Är det verkligen sant? – Moderaterna har finansierat terrorismen?

I ljuset av terrorismen i Belgien och i resten av Europa…

Är det verkligen sant? Jag har länge vetat att en man som betecknas som ”dekorimamannenkanske sitter i riksdagen för Moderaterna, kanske som ett stort tack för Palmemordet, även att de har sin egen islamist, men jag har totalt missat att Fria Tider 19 augusti 2012 meddelade att Reinfeldt och riksdagen gett 100 skattemiljoner till terrorism helt öppet. Frågorna hopar sig:

1. Har Reinfeldt och riksdagen verkligen gått med på att finansiera terrorism?
2. Att det måste vara olagligt internationellt med finansiering av terrorism betvivlar jag inte, men är det inte olagligt i Sverige?
3. Kommer vi få se mer än halva riksdagen dömda för folkmord i en framtida Nürnbergprocess?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Vilka är egentligen de ”moderata rebellerna” i Syrien?

Ni har kanske hört det i massmedia. ”moderata rebeller”, men vilka är egentligen de ”moderata rebellerna” i Syrien?
Är de allierade med Sveriges moderater? Jodå. Indirekt.

Enligt Global Research är de ”moderata rebellerna” den internationellt rekryterade terroristgruppen ”Jabhat al Nusra”, dvs. (al-Qaida i Syrien) som allierat sig med salafisterna ”Jaysh al Islam” (Den Islamiska Armén) och salafisterna ”Ahrar as Sham” eller åtminstone bildade av andra syriska salafistgrupper. I norra Syrien har de smält sig samman med turkar och saudier till något de kallar Jaysh al Fatah (Erövringsarmén), vilka alla tycks följa sin religion enligt bokstaven.

The ‘moderate rebel’ masks are down, we now know who they are: the internationally proscribed terrorist group Jabhat al Nusra (al Qaeda in Syria) and its long term Salafist allies Jaysh al Islam (the Army of Islam) and Ahrar as Sham. The latter two are the remnants of the Syrian Salafist groups. In northern Syria they are also welded together by Turkey and the Saudis into the very non-moderate-sounding Jaysh al Fatah (the Army of Conquest).

Låter inte så ”moderat” eller ”måttfullt”, eller hur? Så vad har dessa grupper indirekt med Moderaterna att göra? Jo. Eftersom alla riksdagspartier som röstar för värdlandavtal med NATO kommer anses vara i maskopi med både turkar, saudier, israeler och världens största kriminella företag som någonsin existerat på planeten inkl. de ”moderata rebellerna” mot den demokratiskt valde Assad, som stödjs av en överväldigande majoritet av sitt folk och skyddas enligt FNs regler av Rysslands flygunderstöd så innebär detta att de ”moderata rebellerna” indirekt faktiskt är moderater.

Detta innebär att alla som stödjer NATO de facto är att betrakta som ”statsterrorister” som försöker krossa en demokrati, även om det verkligen inte kan anses vara måttfulla moderater vi har att göra med här, tvärtom. Att krossa demokratier i maskopi med islamistiska odemokratiska ”moderata rebeller” är terrorism. När stater utför terrorhandlingar är det statsterrorism.

Väldigt få människor i Syrien stödjer de ”moderaterna rebellerna” som vill införa medeltid i Syrien och jag frågar mig i sammanhanget om vi kan vänta oss namnbyten på politiska partier i Sverige nu när de sammakopplar sig med detta kriminella företag?

Sverigedemokraterna och Moderaterna (med bihang) skulle nu kunna slå sig ihop och bilda ”Usraelmoderaterna Erövringsarmén”.
Socialdemokraterna skulle kunna slås ihop med Miljöpartiet och döpas om till ”Anti-Socialistiska Icke-Demokraterna de Smutsiga”

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Meditation – Politiska liknelser med det röda och det blå pillret från filmen Matrix

I Filmen Matrix finns det en episod med ett rött och ett blått piller, här i ett youtube-klipp.

Att ta det röda pillret kan liknas vid Platons grottliknelse där personen är motiverad att vakna upp och se sanningen som den är och befria sig från den mentala sömn som innebär en förslavning av medvetandet. Det blå pillret symboliserar att inte vara motiverad att befria sitt medvetande och leva kvar i illusionen.

Jag ska här göra liknelser med olika politiska partiers möjliga uppvaknanden för att jag tror att detta kan gynna en levande demokrati som når ut till människorna och ökar medvetandet i samhället, en grundförutsättning för en väl fungerande demokrati.

Uppvaknande kan givetvis ske i flera steg. Man kan se det som en trappa, en pyramid, eller likt lager när man skalar en lök djupare och djupare in mot kärnan, och olika uppvaknanden kan bero på personliga erfarenheter och livssituation, helt oavsett om man är högervriden, miljöinriktad eller vänstervriden, eftersom Vetenskapliga partiets grundvärdering, d.v.s. strävandet efter lycka för alla och för framtidens generationer långsiktigt inte alltid är den grundvärdering som alla människor har.

Jag ska därför beskriva några olika möjliga uppvaknanden till några olika politiska inriktningar:

Moderaterna

En egoistisk man från Moderaterna, ex. Carl Bildt som är för globalisering och det internationella kapitalets makt över regeringar, tar det röda pillret och plötsligt vaknar han upp och inser att han levt i en förljugen världsbild och verkat för något han egentligen inte vill ha och anser exempelvis att hans uppvaknande innebär att han måste verka för paleokonservatism och därför startar han ett paleokonservativt parti som valsamverkar sig in i riksdagen. Egoismen är fortfarande kvar inne i löken, ända tills han inser att hans barn skulle vara tryggare i ett mer jämlikt samhälle, men ett yttre skal på löken har s.a.s. skalats bort.

För en person som ex. Mona Sahlin, som säger att hon ”gick med i Olof Palme” och därför hela sitt liv röstat på Socialdemokraterna, kan intaget av det röda pillret innebära att hon vaknar upp och inser att Socialdemokraterna, efter Olof Palmes frånfälle, har fört en ojämlik och odemokratisk politik som går stick i stäv med partinamnet. Uppvaknandet kan innebära att Mona Sahlin går ur ur det störtdykande Socialdemokraterna går över till ex. Vänsterpartiet och går med i organisationen Nej till EU.

Sverigedemokraterna

För en person som ex. Jimmie Åkesson, en man som är för kristna värderingar, en man som tar till bön till Jesus, och känner sig mer trygg omgiven med mer fredligt skrivna religioner, och att det är därför han är med i Sverigedemokraterna, för honom kan intaget av det röda pillret innebära att han vaknar upp och inser att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti som verkar för frihandelsförslavning av det egna folket?

Kanske Jimmie Åkesson inser att Sverigedemokraterna alls inte arbetar enligt de principer han själv innerst inne tror på, för kanske är han inte tror att fåtalet giriga är utvalda av Gud och därför vill han istället verka för att alla olika folk ska dela sina bröd och sitt vin lika mellan sig i mer jämlikhet i sina egna länder, och kanske anser han att alla folk förtjänar att läkas lika utan att de ska behöva underkasta sig den av Gud utvalde helbrägdagöraren likt hundar för smulor?

Kanske är han emot de som genom media och politisk korruption försöker söndra olika folk och härska över dem genom att ge hatet media-utrymme, genom att finansiera terrorism och genom att finansiera båda sidor i olika krig?

Kanske vill inte Jimmie Åkesson längre medverka till det mediala spel som får hans eget folk att hata varann? Och kanske vill han vid ett uppvaknande inte att kapitalismen ska få folk att sätta sig i skuld hos fåtalet giriga som vill förslava dem genom frihandel?

Kanske anser Jimmie Åkesson att alla folk i världen kan anses precis lika utvalda av Gud och ska bevaras och leda sina egna länder, och att vi därför bör gynna fredliga stater och stater som skapar fred i världen, avskaffa frihandeln och införa en tullmur, med välfärd, en välfärd som köper tillbaka en fri media som ägs av det egna folket, med banker som ägs av det egna folket, eller med banker som åtminstone tvingas ansöka om krediter från folket/staten så att dessa krediter gynnar folket istället. Uppvaknandet kan ex. innebära att Jimmie Åkesson blir ateist eller buddhist och går över till att rösta på ex. Vetenskapliga partiet eller skapar en utbrytargrupp med Sverigedemokrater som blir nationella välfärdsdemokrater såsom Olof Palme var?

Vänsterpartiet

För en Vänsterpartist som ex. Jonas Sjöstedt som frågar sig om högern vill begripa vänstern, kan ett uppvaknande ske genom att vända på saken, nämligen att meditera på vetenskapliga rapporter om olika nivåer av känslor inför renhet och auktoritet, vilket sannolikt borde få vänstern att begripa högern bättre?

Kanske Jonas då inser att flera frågor som vänstern driver skapar ilska hos potentiella väljare, en ilska de inte rår för, frågor som, om de vore mer balanserade och tog hänsyn till olika människotypers känslor, skulle kunna stärka en bred vänster, iställer för att splittra den?

Kanske skulle en retorik som var mer patriotisk och liknar att dela brödet och vinet lika kunna locka även en kristen Jimmie Åkesson till Vänsterpartiet? Kanske skulle ordet jämställdhet användas istället för feminism? Detta för att locka de män som alls inte anser att de gynnats jämfört med kvinnor, för de är ganska många.

Och kanske skulle ”renhet” från saker som kan väcka anstöt ingå som en del av en taktik för att bli en bred vänster? Och även om vänstern inte är för en auktoritär hållning kan det kanske behövas en auktoritär framtoning ibland för att locka just dessa väljare? Och kanske skulle Vänsterpartiet gynnas av en valsamverkan med Feministiskt initiativ, ett bra sätt att bjuda upp kvinnorna med en manlighet som verkar för jämställdhet?

Och kanske ett uppvaknade kan ske genom att läsa Per Gahrtons blogg om varför allt fler människor blir Sverigedemokrater? Ett uppvaknande kan även innebära att Jonas inser att vänstern kan behöva fler partier som valsamverkar för att locka in fler människor i en bred vänsterrörelse?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Valresultat i Gustavs hembygd Vittsjö – Åkesson 26,1% – Fridolin 8,5%

Efter att ha läst Avpixlats Åkesson populär i Fridolins Vittsjö måste jag helt enkelt kolla upp fakta.

Jag undersöker Vittsjö tätorts resultat i riksdagsvalet på val.se och, jo, det stämmer, Gustav Fridolins Miljöparti har åkt på stryk i Vittsjö där Sverigedemokraterna är största parti, även om Moderaterna har åkt på allra mest stryk med nästan en halvering sedan tidigare val.

Gustav Fridolins resultat i hembygden skiljer sig dessutom inte markant från resultatet i Skåne eller Sverige i övrigt. Vittsjöborna är helt enkelt inte särskiljt imponerade av bygdens egen son. Familj, släkt och vänner har kanske helt andra åsikter än Gustav själv. Frågan är varför? Det vore onekligen intressant att få reda på från Vittsjöborna själva.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glada nyheter – Dold rasism kan faktiskt leda till att alla politiska partier samverkar

Jovisst. Det var kanske en något märkvärdig rubrik, men låt mig förklara! Och se nu inte sanningen som själva problemet, även om sanningen skulle göra lite ont, men se istället sanningen som den glada nyheten och den riktiga lösningen på hela ekvationen!

Den glada nyheten är att den upptäckta dolda rasismen faktiskt kan leda till att alla politiska partier plötsligt vaknar upp beslutar sig att sluta käbbla och istället samverkar positivt och konstruktivt och lägger ner sin ”de facto”-rasism på rätt sätt, istället för att käbbla om oväsentligt.

Så till saken. Genom en intressant alternativ nyhetskälla har jag funnit väl dolda men intressanta uppgifter. Uppgifterna har för mig varit väl dolda fram tills nu. Sannolikt har de politiska partierna velat dölja dessa besvärande uppgifter och vanlig mainstream-media har villigt, i deras ledband, låtit dem göra det, ja förrutom för Sverigedemokraterna som fått utstå spott och spe i vanlig mainstream-media för sitt rasistiska förflutna, med ex. nassar i bombarjackor och marschkängor, nidvisor om Olof Palme på bussresor, etc., allt som nu alltså är tämligen välkänt för de allra flesta.

Det var alltså helt nytt för mig att faktiskt alla partier i riksdagen har ett ganska tydligt rasistiskt förflutet. Vi talar nu varken om om dagens ”de facto”-rasism, dvs. den extrema nykonservativa kapitalismen som genomsyrar hela det politiska spektrat kombinerad med frihandel som skapar arbetslöshet, spelar ut invandrare, ungdomar och pensionrer mot varann och som tillsammans med ytterligare mass-invandring givetvis skapar konflikter och rasism hos de obildade. Nej. Och vi talar alltså inte om helt vanliga okunniga politiker som skapar rasismen i ren inkompetens och sedan pekar finger på Sverigedemokraterna när de de facto endast är emot en sekteristisk extem våldsam kvinnoförnedrande och pedofil religion. Nej. Vi talar ej heller om den rasism som funnits inom Sverigedemokraterna. Nej. Vi talar alltså om riktig rasism, ni vet där olika raser rangordnas och uppvärderas eller nedvärderas OCH den rasism som är den korrekta definitionen av ”rasism” enligt ordets rätta betydelse.

Det alla riksdagspartier pysslat med ENHÄLLIGT var alltså att skapa Rasbiologiska Institutet som, enligt källan, t.o.m. verkar ha imponerat på den lille aggressive diktatorn, ni vet han som utrustat sig med liten lustig mustasch, ni vet den lille skrikande spelivinken som alltför många (eller för få, hur man nu ser det) tyskar följde, marscherande i takt likt zombier mot en ganska säker död, ni vet han som satte judar, tyska socialister, handikappade, homosexuella och romer i arbetsläger och gav dem för lite mat, så lite mat att många av dem dog en långsam utdragen död (oavsett om det fanns gaskammare, som på fåtalet minuter befriade dem från mer utdraget lidande, eller ej och oavsett om det var 6 miljoner judar eller betydligt färre).

Så. Alla partier, från vänster till höger, i Sveriges riksdag har ett rasistisk förflutet, inkl. Sverigedemokraterna. Sanningen gör inte ont. Det är motståndet som gör ont. Släpp motståndet!

Vänsterpartiet har ett rasistiskt förflutet.
Socialdemokraterna har ett rasistiskt förflutet.
Miljöpartiet har ett rasistiskt förflutet.

Sverigedemokraterna har ett rasistiskt förflutet.
Centerpartiet har ett rasistiskt förflutet.
Kristdemokraterna har ett rasistiskt förflutet.

Folkpartiet har ett rasistisk förflutet.
Moderaterna har ett rasistiskt förflutet.

Acceptera faktum så slutar det att gnaga likt ett skavsår!

…och alla utom Vänsterpartiet är, lustigt nog, faktiskt för frihandeln som de facto skapar mer rasism vilket vi redan bevisat i artikeln som heter: Vad betyder frihandel – En enkel utbildning om begreppet.

…Vänsterpartiet gör dock inget för en sund nedväxt och balans med naturen, vilket sannolikt på sikt kommer skapa mer och riktigt mordisk rasism. Det gör inget parti förutom Vetenskapliga partiet och möjligtvis Feministiskt Initiativ eftersom de ifrågasätter ”tillväxt”.

Men hur kan då detta vara glada nyheter? – Jo. Eftersom alla partier som har ett rasistiskt förflutet, dvs. nästan alla, nu alltså gemensamt kan enas om att positivt och konstruktivt resonera om en politik som alltså blir human, etisk och långsiktig, med vetenskapliga fakta som grund, dvs. det som med stor sannolikhet är det allra bästa för framtidens generationer och exakt det som vetenskapliga partiet förespråkar.

Så. Istället för att kasta skit på varann och lögnaktigt skrika ”rasism!” mot partier som faktiskt inte anser sig vara rasister, kan alltså detta faktum, dvs. insikten om att rasism-käbblet är kontraproduktivt, faktiskt vara glada nyheter.

Så. Grattis till mänskligheten och till alla djuren i naturen! Politikerna kommer kanske vakna till slut och faktiskt göra det rätta för framtidens generationer. Och gör de inte det så hänger det på dig som individ att stödja det parti som faktiskt gör det.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Lösningen för Greklands fattiga, för Angela Merkel, för Barak Obama och även för kristna

Grekland har genomfört en jämlik välfärdspolitik med samtida EU-medlemskap, vilket med samtida frihandel med lågskatteländer och orättvis konkurrens givetvis kan sätta vilket land som helst i skuld. Det är alls inte konstigt.

Så. Vem sitter egentligen med alla pengar som blivit den skuld som ska betalas av av fattiga människor i Grekland?

Ja. Det kan man fråga sig. För det är inte enbart rika greker, som undvikit beskattning, som har placerat sina pengar i skatteparadis och det är inte enbart grekiska bankirer, som villigt har gett lån till greker, som är skyldiga.

Orsaken och skulden till problemet är idag fullkomligt internationell och den går i slips, ser på ytan ganska normal ut, behöver inte ens vara kopplad till maffia, och den heter ”otyglad kapitalism och otyglad frihandel”. Det är sanningen. Det finns ingen balanserad kapitalism och det finns ingen balanserad frihandel idag.

Och tänker man ytterligare ett steg längre är det alltså alla som röstat för partier som är för det otyglade kapitalistiska EU och dess otyglade frihandel som alltså är skyldiga, oavsett om de nu sitter med feta bankonton eller ej.

Så. Det är inte enbart dessa rika greker och inte enbart dessa internationella kapitalister och bankirer som är skyldiga. Det kan alltså även vara folk som du och jag. Det kan vara din granne och din arbetskamrat som röstat för Socialdemokraterna, Alliansen eller Miljöpartiet som idag är skyldiga till det otyglade kapitalistiska EU som de facto är själva grundproblemet.

Resultatet av EU är alltså att många fattiga har plundrats och det är inte enbart det grekiska folket som har plundrats. Fattigdomen breder nämligen ut sig i EU. Rikedomarna koncentreras till några få och liknar allt mer den fattigdom som länge brett ut mellan frihandelstaterna i en liknande union, nämligen USA, där klassklyftorna är som allra störst.

Har du röstat för EU eller de partier som förespråkar spektaklet så har du faktiskt röstat för tiggeriet och det skränande flöjtspelandet som du idag ser på våra gator.

Det är faktiskt samma slags fattigdom som Olof Palme betraktade och gjorde honom till en övertygad socialist och demokrat. Jag frågar mig därför om man kan bli något annat än socialist om man har vanlig moral och vanligt folkvett?

Jag frågar mig alltså om man verkligen kan göra som Stefan Löfvén om man har vanlig moral och folkvett?

Så. Att fortsätta att göra fattiga fattigare såsom Angela Merkel, Barak Obama och Stefan Löfvén verkar vilja är för mig helt orimligt och omoraliskt och det är alls ingen vänsterpolitik.

För lösningen är givetvis att man måste ta pengarna från de människor som har dem, INTE av de människor som INTE har dem. Det inser var person med normalintelligens. Detta är dessutom en riktig vänsterpolitik. Att inte göra det är de facto en högerpolitik även om man vill ge sken av att bedriva vänsterpolitik.

Så. Det är med besvikelse jag noterar att Angela Merkel kommer med uttalanden om vad Grekerna borde göra. Det är orimliga uttalanden. Lika orimligt är det när Barak Obama från andra sidan av Atlanten uttalar sig om vad Grekland bör göra, eftersom USA de facto befinner sig i en snarlik situation som Grekland. USA har den största skillnaden mellan fattig och rik än något annat land jag känner till, dessutom en astronomisk skuld till rika som inte vill betala skatt till de fattigas välfärd.

Det är folken och staterna i USA och staterna i EU som på pappret har skuld till rika kapitalister och det är dessa stater som märkligt nog inte kan få tummen ur arslet och gemensamt beskatta dessa rika människor och detta enbart eftersom folk i val efter val, till alla parlament, helt tydligt, inte röstar med sina hjärnor.

Helt vanlig beskattning och välfärdspolitik är givetvis den korrekta och rimliga politiska lösningen, men, och det är VIKTIGT, beskattning måste ske tvärs över HELA frihandelsområdet SAMTIDIGT och inte enbart i olika länder när det okunniga folket väljer in ”vänsterregeringar” som inte förstår att EU och den otyglade kapitalismen och den otygade frihandeln är själva grundproblemet eftersom kapitalisterna då kan förflytta sina pengar och sin rikedom dit beskattningen inte når och där höger-regeringar drar ner på välfärd och skatter.

Så jag hoppas att Vänsterpartiet följer vetenskapliga partiets exempel och strax börjar utgöra ett kraftfullare, tydligare och rimligare alternativ. För ett Vänsterparti som förstår att vi först måste ut ur EU, eller först måste göra om EU till en enhetstat vad gäller beskattning, lagar och välfärd, INNAN vi alltså för en vänsterpolitik har alltså kompetens nog att styra landet åt vänster.

Greklands ledare har spelat ett intressant ess ur skjortärmen. Grekland vill ha ersättning för den förstörelse och de mord som utfördes av mordmaskinen Tyskland under Hitler som valdes in av 43% av tyskarna och som sattes till makten av Tysklands motsvarighet till Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna efter valet 1933. Kanske har Grekerna rentutav planerat deta genidrag länge för att ge igen för gammal ost, vem vet?

Men värt att nämna, för Tyskland heder, är att det satt massvis med homosexuella tyskar, kommunister och socialister i koncentrationsläger, inte enbart romer och judar. Dessa tyskar är givetvis oskyldiga och de slaktade heller inga människor, de slaktade inte ens de skyldiga tyskar som varit deras fångvaktare.

Jag noterar att Jesus Kristus själv givetvis inte har någonting att göra med någon falsk girig ”kristendom”. Det behöver man inte vara tysk raketingenjör för att inse.

Så vi måste hjälpa fattiga människor upp på benen igen. Det duger faktiskt inte med soppkök för att stilla sitt samvete, även om det kan vara en bra mötesplats för organisering. Samvetet vet och Gud inom oss alla, Gud som är enhet och ren kärlek, vet vilket hyckleri det är med soppkök på lång sikt. Lösningen är givetvis politisk och långsiktig.

Den politiska och mänskliga lösningen heter gemensam budget, gemensamma lagar och att man bygger välfärd tillsammans inom sin frihandel. Lösningen innebär att alla människor har mat och tak över huvudet. Lösningen är en välfärdstat som bekostas med taxering av de rika internationellt eller nationellt, oavsett i vilket land de gömt sig med sin tillskansade rikedom. Lösningen är även en långsiktigt miljöpolitik och en långsiktig demokratisk politik där extremism givetvis måste låsas in på mentalsjukhus i varje demokratiskt samhälle.

Och vill inte Luxemburg eller Schweiz eller andra skatteparadis redovisa var pengarna finns då låser man givetvis dem ute totalt tills de gör det. Det är den rätta lösningen. Alternativet är att varje folk gör som Islands folk, nämligen tar över och avsäger sig de skulder som de faktiskt inte själva ansvarar för.

Just det. Vanligt folk ansvarar faktiskt inte för enskiljda kapitalisters och bankirers affärer, ej heller för korrupta politiker som går i deras ledband på Bilderbergruppens möten.

Så. Där har ni det. Vetenskapliga partiet beskriver problemet på riktigt och tillhandahåller givetvis lösningen. En bägare kan enbart fyllas droppe för droppe. Så nu är det du som måste finna motivationen att stödja Vetenskapliga partiet aktivt för att faktiskt bli en del av lösningen.

Nej. Det duger inte att enbart gnälla på problemet genom intrikata abstraktioner och ord som Ouroboros, NEJ, man måste anstränga sig lite grann och sedan postitivt och konstruktivt erbjuda ett alternativ.

Så är det. Nu önskar jag oss alla lycka till! Andas nu djupt i stillhet några minuter och tänk på saken! Kanske kommer du få ett tecken av Gud?

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Vetenskapliga partiet

Ps. I vilket fall som helst vore det sannerligen en glad nyhet om du slutar upp att låta dig rövknullas av den amerikanska drömmen. :-)

Moderat blir grön men kommer han trycka på den gröna bromsen innan han når bergväggen?

Enligt ETC verkar det som att en moderat börjat tänka på miljö. (Märkligt att artikeln inte existerar längre ens på Wayback Machine – Ett Aprilskämt från ETC?)

Är det verkligen sant? Nu blir jag glad. Man får hoppas att det inte är moderat panik och populism inför nästa val enbart för att få majoritet.
Nåväl Vi ska inte vara naiva, men kanske är det alls inte populism? Så låt oss vara positiva, om än skeptiska, till moderaten tills motsatsen eventuellt bevisats!

Jag vill dock erkänna att det är med skräckblandad glädje jag läser detta eftersom Miljöpartiet redan är ett ”Moderaterna light” eftersom MP är ett helt vanligt borgerligt parti för frihandel precis som de andra borgerliga partierna i riksdagen utom Vänsterpartiet.

Så i all välmening, för att säkra den nye moderatens kompetensnivå när han nu äntrar den gröna borgerliga rörelsen, kommer här en liten grundläggande enkel utbildning som de andra borgarna inkl. Bilderberg-sossen Stefan Löfvén och den s.k. ”gröna rörelsen” helt eller delvis ännu inte lyckats ta till sig och beviset för att de därför de facto inte är ”gröna” alls än:

1. Var väl medveten på vad ordet ”ekonomi” de facto betyder! Ekonomi betyder i princip konsten att hushålla med begränsade resurser. Det har de gröna förstått precis lika bra som de flesta moderater med egna företag.

2. Håll stenkoll på att planeten är rund som en boll i Universum och att planetens resurser därför är begränsade, likt en ensam ö i ett stort hav. Det har de flesta s.k. gröna också förstått, ja förrutom om de är religiösa och faktiskt på fullt allvar tror att den behaglige och allsmäktige gode guden, likt ett flygande spaghetthimonster, plötsligt kommer ingripa och lösa det hela på ett gudibehagligt vis, trots att denne allsmäktige gud hittills alltid bevisligen tvingats lösa det hela på ett ganska djävulusiskt vis, nämligen med utrotning av djurarter, krig, svält och kannibalism.

3. Håll dunderkoll på att tillväxt leder till fördubbling efter en viss tidsperiod som beror på tillväxtens storlek. 3% leder ex. till fördubbling på ca 25 år, fyrdubbling efter ca 50 år och sextondubbling efter ca 100 år, grovt räknat. Det förstår t.o.m. en normalintelligent tolvåring med grundläggande engelskakunskaper efter att ha tittat på världens viktigaste video, en matematisk grundutbildning i vad tillväxt verkligen betyder.

Av 1, 2 och 3 följer att tillväxt, vilket på lång sikt leder till att vi INTE längre kan hushålla med resurser, alltså aldrig kan vara ”hållbar”. Lustigt nog har de flesta INTE förstått detta, trots enkelheten att sätta samman dessa tre enkla faktum.

Så, min käre nye gröne moderat, visst var väl det där ganska lätt att acceptera? Får du inte i hop det hela riktigt än så sov på saken andas djupt och fundera i stillhet!

Men vet du vad, min käre nye gröne moderat, vad som är mer förbluffande för mig är ändå att den s.k. ”gröna rörelsen”, med fåtalet undantag, inte lyckats sätta samman dessa enkla faktum fullständigt trots att självaste Birger Schlaug försökt påtala faktum gång på gång, men förhoppningsvis kan du hjälpa till med den saken som en ny frisk fläkt öppen för riktigt grön förändring?

Så åter till saken! ”Hållbar tillväxt” är alltså tyvärr en oxymoron, d.v.s. en självmotsägelse. Enda sättet att komma runt oxymoronen är alltså att beskriva ett stopp på denna tillväxt på en balanserad nivå med tillgängliga resurser.

Har man alltså definerat den hållbara slutnivån med vetenskapliga fakta är man alltså kompetent att leda ”hållbar grön tillväxt” politiskt och kommer då att gynna framtidens natur och ekonomi. Då blir du i princip Vetenskapliga partiets gosse.

Men låt mig ändå för tydlighetens skull konkretisera vad som ex. är en möjlig tillväxt på vår begränsade planet!

Att ett enskiljt företag tillväxer grönt, ex. med att börja odla ekologiskt och giftfritt och därmed tar över marknadsandelar från mindre gröna jordbruk, det gör att vi skapar en ”grön tillväxt”.

Ett sådant ekologiskt företag tillväxer bra på en marknad där nyttigare, friskare, färskare, och närproducerat naturligt liv, fullt med naturliga vitaminer, helt enkelt, blir lönsammare, ex. genom politiska förebyggande beslut eller p.g.a. ren intelligent konsumentmakt. Sådan grön tillväxt gör att fler lever mer grönt per person.

Det är dock viktigt att inse att andra företag då alltså måste nedväxa och kanske t.o.m. gå i konkurs. Sådan fri konkurrens vet jag att du accepterar och jag vet att du inte kommer skylla konkurs på samma miljöskatter som din konkurrent kommer tvingas anpassa sig till.

Om nu denna gröna tillväxt kvickt men sansat, med social trygghet, i balans med naturen och vi kanske t.o.m. blir något färre människor, kan det dessutom bli en ”grön hållbar tillväxt” med massvis med nyttiga glada människor, även om de blivit utkonkurrerade av intelligenta ekologiska bönder som blivit de nya vinnarna.

Om politiker, samtidigt som ”grön tillväxt” sker, på ett intelligent vis, minskar antalet invånare i landet genom ex. att verka för fred i utlandet och genom lokala hjälpinsatser som hjälper andra länder att nedväxa humant, ex. utbildning för kvinnor eller skapar ett ekonomiskt incitament för frivillig familjeplanering, då kan sådan ”grön tillväxt” givetvis fungera väl för då kommer den ökade grönheten per capita, förbruka allt mindre resurser tills vi kommer ner i en i balanserad nivå.

Med sådant intelligent ledarskap enligt Vetenskapliga partiets modell, som du gärna får kopiera, blir ”grön tillväxt” också ”grön” på riktigt och leder då till att fler djurarter skyddas, det leder till ökad standard, framförallt bättre livskvalitet och, sist men inte minst, en enorm mänsklig vinning på lång sikt.

Tillväxt kan alltså vara hållbar på kort sikt tills man når en balanserad nivå, men ”tillväxt”, oavsett hur ”grön” den är, kan alltså aldrig vara ”hållbar” på lång sikt så vida man inte definierat slutet på tillväxten baserat på den mängd resurser man har och hur snabbt dessa resurser återväxer eller återbildas.

Tillväxt på en begränsad yta, ex. Sverige eller jorden, kan alltså aldrig vara ”grön” eller ”hållbar” om vi inte först har ett slutmål för sådan tillväxt baserat på fakta om naturens tillstånd, vilken artrikedom vi önskar oss och vilken standardnivå vi vill ha och vilken fördelning av standard vi vill ha.

Tekniksprång kan givetvis, om vi har tur, förskjuta slutet på tillväxten. OM vi har tur, vill jag poängtera återigen, men det vet vi ingenting om, och det är faktiskt inte moraliskt försvarbart att spela tärning med framtidens generationer.

Dessutom kommer vi, med extremt stor sannolikhet, drabbas av en global nedkylning, vilket redan inträffat många gånger i mänsklighetens historia enligt professor Bob M Carter, kanske också asteoridnedslag eller extrema vulkanutbrott eller extrema solstormar som ytterligare försvårar det hela.

Man kan alltså likna tillväxt-förloppet med att vi accelererar en bil mot en bergvägg i fjärran. Vid en viss punkt måste man bromsa eller hoppas på att väggen förflyttar sig längre bort och plötsligt kan också väggen komma närmare. Detta kan vi inte helt förutspå.

Alla riksdagspartier som i dag sitter vid ratten, mer eller mindre tillsammans, trycker i dag gemensamt på gasen och verkar inte ens vara intresserade av var bergväggen befinner sig och har inte mental kapacitet att förstå Vetenskapliga partiet än, eller ens Birger Schlaug som också kollat in hastighetsmätaren och varnar för tillväxten, dvs. den bergvägg som kommer allt snabbare mot oss.

Vetenskapliga partiet och Birger Schlaug står alltså relativt ensamma på bromspedalen i svensk politik tillsammans med matematiker som Al Bartlett, lantbruksforskare som Julian Cribb, naturalister som Sir David Attenborough, biologer som Jane Godall, du vet hon som studerat schimpanser, och även arkeologer som Jared Diamond.

Vi får alltså tillsammans hoppas att vetenskapligt lagda på något vis lyckas trycka ner bromspedalen innan det är för sent, oavsett om de är riktigt gröna moderater eller gröna vänstermänniskor eller gröna Sverigedemokrater, för annars får jag helt enkelt försöka hoppa av bilen tillsammans med Birger och de andra och på något vis helt sonika betrakta krockförloppet från en säker plats eftersom alla som sitter i bilen likt idioter trycker på gaspedalen. Och nu Gud är rättvis, kommer exakt dessa människor få förtjäna exakt den krockenergi och skärseld, de själva skapat.

Endast de oskyldiga barnen, jag och Birger och, vem vet, kanske den nye gröne moderaten har kanske inte förtjänat denna krock? Om Gud är behagligt god och allsmäktig räddar han oss.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

En tänkvärd läsarfråga: Vid vilken tidpunkt i exemplet med den accelererande bilen och bergväggen trycker politikerna på gasen, men ingen acceleration sker?

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet