Beröm och kritik av Nordiska Motståndsrörelsen – Det etniskt svenska partiet

Jag har under en tid besökt Nordfront.se ock speciellt deltagit i deras kommentarsfält om ett nytt parti. Det är Nordiska Motståndsrörelsens hemsida. Där finner jag intressanta artiklar om vad som sker i världen och i Sverige, enligt rörelsen. Jag ska försöka ge en objektiv bild av rörelsen med det jag har vid handen.