Ekologisk apokalyps – Mer djurarter förlorade på 65år än på 65 miljoner år

Det är ett djävligt dystert youtube-klipp från StimulatornEND:CIV: Resist or Die” men det är verkligen på tiden att något görs. Vill man se sanningen, hur dyster den än är, kan man sedan faktiskt göra något positivt och konstruktivt som fungerar åt saken.

Videon går in på klimatförändringar som givetvis kan bero på naturliga orsaker som jag skrivit om tidigare, men även på resurser som ex peak oil.

Videon går in på att alla civilisationer förnekar det uppenbara. De har alltid och kommer alltid att begå självmord, eftersom medborgarna inte vill se sanningen och därför inte kommer rösta på de partier, ex. Vetenskapliga partiet, som kan åstadkomma rätt förändring, dvs. nedväxt till balans med naturen.

Det handlar om europeiskt folkmord av de människor och de kulturer som levde i balans med naturen. Den tar upp aktivism. Den tar upp att även Greenpeace är en lögn och mer av ett problem än en lösning.

Videon har dock några komiska inslag såsom en Star Wars-satir.

Den går in på hur du och hela vår kultur är mentalt sjuk. Den belyser att Hydraulisk spräckning är den värsta av alla metoder för oljeutvinning och de berättar om de gifter och sjukdomar som utvinning av oljesand orsakar.

De tar upp hur Icke-våld är bekvämt för den mentalt sjuka makten som förstör planeten. De tar upp hur Mahatma Gandhi betraktas som en förrädare av många Indier.

Den tar upp att det kan vara rätt att bryta mot lagar som är felaktiga. Den går in på att majoriteten, demokrati, ej ens direktdemokrati, sannolikt aldrig kommer vara på rätt sida i den gröna kampen och att aktivisten måste ta eget ansvar och faktiskt agera.

Videon går dock inte in på överbefolkning, men jag ställer en fråga till dem i klippet om den saken.

Frågan är:

Så. Hur många mer fördubblingar av populationen hade Påsköns natur klarat av utan statybyggen? Har ni verkligt gröna miljöaktivister en lösning på detta problem också?

So. How many more doublings of population would Easter Island have survived without building statues? Do you truly green environment activists have a solution to this problem as well?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser

”Peak EU”, ”Peak Oil”, ”Peak Uranium”, ”Peak Population” – Det senaste ”Peak Fish”

När man förstått den exponentiella funktionen på riktigt, ex. genom Al Bartletts föreläsning, kallad för ”världens viktigaste video du någonsin sett”, eller en annan video han medverkat till som kallas för ”Det finns ingen morgondag, peak oil, energi, tillväxt & framtiden”, så inser man att allt som tillväxer, efter en viss tidsperiod har fördubblats och sker fördubblingen inom ett begränsat område, ex. ett land, eller en planet, når man ganska snabbt en högsta nivå, dvs. en topp, det som på engelska kallas för ”peak” och sedan kommer antingen nedväxten eller balansen.

Även Arkologen Jared Diamond och Doktor Julian Cribb belyser problemet med tillväxt.

Jag har tidigare berört ämnet ”peak” om olika resurser i mina artiklar: Regeringen struntar i Peak-oil och Peak fracking av skifferolja år 2020 enligt geologen Arthur Berman. Engelska Wikipedia beskriver ämnet peak uranium på ett bra sätt. och här har vi en satir om ”peak population” som heter: ”Historien om hur djuren löste problemet med den mänskliga befolkningselefanten.

Nu får jag nys om att vi redan har haft en ”peak fish” via TED(mp4). Kvinnan som presenterar nyheten heter Jackie Savitz och om Vetenskapliga partiet får styra världen kommer hennes planer att realiseras, framför de planer som kortsiktiga tillväxtpolitiker och tjuvfiskare oftast har.

Nu. Två små citat om att rösta, väl värt att tänka på i EU-valet:

”Röstning är en av de få saker i vilken bojkott i protest klart gör problemet värre snarare än bättre.”
/ Jane Auer (senare Jane Bowles)

”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

Så hjälp oss att sänka populationen och ät sedan mer fisk istället för miljöovänligt kött och rösta givetvis på en mer vetenskaplig politik så kanske du får det!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS.  ”Peak EU” är förhoppningsvis nått. Tacksamhet på förhand.

Peak fracking av skifferolja år 2020 enligt geologen Arthur Berman

På Svenska heter det hydraulisk spräckning men mera känt via engelskans fracking. ”Frackingen” är en metod för att utvinna skifferolja som kan ersätta den sinande oljan som pumpas ur vanliga oljekällor. (De flesta som tittar på oljeproduktion och prisnivå anser att vi redan har passerat peak oil)

Nåväl. Processen för att utvinna skifferoljan går ut på att man under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med kemikalier i mark med skifferolja och då frigörs det fossila bränslet. Metoden kritiseras pga. miljöriskerna där grundvatten ofta förgiftas.

Jag finner denna information i en text av William Engdahl:

According to Arthur Berman, a petroleum geologist of 34 years’ experience who has studied production and other aspects of the shale gas and oil boom, “forecasts show production in shale plays from North Dakota’s Bakken to Texas’s Eagle Ford will peak around 2020.

Detta kan kanske förklara en del av den konflikt vi ser i Ukraina? De styrande i Washington har kanske inte ännu förstått den logiska och vetenskapliga lösningen som heter både grön omställning och nedväxt, två viktiga frågor vi driver i Vetenskapliga partiet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant om peak oil:
Seven myths used to debunk peak oil debunked
TED conversations about peak oil
Abiogenic Origin of Hydrocarbons: An Historical Overview (PDF)

Gigantisk Nyhet!! – Birger Schlaug har lämnat Miljöpartiet + Världens viktigaste utbildning

Gigantisk Nyhet för mig. Jag har totalt missat att Birger Schlaug lämnat Miljöpartiet, jag som t.o.m. läser hans blogg där han ständigt ojjar sig om det parti som redan havererat och givetvis bör lämnas därhän. Avhoppet verkar ha skett redan någon gång 2004-2005. Jag har följt hans blogg och givetvis sett kritiken mot Miljöpartiet, men missat att han i själva verket är helt partilös.

Ja. Nyheten att Birger Schlaug lämnar Miljöpartiet slog ner som en bomb hos mig igår och jag inte absolut inte förvånad för jag har känt länge att han är en bra individ med gott hjärta och en mycket väl fungerande hjärna. Att den fungerade väl redan 2004-2005 och fortfarande jobbar inom den gröna rörelsen är hoppfullt och att han nu varit fri från partipolitik ett tag är viktigt om han vill bli medlem i Vetenskapliga partiet.

Innan jag fortsätter vill också poängtera att vara ”politiskt korrekt”, enligt dagens mainstream-media och riksdagspartier, sannolikt kommer te sig väldigt idiotiskt inom en snar framtid, när vi plötsligt tittar i backspegeln. Låt mig förklara! Jag anser att vi bör tänka om och tänka rätt, för det är egentligen emotionell korrekthet som är viktigt, dvs. hur vi bemöter varann i diskurser om vi verkligen vill förändra något.

Jag talar inte om att alltid använda rätt ord eller undvika svordomar eller ens att göra fel ibland eller ens att provocera ibland för alla gör fel. Det jag talar om är att göra sitt bästa för att tala från ett rent hjärta med respekt för andra och för miljön och för framtidens generationer, inte attackera med dåliga retoriska finter, inte attackera med guilt by association etc.. Nej. Vi bör göra såsom den lesbiska Sally Kohn talar om i denna video via TED och det är så vi vill tala till varann och inför medborgarna i Vetenskapliga partiet också.

Nu till saken igen. Jag lämnade själv Miljöpartiet när Miljöpartiet blev för det miljövidriga EU-medlemskapet genom en intern tvivelaktig direktdemokratisk omröstning och det är precis det som även Birger kritiserar när han går ur Miljöpartiet. Hur en majoritet av mindre mentalt bemedlade får lov att styra inriktningen av Miljöpartiet käpprätt mot ökade transporter och mer miljöförstöring är minst sagt intressant.

Så nu anser jag att det faktiskt är kört för framtidens generationer i Sverige, och kanske världen, om inte ett mer handfast riktigt miljömedvetet parti tar över ganska så snabbt.

Visst. Det låter kanske en aning drastiskt, men är det verkligen det? Nu har du ett verkligt tillfälle att undersöka den saken lite djupare.

Min egen slutsats, med det jag har vid handen, är att det blir svårare och svårare för framtidens generationer och våra ungdomar att ställa om samhället om vi inte sätter igång väldigt kvickt. Det tar nämligen tid att ställa om, men det verkar inte politikerna förstå. Vissa av dem saknar helt uppenbart intelligens dillar fortfarande om tillväxt utan att veta vad det faktiskt betyder.

I dag har jag sett en mycket bra informationsvideo på engelska via Youtube och den handlar om energiprinciper och den teknik vi har att tillgå idag. Videon tar även upp miljöaspekter, peak oil, peak uranium, olja, ekonomi, överbefolkning och tillväxt, precis såsom Birger Schlaug ofta gjort på sin egen blogg, till Miljöpartiets döva öron.

”Peak” betyder ”topp” på svenska och i det här sammanhanget, när det alltså handlar om resurser, betyder denna ”topp” att resurserna börjar ta slut och därför kommer minska i tillgänglighet. Priset på resurserna går då upp och användningen av resurserna sjunker då från att den toppen uppnåtts.

Videon visar på ett bra och lättfattligt vis vad fördubbling betyder rent matematiskt utan att göra det för svårt. Den visar vad den exponentiella funktionen leder till rent logiskt och praktiskt,

Videon har en kvinnlig behaglig röst som talar på ett enkelt lättfattligt och lugnt sätt. Videon har väldigt fina bilder, animationer och diagram som är lätta att förstå. Det är en perfekt video för utbildning i skolan av ungdomar och det handlar verkligen om världens viktigaste kunskaper här.

Det är viktig matematik inte enbart ett litet Pisa-test som fortfarande debatteras helt utan genomtänkt vetenskapligt underlag:
Maciej Zaremba: Hur kunde Sverige utarma sin lärarkår?
Alla förlorar på ett fritt skolval
”Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över”

Det finns flera faktorer som sannolikt drar ner resultatet. Vi måste analysera de olika orsakerna mer vetenskapligt. Evolution av grundmaterialet och vetenskaplig skola leder sannolikt mer rätt, kanske är det det fria skolvalet, kanske bidrar lärarkvaliteten, men det är sannolikt fler faktorer som bör analyseras för jag som anser mig vara en utmärkt ingenjör och lärare skulle aldrig nedlåta mig till den korkade lärarutbildning som vi har idag. Fler faktiorer: Är det enbart kunskapen som mäts eller påverkar IQ? Har massiv invandring från afrika sänkt genomsnitts-IQt hos barnen, Vilket IQ har föräldrarna till barnen som avlats fram etc. Tvingas barnen bort från läxor till religiös aktivitet etc. etc.

Här har jag funnit en rapport från skolverket resultat från PISA 2012 som vi kan uttolka en viss del ur. hur stor andel av barnen som är invandrare framgår dock ej av rapporten, men jag gissar att det kan vara ca 35%.

Jag talar nu om kunskaper som dagens sittande politiker som styr Sverige inte har förstått och därför inte agerar på, ej heller undersöker för de är för upptagna att kasta skit på varann. Inte heller de som röstat in politikerna, nämligen medborgarna, har heller helt förstått och det är därför ditt eget engagemang och Vetenskapliga partiet är så viktigt idag och det är därför jag skriver denna artikel till dig idag.

Du som förstår och är villig att agera behövs och vi i Vetenskapliga partiet behövs också. Vi behöver faktiskt inte vara så många, men vi måste vara rätt människor, människor med energi, självkontroll, och mod. Vi måste ha rena hjärtan, kommunikationsförmåga och kunna tänka rätt. Har du detta så häng med! Vi behöver dig.

För tyvärr har det parti, som du kanske förväntat dig skulle förstå och agera på ovanstående kunskap, nämligen Miljöpartiet, inte det som krävs. Miljöpartiet har tyvärr förvandlats till oigenkännlighet så till den milda grad att Birger Schlaug har gått ur det partiet. Detta hörde jag faktiskt senast igår och för mig, som är positivt lagd, ser jag det som en mycket stor och glad nyhet. Det ger mig faktiskt ett visst hopp om framtiden.

Och det är därför jag nu sätter blåslampan på Birger Schlaug, för Birger kan verkligen vara en av de viktiga nyckelarna till framtidens generationers väl om vi bara väljer att göra rätt nu. Du som läser kan givetvis också vara en annan viktig nyckel. Det hänger givetvis på din förmåga att se samband men också på din ihärdighet och den är faktiskt mycket viktigare än förmågan att se samband för att du ska lyckas precis som Angela Duckworth påtalar ihärdigt detta videoklipp från TED.

Det är visserligen sorgligt, men tyvärr inte konstigt, att inget riksdagsparti, inte ens det infiltrerade och förstörda Miljöpartiet, lyckats förstå hur viktigt det är att tänka rätt och långsiktigt och det är därför Vetenskapliga partiet finns idag. Vetenskapliga partiet är idag ett litet ljus i det mörker som videon beskriver så övertydligt.

Det hade givetvis varit enormt fantastiskt för oss alla om det nystartade Gröna partiet hade kunnat bli ett trovärdigt alternativ till Miljöpartiet i valet 2014, men med en partiledare som vägrar leda på rätt sätt och gjort sig till ständigt offer för intern konsensus av mindre mentalt bemedlade, som helt tydligt inte vill eller kan lyckas förstå den exponentiella funktionen, inte ens om den beskrivs med enklare bilder, är det givetvis kört även för detta parti.

Kanske jag överskattar väljarna, men jag hoppas att en överväldigande majoritet av väljarna vill ha mer mentalt bemedlade politiker i Sveriges riksdag. Jag sätter även viss tilltro till journalism från alla läger för med det grundmaterial vi oftast har vid handen idag inom politiken har mainstream-media givetvis en ganska stor pedagogisk uppgift. Det hänger på oss alla tillsammans om vi har förmågan att lyckas.

Så, Birger, mer ”Grit” dvs. ”ihärdighet” inför valet 2014! Häng med, bli en av oss eller stödj i alla fall en grön motreaktion genom att lägga upp oss på din blogg!

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer om Birgers avhopp som jag helt missat:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/birger-schlaug-lamnar-miljopartiet
http://www.sydsvenskan.se/sverige/birger-schlaug-lamnar-mp/
http://www.etc.se/nyhet/birger-schlaug-l%C3%A4mnar-milj%C3%B6partiet
http://www.dn.se/nyheter/politik/birger-schlaug-lamnar-mp/
http://www.fria.nu/artikel/3246

PS. Annonserna nedan finansierar partiets vackra publicering som levereras av WordPress.com