Både Monika Roll och Jonas Sjöstedt gynnar monopolkapitalet – Det finns en bättre väg för Vänsterpartiet

Ett socialistiskt parti måste utmana” menar Monika Roll genom Proletären, men jag vet att hon förstår att EU är ett ”race mot bottnen” som monopolkapitalet profiterar på. Jag hoppas Roll har så mycket kontakt med verkligheten att Roll förstår att en socialistisk politik, med pengar lånade från monopolkapitalister, i ett land inom frihandelsunionen EU, skulle vara förödande för landet nationalekonomiskt på sikt.

Bild på Monika Roll
”Vi har ett Vänsterparti som inte längre vill driva vänsterpolitik och som ställt sig bakom ett överskottsmål i statsbudgeten. Vi vill istället driva en statsbudget med underskott och ett statligt lånefinansierat investeringsprogram för full sysselsättning och för en kraftigt utbyggd välfärd, säger Monika Roll.”
/Monika Roll

Med en sådan politik skulle Sverige ganska snabbt krossas likt Grekland och bli slavar under monopolkapitalisters räntor. Men Roll kritiserar ändå Sjöstedt på ett fullkomligt logiskt vis, eftersom Vänsterpartiet faktiskt ställt sig bakom högersossarnas monopolkapitalistiska politik, något ett Vänsterparti absolut INTE borde gööra, men istället stå i tydlig opposition till dem när de valt den väg som de valt.

Anders Romelsjö är mer ödmjuk och frågar sig ”Vad bör göras? och han är inne på en annan mycket viktig diskussion om var fokuset bör ligga.

Det är min uppfattning att Vänsterpartiet
, för att stärkas borde ställa sig i opposition till alla högerstyrda partier, inkl. de monopolkapitalistiska Socialdemokraterna, samt de monopolkapitalistiska Miljöpartiet, tills de inser faktum, d.v.s. att en demokratisk, rättvis, ekologisk välfärdspolitik INTE är möjlig inom en frihandelsunion som EU.

Det första är alltså att sluta frottera sig med högerpartiet Socialdemokraterna och ställa sig i opposition till dem och alla andra högerpartier. Det andra är att fraktionera vänstern och få den att växa i olika riktningar. Det kan ske ganska direkt. Det tredje, när vi närmar oss 51% tillsammans, är att ta oss ut ur det monopolkapitalistiska EU. Det fjärde är att leda landet och föra en vänsterpolitik.

Det måste ske i exakt den ordningen för att kunna rädda landets medborgare och alla andra riktiga flyktingar med riktiga asylskäl som är för yttrandefrihet och demokrati och respekt för kvinnan och är beroende av en god ekonomi inom våra gränser.

Backar vi INTE bandet i rätt ordning så öppnar vi garden för monopolkapitalets korruption och förödelse av vår välfärd och vår välfärd är grunden för att kunna hjälpa ex. UNHCR med massivt bistånd. Pengar kan man inte trolla fram ur intet, i alla fall inte på lång sikt.

Annonser