Fred i Östersjön – Svenska och ryska piloter hälsar vänligt på varann medan demagogerna överdriver

Avståndet mellan flygplanen är absolut inte ”gay”, som på flygövningar, men hela 20 meter, enligt Synapse. Det får jag reda på via Global Politics. Det är alltså INTE piloterna som har bekymmer, men alltså andra små överaktiva gynnare som överdriver inför trynen som äter DN-dynga.

Försvarsminister Peter Hultqvist, samt förvillartidningen DN, tycks direkt, likt elektriska kaniner, känna sig tvingade att agera USA-marionetter duktigt och lydigt åt det militärindustriella komplexet.

Ryssarna har nog full förståelse för det. Putin och ryssarna har ju sina egna oligarker att hålla reda på numera. Men ryssarna spelar ändå sin roll väl och har en mentalt stabil president mitt i det globalistiska spelet. Det är tur. Det bör vi tacka ryssarna för. Tack Ryssland!

Ryssarna vet helt tydligt att hålla rimligt avstånd efter att svenska piloter lite för ofta har fumlat med glädje-stickan och störtat inför chockerad publik. Svenska homosexuella har dessutom lagt ut Sveriges mest fruktansvärda vapen, som ett försvar mot ryska ubåtar ”Den dansande Sjömans-bögen”.

”Jävlar, jävlar, jävlar”, tänkte nog ryssarna då. För så tänker militärer när det går åt helvete. ”Ja nu störtar våra invasionsplaner av Sverige”, tänkte de nog, de där ruskiga ruskisarna, som de snälla européerna haft ”missioner” hos (nyspråk för invasion) några gånger, bl.a. motsträviga svenskar, grodätande fransmän och lydiga tyskar.

Men hur skulle ryssarna egentligen kunna få sina rektofoba soldater att penetrera Sverige och irra runt där i skogarna?  De skulle nog hellre störta i Östersjön än att riskera att störta i Sverige och där riskera att få skiten intryckt i de homosex-infesterade skogarna i Sverige, där ballarna svajjar och piskar upp den lede fienden (fi):

”Här kommer vi med svajande ballar
Piskar upp fi mellan granar och mellan tallar
Vrålen dom ekar i himmelns höjd
Å pitten flaxar, och kuken står, och allt är frid och fröjd”
https://genius.com/Eddie-meduza-sveriges-kompani-lyrics

Kanske bättre då att stanna hemma hos de ryska kraftiga kulstöterskorna i de ryska skogarna, banka bäver, där det är väloljat och metangasen pruttar ut ur sankmarkerna friskt dessutom!

Men de svenska homofilerna i riksdagen kan tydligen inte låta bli att hoppas på farlig kontakt mellan de hårda flygkropparna av metall, eftersom de INTE vill ha regler på hur nära svenska piloter ska komma ryssarna.

När de ryska rekofoberna föreslår regler för flygavstånd och transpondrar, så blir de svenska homofilerna i Riksdagen lika sura som avvisade homofiler i svenska barer kan bli, när de inte får juffsa för att man råkar vara 100% heterosexuell och tydligt rektofob, vilket verkar vara en ovanlighet idag när man betraktar olika medier i Sverige. Då tänker jag på en annan visa:

”Varför ska dom alltid in där bak
Är det verkligen tecken på god smak
Kan dom inte älska helt normalt
Varför ska dom alltid in där bak ”
https://www.letssingit.com/rally-lyrics-in-d%C3%A4r-bak-vxjzhgq

Men så får man syn på en korpulent självsäker storvulen homosexuell man i homfilpropeller, som drar saker rakt ur arslet massmedialt, och är jätte jätte arg på Ryssland och Putinismen, och då får man liksom sympati med killen. Kanske har han en väldigt liten penis? Man inser i alla fall att något är väldigt väldigt fel med både honom och med Sveriges riksdags anala personligheter.

Man vill liksom INTE berömma Putins och Rysslands coola hetro-still, coola demokrati citat, för att liksom stilla den prekära situationen. Man vill nästan själv böja sig framåt lydigt och ta emot den blå, vita och röda stocken, OM det bara kunde lindra ilskan hos den korpulente killen i homofilpropeller, med så inser man att det knappast skulle lindra någon lidande alls. Inte det minsta. Det skulle nog förvärra beteendet.

Alla de här stackars homofilerna lider nog enormt av att vara som de är och man liksom hoppas innerligt att någon kan hjälpa dem bort från den prekära situationen, snabbt och smärtfritt, rakt in på någon homofil-bar, även om Putin sannolikt inte kommer deltaga. Putin tycks ha full upp att få stopp på groomningen av ungdomar till för tidig spräckt ringmuskel i Ryssland. Aj aj aj.

Jag ställer mitt hopp till Sveriges befolkning att rösta rätt nästa val och läsa bättre alternativa medier. Det har nog potential att hjälpa oss alla att kunna fortsätta hälsa vänligt på ryska piloter över Östersjön tror jag.

Mer intressant:

 

 

Sverigedemokraterna & Vänsterpartiet ger INTE Sveriges folk ytterligare ett år av Alliansfrihet och Neutralitet

Via Anders Romelsjö läser jag att Sveriges folk vill ha Alliansfrihet och Neutralitet för Sverige.

”En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.”

Mer än dubbelt så många svenskar säger alltså ”Nej till nato”. [Edit 26:e maj 2016 Det Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lyckats genomdriva i riksdagen är en s.k. ”vilandeförklaring”, som gjort att Sverigedemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet köpt ett års tid för Sveriges folkvalda politiker att sätta sig in i frågan, och då förhoppningsvis INTE genom korrumperad massmedia ägd av Wall Street eller Bonnierfamiljen, men genom individer som är villiga att se mer objektivt och hederligt på saken och, om inte annat, åtminstone är motiverade att försöka se mer deliberativt och direktdemokratiskt på det hela. Men det nu alltså gör inga partier utom Vänserpartiet i riksdagen.]

Nackdelarna [måste vägas övervägs nu INTE] mot fördelarna så att stor enighet kan nås i Sverige och i riksdagen om vad som sannolikt bringar oss bäst balans och stabilitet för Världen, Norden och Östersjön. Resultaten av usas och natos olagliga invasioner och militärt bistånd till terrorism [måste analyseras analyseras INTE] så att vi alla kan enas om ifall detta lett till mer stabilitet eller mer terrorism, mer yttrandefrihet och demokrati eller mindre där nato befunnit sig.

Vi [Edit 26:e maj 2016 måste också analysera analyserar INTE] djupare i fall natos och usas stationering av trupper är populära eller impopulära i de länder som lokalt utsatts för dem. Vi [Edit 26:e maj 2016 bör rimligen analysera analyserar INTE] hur nato agerat förr, hur nato agerar just nu och hur nato kan förmodas agera i framtiden och i fall detta sätt att agera på något vis kan tänkas gynna eller missgynna Sveriges eget rykte och Sveriges medborgares egen säkerhet.

Det jag finner anmärkningsvärt i sammanhanget just nu är att nato stödjer terrorister i Syrien mot Syriens demokratiskt valda regering, samtidigt som terrorister infiltrerar Sverige som ligger på gränsen till Norge som har stora orörda oljefält. Yttermera tillåts sektens lärare predika en alltmer mer våldsam, fascistisk och kvinnoförtryckande form av sekterism i Norge och Sverige, samma form av sekterism som skapar mer konflikt i Syrien, även om oljan i området naturligtvis är den underliggande orsaken till konflikten och att sekterismen mest används som ett led i den militaristiska kontrollen av folket.

Att göra Sverige allt mer fristående från sinande fossila bränslen och frihandel, samt bygga ett starkt fredligt modernt totalförsvar som involverar den del av den svenska befolkningen som inte tillhör en potentiellt odemokratisk farlig sekt, synes mig vara det bästa sättet att undvika framtida konflikter i Sverige, förrutom naturligtvis att minska det sekteristiska problemet mer aktivt genom ex. utvandring, eller ÅTMINSTONE satsa på en psykologiutbildad insats för att avprogrammera hjärntvättade sektmedlemmar så att de ”no go”-zoner som chockerar Norge kan undvikas i framtiden och ungdomarna kan fungera väl i ett demokratiskt fritt samhälle.

MVH
Martin Guststavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Docent Göran Sjöberg – Myterna om de ofarliga jordbruksgifterna

På läkarens Annika Dahlqvists blogg skriver docent Göran Sjöberg om myterna om de ofarliga jordbruksgifterna.

Jag citerar:

Men det är kanske först när man själv, som LCHF-are, allvarligt har drabbats av denna långsamma ”matförgiftning” och insett vad det kan vara frågan om som man är villig att också på allvar börja ifrågasätta vad som pågår bakom kulisserna och som lett fram till dagens skräckscenario. Då kanske man inte bara köper KRAV-märkta varor för att rädda sitt ”eget skinn” utan även försöker göra sin plikt som samhällsmedborgare och oegennyttigt engagera sig i kampen för hälsan hos sina medmänniskor.

De myter som grundligt kläs av …

Att jordbruksgifterna har blivit rigoröst testade
Att det rör sig om så små mängder att gifterna är ”ofarliga”
Att gifterna bryts ned i naturen
Att vi kan lita på att myndigheterna har gjort sitt jobb när de påstår att gifterna är ofarliga
Att jordbruksgifterna är nödvändiga för jordbruket

… myten om att de mängder av jordbruksgifterna som återfinns i naturen skulle vara så små att de är oskadliga. Det rör sig då framför allt om de ämnen som i oerhört låga koncentrationer påverkar våra hormoner och då bl.a. kan ge upphov till allvarliga skador vid fosterutvecklingen. DDT, PCB och dioxiner är i detta sammanhang välkända och gravida kvinnor avråds som bekant från att äta fisk från Östersjön av denna anledning och den fisken får heller inte säljas i Europa. Vad jag inte kända till, men som grundligt diskuteras i boken, var att när det gäller giftverkan på hormonsystemet går det inte att extrapolera fram en nedre ”ofarlig” gräns från giftstudier vid högre halter. Det har visats sig att hormonsystemet kan luras vid dessa extremt låga halter och att ”oförutsedda” skador då uppkommer, alltså vid gifthalter långt under en sådan extrapolerad gräns. ”Ofarlighetsnivåerna” måste därför testas genom vetenskapligt relevanta studier vid dessa låga giftnivåer vilket inte görs idag. Skadorna visar sig därför ”som vanligt” långt senare när miljökatastroferna blivit ett faktum som t.ex. med DDT och Dioxinerna.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskalpiga partiet