”Peak EU”, ”Peak Oil”, ”Peak Uranium”, ”Peak Population” – Det senaste ”Peak Fish”

När man förstått den exponentiella funktionen på riktigt, ex. genom Al Bartletts föreläsning, kallad för ”världens viktigaste video du någonsin sett”, eller en annan video han medverkat till som kallas för ”Det finns ingen morgondag, peak oil, energi, tillväxt & framtiden”, så inser man att allt som tillväxer, efter en viss tidsperiod har fördubblats och […]

Peak fracking av skifferolja år 2020 enligt geologen Arthur Berman

På Svenska heter det hydraulisk spräckning men mera känt via engelskans fracking. ”Frackingen” är en metod för att utvinna skifferolja som kan ersätta den sinande oljan som pumpas ur vanliga oljekällor. (De flesta som tittar på oljeproduktion och prisnivå anser att vi redan har passerat peak oil) Nåväl. Processen för att utvinna skifferoljan går ut på […]

Gigantisk Nyhet!! – Birger Schlaug har lämnat Miljöpartiet + Världens viktigaste utbildning

Gigantisk Nyhet för mig. Jag har totalt missat att Birger Schlaug lämnat Miljöpartiet, jag som t.o.m. läser hans blogg där han ständigt ojjar sig om det parti som redan havererat och givetvis bör lämnas därhän. Avhoppet verkar ha skett redan någon gång 2004-2005. Jag har följt hans blogg och givetvis sett kritiken mot Miljöpartiet, men […]