Trygghet genom Logik – En tryggare Anders Romelsjö med något mindre klimatofobi och mindre atomofobi samt med mer rationell islamkritisk hållning?

Det är lätt att drabbas av fobier vad gäller klimatet och hotet om kärnvapenkrig om man inte ser upp, även för en mycket intelligent läkare som Anders Romelsjö. Den trygga räddningen mot fobierna ligger ofta i själva logiken, men ibland även direkt i bevisen.

Visserligen har mänskligheten, eller Romelsjö, inte visat större prov på logik vad gäller ex. matematiska verkliga bevis om exponentialfunktionens mycket galna effekter eller vid val av ledare som ständigt repeterar “tillväxt” likt galna idioter… än… ,vilket vore synnerligen rationellt, men vad gäller den irrationella rädslan för kärnvapenkrig mellan Nato och Ryssland är logiken ändå relativt glasklar.

1. Sannolikt finns det INGEN risk för kärnvapenkrig i norra hemisfären mellan Nato och Ryssland eftersom det vore rent självmord. Båda parterna har med stor säkerhet redan placerat ut atombomber, i eller nära varandras storstäder, för att säkra att terrorbalansen kan levereras även om det nu byggts idiotiska anti-kärnvapen-robotar och andra försvarssystem i rymden för att försöka kullkasta denna terrorbalans som tryggar freden.

Neutralitet och egen intelligent diplomati är sannolikt den bästa vägen att kunna undvika utplaceringen av sådana atombomber på egen mark och därmed även kunna undvika olyckor. Men freden kommer sannolikt vara länge ändå mellan dem, eftersom ingen i norra hemisfären vill ha varken förödelse eller nukleär vinter.

Ledarna i norra hemisfären, inkl. Stefan Löfvén, verkar visserligen vilja ha långa utdragna konventionella krig i Mellanöstern som Wallenberg kan profitera på, så att skatt tillfaller staten, även om de endast indirekt, genom sitt Nato-vurmande, står för det radioaktiva utarmade uranet som barnen leker i där nere numera.

Men våra mer eller mindre “demokratiskt” valda ledare inkl. våra storbolags-oligarker som mutar dem, tror själva ändå inte på vare sig Valhalla, himmelriket eller ett paradis med 72 jungfrur om vi dör i ett kärnvapenkrig … än … är väl värt att tillägga … eftersom pisa-resultaten verkar sjunka dramatiskt i Sverige.

2. Det är uppenbart att USA och Nato vill skrämmas med ryssofobin. Kanske även ryssarna skrämmer sitt folk med Nato av samma anledning? Anledningen är med stor sannolikhet att de militärindustriella komplexen på båda sidor gynnas av kapprustning, men även att en splittring mellan EU och Ryssland är i USA:s geopolitiska intresse som självutnämnd världspolis.

Jag anser därför att man ska ta kärnvapenhotet i norra hemisfären med en stor nypa salt och satsa på konventionellt statligt modernt och brett folkligt totalförsvar med mestadels defensiva vapen, mat och hemliga skyddsrum som tillverkas i Sverige av riktiga svenskar med garanterad lojalitet för Sverige och Sveriges folk, samt hålla sig väl, speciellt med sina nordiska grannar runt Baltikum.

Fick du “Nazifobi” när jag sade Sverige och svenskar så många gånger i rad? Det var i sådana fall irrationellt eftersom det var exakt den nationella politiken vi hade under Olof Palme. Då hade vi dessutom nästan noll religiös eller nationell extremism i Sverige. Invandrare från Jugoslavien och Chile som hade liknande kultur som oss fick jobb och assimilerades relativt enkelt.

3. Iran och Israel däremot styrs av religiösa sekter med ljuvliga fantasier om hur den siste Imamen Mahdi ska kravla sig ur en brunn i Iran vid det totala muslimska nederlaget och förkunna den nya religionen. Sionisterna tror på samma vis ofta på Armageddon. Båda sidor är således dödskulter som båda tror sig vara utvalda av Demiurgen. Detta är således ingen irrationell rädsla, likt en “fobi”. Detta är således ingen “Judeofobi” eller “Islamofobi”, men rimliga antaganden när man tittar på verkligheten. Detta är nämligen religiösa stater med fascistiska doktriner som styr både de krigiska sektledarna och en stor del av de grundlurade paranoida folken.

Israel är precis som Iran en fasciststat som skulle kunna tänkas attackera Iran först med kärnvapen i förebyggande syfte, om de känner sig trängda med konventionella vapen, ex. om USA och Europa slutar med sitt bistånd till den sista nazi-lika apartheidstaten (enligt en vettig Israel) och kanske tillsammans med resten av världen skulle sätta dem under bojkott tills de följer den FN-överenskommelse som gäller, och samtidigt ex. Iran skulle attackera dem med ryska moderna konventionella vapen.

Iran har nämligen länge styrts av religiösa aggressiva mullor med bomber i turbanen som sannolikt skulle kunna trycka på knappen i självuppoffrande syfte, utrota judarna, likt Muhammed själv ville, och sedan få sin belöning i himlen med sina 72 jungfrur eller sina 72 gudibehagligt söta vindruvor. Även andra liknade religiösa fanatiker, som USA och Saudiarabien ger vapen till, härjar fortfarande i området.

Det vore således mer sannolikt att det sista kärnvapenkriget utspelar sig där, mitt i den extremsekteristiska regionen, såvida inte någon naiv ledare importerar dem till norra hemisfären eller radikaliserar dem i ghetton där denna fascism ges bidrag för att bygga religiösa byggnader eller bidrag för massavel genom flerbarnstillägg…

4. Slutligen “klimathotet”. Tag en titt på diagrammen, oavsett vem som levererar dem oavsett om de manipulerats något av NASA eller ej! Titta på historiken! Bob M Carters presentation är ex. mycket intressant. Titta långt tillbaka i tiden på istider och varma perioder! Har du inte gjort det? Då är du sannolikt vilseledd av massmedias bajs-journalistik.

Är du totalt hjärnförsmutsad genom fulmedia? Sluta då läsa den en stund! Har du svårt att se samband? Lågt IQ? Meditera då först rikligt i enskildhet så att du kommer ner i ett naturligt lugn! Tag sedan hjälp av Vetenskapliga partiet eller någon annan med högre IQ, ex. en läkare, en lärare eller en ingenjör! Då kan du kanske börja förstå, för det är ändå ganska enkla diagram från Carters presentation, alltså inget som man behöver vara raketingenjör för att förstå.

När du är redo och känner dig lugn och öppen för nya intryck titta då först på diagrammen! Där ser du att jorden under årmiljonernas lopp har utsatts för både varma och kalla perioder. Även CO2-nivåerna har varit skyhöga vid olika tillfällen utan att temperaturen tycks ha påverkats.

Fråga dig vilken temperatur som vore den mest ideala för oss i Sverige! Istid?

– Nej. Istider är inte ideala för oss, speciellt inte i Sverige, men att det kommer istider och att de ofta kommer abrupt, helt utan vår inverkan, det kan man se tydligt i diagrammen.

Kommer isbjörnarna dö ut vid en uppvärmning?

– Nej Det är politisk propaganda. Enligt diagrammen har de redan utsatts för uppvärmda perioder och de har ändå bevisligen överlevt.

Finns det kortsiktiga ekonomiska/politiska intressen av att skrämma folk?

– Ja. Alltid. Politiker och ekonomer använder ofta vilka ovetenskapliga argument som helst och beskjuter sedan folket med dem i syfte att få makt eller för att tjäna pengar. De bryr sig föga om vetenskap, men fungerar mer likt religiösa sekter med en gemensam agenda. Den som kritiserar sekten med vetenskapliga bevis fryses oftast ut på olika vis. Människor är ofta rädda för att bli utfrysta ur grupper, därför väljer de hellre lögnen som känns tryggare.

Ljuger alla dessa politiker, journalister, meteorologer eller medborgarjournalister alltid medvetet?

– Nej. De är ofta vilseledda av masspsykologin från fulmedia, ägd av de som tjänar på skrämselpropagandan, ex. en vilja att stoppa tillväxten i andra nationer eller ett politiskt partis önskan om att dra röster till valet eller av egen irrationell rädsla, s.k. “fobi” av att gå emot strömmen. Vi skulle faktiskt helt korrekt kunna kalla dem medvetet ljugande eller förskrämda “klimatofober”.

Hur känner man igen lögnen?

– Den som ljuger använder inte vetenskapliga data, ex. diagram, använder heller inte vetenskapliga argument, samt försöker heller inte med skepticism falsifiera sin egen åsikt, men använder oftast auktoritets-argument, masspsykologiska argument och irrationell skrämsel-retorik.

Utgör klimatets förändringar ett hot för mänskligheten?

– Både Ja och Nej. Först Ja. Klimatet har alltid utgjort ett hot mot mänskligheten ex. vid ett nytt “Snowball Earth”, men, Nej, en “klimatofobi” för 1-2 grader Celsius är irrationell enligt diagrammen och hotar inte på något vis hela mänskligheten. Stora asteroidnedslag är då bevisligen betydligt farligare för mänskligheten om vi tittar på jordens historia paleoarkeologiskt.

Och Ja. Olika hot förekommer i olika områden, men dessa klimatförändringar har alltid förekommit oavsett om temperaturen ökat eller minskat. Vissa kan få extrem torka och städer som byggts nära eller under havsnivå kan naturligtvis få fler översvämningar, men Nej, detta hotar inte mänskligheten alls.

Och Ja. Stormar kan visserligen bli starkare vid ökad temperatur. Vi kan i Sverige behöva ställa om till mer naturlig och artrik blandskog och mer ekologiskt permakultur-jordbruk som är mer resistent mot kraftiga stormar och temperaturväxlingar. Men Nej, detta hotar inte mänskligheten alls.

Kommer mina barnbarn kunna åka pulka i framtiden också i Sverige?

– Ja, med mycket stor sannolikhet enligt diagrammen, men när nästa istid inträffar, vilket kan inträffa plötsligt enligt diagrammen, så kommer du snarare bekymra dig mer över allt för mycket pulka-åkande, huruvida du ska börja göra som inuiterna, klä dig i isbjörnspäls, eller förmodligen vilja emigrera söderut.

Annonser

Matematik – Vi räknar på världspopulationens framtida IQ i kombination med vetenskaplig pedagogik och föräldrars medvetna genetiska val

Låt oss räkna på effekten av negativ exponentialfunktion, d.v.s motsatsen till tillväxt, således nedväxt!

Antag att världens population är 10 miljarder. Antag att nya effektiva inlärningsprocesser, samt utvandring/deportation av extremreligiösa, vilka med stor sannolikhet har lägre IQn, samt föräldrars medvetna genetiska val (positivt kallat för: ”eugenetik” pejorativt kallat för: ”rasyhygien”) i en modern tid, medför att allt fler människor väljer att föda färre barn med en större chans att utveckla ett högre IQ och även sannolikt har större chans att göra bättre ifrån sig i skolan och på utbildningsstudien Pisa. Kul för dem, eller hur?

Antag att individer med IQ under 80 i denna process nedväxer i antal med 4% per år. Antag att individer med IQ 80-99 nedväxer med 3% per år. Antag att individer med IQ 100-120 nedväxer med 2% per år. Antag att individer med IQ över 120 nedväxer med 1% per år.

Antag vidare att de med IQ under 80 utgör 5% av befolkningen. Antag att de med IQ mellan 80-99 utgör 45% av befolkningen. Antag att de med IQ mellan 100-120 utgör 45% av befolkningen. Antag att de med IQ över 120 utgör 5% av befolkningen.

Fråga 1. Vid vilket år har vi lyckats halvera världens befolkning så att allt färre nyfödda barn tvingas uppleva krig, migration och svält?

Fråga 2. Vilket år har mer än 25% av befolkningen ett genomsnittligt IQ som överstiger 120, vilket gör att de snabbare har möjlighet att förstå logiska samband, d.v.s. även vad exponentialfunktionen kan leda till?

Fråga 3. Vilket år når vi Georgia Guidestones rekommendationer för en hållbar mänsklig population på planeten, d.v.s. runt en halv miljard?

Svaren på frågorna går att finna i detta xls-diagram skapat i GPL-programvaran LibreOfficeCalc: tabell-diagram-nedvaxt-population-tillvaxt-iq.

Snart kommer vi till ökade Pisaresultat men ”inte ännu”

Det verkar som om Vetenskapliga partiet har rätt och politikerna, speciellt de borgerliga, inte ännu lyckats nå fullgoda resultat för eleverna, men nu har de en verklig chans att tillsammans strax, medelst mer kompetenta lärare och mer kompetenta system, reparera de skador de åsamkat svenska elever med sin stressande och bestraffande betygshysteri, vilken tagit bort glädjen att lära för många elever.

Jag har tidigare skrivit en hel del om pisa-testet, men idag vill jag presentera en helt fantastisk pedagogik som min kära mor kanske omedvetet arbetat efter hela min uppväxt, i alla fall indirekt.

Det är Carol Dweck som bevisat vetenskapligt varför betyg är dåligt, speciellt för elever som råkar befinna sig på en lägre kunskapsnivå av olika skäl. Carol Dweck här via det fantastiska forumet TED som på lättfattlig engelska presenterar ”Kraften av att tro att du kan förbättra dig”.

Detta är otroligt glädjande för alla elever som oavsett färäldrar, ovsett genetisk härkomst och oavsett lärare. Eleverna kan nu helt själva kan koppla om sitt tankemönster och snart, men ”inte riktigt ännu” bli en av klassens bästa elever, i alla fall i de ämnen som är mest intressanta.

Så jag tipsar skolan, och även Carol Dweck, om att lektionerna ska vara så roliga som möjligt dessutom.

Grattis alla skolbarn och God Jul önskar
Martin Gustavsson
Partiledare eller om ni vill ”Den riktiga läraren”
från Vetenskapliga partiet

Gustav Fridolin kastas strax ut från utbildningsdepartementet tror Ingrid Carlqvist

Jag läser via Wayback Machine en raderad artikel från Dispatch International om Pisa-testet som heter ”Den svenska skolans problem heter invandring”.

Ett citat ur artikeln av Ingrid Carlqvist. Chefredaktör och ansvarig utgivare Dispatch International:

Det enda vi kan vara säkra på är att den svenska skolan kommer att vara ännu sämre innan Gustav Fridolin kastas ut från utbildningsdepartementet.

Jag tror hon överskattar politikers och regeringens förmåga att både se elefanter i vardagsrumsoffor och att erkänna sina misstag. Invandringen är en prestigefråga för de flesta riksdagspartierna och de kan inte vända i den frågan oavsett vad som sker. Det gäller även frågan om absurd tillväxt, vilket är Vetenskapliga partiets absolut viktigaste fråga.

Endast folket kan förändra inriktningen. Visserligen kanske du vill se det som glädjande med några skademinimerande procent för Sverigedemokraterna, vad gäller minskad invandring, men på lång sikt löser det inte problemet jag påtalat ovan, eftersom SD är ett borgerligt parti som är för frihandel och tillväxt.. Endast ett stöd för Vetenskapliga partiet löser problemet på rätt sätt.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Evolution av grundmaterialet och vetenskaplig skola leder rätt

Det handlar om Pisa (Programme for International Student Assessment)

Förrut läste jag i media hur den svenska skolan misslyckats. Det har vi faktiskt läst i flera omgångar bl.a. vilket jag har kommenterat tidigare i min bloggpost ”Evolution svaret för intelligentare elever” och ”Forskarna eniga – Avskaffa betygen”.

När jag tittar på olika rapporter som forskare kommit med tror jag fortfarande att svaret ligger att eleverna behöver människor i sin närhet som kan relatera sin kunskap till verkligheten, exempelvis som denna forskare, som fick nobelpriset, lärde sig av sin far, samt att eleverna ska känna att de leker med kunskapen, inte att det är en betygspress eller press från föräldrarna.

brain-glasses

Alltså kommer vi i framtiden, om Vetenskapliga partiet styr, sannolikt avskaffa betygen och hjälpa barn och ungdomar att ha kul i skolan istället. Det kommer nog gå fint. Jag tror att lärare från yrkeslivet som kan relatera kunskaperna på ett kul vis är bra också!

Korvstoppade lärare som sätter betyg på eleverna är i själva verket kanske det värsta man kan utsätta barn för? Här har ni ytterligare en till bildad individ som i detta youtube-klipp vill att lärosystemet ska göras om helt.

Men det är inte enbart skolmiljö som ligger till grund för resultatet, vilket några av artiklarna idag i DN delvis berör i samband med att Pisa, världens mest prestigefyllda jämförande kunskapsstudie, har genomförts.

”Så ska vi vända regeringens djupa misslyckande i skolan”
Experter: Inrätta en kriskommission
Ingen ljusning i sikte
Skolan en nationell katastrof
Ingen ljusning i sikte

En viss del av det dåliga svenska resultatet i Pisa-testet verkar också komma av ett sämre grundmaterial genom ogenomtänkt ointelligent invandring. Vetenskapliga partiet har adresserat detta och har en human lösning på det också så att barnen i framtiden föds intelligentare och kan ta till sig utbildning på ett bra sätt, inte bara i Sverige men också i resten av världen.

Här har ni ytterligare en till bildad individ som via ett youtube-klipp vill att lärosystemet ska göras om helt.

Viktigst av allt. Låt oss ha ett deliberativt samtal som bygger på vetenskapliga rapporter för barnens framtid är faktiskt viktigare än politisk pajkastning.

Vissa tycker också att ”Det svenska skolsystemet framstår som anarkistiskt”

I artikeln ovan citerar jag:

”Kunskapsraset sammanfaller med att det fria skolvalet slog igenom på allvar i början på 2000-talet.”

En intressant teori som verkar kunna förklara de sämre resultaten, åtminstone en del av dem, men jag undrar ändå om inte grundmaterialet också har en ganska stor betydelse och jag tror personligen att även om det sker en uppryckning med organiseringen att vi ändå inte kommer till samma nivå igen om vi inte dessutom tar en titt på själva grundmaterialet och att vi dessutom genom vetenskaplig politik vidtager vissa åtgärder även där.

…och givetvis ska det utredas ordentligt och vetenskapligt innan åtgärder vidas för Pisarapporten själv säger naturligtvis inget om vad som fungerar väl.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

(Besök gärna andra bloggportaler för fler intressanta bloggar såsom ex.
Bloggar.seBloggkartan.seBloggportalen.seFavoritlistan.seIntressant.seKnuff.seTwingly.com eller Vänsterbloggar Bloggtaggar: )

Gigantisk Nyhet!! – Birger Schlaug har lämnat Miljöpartiet + Världens viktigaste utbildning

Gigantisk Nyhet för mig. Jag har totalt missat att Birger Schlaug lämnat Miljöpartiet, jag som t.o.m. läser hans blogg där han ständigt ojjar sig om det parti som redan havererat och givetvis bör lämnas därhän. Avhoppet verkar ha skett redan någon gång 2004-2005. Jag har följt hans blogg och givetvis sett kritiken mot Miljöpartiet, men missat att han i själva verket är helt partilös.

Ja. Nyheten att Birger Schlaug lämnar Miljöpartiet slog ner som en bomb hos mig igår och jag inte absolut inte förvånad för jag har känt länge att han är en bra individ med gott hjärta och en mycket väl fungerande hjärna. Att den fungerade väl redan 2004-2005 och fortfarande jobbar inom den gröna rörelsen är hoppfullt och att han nu varit fri från partipolitik ett tag är viktigt om han vill bli medlem i Vetenskapliga partiet.

Innan jag fortsätter vill också poängtera att vara ”politiskt korrekt”, enligt dagens mainstream-media och riksdagspartier, sannolikt kommer te sig väldigt idiotiskt inom en snar framtid, när vi plötsligt tittar i backspegeln. Låt mig förklara! Jag anser att vi bör tänka om och tänka rätt, för det är egentligen emotionell korrekthet som är viktigt, dvs. hur vi bemöter varann i diskurser om vi verkligen vill förändra något.

Jag talar inte om att alltid använda rätt ord eller undvika svordomar eller ens att göra fel ibland eller ens att provocera ibland för alla gör fel. Det jag talar om är att göra sitt bästa för att tala från ett rent hjärta med respekt för andra och för miljön och för framtidens generationer, inte attackera med dåliga retoriska finter, inte attackera med guilt by association etc.. Nej. Vi bör göra såsom den lesbiska Sally Kohn talar om i denna video via TED och det är så vi vill tala till varann och inför medborgarna i Vetenskapliga partiet också.

Nu till saken igen. Jag lämnade själv Miljöpartiet när Miljöpartiet blev för det miljövidriga EU-medlemskapet genom en intern tvivelaktig direktdemokratisk omröstning och det är precis det som även Birger kritiserar när han går ur Miljöpartiet. Hur en majoritet av mindre mentalt bemedlade får lov att styra inriktningen av Miljöpartiet käpprätt mot ökade transporter och mer miljöförstöring är minst sagt intressant.

Så nu anser jag att det faktiskt är kört för framtidens generationer i Sverige, och kanske världen, om inte ett mer handfast riktigt miljömedvetet parti tar över ganska så snabbt.

Visst. Det låter kanske en aning drastiskt, men är det verkligen det? Nu har du ett verkligt tillfälle att undersöka den saken lite djupare.

Min egen slutsats, med det jag har vid handen, är att det blir svårare och svårare för framtidens generationer och våra ungdomar att ställa om samhället om vi inte sätter igång väldigt kvickt. Det tar nämligen tid att ställa om, men det verkar inte politikerna förstå. Vissa av dem saknar helt uppenbart intelligens dillar fortfarande om tillväxt utan att veta vad det faktiskt betyder.

I dag har jag sett en mycket bra informationsvideo på engelska via Youtube och den handlar om energiprinciper och den teknik vi har att tillgå idag. Videon tar även upp miljöaspekter, peak oil, peak uranium, olja, ekonomi, överbefolkning och tillväxt, precis såsom Birger Schlaug ofta gjort på sin egen blogg, till Miljöpartiets döva öron.

”Peak” betyder ”topp” på svenska och i det här sammanhanget, när det alltså handlar om resurser, betyder denna ”topp” att resurserna börjar ta slut och därför kommer minska i tillgänglighet. Priset på resurserna går då upp och användningen av resurserna sjunker då från att den toppen uppnåtts.

Videon visar på ett bra och lättfattligt vis vad fördubbling betyder rent matematiskt utan att göra det för svårt. Den visar vad den exponentiella funktionen leder till rent logiskt och praktiskt,

Videon har en kvinnlig behaglig röst som talar på ett enkelt lättfattligt och lugnt sätt. Videon har väldigt fina bilder, animationer och diagram som är lätta att förstå. Det är en perfekt video för utbildning i skolan av ungdomar och det handlar verkligen om världens viktigaste kunskaper här.

Det är viktig matematik inte enbart ett litet Pisa-test som fortfarande debatteras helt utan genomtänkt vetenskapligt underlag:
Maciej Zaremba: Hur kunde Sverige utarma sin lärarkår?
Alla förlorar på ett fritt skolval
”Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över”

Det finns flera faktorer som sannolikt drar ner resultatet. Vi måste analysera de olika orsakerna mer vetenskapligt. Evolution av grundmaterialet och vetenskaplig skola leder sannolikt mer rätt, kanske är det det fria skolvalet, kanske bidrar lärarkvaliteten, men det är sannolikt fler faktorer som bör analyseras för jag som anser mig vara en utmärkt ingenjör och lärare skulle aldrig nedlåta mig till den korkade lärarutbildning som vi har idag. Fler faktiorer: Är det enbart kunskapen som mäts eller påverkar IQ? Har massiv invandring från afrika sänkt genomsnitts-IQt hos barnen, Vilket IQ har föräldrarna till barnen som avlats fram etc. Tvingas barnen bort från läxor till religiös aktivitet etc. etc.

Här har jag funnit en rapport från skolverket resultat från PISA 2012 som vi kan uttolka en viss del ur. hur stor andel av barnen som är invandrare framgår dock ej av rapporten, men jag gissar att det kan vara ca 35%.

Jag talar nu om kunskaper som dagens sittande politiker som styr Sverige inte har förstått och därför inte agerar på, ej heller undersöker för de är för upptagna att kasta skit på varann. Inte heller de som röstat in politikerna, nämligen medborgarna, har heller helt förstått och det är därför ditt eget engagemang och Vetenskapliga partiet är så viktigt idag och det är därför jag skriver denna artikel till dig idag.

Du som förstår och är villig att agera behövs och vi i Vetenskapliga partiet behövs också. Vi behöver faktiskt inte vara så många, men vi måste vara rätt människor, människor med energi, självkontroll, och mod. Vi måste ha rena hjärtan, kommunikationsförmåga och kunna tänka rätt. Har du detta så häng med! Vi behöver dig.

För tyvärr har det parti, som du kanske förväntat dig skulle förstå och agera på ovanstående kunskap, nämligen Miljöpartiet, inte det som krävs. Miljöpartiet har tyvärr förvandlats till oigenkännlighet så till den milda grad att Birger Schlaug har gått ur det partiet. Detta hörde jag faktiskt senast igår och för mig, som är positivt lagd, ser jag det som en mycket stor och glad nyhet. Det ger mig faktiskt ett visst hopp om framtiden.

Och det är därför jag nu sätter blåslampan på Birger Schlaug, för Birger kan verkligen vara en av de viktiga nyckelarna till framtidens generationers väl om vi bara väljer att göra rätt nu. Du som läser kan givetvis också vara en annan viktig nyckel. Det hänger givetvis på din förmåga att se samband men också på din ihärdighet och den är faktiskt mycket viktigare än förmågan att se samband för att du ska lyckas precis som Angela Duckworth påtalar ihärdigt detta videoklipp från TED.

Det är visserligen sorgligt, men tyvärr inte konstigt, att inget riksdagsparti, inte ens det infiltrerade och förstörda Miljöpartiet, lyckats förstå hur viktigt det är att tänka rätt och långsiktigt och det är därför Vetenskapliga partiet finns idag. Vetenskapliga partiet är idag ett litet ljus i det mörker som videon beskriver så övertydligt.

Det hade givetvis varit enormt fantastiskt för oss alla om det nystartade Gröna partiet hade kunnat bli ett trovärdigt alternativ till Miljöpartiet i valet 2014, men med en partiledare som vägrar leda på rätt sätt och gjort sig till ständigt offer för intern konsensus av mindre mentalt bemedlade, som helt tydligt inte vill eller kan lyckas förstå den exponentiella funktionen, inte ens om den beskrivs med enklare bilder, är det givetvis kört även för detta parti.

Kanske jag överskattar väljarna, men jag hoppas att en överväldigande majoritet av väljarna vill ha mer mentalt bemedlade politiker i Sveriges riksdag. Jag sätter även viss tilltro till journalism från alla läger för med det grundmaterial vi oftast har vid handen idag inom politiken har mainstream-media givetvis en ganska stor pedagogisk uppgift. Det hänger på oss alla tillsammans om vi har förmågan att lyckas.

Så, Birger, mer ”Grit” dvs. ”ihärdighet” inför valet 2014! Häng med, bli en av oss eller stödj i alla fall en grön motreaktion genom att lägga upp oss på din blogg!

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer om Birgers avhopp som jag helt missat:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/birger-schlaug-lamnar-miljopartiet
http://www.sydsvenskan.se/sverige/birger-schlaug-lamnar-mp/
http://www.etc.se/nyhet/birger-schlaug-l%C3%A4mnar-milj%C3%B6partiet
http://www.dn.se/nyheter/politik/birger-schlaug-lamnar-mp/
http://www.fria.nu/artikel/3246

PS. Annonserna nedan finansierar partiets vackra publicering som levereras av WordPress.com

Evolution av grundmaterialet och vetenskaplig skola leder rätt

Det handlar om Pisa (Programme for International Student Assessment)

I DN läser jag idag hur den svenska skolan misslyckats. Det har vi faktiskt läst tidigare i omgångar bl.a. i Aftonbladet som jag har kommenterat tidigare i min bloggpost ”Evolution svaret för intelligentare elever” och ”Forskarna eniga – Avskaffa betygen”.

När jag tittar på olika rapporter som forskare kommit med tror jag fortfarande att svaret ligger att eleverna behöver människor i sin närhet som kan relatera sin kunskap till verkligheten, exempelvis som denna forskare, som fick nobelpriset, lärde sig av sin far, samt att eleverna ska känna att de leker med kunskapen, inte att det är en betygspress eller press från föräldrarna.

brain-glasses

Alltså kommer vi i framtiden, om Vetenskapliga partiet styr, sannolikt avskaffa betygen och hjälpa barn och ungdomar att ha kul i skolan istället. Det kommer nog gå fint. Jag tror att lärare från yrkeslivet som kan relatera kunskaperna på ett kul vis är bra också!

Korvstoppade lärare som sätter betyg på eleverna är i själva verket kanske det värsta man kan utsätta barn för? Här har ni ytterligare en till bildad individ som i detta youtube-klipp vill att lärosystemet ska göras om helt.

Men det är inte enbart skolmiljö som ligger till grund för resultatet, vilket några av artiklarna idag i DN delvis berör i samband med att Pisa, världens mest prestigefyllda jämförande kunskapsstudie, har genomförts.

”Så ska vi vända regeringens djupa misslyckande i skolan”
Experter: Inrätta en kriskommission
Ingen ljusning i sikte
Skolan en nationell katastrof
Ingen ljusning i sikte

En viss del av det dåliga svenska resultatet i Pisa-testet verkar också komma av ett sämre grundmaterial genom ogenomtänkt ointelligent invandring. Vetenskapliga partiet har adresserat detta och har en human lösning på det också så att barnen i framtiden föds intelligentare och kan ta till sig utbildning på ett bra sätt, inte bara i Sverige men också i resten av världen.

Här har ni ytterligare en till bildad individ som via ett youtube-klipp vill att lärosystemet ska göras om helt.

Viktigst av allt. Låt oss ha ett deliberativt samtal som bygger på vetenskapliga rapporter för barnens framtid är faktiskt viktigare än politisk pajkastning.

(edit)”Det svenska skolsystemet framstår som anarkistiskt”

I artikeln ovan citerar jag:

”Kunskapsraset sammanfaller med att det fria skolvalet slog igenom på allvar i början på 2000-talet.”

En intressant teori som verkar kunna förklara de sämre resultaten, åtminstone en del av dem, men jag undrar ändå om inte grundmaterialet också har en ganska stor betydelse och jag tror personligen att även om det sker en uppryckning med organiseringen att vi ändå inte kommer till samma nivå igen om vi inte dessutom tar en titt på själva grundmaterialet och att vi dessutom genom vetenskaplig politik vidtager vissa åtgärder även där.

(Edit) och givetvis ska det utredas ordentligt innan åtgärder vidas för Pisarapporten säger naturligtvis inget om vad som fungerar väl.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet