Coronaviruset – Döden – Essike dessike leken går – Profeten Muhammed – Hälsning – Burka

Handskakning är den nya dödskyssen i Sverige skriver Schlaug och visar gamla rubriker, som verkligen är tänkvärda idag när gamla och sjuka dör av influensa… som vanligt… och totalförsvaret har lagts ned, beredskapen har glömts bort och pengarna har lagts i fickorna på banker, finanskapitalister och EU-karriärister. Essike dessike – leken går av Nils Ferlin […]

Några relevanta fräscha bloggare för ekologisk hållbarhet i den gröna rörelsen och skön dikt, tack!

De gamla visionärerna för ekologisk hållbarhet (Hållbar utveckling) verkar ha tacklat av och de nya träder inte fram. Jag måste göra något åt den saken! Är jag den ende som ser positiviteten och de framtida möjligheterna för den gröna rörelsen eller måste den först svikta och famla en stund till eller få sig en ordentligt knuff?