Vetenskap – Vem äger patent på Zika-virusets DNA?

Global Research – Who Owns the Zika Virus?

”And who owns the patent on the virus? The Rockefeller Foundation!”

Och fråga dig varför massmedia inte rapporterar om den saken! Svaret ligger sannolikt i vem som äger massmedia. Snart presenteras sannolikt vaccinet som ska säljas i exakt samma massmedia. Zzzzz…

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Patent

Patent ska stimulera och underlätta innovationer, gynna intelligenta uppfinnare, gynna utveckling och skapa samhällsnytta, inte begränsa och agera bromsklossar som kontrolleras av ett fåtal storföretag. Patent ska inte fungera som idémonopol eller att förhindra konkurrenter från att utnyttja logiska enkla lösningar som kommer av nödvändighet.

Patent ska enbart få göras om det finns ”teknisk höjd” i själva patentet, desssutom ska det finnas en tidsbegränsning som löper ut inom en rimlig tid. Många företag söker patent på en rad närmast självklara principer för att kunna skrämma bort konkurrenter med hot om stämningar. Vi vill införa lagar på patentområdet som återför patentprinciper till en mer rimlig nivå av ”teknisk höjd” och som skyddar intelligenta enskiljda uppfinnare från storföretag.