De kraftiga bränderna i Australien beror förmodligen på helt naturliga orsaker

Som det rapporteras dagligen i fulmedia, ofta tillsammans med devälkända ”klimatförändringarna”, så har Australien stora och farliga bränder. Att det brinner är inget nytt eller ovanligt i Australiens heta torra miljö, enbart naturligt, men den här gången verkar det vara värre än vanligt. Vad kan det bero på? Klimatet eller något helt annat som fulmedia inte nämner? Läs mer om rimliga hypoteser på Klimatupplysningen!

Minimalism & Enkelhet – Gurgîn Bakircioglu omskapar sig själv, får massvis med tid och känner självrespekt

Gurgîn Bakircioglu föreläser via TEDxYouth@Stockholm om hur han medvetet har bytt ut ekorrhjulet av arbete mot minimalism. Eftersom jag väljer att uppmärksamma människor av värde så vill vill jag definitivt uppmärksamma Bakircioglu, som jag tycker är mycket värdefull.

Youtube-klippet heter ”I Traded the Rat Race for Minimalism Gurgîn Bakircioglu TEDxYouth@Stockholm” och kan laddas ned via ”Convertinmp4” utan att köra Youtubes ofria okända programvara på din dator, ex. genom att använda Firefox+NoScript eller Icecat, gärna på ett minimalistiskt operativsystem på en dator med öppen och fri hårdvara, något som också är en form av minimalism som jag lärt mig av FSF och Richard Stallman.

Bakircioglu, som har kurdisk bakgrund och magisterexamen i journalistik, samt har arbetat som programledare för Sveriges Radio i förortskanalen ”Metropol 93,8”, samt har suttit i ”Morgonsoffan” på SVT, talar om den institutionalisering som han utsatts för som barn, samt hur samhället nöter ned vilka vi egentligen är.

Bakircioglu talar om sin depression och sorg efter avlivningen av en hund och ett sprucket förhållande, hemlöshet, bostadslöshet och sökandet efter meningen med livet, utbrändhet, gråt, lycka, livsstilsdesign, köpstopp, det sjuka med tillväxtekonomin.

Nu när Bakircioglu bor i husbil gör aktiva val och reser, samt har förstått hur mycket tid han har, så verkar detta ha lett till djup eftertanke, samt att han kommit i kontakt med djupare känslor för djurens och naturens rättigheter. Jag tror att Bakirciogluva skulle uppskatta att läsa om ”sanning”, för att bli mer sann verkar vara en önskan hos Bakircioglu.

Det lugna liv som Bakircioglu inlett tycks ha lett till djup medkänsla, hög intelligens och kan ha lett till ett inre kall om att göra det bästa för barnen, för djurens och naturens rättigheter, en kall som finns naturligt hos de flesta barn.

Bild på liggande Buddha-staty

I lugn och stillhet kan medvetenheten öka

…och det är därför jag inte skulle bli förvånad om Bakircioglu snart kommer bli en viktig medlem i Vetenskapliga partiet, eller ansluta något minimalistiskt parti till Valsamverkanspartiet. Jag tror att Bakircioglus kompetens i ledarskap är mycket viktig för att lyckas nå ut till människorna och göra dem både lugna och aktiva på ett positivare och mer konstruktivt sätt.

Ekologisk apokalyps – Mer djurarter förlorade på 65år än på 65 miljoner år

Det är ett djävligt dystert youtube-klipp från StimulatornEND:CIV: Resist or Die” men det är verkligen på tiden att något görs. Vill man se sanningen, hur dyster den än är, kan man sedan faktiskt göra något positivt och konstruktivt som fungerar åt saken.

Videon går in på klimatförändringar som givetvis kan bero på naturliga orsaker som jag skrivit om tidigare, men även på resurser som ex peak oil.

Videon går in på att alla civilisationer förnekar det uppenbara. De har alltid och kommer alltid att begå självmord, eftersom medborgarna inte vill se sanningen och därför inte kommer rösta på de partier, ex. Vetenskapliga partiet, som kan åstadkomma rätt förändring, dvs. nedväxt till balans med naturen.

Det handlar om europeiskt folkmord av de människor och de kulturer som levde i balans med naturen. Den tar upp aktivism. Den tar upp att även Greenpeace är en lögn och mer av ett problem än en lösning.

Videon har dock några komiska inslag såsom en Star Wars-satir.

Den går in på hur du och hela vår kultur är mentalt sjuk. Den belyser att Hydraulisk spräckning är den värsta av alla metoder för oljeutvinning och de berättar om de gifter och sjukdomar som utvinning av oljesand orsakar.

De tar upp hur Icke-våld är bekvämt för den mentalt sjuka makten som förstör planeten. De tar upp hur Mahatma Gandhi betraktas som en förrädare av många Indier.

Den tar upp att det kan vara rätt att bryta mot lagar som är felaktiga. Den går in på att majoriteten, demokrati, ej ens direktdemokrati, sannolikt aldrig kommer vara på rätt sida i den gröna kampen och att aktivisten måste ta eget ansvar och faktiskt agera.

Videon går dock inte in på överbefolkning, men jag ställer en fråga till dem i klippet om den saken.

Frågan är:

Så. Hur många mer fördubblingar av populationen hade Påsköns natur klarat av utan statybyggen? Har ni verkligt gröna miljöaktivister en lösning på detta problem också?

So. How many more doublings of population would Easter Island have survived without building statues? Do you truly green environment activists have a solution to this problem as well?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

The Georgia Guidestones håller Vetenskapliga partiets linje

Se gärna denna presentation av The Georgia Guidestones (Georgias guidande stenar) som visar vad några få dedikerade människor med gott ledarskap kan åstadkomma för framtidens generationers väl.

Sannolikt har denna lilla grupp av dedikerade människor som rest stenarna valt att ge upp sitt hopp för vår civilisation och istället fokusera på att hjälpa de som eventuellt överlever det sammanbrott som kommer pga. att vår civilisation idag beter sig som Påsköns människor gjorde, nämligen att inte komma ihåg att hushålla med resurserna.

I det längre meddelandet, som står skrivet på åtta moderna språk, står följande enligt Svenska Wikipedia:

  1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

  2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.

  3. Unite humanity with a living new language.

  4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.

  5. Protect people and nations with fair laws and just courts.

  6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.

  7. Avoid petty laws and useless officials.

  8. Balance personal rights with social duties.

  9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.

  10. Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature

Jag översätter och kommenterar dessa tio punkter till svenska och hur de relaterar till vetenskapliga partiet:

1. Bibehåll mänskligheten under 500 miljoner i ständig balans med naturen.
Vetenskapliga partiet har samma åsikt. Överbefolkning tenderar att ta slut på resurserna och förstöra naturen. Biologer, forskare inom jordbruk och arkeologer är i stort sett eniga. Åtgärder som får ner befolkningen gynnar detta mål. Utbildning till kvinnor, gynnandet av kulturer som ger kvinnan makt och resurser att kontrollera graviditet är på helt rätt linje. Det är även fattigdomsbekämpning, men resurserna måste tas i beaktning! Enbarnspolicy kan behövas såsom i Kina där nu tvåbarnspolicy införts eftersom man nu lyckats vända trenden. Detta är något som måste analyseras och diskuteras internationellt.

2. Guida reproduktionen klokt – förbättra tillstånd och mångfald.
Helt i linje med Vetenskapliga partiets slutsats. Vi vill förbättra den generella kvaliteten på barnen, dels genom visst urval av lämpliga föräldrar så att barnen föds med bra grundförutsättningar att bli lyckliga och kan lyckas i sina liv och bidra till mänsklighetens överlevnad positivt, men även genom att miljön förbättras för barnen, samt genom att bättre utbildningssystem införs. Vi är samtidigt för genetisk mångfald där alla olika typer av funktionsdugliga genetiska arv existerar i harmoni, naturligtvis för det klimat som de är bäst anpassade.

3. Förena mänskligheten med ett levande nytt språk.
Detta håller redan på att ske genom det engelska språket och vi är för en sådan utveckling eftersom det sannolikt leder till bättre kommunikation och färre konflikter mellan olika folk.

4. Styr passion – tro – tradition – och allt med härdat förnuft.
Vetenskapliga partiet personifierar verkligen den punkten. Passion är viljan att girigt ha saker i nuet utan tanke på framtiden. Vi menar att detta endast ska få ske inom ramen för civilisationens överlevnad och med sans och balans. Tro ska människor få ha, även religiös blind sådan, men de ska tvingas leva inom lagar som tryggar civilisationens överlevnad. Även traditioner måste följa lagar och regler som tryggar framtidens generationer och humanism.

5. Skydda människor och nationer med rättvisa lagar och rättvisa domstolar.
Absolut. Vi är även positiva till folkdomstolar då vanliga domstolar har korrumperats.

6. Låt alla nationer i styras internt och lösa externa tvister i en världsdomstol.
Om alla nationer tillåts styras internt och demokratiskt ökar givetvis chanserna till fred. Externa tvister som löses i internationella domstolar ökar givetvis också chanserna till fred. Idag med så mycket kärnvapen är det oerhört viktigt att åstadkomma detta, kanske rentutav livsavgörande. Vetenskapliga partiet är därför för ett nytt demokratiskt FN där vetorätten avskaffas och proportionell demokrati införs. Det finns redan olika internationella domstolar för olika problem. Problemet är idag att de inte respekteras av vissa stormakter som lägger veto mot domsluten. Lösningen heter att stater som följer domsluten gynnas genom olika tullfavörer etc. och eventuellt kan en nybildning ske av FN genom stater som vill rädda vår civilisation.

7. Undvik småaktiga lagar och värdelösa tjänstemän.
Hårt för många tjänstemän, men sant. Delar vi på de riktiga jobben kan dock alla få jobb och mer semester. Alla människor, våra barn och framtidens generationer gynnas i slutändan om vi gör om och gör rätt. Vi ska givetvis inte ”skapa jobb”, men rationalisera bort jobb och frigöra oss människor från onödigt arbete.

8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.
Tokliberalerna blir givetvis tokiga av en sådan formulering, men visst är det rimligt att olika rättigheter är i balans med varann, med samhällsnytta och med naturen.

9. Prisa sanning – skönhet – kärlek – i sökandet av harmoni med det oändliga.
Helt i linje med Vetenskapliga partiets strävanden. Kanske har vi ännu inte gett oss på ”skönhet”, men prisandet av sanningssökande och ren kärlek för alla, för naturen och för framtidens generationer har vi definitivt gett oss in på.

10. Var inte en cancer på jorden – Lämna utrymme för naturen – Lämna utrymme för naturen.
Helt riktigt. Där är Vetenskapliga partiet nog det enda parti som verkligen följer den riktlinjen trovärdigt, anser jag. Vi hoppas att fler stödjer oss så att den agendan kommer upp på bordet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Decimering av rovdjurstammen följs, med enkel matematisk logik, av kannibalism

Det är bra att skriva en artikel och protestera i SVD mot rovdjurspolitiken som förs av Alliansen och Sverigedemokraterna. Det är skitbra att vara med att signera den. Ja. Det är utmärkt att naturfotografer ser problemet. Artikeln denna gång heter ”Rovdjuren måste få ha sin plats i naturen”.

Men det har egentligen inte så stor betydelse vilket riksdagsparti man väljer idag, inte ens ”Miljöpartiet de Gröna” eller ens det nya s.k. ”Gröna partiet” har bevisligen mental kapacitet att förstå problemet heller, så idag leder svensk politik till att fler och fler människor, ofta kallade ”defacto-flyktingar, ska ”räddas” till Sverige från andra överbefolkade världsdelar där standarden sjunkit till svältnivåer eller krig pådrivna av religiös extremism tagit över eller där miljön förstörts.

Här ska de ha plattbilds-TV och övergödas så till den milda grad de knappt kommer ut genom dörrarna i små avfolkade samhällen som fyllts med människor som knappeligen kan integreras in i ett svenskt kunskapssamhälle och strax kommer leva i liknande utanförskap som Kosovoalbanerna gjorde i Serbien innan det religionskriget bröt ut, vilket ledde till att Serbien krympte och religionen Islam med tillhörande överbefolkningskultur nu kontrollerar ytterligare ett landområde.

Jag har inget hopp om att Gustav Fridolin kommer förstå hur man hjälper flest människor på rätt sätt, och set der vi i denna snyftretorik i Aftonbladet som knappt lurar människor med IQ under 80, men jag hade hopp om att Birger Schlaug skulle förstå logiken och vikten av att vi gör något konstruktivt, men inte heller det ser särskiljt ljust ut. Birger hade ju i alla fall börjat förstå den exponentiella funktionen och friskt nog lämnat det bombhöger-infiltrerade miljövidriga Miljöpartiet, men han har inte riktigt lyckats finna motivationen att hänga med riktigt än, tyvärr.

Så åter till saken. Någon djävel måste ju ändå leda en riktigt grön politik även om Birger inte är kapabel att vara med och ta stafettpinnen än.

Är det inte så idag att Svensk politik och s.k. ”grön politik” leder till att fler barnavlande familjer ska ha flerbarnstillägg och att vi helst ska konsumera mer, allt i den ekonomiska tillväxtens namn samtidigt som kortsiktiga gulle-gull-argument används för att få spektaklet politiskt gångbart, trots att en närmare granskning av saken bevisar att vi skulle kunna hjälpa betydligt fler och betydligt mer med helt andra och billigare åtgärder? Är det inte så? Att inte hjälpa fler kvinnor och barn världen över på rätt sätt är inte det ”defacto-rasism” dessutom?

Miljöpartiet vill lite klatschigt skapa ”grön tillväxt” och ”Gröna partiet” vill att vi alla ska bli veganer och sänka vår levnadstandard och kalla alla andras barn för ”hen”. Jag spekulerar nu, men kan ”hen”-hysterin komma av att deras egna barn föds med dubbla genitalier pga. undernäring, samma sak som kanske sänker den mentala kapaciteten att tänka rätt dessutom?

Nåväl. Låt oss hoppas på tillfrisknande! För idag vill inget av partierna ovan stoppa antalet människor på vår egna biologiska levnadsyta, vilket rent matematiskt, biologiskt och bevisligen även arkeologiskt givetvis leder käpprätt åt helvete det också.

* Lättförståeliga fakta: ”The Impossible Hamster” berättar snabbt och lätt vad tillväxt är och varför något som växer tillslut bör stabilisera sig på en balanserad nivå.
* Arkeologiska fakta: ”Jared Diamond – Easter Island’s End” berättar om förstörelsen av en hel ö genom överpopulation och användandet av för mycket resurser.
* Matematiska fakta: ”Al Bartlett – The Most Important Video You Will Ever See” berättar om tillväxt och vad ordet verkligen betyder i olika exempel och han berättar om de val som måste göras.
* Lantbruksfakta: ”Julian Cribb – The Coming Famine” berättar om lantbrukets tillstånd i världen och varnar för en kommande svält.

MP och GP kallar sig komiskt nog ”gröna”, men deras egen politik leder bevisligen även den till raka motsatsen och det behöver man faktiskt inte vara matematikprofessor för att inse.

Och även om jag ogillar sanningen tycks det mig följande vara den enda anledningen att ”de gröna” inte lyckas förstå och det är ganska enkelt. De saknar sannolikt förmåga att göra det. De har sannolikt gått med i politiska partier för att de just saknat mental förmåga med att lyckas med andra vanliga och enklare uppgifter.

Här finns säkert företagare som tror att de skatter som vi alla betalar lika är problemet för deras egna tillkortakommanden som företagare och här finns helt säkert andra mentalt sjuka som helt enkelt inte platsar på vanliga arbetsplatser pga. sina handikapp eller lägre mentala förmåga. Fakta spelar sannolikt liten roll för dessa individer. Varje riksdagsval förväntas du som väljare sedan välja vilka virrpannor ur dessa makabra församlingar som ska styra landet. Det är hela problemet, mina vänner och tyvärr kallas det ”demokrati”.

För varken ”gröna” partier eller andra partier som ska leda Sverige har spärrvakter som motar bort dessa mindre mentalt bemedlade ur sina partier eller från sina kongresser. Nej. Dessa virrpannor kan inte förstå och vill inte förstå vad ALL tillväxt oomkullrunkeligen leder till och det beror enligt mina egna undersökningar på lägre generell mental kapacitet hos den politiskt engagerade populationen som felaktigen tror att mängden insamlade blint religiösa troende virrpannor är ett mått på hur väl ett parti lyckats.

Visst är det knasigt? ”Vi har rätt för vi är flest” är det som styr parti-virrpanne-logiken i dagens svenska partier, tyvärr.

Resultatet av ovanstående politiska partikonstruktioner, blir givetvis precis som i Afrika med ex. elefanterna som dödats som jag skrivit om tidigare, att det blir konflikt mellan naturens rätt att existera och människans rätt att expandera och det är det ni ser här nu idag, mina kära naturfotografer.

För rovdjur betyder nämligen inte ekonomisk tillväxt. Rovdjur betyder inte heller ”grön tillväxt”. Fler rovdjur tar nämligen ner antalet individer i växtätande djurstammar, alltså snarare motsatsen, dvs. ”nedväxt” i kalkylarket och det är därför politikerna i helt vanligt mänskligt idiotmanér för samma politik som de alltid gjort i mänsklighetens historia, nämligen den som gynnar kortsiktiga girigbukar och köttjagande jägare med egen lobby under riksdagshuset.

Dagens politiker i hela det politiska spektrat för idag alltså exakt samma kannibalism-politik som man gjorde på Påskön enligt Jared Diamond. Det finns bara ett parti i Sverige som gör det enda rätta för naturen och för rovdjuren och för framtidens generationer och det är bevisligen Vetenskapliga partiet…

…”tack-o-lov” vill jag ändå tillägga eftersom jag är positivt mentalt frisk. För det hänger på allas vår egna mentala friska och positiva förmåga om vi faktiskt kan vara viktiga kuggar i ett maskineri som faktiskt gör något åt saken..

Välkommen in i partiet om du har något innanför pannbenet och ett hjärta innanför bröstkorgen!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare/Spärrvakt
Vetenskapliga partiet

Ps. Jag älskar rå vegankost, den är otroligt nyttig och viktig, men till alla veganer säger jag ändå i all välmening: För naturens skull – Meditera på saken, ät ev. en fisk eller åtminstone ett ägg en gång i veckan om du har svårt att förstå, så din hjärna fungerar lite bättre och du slipper kalla dina barn för ”hen”!

Nedväxt och upplysthet i balans med naturen

Ulf Lundman replikerarPeter Wahlgrens krönika om religionens ställning i rättsbildningen.

Det handlar om att vakta ateism, humanism och vetenskap som normgivare i samhället, anser jag, d.v.s. det som det tagit oss årtusenden att erövra.

Jag citerar Ulf Lundman:

Först genom vetenskapens hårda fakta har vi fått en barriär mot religionens inflytande i samhället. När bevisligen religionens världsbild var fel, så rämnade dess uttolkares auktoritet och människan blev äntligen myndig.

Särskilt i de individen närmaste livsfrågorna som kärlek och familj har religionen varit hänsynslös mot individens egna val.

Och kommenterar detta eftersom Vetenskapliga partiet kommit fram till att vi nu måste visa hänsyn till naturen och bekämpa de extremt religiösas livsval såväl som den ateistiska majoritetens livsval om det står i strid med naturens väl.

Det Vi i vetenskapliga partiet vill är att skapa nedväxt i syfte att skapa balans med naturen och att samtidigt bibehålla en rimlig levnadstandard för framtidens generationer. Visserligen ett förtryck av individen men i respekt för naturen och alla andra arter som vi lever tillsammans med.

Det är, anser vi, viktigt att med positivitet vara en medhjälpare till varje sådan tendens som kan skapa balans.

Javisst har det varit en tusenårig kamp för människan att skapa vetenskap och humanism och den kampen är viktig att slutföra, men vi ska dessutom se till att göra det i balans med naturen och det är viktigt.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Jakt och balans med naturen

Vetenskapliga fakta och humanism ska styra formerna för jakt och fällfångst.

Biologer ska bedöma och bevisa vilka nivåer på olika arter som är rimligt för att skapa en sund balans av individer. Detta ska i sin tur styra tilldelningen av vilt för jägare. Vi misstänker i Vetenskapliga partiet att problemet är tio miljoner människor, inte tvåhundra vargar. Fråga oss inte varför! Det är bara en liten känsla vi har. Vetenskapliga rapporter kommer användas som grund för beslut.