Funderar du på en spionagesäker smartphone i Julklapp? – Vill du bli fri från bankmaffians plattformar? – Är det värt 6690 kronor?

Greg Farough, kampanjchef på Free Software Foundation undrar via en e-post-lista om jag funderar på, eller önskar mig, en Librem 5 – smartphone i Julklapp bland alla presenter?

Bild på en Librem 5 med hörlurar

Själv anser jag INTE att jag har råd, även om jag gärna skulle vilja bli fri, enligt FSF:s hårdvaru- och mjukvaru-standarder, av moralfilosofiska skäl, såväl som att jag älskar fri öppen programvara som ex. GNU/Linux, AudaCity, VLC, LibreOffice, FireFox och KolourPaint.

Jag har dessutom specialiserat mig på att radera Windows från gamla laptops och köra in Linux Mint på dem åt folk, allra oftast till deras stora glädje.

Så vilka friheter handlar det om? – Låt mig översätta diagrammet som försöker klargöra skillnaderna något mellan operativsystemen, till svenska, efter bästa förmåga till dig som är intresserad! Det är min gåva till dig. Purism PureOS är det GNU/Linux-operativsystem som är förinstallerat på Libre 5.

Jämförelsediagram (privatliv, säkerhet, frihet)

Purism PureOS
Apple iOS
Google Android
Användaren kontrollerar enheten
Ja
Nej
Nej
Spårning avstängd som standard
Ja
Nej
Nej
Privatlivet skyddat som standard
Ja
Nej
Nej
Spårar dig inte
Ja
Nej
Nej
Flera lager av säkerhetsskydd
Ja
Nej
Nej
Användarkontrollerad källkod
Ja
Nej
Nej
Kör GNU+Linux
Ja
Nej
Nej
Separerar processorn från mobiltelefonens eter-kommunikation
Ja
Nej
Nej
Företräde för inhemsk IP- kommunikation
Ja
Nej
Nej
Decentraliserad kommunikation som standard
Ja
Nej
Nej

Vad gäller prestanda så noterar jag med stor glädje att den har fysiska brytare som gör att du rent fysiskt kan stänga av WiFi, mobilkommunikation, mikrofon och kameror, vilket gör den spionagesäker, samt att den har ett utbytbart batteri, som gör att du sannolikt kommer kunna använda telefonen mycket mycket länge, vilket givetvis ökar värdet ytterligare.

Denna smartphone är byggd med öppen fri hårdvara, med användarens trygghet i första rummet, så att användaren ska kunna köra enbart fri öppen programvara på den.

Klarar den Banktransaktioner? – Ja och Nej. Bank-ID som används i Sverige är ex.  kommersiellt. Finansiell ID-Teknik BID AB som kontrollerar Bank-ID-appen är sannolikt förpliktigade att lyda bankmaffians ägare i Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank, så förmodligen kommer de psykopaterna inte tillåta GNU/Linux-telefoner att fungera, även om de kanske skulle kunna göra det.

I Norge så skulle den KANSKE fungera, eftersom den norska varianten är knuten till sim-kortet och autentiseringen hanteras av servrar som ägs av mobiloperatören.

Men det finns banker som har externa kod-dosor också, vilket jag själv bedömer vara tryggare. Där skulle den förmodligen fungera, även om det allra säkraste givetvis vore en enkel och helt krypterad dedikerad kommunikationsapparat som även skulle kunna användas för öppen säker och verifierbar direktdemokrati, för jag anser inte ens att GNU/Linux höga säkerhet räcker till att kontrollera nationer eller kanske världen.

Vissa banker har en extern koddosa, och det finns andra banker som kanske i framtiden löser saken, om man nu inte kan gå in på ett bankkontor ibland.

JAK och Ekobanken, tillsammans med liknande moralfilosofiskt högstående banker internationellt, skulle kanske kunna finansiera/utveckla en krypterad dedikerad kommunikationsapparat, som skulle kunna utmana de andra bankerna vad gäller ekologisk hållbarhet, direktdemokrati och banksäkerhet ihop med FSF? – Bara en idé, liksom.

Kommer Libre 5 vara helt felfri? Förmodligen inte, men är din egen smartphone det idag? Det anser i vart fall inte jag att min är. Den har så konstiga saker för sig att jag inte litar alls på vare sig den eller Bank-ID. Min kompis telefon frågade ex. henne hur glassen smakade efter ett besök i en glass bar. Hon blev djupt chockerad givetvis.

Kommer Jultomten och tomtenissarna ha tid att producera den öppna fria varan innan Julafton? – Vet inte.

Är det värt ca 6690 kronor med alla dessa friheter och möjligheter? – Det låter jag er avgöra själva! Jag tror själv att det är värt en beställning för varje individ som:

  • Har IQ över 100, d.v.s. är normalintelligent.
  • Kan läsa enkel engelska.
  • Kan söka upp och följa enkla instruktioner på GNU/Linux-forum eller har en vän som kan göra det vid behov.
  • Har en smartphone som börjar tackla av och vill köpa en ny som håller riktigt längre, kanske p.g.a. ekonomi och/eller miljön?
  • Älskar att vara först med det allra coolaste.
  • Vill prova GNU/Linux för första gången i sitt liv.
  • Ogillar att storebror tittar in i deras kommunikation, med eller utan lov.
  • Har vänner som ogillar att storebror tittar in i deras kommunikation, med eller utan lov.
  • Vill överge bankmaffians plattformar av moralfilosofiska skäl och för världsfredens skull.

Och, i all välmening mot dig och dina barn så, håll alltid mobiltelefoner en bit ifrån dig!

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnor

Denna bloggpost var min gåva till dig, till FSF och till världsfreden som inträffar redan 11 april 2022, enligt denna hemsida, detta sannolikt till Jultomtens, Julnissarnas och alla barnens stora glädje som då får behålla armar och ben. Vad blir din gåva?

Kritik – Integritetskräkning av Google – Avstängd GPS-funktion är inte avstängd alls + lösning

Psykopater har övervakat dig, fastän du har slagit av GPS-funktionen i din s.k. ”smartphone” och det finns en hemsida som evidensbaserar det, även om jag inte själv har provat den, eftersom den kräver att man kör Googles skripts. Källa: https://junkee.com/google-maps-has-been-tracking-your-every-move-and-theres-a-website-to-prove-it/39639

Bild på röda linjer mellan pukter på karta

Själv har jag alltid misstänkt detta och föreslår att man i alla system bör införa strömbrytare för wifi, kameror, mikrofoner och gps-chipp. Det borde faktiskt vara lag på sådana strömbrytare, anser jag. Jag har även föreslagit dedikerad, krypterad, datorkommunikations och röstningsdosa för ett tryggare kommunikation och en säker direktdemokratisk digital röstning.

Att telefonoperatörer lagrar nummer, samtal och platser som kan fås ut av polisen genom domstolsbeslut vid allvarliga förbrytelser, är i min mening en annan sak som kan vara värd viss integritetskränkning för medborgarna, så länge du INTE tror att ditt land blivit en fasciststat som saknar verklig demokrati och saknar en fungerande rättsstat förstås. Vissa intellektuella, både från högern och vänstern i USA, anser ex. att USA inte är en demokrati längre:

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

noam_chomsky_80x80
”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Jag är benägen att hålla med. Det hela tycks även i Sverige ha urartat i en masspsykos som kan liknas vid ”Invasion of the Body Snatchers”. Att polisen i en fungerande rättsstat kan evidensbasera var människor har befunnit sig, vilket kan minska misstanken mot oskyldiga och kan sätta ljuset på misstänkta brottslingar i ett balanserat jämlikt samhälle med låg arbetslöshet, där ingen drivs till att begå brott, är väl inget problem för de flesta, men varför ska ett amerikanskt företag i USA, vars maffia-regim begår krigsförbrytelser även mot demokratier och stödjer extrema våldsbejakande sekter, veta exakt var politiska motståndare, fredsaktivister eller demokrati-förespråkare talar om, vad de planerar eller var de befinner sig hela tiden?

Det finns naturligtvis ingen anledning att det amerikanska företaget Google, NSA eller CIA ska veta exakt var alla befinner sig varje sekund, så vida någon inte själv har bett om denna ”service” av dem, samt är fullt medveten om den ”servicen” och alla dess nackdelar för demokratin och integriteten.

Så vad är då en intelligent lösning på integritets-problemet? – Jag har några förslag:

1. Var inte så Zucker-söt! Undvik alla plattformar som du vet är kontrollerade av intressen som inte bryr sig om din integritet!

Bild på Richard Stallman
”Tusentals turister fotografer sig själva på en trappa bara för att det var en filmplats. Så dumt. Faktumet att tusentals människor gör något utan anledning är ingen anledning för dig att göra det. Om du gör det så kommer du att få uppleva en sensation av ‘Så vadå?’ Det bästa av allt är att inte ha ett Instagram-konto, och du kommer undvika att bli påverkad av ‘påverkare’ Kom ihåg att Instagram är en annan tentakel av Facebook. Var inte så Zucker-klubb-sugare!

”Thousands of tourists photograph themselves on a stairway just because it was a movie set. How foolish. The fact that thousands of people do something for no reason is not a reason for you to do it. If you do do it, you will experience a sensation of ”So what?” Best of all, don’t have an Instagram account, and you will avoid being influenced by ”influencers.” Remember, Instagram is another tentacle of Facebook. Don’t be a zucker!”
/Richard Stallman (Source: Don’t be a zucker)

2. Om du anser att du måste ha en s.k. ”smartphone” så köp gärna en mobiltelefon med öppen fri hårdvara och mjukvara eller en som kan installeras om. Då behöver du inte logga in med ett e-postkonto på en plattform som inte kan skydda din personliga integritet, även om du kan använda Internet och kan ringa med den. (Att bankmaffian kräver ofri dold programvara för mobilt Bank-ID är inget argument mot att du alltid måste ha deras ”smartphones”, operativsystem eller browsers uppkopplade jämt. Men ok! Ha kvar bankmaffians programvara på din gamla telefon, men stäng av den och tag ur batteriet tills du verkligen måste använda den och bli inpejlad av dem!)

3. Om du vill fortsätta använda en övervakande telefon med övervakande operativsystem en stund till och där måste logga in med ett e-postkonto, så använd inte det e-post konto som du har loggat in med, i vart fall inte vad gäller privat kommunikation! Ladda istället ned appar med krypterad e-mail som ex. Protonmail som är baserat i Schweiz, eller TelegramX- eller Signal-apparna eller öppna en gratis WordPress-blogg och meddela dina vänner via nätet och i verkligheten om ditt byte, samt orsaken till detta byte! Er kommunikation är naturligtvis INTE privat om inte också de byter plattform till en säkrare plattform. Jag vet naturligtvis inte om Google är eller har installerat en trojan som övervakar dig ändå i operativsystemet Android, eller om tillverkaren till din ”smartphone” har ett hemligt chipp i den okända ofria kommersiella telefonen, men det är givetvis mycket möjligt att storföretag som ägs av bankmaffians psykopater inte respekterar sina kunders integritetskrav. Gör ens tillverkare av öppna fria chipp eller företag som inte publicerar koden det? Hur vet man det? Betrakta alltså denna kommunikation som övervakad ändå!

4. Skapa koder för olika saker med dina vänner, organisationer eller affärsbekanta, där inga telefoner är närvarande, så att ni kan kommunicera relativt öppet och fritt därefter, även om ni med all säkerhet är minutiöst övervakade! Kanske är detta det enklaste sättet, oavsett alla andra säkerhetsåtgärder?

5. Om du har ännu högre integritetskrav eller tror att rättsstaten och demokratin redan är borta, d.v.s. redan är gravt kriminell, så kan du avstå från mobiltelefon helt, likt Richard Stallman, skaparen av GNU som sedan blev GNU/Linux! …men arbeta fredligt och lagligt enligt soldathandboken och vänta med revolutionen tills en majoritet av folket förstår att de inte längre har demokrati!

che_guevara_80x80
”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
/ Che Guevara

”Where a government has come into power through some form of popular vote, fraudulent or not, and maintains at least an appearance of constitutional legality, the guerrilla outbreak cannot be promoted, since the possibilities of peaceful struggle have not yet been exhausted.”
/ Che Guevara

Enig. Freden måste komma först! Revolution och kräkmedel som dinglar i snaror, eller huvuden som rullar, är den absolut sista utvägen, när fredliga metoder möts med våld.

6. Besluta dig gärna för att all din kommunikation på nätet ska vara helt öppen efter dina egna modereringar, ex. via en öppen fri WordPress-blogg! Är all din nät-kommunikation öppen och publicerad så finns nämligen inte hemlighetsfaktorn och utpressningsfaktorn med i spelet längre. Då kan heller inte storebror förvanska eller shadowbanna/mörka din kommunikation utan din vetskap. Du kan nämligen betrakta den från vilken ”smartphone” eller vilken dator som helst för att verifiera riktigheten.

7. Överväg att ladda ner Tor och/eller VPN via din Linux-distribution.

8. Var stolt över att du är människa med fel och brister som inte gör allting perfekt i varje ögonblick, även om du kanske gärna vill göra det! Min gymnastiklärare kallade mig en gång för ”Mr Perfect” på skoj efter ett konditionstest, där min puls ökade till hög nivå vid ansträngning för att sjunka snabbt vid lätt belastning, men en ”Mr Perfect” finns naturligtvis inte. En människa som aldrig gör fel och saknar brister är ingen människa, men möjligtvis en robot eller någon slags zombie. Om andra påstår att du gjort fel, men du inte anser det, så stå på dig! Har du gjort fel, erkänn det, be om ursäkt, förklara dig, och gå vidare med positivitet och konstruktivitet! Framför allt se proportionerna, så att du inte låter psykopater driva gäck med dig så att du går över gränsen! Bankmaffian begår massmord på oskyldiga barn, krig som sliter dem i bitar. Gör du det? -Inte? Bra. Då är du kanske god? Nåväl sluta då rösta på EU/USA-bankmaffians spionerande lakejer! Rösta rätt!

Kritik – Nya Tider vilseleder missnöjda Facebook-användare till MeWe

Varje hederlig person som öppnar ett kommunikationsföretag i USA står, helt tydligt, inför ett stort fett problem. De som håller på integriteten råkar lätt ut för Lavabits öde. Ständiga rättsprocesser och påtryckningar.

Attacken mot Huawei handlar förmodligen om att Huawei rensat bort amerikanska spionprogram som de funnit inuti Android, samt ev. lagt till egen spionhårdvara eller spionmjukvara, som sedan skickats ut i världen. Kan USA ha en underrättelsetjänst som vill spionera på allt och alla så kan väl kanske Kina ha det? Vad vet jag?

Bild på en korv som kommer ur ett bananskal
Vad innehåller grunkan i näven?
Allt är inte vad det verkar vara.

Richard Stallman har visat att vi behöver både fri hårdvara och fri mjukvara som är öppen, om vi ens ska kunna ha chansen till integritet och frihet. Glöm någon integritet eller frihet på nätet innan både fri hårdvara och fri mjukvara finns tillgängliga i butikerna så att även dina vänner kan inneha dem! Detta är GRUNDLÄGGANDE, om ens detta räcker.

GNU/Linux är på inget vis 100% tryggt. Det kan finnas skit bakom tangenterna ändå, småskitar som inte kan låta bli att köra okända ofria program/appar/skripts på sina datorer. Jag är själv en sådan liten nyfiken skit ibland och jag sitter faktiskt här med ofri hårdvara från Taiwan och Sydkorea.

För övrigt:

Att Mobilt Bank-ID aller andra kommunikationsappar, via ofria operativsystem på främmande makters eller ens statens hårdvara, skulle vara tryggt är naturligtvis också en illusion. Det första som måste upphöra, innan folket kan bli tryggare, är medborgares naivitet inför de som håller i makten!

Tro inte att något är hemligt eller tryggt på nätet! Externa kodböcker eller externa kod-dosor som bevaras på säkra ställen kan öka säkerhet och integritet något. Ännu högre integritet och trygghet för kommunikation på nätet skulle kräva en dedikerad krypterad kommunikationsdosa.

Det finns idag människor som, på fullt allvar tror på direktdemokrati över Internet, över ofri och icke-öppen hårdvara och mjukvara. Det beror sannolikt på okunskap eller intern sekterism.

Bild på babian med baksmälla
Dags att vakna snart?

För att kunna utöva vår fria demokrati på nätet måste vi inse vilka tyrannerna är, hur de tänker och hur de arbetar. Tyrannerna kommer hitta på saker som låter bra, men allt är inte guld som glimmar.

voltaire_80x80
”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire

”So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men.”
/ Voltaire

Fler citat om demokrati

Vill du ha fri och öppen hårdvara och mjukvara i butikerna, samt mer och säkrare direktdemokrati så vakna upp och rösta på Vetenskapliga partiet! Kanke Piratpartiet? Nej. De förstår ännu inte att de hållbara argumenten för valsamverkan för att kunna ge sina medlemmar de mandat som de förtjänar, lika lite som Direktdemokraterna gör det … än.

Bild på ett öppet öga med upplyst pupill.
Öppna ögonen gott folk!

Intervju med Thomas Larsson i Direktdemokraterna som ökade 250% trots fulmedias mörkning

Jag har intervjuat Direktdemokraternas talesperson Thomas Larsson. Partiet är för Digital direktdemokrati och flera av medlemmarna funderar nu enligt Larsson på valsamverkan för att höja chansen att få mandat redan nästa val. Självfallet rekommenderade jag då Valsamverkanspartiet där Vetenskapliga partiet ingår.

Intervjun på 29 minuter med Larsson finns att ladda ned som en ogg-fil på 22MB från Web Archve. Citat ur intervjun:

Bild på Thomas Larsson
”Jo, vi ökade ju med 250 procent.”
/Thomas Larsson

Den som är tacksam för att slippa scripts och reklam kan gärna donera en slant till Web Archive. De förtjänar verkligen stöd för sin fina tjänst.

Larsson nämner också partiet Enhet, som på sin hemsida informerar om fulmedias mobbning mot småpartierna:

Bild på Vitek Ronovsky
”Dessa stora media som jag nämnde ovan valde i år att inte informera om partierna utanför riksdagen. Så oavsett om ett parti fick 150 000 eller 6000 röster i förra valet så har partiet ingen chans att uppmärksammas av media – så även Enhet som har blivit nekat från medierna flera gånger (sist från Aftonbladet) med hänvisning till intern policy att ”bara rapportera om partier i riksdagen”.”
/Vitek Ronovsky, styrelseordförande i Enhet

Även partiet Initiativet nämns av Larsson. Initiativet fick hela 615 röster i valet, även om det var det första valet för dem, och de leds av ex-advokaten Michael Wernstedt som skriver följande på partiets hemsida:.

Bild på Michael Wernstedt
”Från höger har vi hämtat värden som självbestämmande, autonomi och entreprenörskap. Från vänster gemenskap, sammanhang och solidaritet. Dessutom har vi hämtat flera värden från den gröna rörelsen, som att vi måste leva inom de planetära gränserna. Vi anser inte att de här frågorna behöver ställas mot varandra.”
/Michael Wernstedt

Jag nämner att människor inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kommunisterna (d.v.s. Sveriges Kommunistiska Parti och Kommunistiska partiet) också önskar sig mer direktdemokrati, samt att Youtube-postaren ”Arg Blatte Talar” har hjälpt Direktdemokraterna med PR. Han är helt övertygad om massivt valfusk och gör gärna politisk satir av etablerade politiker,

Vi talar även om internetsäkerhet, mobilt bank-ID och blockkedja (blockchain), samt massmedias märkliga beteenden i vår s.k. ”demokrati”. DN och TV4 kritiseras. Jag tror att ägarförhållanden styr det klandervärda beteendet från medierna, men Larsson har en annan teori om att journalisterna själva styr bort DD-diskussionen som de inledningsvis ansåg vara mycket intressant.

Larsson nämner dessutom hur politikerna försöker undergräva folkinitiativ i kommunerna med alla medel som de kan.