Oliver Stone – Dokumentärfilm – Ukraina brinner

Youtube – Oliver Stone – ”Ukraine on Fire” med engelsk text. ”En smutsig historia rakt igenom, men i de tragiska efterdyningarna av denna kupp har Väst bibehållit den dominerande berättelsen om ”Ryssland i Krim”, medan den sanna berättelsen är ”USA i Ukraina””… ”Sanningen sänds inte i Väst.”
/Oliver Stone

Propagandakriget – Översatta citat av den kände dokumentärfilmaren Oliver Stone

”Våra medborgare bör känna till brådskande fakta … men de gör inte det eftersom vår media tjänar imperialistiska, inte demokratiska, intressen. De ljuger, bedrar, ser mellan fingrarna och undertrycker vad alla behöver veta, ersätter hårda sanningar med hanterad nyhets-desinformation och skräp … ”
/ Oliver Stone

Islam och nazism är samma sak, menar Överstelöjtnant som sympatiserar med Sverigedemokraterna

Jag har inte sett några pedofila inslag i nazismen som ideologi. Yttermera finns det inte några flygade hästar, eller 72 jungfrur för martyrer inom nazismen, vad jag vet, så ”samma sak” är det alls inte, men visst finns det likheter, såsom att båda ideologierna vill ta över världen och ser sin egen förträfflighet och ser andra som underlägsna, denna fascism finns f.ö. också inom judendomen.