Medicin & Religion – Stellan Skarsgård i filmen Läkaren – The Physician – Medicus

Jag tittar på en film där Stellan Skarsgård medverkar som heter The Physician (på tyska heter filmen Medicus), vilket är latin och betyder läkaren eller sjukvårdaren. En mycket bra film som belyser många av dåtidens och samtidens religiösa hemskheter. Inte enbart framställs äktenskapet som vedervärdigt, men även religionernas undertryckande av kvinnan, samt radikalisering, vilket kan vara intressant om man är intresserad av feminism, jämställdhet eller dagens terrorism.

När jag ser filmen kommer frågan: ”Kan en vetenskapsman vara religiös eller tillhöra en religion?”

I filmen skär vetenskapsmannen av sig förhuden för att kunna smälta in i en annan religion än den han blivit uppfostrad med. Omskärelsen gör han på sig själv för att kunna resa i ett annat extremreligiöst territorium och på så vis få mer kunskap från en speciell vetenskapsman i detta område.

En äldre man uttrycker innan han dör viktiga ord, vilket får vetenskapsmannen att anse det vara moraliskt rätt att genomföra obduktionen på den döda kroppen, men den äldre mannen uttrycker på dödsbädden även de religiösa människornas otrohet mot gud genom att anklaga dem för att fästa för stor vikt vid det kroppsliga.

Vetenskapsmannen obducerar den döda kroppen och blir häktad för att olovligen bryta mot religiösa tabun. Vetenskapsmannen har alltså anpassat sig någorlunda till den rådande situationen även om han inte kan låta bli att i hemlighet ”skända” den döda kroppen eftersom han söker sanningen.

Frågan är om han verkligen kan betraktas som religiös trots att han påstår sig vara ”kristen” när han avslöjas? Kan denne man som söker sanningen verkligen anses vara religiös trots att han säger sig vara ”kristen” när han erkänner inför den religiösa domstolen?

Jag mediterar på saken. Svaret är både ”ja” och ”nej”.

Kan han tro att Jesus utförde mirakler och läkte människor, såsom hans mor och andra religiösa berättat om, såsom han sett göras och såsom han själv gör i filmen? -Ja. Det kan han rimligen tro på.

Kan en sådan tro på Jesus, en fantastisk läkare, vara en stark drivkraft för att lära sig läkekonst?
– Ja. Absolut.

Kan en sådan Jesuslik person vilja anse sig vara religiös för att tillhöra en grupp eller hyckla för att tillfredställa en mindre mentalt bemedlad omgivning?
– Ja. Absolut rimligt.

Kan en sådan läkare tro på en allsmäktig skapargud har makt över liv och död?
– Nej. Det blir rimligen svårt. Det blir nästintill en omöjlighet pga. Teodicé-problemet.

Kan en sådan läkare tro på en gud inom oss som genom oss har makt över liv och död?
– Ja. Det kan han rimligen tro på.

Kan en vetenskapsman som denne på ett sektlikt vis tillbedja dagens vetenskapliga officiella ”sanning”?
– Nej. Rimligen inte. I filmen blir det uppenbart att även detta leder fel när lärarens bilder på kroppen inte överensstämmer med hans egna undersökningar. När böldpesten slår till tillåter han sig att ha en ny hypotes, nämligen att det beror på loppor. Vetenskapsmännen provar hypotesen genom att döda råttorna med gift samt att bränna alla lik och registrerar därefter förloppet, samt lämnar sin hypotes och sina resultat i sina skrifter, skrifter som de extremreligiösa f.ö. sedan bränner.

Vetenskapsmännen i filmen använder alltså hypotetiskt-deduktiv metod, dvs. att vara skeptiska, komma med olika rimliga teorier, samt försöka prova/falsifiera dem för att på så vis komma närmare sanningen.

Vetenskapsmannen i filmen tvingas i filmen in i religionen för att kunna uppnå sitt mål, nämligen att läka människorna. Jesus var läkare. Vetenskapsmannen var läkare. Hans mål var att, likt Jesus, läka människorna.

Var Jesus religiös eller vetenskapsman? – Sannolikt vetenskapsman och icke-religiös.
Vad hade Jesus varit idag? Kanske en bra rebellisk läkare som inte dyrkar mammon, blir ledsen av att bli attackerad av VoF eller kanske en healer som mediterar flitigt eller en politisk rebell?

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Läkare som skyddar barn från religiösa virrpannor

Fredrik Malmberg, barnombudsman, Ingemar Engström, ordförande i Svenska ­Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vård­förbundet, Olle Söder, ordförande i Sveriges barnläkar­förening  och Johan Wallander, ordförande i Svensk barn­kirurgisk förening vill skydda alla barn mot oetiska religiösa ingrepp.

DN – ”Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter”

Detta inlägg välkomnas varmt av mig, men om riksdagspartierna av någon anledning inte vill lyssna på er och vill ha mer av medeltida religioner och metoder i Sverige, så finns vi här i fall ni vill engagera er mer för den saken.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Omskärelse

Det handlar om respekt. Man skär inte av de känsligaste delarna av någons genitalier som kan ge individen glädje i hela dennes liv. Sådana stenåldersingrepp får varje individ själv besluta sig för vid myndig ålder om så önskas. Det handlar om vanlig normalintelligens och humanism.

Det finns heller inga vetenskapliga belägg om att vi utvecklats felaktigt och måste omskäras av hygieniska skäl. Tvärtom finns det både en logik rent darwinistiskt och även medicinska belägg för motsatsen.

Vissa kvinnor föredrar omskurna män ungefär såsom vissa män gillar kvinnor med piercad tunga, och motsatsen. Beslut om kosmetisk plastikkirurgi och förändringar med kluven penis, silikonbröst eller omskärelse måste tas av individerna själva vid myndig ålder om de känner att det fattas något.

Mental friskhet är inte alla födda med, men vid 18 år har barnet i alla fall haft chansen att utvecklas tillräckligt och om den vuxna individen då har bemedlats med en fungerande hjärna kan den vuxna individen då, allra oftast, göra sina egna medvetna val.

Barnets rätt att slippa aga, omskärelse och barnmisshandel

Alla barn har rätt till sin egen kropp och rätt att slippa våld. Det ska vara helt förbjudet med ickemedicinsk omskärelse av barn och ungdomar i Sverige. Förrövare ska arresteras och dömas för barnmisshandel och eventuellt sluten psykiatrisk vård med påföljande utvisning om så är möjligt.

Föräldrar som medverkat till omskärelse av sitt eget barn ska straffas och sedan utvisas. Om barnet så önskar ska barnet som misshandlats kunna få nya föräldrar eller få bo på fosterhem i Sverige och kunna stanna kvar. Här väger barnets frihet och integritet högre än både religionsfriheten och föräldrars rätt till sina egna barn.

Ickemedicinsk omskärelse får endast ske på eget initiativ vid myndig ålder.