Att gnälla på politikeradel som övervakar folket är lönlöst.

Bloggaren Nora4U skriver om FN som gör bort sig igen och det handlar om övervakning.

Jag ger dig rätt, Nora. Att gnälla på politikeradel och säkerhetstjänster som övervakar folket är lönlöst.

Nora kommenterar att flera länder skriver en FN-resolution mot telefonavlyssning och anser att man bör skicka dessa länders representanter på militär säkerhetsutbildning.

Min kommentar på detta spektakel är att detta måste vara ett spel för galleriet, dvs. att folket, kanske även vanliga mindre mentalt bemedlade i partierna, ska tro att eliterna inom partierna försöker göra något åt saken.

Om det är nödvändigt att signalspana generellt mot civilbefolkningen för att försvara demokratin i världens länder vet jag inte om jag ska hålla med om. Det kan i själva verket hota demokratins utveckling om ut ifall ett land tagits över genom statsministermord och massmord av poliser som ev. planerar ett återtagande av demokratin där den skyldige kan bli dömd såsom sig bör i en demokrati där alla skall dömas efter samma måttstock och inga gräddfiler skall finnas. …ja, om man nu ska kunna kalla det ”demokrati”.

Och eftersom intelligenta och eventuellt korrupta ministrar inte använder privata mobiltelefoner eller mail när de begår sina brott mot demokratin är det alltså gemene man som övervakas helt utan rimlig eller demokratisk anledning och inte alls de som borde övervakas i demokratins tjänst som blir övervakade ordentligt.

Jag tycker personligen inte att vare sig Vänsterpartiet eller Alliansen är de som är för demokratisk utveckling heller, ej heller de andra riksdagspartierna tyvärr, ej heller andra tafatta och mentalt handikappade försök är det. Nej. Till skillnad från det mesta där ute anser jag att endast Vetenskapliga partiet är bäst på demokratiutveckling.

För jag vet att vi övervakats länge på olika vis. Allt övervakas. Man behöver inte direkt vara raketingenjör för att förstå vad som sker. Den som vill kunna kommunicera privat måste alltså bygga en ”dedicated trusted computer voting device” för att både kommunicera säkert och ev. bidra till en framtida demokratisk utveckling. Då blir integritet och demokrati möjlig på internet igen.

Tills dess får man vackert svinga sin salami i helikoptervarv på youtube för att göra liknelsen lite lustig, men jag ger dig rätt, Nora. Att gnälla på politikeradel och säkerhetstjänster som övervakar folket är lönlöst. Folket måste självt se till att ta tillbaka sin integritet, om de nu vill ha den, och då hjälper det inte med att rösta på Piratpartiet, även om vill gulla med Snowden och även om de vinner en majoriteseger trots att Piratpartiet med envishet väljer att inte valsamverka. Nej. De kan ändå inte kan stoppa signalspaning från mördarstater. Det är altså att kasta bort sin röst idag att rösta på Piratpartiet eftersom de inte kan lösa problemet, dessutom valsamverkar de inte mot 4% så chansen att de ens kommer in är givetvis minimal.

Nej. Man måste alltså bygga en ”dedicated trusted computer voting device” eller liknande om man menar allvar med integritet och verklig demokrati, dvs. direktdemokrati med mentalt fullgoda individer vid kontrollerna, dvs. den plan vi har i Vetenskapliga partiet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Relevanta tidningsartiklar om detta ämne:
Reinfeldt pressas att agera mot USA, Expressen 26 oktober 2013
FN-markering mot avlyssning på gång, GP 26 oktober 2013
Säkerhetstjänsten NSA:s hemsida nere, Expressen 26 oktober 2013
De länderna ska NSA ha avlyssnat, Aftonbladet 26 oktober 2013
Digital övervakning biter inte på Indiens premiärminister, DN 25 oktober 2013
Hemligt? Känt i över 25 år, Norah4you 28 juni 2013
FN-markering mot avlyssning på gång, GP 26 oktober 2013

Annonser

Övervakningen ska regleras så den skyddar demokratin

Vetenskapliga partiet anser att kameraövervakning som krypteras och endast kan öppnas efter domstolsbeslut ska tillåtas i brottsförebyggande syfte på offentliga platser och att dessa videoupptagningar ska kunna användas för att utreda brott.

Människors egna videoupptagningar används redan idag för att lösa brott och det anser vi är en rimlig användning av denna moderna teknologi, men det är viktigt att påpeka att hederlighet främjas bäst genom ökad jämlikhet i samhället.

Vetenskapliga partiet anser att människor i känsliga positioner i samhället eller människor som befinner sig under hot från överordnade måste kunna uttrycka sig fritt på Internet och känna sig trygga att göra detta.

Rätten att vara anonym går här före myndigheters och företags rättigheter att undvika kritik, men vi vet tyvärr sedan länge, och det blir ofta tydligt, att allt på Internet bevakas av säkerhetstjänster som arbetar åt regeringar med olika nivå av moral, för att uttrycka sig milt, därför uppmanar vi till två saker:

1. Var offentlig i allt med ditt eget namn! Undersök med mod och uttala dina åsikter med mod och respekt! Om alla gör detta tryggar vi yttrandefriheten och demokratin för varann trots den övervakning som finns. Om något inte är sant så säg det inte. Om något inte är rätt så gör det inte.

2. Om du ändå inte har modet att gå ut offentligt med vad du vet och vill tipsa anonymt om känsliga saker från den myndighet eller det företag du arbetar för, gör då det utan att ta med dig mobiltelefon, gör det gärna maskerad eftersom övervakningskameror finns och gör det då på en anonym terminal till vanliga medier och till alternativa medier!

Integritet med avseende på droger och övervakning på arbetsplatser och i skolan

Skolan är en arbetsplats. Den nya övervakningsteknologin har kommit för att stanna och vi kan välja att använda den på ett bra och moraliskt riktigt sätt. Videoupptagningar kan hjälpa oss att rätta till olagligt beteende.

Vetenskapliga partiet anser att kameraövervakning som krypteras och endast kan öppnas efter domstolsbeslut eller med rektor tillsammans med föräldrar och kvarterspolis ska tillåtas i brottsförebyggande syfte på offentliga platser och I skolor och att dessa videoupptagningar ska kunna användas för att utreda brott.

Privat internet- och mailtrafik mellan personer kan skyddas genom säkra krypteringsdosor som de Vetenskapliga partiet ämnar utveckla till alla medborgare.

Precis som på arbetsplatser ska obligatoriska drogtester kunna utföras i skolan av oberoende statligt anställda läkare som inte har annan beroendeställning till företaget eller skolan och som har tystnadsplikt.

Personen som testas för droger kan då få individuell hjälp att komma ur sin förslavning med bibehållen integritet och få hjälp med personlig utveckling, meditation, mindfulness och sedan ev. få utskrivet laglig medicin som kan lugna mentala problem och hjälpa personen tillbaka till ett friskt lyckligt liv och bort från farliga illegala droger som påverkar den mentala förmågan negativt.