uttryckta åsikter var f.ö. ofta omtvistade, men vad mer intressant är så var han för eugenik och motsatte sig vaccination och organiserad religion, samt var för fred, samtidigt som han fördömde båda sidor i första världskriget som lika skyldiga, vilket på något vis måste anses vara insiktsfullt om man tycker att Oliver Stone och Vetenskapliga partiet har sina poänger.

—-

Jag låter således Schlaug själv avgöra svineriets art och vem som frotterat sig med vad. Själv känner jag mig ren som en nypudrad bäbisstjärt, medan andra kanske känner sig förskräckliga och dumma? Men varför då inte finna kraft hos Jesus att förlåta sig själv för sin egen dumhet?

“Den som är utan synd må kasta första stenen på henne”
Källa: Johannesevangeliet 8:1-11.

Insiktsfullt. Allt som står i Bibeln är alls inte så korkat. Vi kastar inga stenar eller glåpord på Schlaug eller mänskligheten, men ger alla förlåtelse och hoppas på ett uppvaknande. Kuckeliku! Så länge det finns liv så finns det hopp. Kanske är det dumt att tro det också? Vem vet?

Annonser

Miljö, hälsa & klimat – Vad har kolesterol och koldioxid gemensamt?

Är kolesterol (C27H46O) farligt för vår egen hälsa, vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar? Är koldioxid (CO2) farligt för planetens klimat? Eller vill någon enbart skrämma oss i ett kortsiktigt girigt intresse? Den tekniske fysikern, Lars Bern har en teori om hur det verkligen förhåller sig:

Bild på Lars Bern”Demoniseringen av kolesterol och koldioxid visar på ett kunskapsmörker som inte ligger de mörka perioderna under medeltiden efter. På den tiden brände man sanningssägare på bål, nu hindras vi som försöker förklara hur det verkligen förhåller sig från att yttra oss i det offentliga samtalet.”
/Lars Bern

Läs hela artikeln!

 

Mer intressant om kolesterol:
The International Network of Cholesterol Skeptics (THINCS)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolesterol#Kolesterol_vid_hj%C3%A4rt-_och_k%C3%A4rlsjukdomar

Mer intressant om klimat:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatskepticism
http://www.klimatupplysningen.se/2013/11/04/min-egen-vag-till-klimatskeptiker/
Elisabet Höglund möter klimatskeptikern Peter Stilbs

Vetenskap, ideologi & politik – Arv, miljö & könsskillnader – Germund Hesslow, professor i neurofysiologi

Samhällsnytt gör mig uppmärksam på att en professor i Lund kritiserats p.g.a. föreläsningar om biologiska könsskillnader av en kvinnlig läkarstudent.

Germund Hesslow, som är professor i neurofysiologi, har under flera år hållit i kursen ”Arv och miljö” för blivande läkare. Kursen tar bl.a. upp biologiska könsskillnader. Vissa studenter lär har förvånats av undervisningen. Heslows hypotes är att:

”det är ideologi, politik och fördomar som ligger bakom den konventionella uppfattningen, inte vetenskap.”

Med den konventionella uppfattningen så menar Heslow förmodligen den uppfattning som propageras via de medier som vilseleder om allt möjligt annat också genom olika former av osanning. Hesslow anser sig enbart redogöra för empirisk forskning, där man uppmätt statistiskt fastslagna könsskillnader i beteende, som medicinsk forskning hittills förmodligen antagit är biologiskt betingat och därför inte kan betraktas som sociala konstruktioner, vilket verkar vara kärnan den moderna genusteori som medierna svalt rakt av.

Den kvinnliga studentens hypotes är att:

”kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn.” och frågar: ”Kan det möjligen ha gjort kvinnor lite försiktiga?” … ”och fått oss att modulera våra beteenden för vår egen säkerhet.”

Jag noterar att även män sannolikt könsstympats, t.o.m. att man förminskar denna misshandel idag, något som inte sker med den kvinnliga könsstympningen på samma vis. Jag noterar även att även män lobotomerats och tvångsvårdats, samt frågar mig om inte män också kan utveckla försiktighet och kan modulera sina beteenden för sin egen säkerhet, likt kvinnor?

Ljugande” s.k. ”barn”, som får asyl, på skattebetalarnas bekostnad, är kanske ett bra exempel på en sådan kvinnlig modulering av män, som kan ha förstärkts av känslostyrda kvinnor och känslostyrda politiker, som även de lever på skattebetalarnas bekostnad? Kommer då denna modulering leda till allt mer känslosamma feminina svenska män med mörkt hår? Kanske kan det mätas statistiskt?

Får man rekommendera den kvinnliga framtida läkaren att försöka falsifiera de rådande hypoteserna, samt att evidensbasera sina egna teorier i en avhandling, men kanske inte störa undervisningen på Lunds Universitet?

Hypoteser är jättebra. Vad vore vetenskapen utan dem? Jag hoppas givetvis på evidens som kan falsifiera eller bekräfta hypoteserna. Det gäller att, likt Henderson, inte enbart se sambandet mellan ex. en ökad global uppvärmning och ett minskat antal pirater, men även att utröna om det går att falsifiera teorin.

Mer intressant:

Youtube – Germund Hesslow – Kan man lita på forskningen
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/08/20/politisk-satir-genus-och-feminism-att-rosta-ar-lite-som-att-lamna-sina-pungkulor-till-politikerna/
https://universitetslararen.se/2017/02/13/vad-ar-arw-egentligen/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/02/27/konsroller-journalism-aftonbladet-sager-upp-kajsa-ekis-ekman/
http://www.aftonbladet.se/kultur/a/wE8VAP/konet-i-knoppen
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/rLErqa/ge-mig-svar–inte-ordsallader
http://jinge.se/juridik/frack-professor-pastod-att-det-finns-biologisk-skillnad-mellan-konen.htm
https://newsvoice.se/2018/09/konsidentitetskonflikt-professor-lund/

Socialism – Jeremy Corbyn om resurser, Karl Marx, miljön och hållbarheten

Idag får Vetenskapliga partiets citat om resurser ett tillskott från Storbritanniens Labour-ledare, vilket i Sverige motsvaras av Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt eller en vänstersosse som ex. Olof Palme.

Bild på Jeremy Corbyn
”Det finns några intressanta delar av Marx som du tydligen inte lyckades läsa, om Marx och miljön och om livets hållbarhet. Jag har inte sagt någonting för att försvara exploateringen av naturresurser i Östeuropa eller någon annanstans. Jag gör en poäng av att om vi vill överleva på denna planet, så kan vi inte utnyttja och förorena med den takt som vi gör. Vi kan inte förstöra vår miljö, förstöra ett ekosystem och förvänta dig att överleva om du bor i ett fritt marknadssamhälle. Ett fritt marknadskapitalistiskt samhälle kommer att gripa till sig av varje bit av resurs som det möjligen kan, och det kommer strunta blankt i miljöeffekterna av det. En kollektiv princip, där vi bryr oss om alla, ger oss möjlighet att skydda den naturliga världen och den naturliga miljön.”
/ Jeremy Corbyn Källa: Socialism DOES Work | Jeremy Corbyn | Oxford Union

”There is some interesting parts of Marx wich you obviously didn’t get round to reading, about Marx and the environment and about the sustainability of life. I have not actually said anything in defense of the exploitation of natural resource in eastern europe or anywhere else. I’m making a point that if we want to survive on this planet, we cannot go on exploiting and polluting at the rate we are. We cannot ruin our environment, destroy an ecostystem and expect to survive if you live in a free market society. A free market capitalist society will grab every piece of resource it possibly can and it won’t give a damn about the environmental effects of it. A collective principle, where we care for everybody, does give us that opportunity to protect the natural world and the natural environment.”
/ Jeremy Corbyn Source: Socialism DOES Work | Jeremy Corbyn | Oxford Union

I denna text om Marx och miljön visar Socialist Alternative på citat som visar på Corbyns poäng, även om de blandar in klimat, vilken varken Karl Marx eller Socialist Alternative har kompetens om, eftersom de inte forskat på området, lika lite som mediernas journalister har det. Där måste vi gå till annat folk med mer kompetens ex. Jacob Nordangård, en forskare som belyser den mörklagda källan till klimatforskningen eller till Bob M Carters torpedering av klimatbluffen.

Globalarkivet – Tidskriften Kuba sammanfattar relevant och ekologiskt hållbart om Kuba

Via Romelsjös artikel om Kuba som inspiration, som är mycket läsvärd, finner jag information om att Kuba är ett särskilt ekologiskt hållbart land. Det gör mig intresserad, eftersom Vetenskapliga partiet utger sig för att vara ett ekologiskt hållbart parti, är för välfärd för alla, samt ännu inte fått något som helst svar på 14 frågor om ekologisk hållbarhet från det s.k. ”Miljöpartiet”.

Jag söker således på startpage.com om saken. I den s.k. ”sammanfattningen” av Världsnaturfonden WWF:s Living Planet Report 2010 finns inte Kuba med. Det är istället ett ganska irrelevant pdf-dokument på 28 sidor med överdrivet stora bilder.

Bättre karaktär och relevans i utformningen om detta finner jag istället via Globalarkivet. Det är ett utdrag ur tidskriften Kuba 3/2008 som är 2 sidor stort, lätt att kopiera dubbelsidigt på ett A4-ark. D.v.s. 14 gånger så ekologiskt hållbart som WWF:s ”sammanfattning”.

Båda dokumenten tar upp ekologisk hållbarhet, men huruvida fokuset på koldioxid-utsläppen är bra eller inte är svårt att avgöra, men tidskriften Kuba kör i alla fall inte med den numera ytterst osannolika klimatbluffen, vilket av WWF omskrivits till den ”globala klimatutmaningen”.

Hur kommer man till Kuba på ett ekologiskt hållbart vis? Med en segelbåt? Lifta med ett fraktfartyg som ändå ska dit? Behöver de ens en maskiningenjör som mig?

Första maj-tal om ekologi och ekologisk hållbarhet

De andra partierna har glömt bort hur viktigt det är med ekologisk hållbarhet för framtidens generationers väl och det är därför ut ur EU blivit en icke-fråga i valet 2018. Bli respekterad av framtidens generationer genom att göra rätt i valet 2018. Här är mitt första maj-tal för Vetenskapliga partiet via Youtube. Det handlar om ekologi och ekologisk hållbarhet.

Fler  intressanta första maj-tal:
Valsamverkanspartiet – Komedi för barn och vuxna – Myran Martin håller första maj-tal