Pål Steigan – Norska oljediktaturens regim har strösslat 13,5 miljarder norska kronor på terrorister

Bild på Pål Steigan
”Bland de största ekonomiska bidragsgivarna, till terroristernas verksamhet, har varit oljediktaturerna, Turkiet och Norge. Norge har bidragit med mer än 13,5 miljarder norska kronor till terroristernas civila infrastruktur och har fortsatt med detta till denna dag.”
/ Pål Steigan

Bild på Pål Steigan
”Blant de største økonomiske bidragsyterne til terroristenes virksomhet har vært oljediktaturene, Tyrkia og Norge. Norge har bidratt med over 13,5 milliarder kroner til terroristenes sivile infrastruktur, og har fortsatt med dette til denne dag.”
/ Pål Steigan

Källa: https://steigan.no/2019/09/egypts-president-det-som-skjedde-i-syria-var-planlagt/

Kommentar: Om norska leadare öppet stödjer terrorism, mot en demokratiskt vald president och den koalition presidenten där representerar i dess parlament, så kan Norges regim knappast kallas för en ”diktatur”, men snarare en demokratiskt vald fascism.

Bild på Georgi Dimitrov
”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/ Georgi Dimitrov

Det är intressant att Norge som blev invaderat och terroriserat, av en demokratiskt vald imperialistisk nationalsocialism, numera begår liknande handlingar mot en suverän demokratisk stat, i strid med FN:s regler, samtidigt som man står som värd för Nobels Fredspris.

Det finns en Sverigevits i Norge… Hur bygger man världens största dårhus? -Jo. Man sätter ett tak över Sverige. Det är ingen vits. Det är helt sant. Majoriteten av dårarna i Sverige röstar på samma slags skit som norrmännen. Jag är den ofrivillige mentalskötaren i riket, men det är kanske dags att vända på den vitsen också?

Och till alla fascistiska terrorister som gladeligen fått spankulera in i Sverige: -Åk till Saudiarabien, Norge, Turkiet, USA eller Israel! De är uppenbarligen era verkliga polare som har strösslat riktigt rikligt med pengar och vapen på er. Norrmännen älskar er uppenbarligen.

Vill inte gränskontrollen i Norge släppa in er, så ska ni veta att gränsen är grön lång och luftig, i naturskön omgivning, perfekt för vandring på sommaren och skidor på vintern, samt att majoriteten av alla norrmännen uppenbarligen älskar er, såsom de har röstat i decennier, och förmodligen verkligen vill få träffa er och få omvändas till er religion. – Go tur, som man säger i Norge och glöm inte att slipa knivarna om någon kafir-norrman inte vill omvändas!

Kan den norska Nobelkommittén uppmuntras med den norska brottsbalken(straffeloven)?

Det slår mig när jag läser en artikel av Tomas Magnusson, som anser att ”Nobelstiftelsen måste agera mot feltolkning av fredspriset”, att Nobelstiftelsen faktiskt inte ”måste” någonting, men att man kan uppmuntra Norska Nobelkommittén till hederlighet med några ord ur ”straffeloven”.

(Tomas Magnusson, har tidigare varit ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen, samt president i Internationella fredsbyrån, samt alltså skriver i den bomb-liberala tidningen DN … av alla förvillar-tidningar…)

Jodå. Norge har en brottsbalk som kallas för straffeloven, i vilken jag fann följande paragafer, som ev. kan komma till god användning för att uppmuntra Norska Nobelkommittén att visa större respekt för Alfred Nobels vilja:

Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

§ 173. Misbruk av offentlig myndighet

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller
d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

Kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet

§ 198. Forbund om alvorlig organisert kriminalitet

Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, og som skal begås som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, straffes med fengsel inntil 3 år, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av lovbrudd kommer ikke i betraktning.

Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger.

Kapittel 27. Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten

§ 324. Underslag

For underslag straffes den som med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig
a) selger, forbruker eller på annen måte tilegner seg en løsøregjenstand eller pengefordring som han besitter, men som tilhører en annen, eller
b) forføyer over penger han har innfordret for en annen, eller som på annen måte er betrodd ham.

En handling som går inn under §§ 385 eller 386, straffes ikke etter paragrafen her.

Straffen for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 325. Grovt underslag

Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om underslaget er grovt skal det særlig legges vekt på om
a) verdien av det underslåtte er betydelig,
b) underslaget har pågått over lengre tid,
c) det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, eller
d) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

Kapittel 30. Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet

§ 372. Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om
a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
b) det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,
c) det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,
e) lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,
f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller
g) lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.

§ 390. Økonomisk utroskap

Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Även om lagen inte kommer kunna användas, eftersom rättsstaten kanske inte är vad den borde vara, så kan kanske ett hot om polisanmälan ev. ge en politisk tyngd till fredsaktivisterna? Paragrafer, formuleringar och ord ur straffeloven kan säkerligen även ”uppmuntra” en Nobel-kommitté att välja bättre kandidater för priset?

Även politiker är människor som sannolikt vill framstå som lagliga och hederliga inför sin omgivning, om inte annat för att bli återvalda, så skicka gärna vidare till rätt personer!

Mer intressant:
http://fredsrorelsen-pa-orust.se/fredspr2018.php
http://www.nejtillnato.se/2018/12/08/inlagg-av-fredsaktivisten-ola-friholt/
http://www.nejtillnato.se/2018/12/08/inlagg-av-fredsaktivisten-ola-friholt/

Översättning – Pål Steigan – Norska styrkor deltar i angreppskrig mot Syrien

Svensk översättning av s artikel – Norske styrker deltar i angrepskrig mot Syria

Den militära ledningen i Irak meddelade att en norsk specialstyrka har ryckt in i Syrien för att delta i strider mot den syriska armén. Det är nättidningen almasdarnews (AMN) som skriver detta.

Den norska styrkan skall ha passerat gränsen vid al-Waleed i det västra Anbar. Från den syriska sidan pågår striderna i al-Tanf-regionen. De norska styrkorna har flyttat in för att stödja den Fria syriska armén (FSA) mot den syriska arméns offensiv. FSA är en gruppering som stöds av USA.

Sedan innan står styrkor från USA och Storbritannien i detta område trots protester från Syriens regering. Folkrättsligt innebär detta att Norge nu deltar i ett angreppskrig mot Syrien. Detta är fullständigt i strid med FN-stadgan och måste betraktas som en krigsförbrytelse. Enligt Nürnbergdomstolen är angreppskrig den största av alla krigsförbrytelser.

Den syriska armén har haft framgång i de södra gränsområdena, och det är därför Norge nu kommer till de pro-amerikanska styrkornas undsättning. Även NRT News, som håller till i irakiska Kurdistan meddelar om att den norska styrkan har gått in i Syrien.

Tidningen VG meddelat om detta och har försökt att få ett uttalande från försvarsdepartementet. Där vill man varken bekräfta eller förneka meddelandet, men säger att det norska ”bidraget” är en del av operationen Inherent Resolve.

Det har inte kommit meddelanden om att den utökade utrikeskommittén i Stortinget har varit orienterade om saken. Regeringen Stoltenberg etablerade ju den praxisen 2011 att angreppskrig är något som Norge kan gå till utan behandling i regering och Storting, och regeringen Solberg följer i de rödgrönas fotspår.

AMN skriver att den syriska armén och Hizbollah har haft stora framgångar i kampen mot FSA under den senaste tiden, och tar sikte på att rensa ut dessa krafter för att få kontroll över gränsen mot Irak. USA har trappat upp sitt direkta deltagande i kriget mot Syrien, och det har kommit flera meddelanden om att amerikanska flygplan har angripit syriska regeringsstyrkor eller styrkor som är allierade med dem.

Los Angeles Times skriver:

”Den USA-ledda koalitionen i Syrien sade i ett uttalande på torsdagskvällen att den hade slagit till mot ”regeringstrogna styrkor som avancerade i en etablerad deflammationszon” nära staden Tanf på gränsen mellan den irakisk-syriska gränsen.
Gränsövergången i Tanf är hem till ett garnison där amerikanska, brittiska och norska trupper har arbetat i flera månader med en syrisk rebell fraktion, som heter Armén av Revolutionens kommandosoldater. Den är avsedd att fungera som en statbana för en storskalig attack på den östra ökenprovinsen Dair Alzour, som till stor del är i Islamiska Stats händer.
Pentagontjänstemän har sagt att USA:s militär skulle försvara sina styrkor om de hotades i Syrien av Assads regering.”

”The U.S.-led coalition in Syria said in a statement Thursday evening that it had struck “pro-regime forces that were advancing well inside an established de-confliction zone” near the city of Tanf on the Iraq-Syria border.
The border crossing in Tanf is home to a garrison where U.S., British and Norwegian troops have been working for months with a Syrian rebel faction, named the Army of the Revolution’s Commandos. It is intended to serve as a launching pad for a wide-scale attack on the eastern desert province of Dair Alzour, which is largely in Islamic State hands.
Pentagon officials have said the U.S. military would defend its forces if they were threatened in Syria by Assad’s government.”

Det är ju så imperialistiska makter rättfärdigar sina attacker, även Hitlers angrepp på Polen 1939 baserades på ”självförsvar”. USA måste därför beskydda sina egna styrkor inne på syriskt territorium genom att angripa de syriska regeringsstyrkorna. Och detta krig, deltar Norge nu i. Och folkrättsligt är det ett angreppskrig utan några förmildrande omständigheter.

USA: s försvarsminister Jim ”Mad Dog” Mattis, sade också att angreppet på de syriska styrkorna skedde i ”självförsvar” från USA: sida. Detta sade han i en kort kommentar under ett möte med den svenska försvarsministern Peter Hultqvist. Sverige är känt som det enda landet i världen som för en ”feministisk” utrikespolitik, och Hultqvist var säkert i Washington för att tala om för Mattis vad det innebär.

Dessvärre är situationen den i Norge att det knappast finns en antiimperialistisk- eller antikrigsrörelse. Det är en viktig grund till varför regeringen Solberg, likt regeringen Stoltenberg före den, kan deltaga i angreppskrig. Det är också detta som gör det så lätt för norska myndigheter att knyta Norge så tätt intill till USA:s krigsmaskineri och dess angreppskrig som vi nu ser.

I kriget för ”en myt”

FSA har i USA omtalats som ”något av en myt”:

I realiteten utgjorde den fria syriska armén lite mer än ”en mångfald av lokala försvarsstyrkor, ideologiska trender och självintresserade krigsherrar. Det utövade lite verkligt kommando och kontroll, och hade liten förmåga att formulera eller implementera en sammanhängande militär strategi. ”

”In reality the Free Syrian Army amounted to little more than “a diverse array of local defense forces, ideological trends, and self-interested warlords. It exercised little real command and control, and had little ability to formulate or implement a coherent military strategy.”

NBC skrev 2013 att FSA var en en armé, men bara till namnet.

Den består av hundratals små enheter, vissa sekulära, några religiösa – vare sig mainstream eller radikala. Andra är familjegäng eller helt enkelt krimninella.”

”It is made up of hundreds of small units, some secular, some religious – whether mainstream or radical. Others are family gangs, or simply criminals.”

2015 skrev Robert Fisk att

… ”FSA föll i stycken, korrumperat, och de ”moderata” deserterade återigen, den här gången till den islamistiska nusrahfronten eller till Isis, som säljer sina amerikansk-levererade vapen till den högstbjudande eller bara drar sig tillbaka tyst – och klokt – till landsbygden där de behöll fåtalet utspridda kontrollpunkter.”

…”the FSA fell to pieces, corrupted, and the “moderates” defected all over again, this time to the Islamist Nusrah Front or to Isis, selling their American-supplied weapons to the highest bidder or merely retiring quietly – and wisely – to the countryside where they maintained a few scattered checkpoints.”

FSA är en myt som upprätthålls som ett stenskjul för USA:s intervensionskrig, och för denna myt är det nu Norge som drar ut i krig.

Tipset om denna artikel kom från Anders Romelsjö.

Vladimir Putin får välförtjänt fredspris men inte av Norska Nobelkommittén

Vladimir Putin har förra veckan tilldelats fredspriset som instiftats till Hugo Chavez minne kollar jag upp i Diktatornytt när jag läst Jan Nybondas kommentar till Anders Romelsjös artikel om Putinister. Även om inte Norska Nobelkommittén lyssnade på mig när jag nominerade Vladimir Putin och Sergej Lavrov till Nobels fredspris så verkar det som om anständiga människor ändå gjort något alldeles utmärkt. Bravo!

För västmakternas s.k. ”demokratiska” eliter, vilka går emot nationell folkvilja i girigbukars intressen på Wall street och stöttar ljugande utlands-lojal fulmedia med presstöd, är det givetvis en icke-nyhet när Putin, som uppfyller den ryska folkviljan, får ett fredspris, eftersom Natos krigspris (mera känt som Nobels fredspris) är det som gäller i denna del av världen.

Bild – Komedi – Natos fredspris till Obama

Tittar man på Alfred Nobels testamente kan man med rätta fråga sig om den Norska Nobelkommittén verkligen fullgör sitt uppdrag och om deras senaste priser inte går emot Alfred Nobels sista vilja? Är det olagligt i Norge att vanära en svensk uppfinnare som litade mer på Norge än Sverige vad gäller att följa hans sista vilja?

Alfred Nobel ansåg att nämligen att pris skall ges:

”…åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser.”

Kan Norska Nobelkommittén ha tolkat det som Muslimska brödraskapets förbrödring av muslimer? Muslimen Obama har ju onekligen gynnat förbrödringen av de mest extrema muslimerna, till sekulära muslimers och andra gruppers stora förfäran, i Libyen, Irak, Syrien och Yemen.

För Diktatornytt och Norska Nobelkommittén noterar jag att de idag framstår som dåliga Norgehistorier, eller likt apor på dekadansen, som likt Quisling har gått imperiets sjuka GB-CIA-ärenden… Kuckeliku! – Dags att vakna nu? Vi får hoppas att Donald Trump avslutar denna dåliga Norgehistoria.

Är det verkligen sant? – Norge invaderar utan FN-mandat, terroriserar, stödjer extrem sekterism och störtar en demokrati?

Förvånad katt

Va? Är det sant?

Jag gnuggar mig i ögonen. Är det verkligen sant att Norges demokratiskt valda regering beslutat sig för olaglig invasion och statsterrorism av Syrens folkvalda demokrati? Kanske speciellt förvånande är att det är just Norge, ett land som så länge varit invaderat av diktaturen Sverige. Efter några få års ivrigt viftande med den norska flaggan och stolt firande av självständighet blev sedan nämligen Norge återigen invaderat, denna gång av den folkvalde Hitler. Hitler var likt den norska regeringen folkvald till rikskansler genom NSDAP av den tyska motsvarigheten till Allianses partier.

Nu plötsligt har alltså Norges regering, lustigt nog, beslutat sig för att, likt Hitler och svenska diktatorer, invadera ett land. Men det handlar alltså inte ens om en diktatur som de invaderar olagligen denna gång, för även invasion av diktaturer är olagliga enligt FN. Nej. Det handlar om norsk olaglig invasion av en demokrati och störtandet av en demokrati!!!

Så. Vad vill då Norge ersätta denna demokrati med? Tydligen något som kallas för den ”Fria Syriska armén”, en till synes mycket svag armé utan några kända positioner, starkt uppblandad med legoknektar, tydligen tidigare i maskopi med det alltmer undanträngda IS, ni vet den sekt som tolkar koranens bokstav så brutalt det bara går och därför terroriserar Syriens folk med kast av homosexuell från höghus och haram-slakt av de som inte tror på Demiurgen enligt deras exakta tolkning.

Citat ur Engelska Wikipedia:

”År 2013 indikerade amerikanska ledande militära tjänstemän, på villkor av anonymitet, att Pentagon uppskattar att ”extrema islamistiska grupper” utgör ”mer än 50 procent” av Fria syriska armén och att den procentuella andelen ”växer för varje dag”.”

”In 2013 U.S. senior military officials speaking on condition of anonymity indicated that the Pentagon estimates that ”extreme Islamist groups” constitute ”more than 50 percent” of the Free Syrian Army with the percentage ”growing by the day”.”

Så om detta verkligen är sant, och jag tvivlar faktiskt fortfarande, så har alltså Norges folk förmodligen valt in Quislingar i Norges riksdag och dessa agerar nu alltså på order av USA mot FNs regler, mot fred och mot Norges egna intressen. För inte kan det vara i det norska folkets intresse att störta vare sig sekulära demokratier eller sekulära diktaturer när de sannolikt kommer ersättas av extrema diktatoriska sektmedlemmar med en förvriden tro på Demiurgen år 2016? Eller har jag missuppfattat saken?

Det ska bli intressant att följa utvecklingen. Är en Norsk demokratisk revolution att vänta eller kommer norrmännen passivt se på när deras regering ger Hitler-lika fascistiska order? Det är frågan som varje norsk medborgare nu får brottas med. Avliva Hitler eller inte… Hmm… Är det ett svårt val?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

mer intressant:
https://www.nytid.no/er-norges-trening-av-syriske-krigere-folkerettsstridig/
http://www.motpol.nu/oskorei/2016/07/01/angry-birds/ (En blogg där kommentarsfältet f.ö. är låst för Vetenskapliga partiet)

Sverigedemokraterna & Vänsterpartiet ger INTE Sveriges folk ytterligare ett år av Alliansfrihet och Neutralitet

Via Anders Romelsjö läser jag att Sveriges folk vill ha Alliansfrihet och Neutralitet för Sverige.

”En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.”

Mer än dubbelt så många svenskar säger alltså ”Nej till nato”. [Edit 26:e maj 2016 Det Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lyckats genomdriva i riksdagen är en s.k. ”vilandeförklaring”, som gjort att Sverigedemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet köpt ett års tid för Sveriges folkvalda politiker att sätta sig in i frågan, och då förhoppningsvis INTE genom korrumperad massmedia ägd av Wall Street eller Bonnierfamiljen, men genom individer som är villiga att se mer objektivt och hederligt på saken och, om inte annat, åtminstone är motiverade att försöka se mer deliberativt och direktdemokratiskt på det hela. Men det nu alltså gör inga partier utom Vänserpartiet i riksdagen.]

Nackdelarna [måste vägas övervägs nu INTE] mot fördelarna så att stor enighet kan nås i Sverige och i riksdagen om vad som sannolikt bringar oss bäst balans och stabilitet för Världen, Norden och Östersjön. Resultaten av usas och natos olagliga invasioner och militärt bistånd till terrorism [måste analyseras analyseras INTE] så att vi alla kan enas om ifall detta lett till mer stabilitet eller mer terrorism, mer yttrandefrihet och demokrati eller mindre där nato befunnit sig.

Vi [Edit 26:e maj 2016 måste också analysera analyserar INTE] djupare i fall natos och usas stationering av trupper är populära eller impopulära i de länder som lokalt utsatts för dem. Vi [Edit 26:e maj 2016 bör rimligen analysera analyserar INTE] hur nato agerat förr, hur nato agerar just nu och hur nato kan förmodas agera i framtiden och i fall detta sätt att agera på något vis kan tänkas gynna eller missgynna Sveriges eget rykte och Sveriges medborgares egen säkerhet.

Det jag finner anmärkningsvärt i sammanhanget just nu är att nato stödjer terrorister i Syrien mot Syriens demokratiskt valda regering, samtidigt som terrorister infiltrerar Sverige som ligger på gränsen till Norge som har stora orörda oljefält. Yttermera tillåts sektens lärare predika en alltmer mer våldsam, fascistisk och kvinnoförtryckande form av sekterism i Norge och Sverige, samma form av sekterism som skapar mer konflikt i Syrien, även om oljan i området naturligtvis är den underliggande orsaken till konflikten och att sekterismen mest används som ett led i den militaristiska kontrollen av folket.

Att göra Sverige allt mer fristående från sinande fossila bränslen och frihandel, samt bygga ett starkt fredligt modernt totalförsvar som involverar den del av den svenska befolkningen som inte tillhör en potentiellt odemokratisk farlig sekt, synes mig vara det bästa sättet att undvika framtida konflikter i Sverige, förrutom naturligtvis att minska det sekteristiska problemet mer aktivt genom ex. utvandring, eller ÅTMINSTONE satsa på en psykologiutbildad insats för att avprogrammera hjärntvättade sektmedlemmar så att de ”no go”-zoner som chockerar Norge kan undvikas i framtiden och ungdomarna kan fungera väl i ett demokratiskt fritt samhälle.

MVH
Martin Guststavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Norge i chock över tillståndet i Sverige

Enligt Avpixlat är hela Norge i chock över tillståndet i Sverige

Reportaget i NRK, norska motsvarigheten till SVT, från Rinkeby där svensk lag inte längre gäller och polisen tappat kontrollen över situationen väcker känslor i Norge där Sverige nu ännu en gång används som skräckexemplet på hur illa det kan gå ifall invandringspolitiken och den politiska korrektheten tillåts löpa amok.

Enligt den norska Nettavisen blev NRK-profilen Anders Magnus intolerant bortjagad från ett kafé och stenar kastades hela tiden efter honom då han gjorde reportage för att belysa problemematiken med parallell-samhällen.

”Hot fick vi hela tiden – till och med då vi var med polisen”

Vetenskapliga partiet anser att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet förmodligen är de två partier i riksdagen med störst potential att kunna få ordning på problemet. Sverigedemokraterna genom att få stopp på invandringen och påbörja repatrieringen av sekteristiskt våld, kriminella och icke-flyktingar. Vänsterpartiet genom att sänka arbetslöshet och utanförskap genom 6-timmars arbetsdag. Win-Win.

Utmaningen är att få de båda partierna att inse poängen med att rädda Sverige på ett konstruktivt intelligent vis. Om inte genom samverkan i alla fall genom att anta de intelligentaste delarna av varandras politik.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet