Muhammad Hussaini, 23 år, begår mordförsök på polisman

Muhammad Hussaini grips på bar gärning efter att ha misslyckats med att mörda eller förlama en svensk polisman. Kniven verkar ha träffat på en kota, vilket förhindrade kniven från att tränga in i polismannens nacke. Syftet till attacken är oklart, men jag förmodar att Hussaini hoppas på svensk fängelsevistelse istället för fängelsevistelse i Afghanistan. Jag hoppas att Rättsystemet ser vikten av att inte uppmuntra beteendet på något vis för alla våra polismäns säkerhet i sin yrkesutövning.