Matematik – Vi räknar på världspopulationens framtida IQ i kombination med vetenskaplig pedagogik och föräldrars medvetna genetiska val

Låt oss räkna på effekten av negativ exponentialfunktion, d.v.s motsatsen till tillväxt, således nedväxt!

Antag att världens population är 10 miljarder. Antag att nya effektiva inlärningsprocesser, samt utvandring/deportation av extremreligiösa, vilka med stor sannolikhet har lägre IQn, samt föräldrars medvetna genetiska val (positivt kallat för: ”eugenetik” pejorativt kallat för: ”rasyhygien”) i en modern tid, medför att allt fler människor väljer att föda färre barn med en större chans att utveckla ett högre IQ och även sannolikt har större chans att göra bättre ifrån sig i skolan och på utbildningsstudien Pisa. Kul för dem, eller hur?

Antag att individer med IQ under 80 i denna process nedväxer i antal med 4% per år. Antag att individer med IQ 80-99 nedväxer med 3% per år. Antag att individer med IQ 100-120 nedväxer med 2% per år. Antag att individer med IQ över 120 nedväxer med 1% per år.

Antag vidare att de med IQ under 80 utgör 5% av befolkningen. Antag att de med IQ mellan 80-99 utgör 45% av befolkningen. Antag att de med IQ mellan 100-120 utgör 45% av befolkningen. Antag att de med IQ över 120 utgör 5% av befolkningen.

Fråga 1. Vid vilket år har vi lyckats halvera världens befolkning så att allt färre nyfödda barn tvingas uppleva krig, migration och svält?

Fråga 2. Vilket år har mer än 25% av befolkningen ett genomsnittligt IQ som överstiger 120, vilket gör att de snabbare har möjlighet att förstå logiska samband, d.v.s. även vad exponentialfunktionen kan leda till?

Fråga 3. Vilket år når vi Georgia Guidestones rekommendationer för en hållbar mänsklig population på planeten, d.v.s. runt en halv miljard?

Svaren på frågorna går att finna i detta xls-diagram skapat i GPL-programvaran LibreOfficeCalc: tabell-diagram-nedvaxt-population-tillvaxt-iq.

Annonser

Snart kommer vi till ökade Pisaresultat men ”inte ännu”

Det verkar som om Vetenskapliga partiet har rätt och politikerna, speciellt de borgerliga, inte ännu lyckats nå fullgoda resultat för eleverna, men nu har de en verklig chans att tillsammans strax, medelst mer kompetenta lärare och mer kompetenta system, reparera de skador de åsamkat svenska elever med sin stressande och bestraffande betygshysteri, vilken tagit bort glädjen att lära för många elever.

Jag har tidigare skrivit en hel del om pisa-testet, men idag vill jag presentera en helt fantastisk pedagogik som min kära mor kanske omedvetet arbetat efter hela min uppväxt, i alla fall indirekt.

Det är Carol Dweck som bevisat vetenskapligt varför betyg är dåligt, speciellt för elever som råkar befinna sig på en lägre kunskapsnivå av olika skäl. Carol Dweck här via det fantastiska forumet TED som på lättfattlig engelska presenterar ”Kraften av att tro att du kan förbättra dig”.

Detta är otroligt glädjande för alla elever som oavsett färäldrar, ovsett genetisk härkomst och oavsett lärare. Eleverna kan nu helt själva kan koppla om sitt tankemönster och snart, men ”inte riktigt ännu” bli en av klassens bästa elever, i alla fall i de ämnen som är mest intressanta.

Så jag tipsar skolan, och även Carol Dweck, om att lektionerna ska vara så roliga som möjligt dessutom.

Grattis alla skolbarn och God Jul önskar
Martin Gustavsson
Partiledare eller om ni vill ”Den riktiga läraren”
från Vetenskapliga partiet