Analys – Svenskar i majoritet eller minoritet om 10-15 år?

Avpixlat – Svenskar i minoritet om 10-15 år

Nej. Sannolikt inte, men det beror på flera olika faktorer givetvis.

Men låt oss för skoj skull anta att invandringen fortgår med ca 1000 individer per dag och riksdagspartierna INTE gör något politiskt åt saken, då kommer antalet bli 356 000 per år och på 10 år 3’560’000 individer och på 15år 5’475’000 individer.

Med tanke på Socialdemokraternas störtdyk mot noll mandat år 2038 likt en dirty dart och Sverigedemokraternas accelererande stöd är det sannolikt att denna trend kommer avstanna och avvisningarna kommer öka och därmed invandringen kommer avstanna eller, t.o.m. gå mot minus, något som dessutom bevisligen kommer ge mer pengar till att hjälpa fler i en pressad situation utomlands genom biståndspengar som då kan användas på ett effektivare sätt.

Sverigedemokraternas resultat i en tabell 1988-2015:
År, Procent
1988, 0.0
1991, 0.1
1994, 0.3
1998, 0.4
2002, 1.4
2006, 2.9
2010, 5.7
2014, 12.9
2015, 25.2

Värt att notera är att den senaste fördubblingen av Sverigedemokraternas stöd skedde på mindre än ett år, samt att nästa val är om tre år, d.v.s. år 2018. Detta innebär att Sverigedemokraterna då kan ha majoritet om de andra partierna inte agerar med politisk handlingskraft enligt den opinionstrend som är fullkomligt uppenbar.

På tre år kommer alltså scenariot som beskrivs av Avpixlat alltså sannolikt vara löst.

Och trots att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti, för förslavande frihandel, så är det ändå inte mer borgerligt än både Socialdemokrater och Miljöpartiet på höger-vänster-skalan.

Alltså finner jag det sannolikt att den extrema invandringen avtar ganska tvärt, eller åtminstone 2017, ett år innan valet då de som ansvarat för invandringen får avgå inom sina partier för att rädda dem från ett katastrofalt val 2018.

Den muslimska andelen av människor i Sverige är jag inte speciellt orolig för. Muslimer i Sverige hoppar av den våldsamma sekten utan att riskera några större repressalier och i svenska skolor med tillgång till Internet och andra friheter är sannolikheten hög att de integreras i det svenska samhället och begår apostasi på några få generationer, samt blir vetenskapliga, ja, om de har minsta självrespekt, minsta intelligens och minsta respekt för andra människor.

På några generationer är alltså de flesta invandrare som fått medborgarskap och deras barn och barnbarn mer svenska än de flesta rasister, för rasism är nåot oerhört osvenskt i den svenska folksjälen. Svenskhet är neutralitet, fredlighet, eftertänksamhet och balans.

Personligen tror jag att den svenska blondheten, de blåa ögonen och den vita huden som snabbt blir brun på sommaren är en anpassning till klimatet och att de som saknar dessa egenskaper inte kommer må bra av att leva i Sverige, pga. låg D-vitaminproduktion, depressioner och andra sjukdomar, och att vi därför gör dem en stor tjänst genom att hjälpa dem till ett liv i de länder där deras gener är bättre anpassade.

En stoppad invandring kan alltså vara mer humanism än vad man tror vid första anblicken.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser