Direktdemokrati – Vladimir Putin föreslår ändringar i Rysslands författning för att stärka parlamentet

”… president Vladimir Putin föreslog att utvidga statsdumans [riksdagen i Ryssland] befogenheter, i synnerhet att ge den rätten att godkänna premiärministerns kandidatur. Han vill dessutom att ändringarna ska godkännas i en folkomröstning.”
https://www.nyhetsbanken.se/2020/01/vastmedia-famlar-efter-putins.html

Mer intressanta citat om demokrati av Vladimir Putin och andra människor.

Vetenskapliga partiets förslag på ökad demokrati.

Olika former av lögn – Del 17– Osann skuldbeläggning av individen

Eliten vill få individen att tro att denne ensamt bär skulden för sin egen olycka, på grund av brister i den egna intelligensen, den egna förmågan, eller att den egna ansträngningen är för liten. Detta är enbart till en mycket liten del sanningen. Det finns en mycket större och viktig faktor.

Ensidig individualism döljer att spelet ofta är riggat med hög arbetslöshet som skapar en ond spiral av färre jobb, lägre löner och sämre anställningsvillkor, vilket gör att en viss andel slutar som förlorare, inte enbart arbetslösa, anställda, men även företag. Detta är helt ofrånkomligt i ett sådant ”race to the bottom” utan kollektiv solidaritet människor emellan.

För att bibehålla idén om personlig skuld har eliten uppfunnit ”den amerikanska drömmen”, d.v.s. att man faktiskt kan lyckas, vilket är sant om man är beredd att bryta mot reglerna, vilket ca 1% är, nämligen psykopaterna, d.v.s. eliten självt. Det mentalt sjuka systemet ökar på chansen att psykopati utvecklas hos personer som annars hade förblivit mentalt friska.

Oavsett hur mycket människor allt mer kämpar på, armbågar sig fram, slickar uppåt och sparkar nedåt, eller stångar sig blodiga utan resultat, så kvarstår faktum. 90-99% blir förlorare och 10%-1% lyckas, beroende på hur extremt psykopatiskt samhället har blivit.

Rätt fokus hos folket gör att vi känner solidaritet med varann, organiserar oss effektivt mot det förljugna massmediala, politiska och ekonomiska systemet som är vår gemensamma fiende.

Människor som har låtit sig luras av eliten, om var den verkliga skulden ligger, men ännu inte har drabbats personligen av elitens påhitt, förstärker ofta denna skuldbeläggning, som eliten har programmerat dem med, mot sina egna vänner och familjemedlemmar, som de istället vänligt och generöst borde hjälpa.

Gör man inte det så leder ofta skuldbeläggningen till ett depressivt tillstånd, hos den utsatte, som ofta har skuldbelagt sig själv. Effekten är hämmad handlingskraft. Utan handlingskraft sker givetvis ingen effektiv organisering mot eliten och det system som skapar depressionen.

När individen känner sig deprimerad, så tar individen ibland till droger, ibland sekterism, eller anlägger en fasad av att vara lyckad och skuldsätter sig och blir till maktens lydiga skuldslav. Ibland blir individen bara ett utmattat vårdpaket, eller begår självmord, eller blir kriminell, eller flyr in i extrem sekterism.

Stöd dina medmänniskor och familjemedlemmar med sanningen! Hjälp varandra! Organisera er effektivt! Befria hela samhället från elitens lögner och skuldslaveri tillsammans!


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Klimatpolitiken utses till årets värsta slöseri av Slöseriombudsmannen på Skattebetalarnas Förening

Vetenskapliga partiet frågar sig om det är sant, vad som kan vara orsaken och hur vi kan hjälpa Regeringen och Sverige att lyckas. Vetenskapliga partiet tror att nedkylning kan vara ett större hot än uppvärmning, så det kan verka konstigt att vi vill hjälpa Regeringen.

Vi hjälper JÖK-regeringen eftersom lägre CO2-utsläpp är en bieffekt av ekologisk hållbarhet, vilket är ett viktigt fokus för Vetenskapliga partiet.

”Regeringen har mer än fördubblat anslagen till klimatpolitiken, men trots det minskar inte utsläppen längre. Under 2018 ökade utsläppen till och med. Därför har klimatpolitiken utsetts till årets värsta slöseri”
/ Johan Gustafsson, Slöseriombudsman på Skattebetalarnas Förening.

När jag läser vidare så tycks kritiken vara befogad. Eftersom en majoritet av svenskar tycks tro att CO2 är farligt, så är frågan för alla dessa skräckslagna skattebetalare givetvis hur vi får ner CO2 mest för skattepengarna.

När man tittar närmare på saken så finns det ett fåtal företag som står för en stor del av klimatutsläppen i Sverige. De har givetvis ingen anledning att släppa ut mer än vad de måste.

Utsläppen beror rimligen, till en mycket stor del, på efterfrågan, men även på miljöskatter. Inom EU så är inte nödvändigtvis miljöskatter effektiva, om de inte sker överallt i EU samtidigt, för annars flyttar företagen ut. (s.k. Race to the bottom) Detta gäller även på global nivå om EU inte upprätthåller tullar utåt som skyddar företag som utsätts för EU:s miljöskatter internt.

Så låt oss ta en titt på hur vi alla kan hjälpa Regeringen med deras CO2-utsläpp direkt genom att helt enkelt efterfråga mindre av det som produceras! Det är ju faktiskt vad mediamoguler, politikeradel och folk vill, så även Vetenskapliga partiet.

Statistik från Naturvårdsverket visar vilka företag i Sverige som släpper ut mest CO2 från fossila bränslen. Luleå kraftvärmeverk, Lulekraft, som ägs av SSAB och Luleå Energi förbränner exempelvis fossil gas som används till värme och el-energi. Gasen kommer från SSAB:s stålverk intill och är en restprodukt vid stålframställning, där man använder sig av stenkol.

Industrivärden (med skiftande ägare) och den finska staten, som äger SSAB, satsar på en ny teknik för att ersätta stenkol i tillverkningsprocessen med vätgas enligt Naturskyddsföreningens medlemstidning: Sveriges Natur – Vätgas kan lösa stålindustrins klimatutsläpp (Varning! Sidan kräver att du kör okända ofria skripts för att kunna läsa. Via Wayback-machine gick det bättre att läsa)

Vätgasen måste förmodligen produceras med el-kraft från antingen Tjernobyl-riskabel kärnkraft, eller miljövänligare pellets-, sol-, vind-, eller vatten-kraft, som anses vara CO2-neutral, men sådan vätgasteknik ligger tydligen många år fram i tiden och någon märkbar minskning av CO2-utsläppen från stålindustrin lär enligt tidningen inte synas de närmaste tio åren.

Cementa i Slite som ägs av tyska HeidelbergCement AG släpper ut massvis med CO2 från fossila källor vid cementtillverkning eftersom kalciumkarbonat värms upp och frigör koldioxid.

Mohammed Hussein Al-Amoudi, som äger Preem i Lysekil och i Göteborg, släpper ut massvis med CO2, när olja raffineras till bensin. Ungefär 2/3 av produktionen exporteras därefter.

Så hur kan vi som konsumenter hjälpa till att minska mängden stål som smälts, minska mängden tillverkad betong och minska bensinförbrukningen?

En stor stålklump som går på bensin är onekligen bilen. Om du måste ha bil så överväg att köpa en lätt liten bil med så lite stål som möjligt! Köp dessutom en bil som du tror kommer hålla länge! Då behöver inte stålet smältas om.

Har man en stor lyxbåt, kan man byta till en mindre, eller byta till en segelbåt och lägga pengarna man sparat på ex. världsfred.

Lättare glasfiber- eller kolfiberbilar kanske är en bra väg framåt även för bilindustrin? PodRide är i min mening en mycket intressant uppfinning för svenska förhållanden, skapad av en svensk medborgare dessutom.

Man kan ibland även sälja bilen och inte köpa en ny! Man kan istället köpa en begagnad cykel eller reparera en cykel som är trasig! Att röra på sig är dessutom viktigt för hälsan.

På vintern är det ibland lite drygt att cykla på en vanlig cykel, men det finns dubbade däck, skidglasögon och regnponcho som gör det hela till en riktigt trevlig upplevelse, jämfört med att skotta snö eller att skrapa rutor.

Hjälm är ett måste, kanske även armerade färgglada textiljackor och byxor, som har bra möjligheter för ventilation.

Regeringen skulle även kunna minska antalet människor som åker runt i stålklumpar eller äger stålklumpar, men utan att blockera för gamla eller sjuka som måste ha bil eller sjuktransport!

Med färre och mindre hus och färre och mindre lägenheter använder vi dessutom mindre betong. Hur blir vi färre människor? Tja, man kan bekämpa sekterism med utbildning, ratificering av barnkonventionen och minska motivationen att skaffa många barn genom att ta bort flerbarnstillägget, eller höja bidrag för de som bara skaffar ett eller två barn, eller sänka bidraget per barn för de som skaffar fler barn.

Så skulle man även kunna subventionera ekologiskt byggande med halm och lerputs, s.k. halmhus, eller bygga mer i trä istället för betong.

Man kan även sätta en gräns i barnavel som gör att föräldrar som avlar fram barn,  över ett visst antal, spärras in på mentalsjukhus, eller tvingas till sterilisering. Så skulle man givetvis även kunna stoppa både de miljöförstörande krigen och massmigrationen och istället satsa på världsfred och att hjälpa folk lokalt till hållbar populationsnivå och till ekologisk hållbarhet. Utvandring över Medelhavet till varmare länder där mindre energi förbrukas per capita?

Man skulle kunna hjälpa folket med bilpooler, genom vilka storleken på bilvalet kan anpassas efter det direkta behovet för dagen och där miljövänligast blir billigast!

Man skulle kunna bygga bättre cykelvägar utan hinder och ge folket billig eller gratis kollektivtrafik! Låt cyklar få åka med gratis dessutom!

Man skulle kunna göra det ännu lättare och mer ekonomiskt att vara bilfri, även kunna plocka bort onödig gatsten som skapar obehagliga vibrationer. Detta är bra särskilt för skateboards och rullskridskor, som är miljövänliga transportmedel med mycket liten mängd stål, ingen bensin och relativt små CO2-utsläpp.

Bild på liggande Buddha-staty

Man skulle även kunna meditera mer. Då släpper man ut väldigt lite CO2. Då kan man dessutom bli upplyst. Kanske vore bra för politiker?

Carlos Michea – Chilenare och svensk medborgare som kräver att Sverige vidtar åtgärder mot Chile

”Som chilenare och svensk medborgare så kräver jag att du/ni vidtar kraftiga åtgärder mot regimen i Chile. Stoppa associeringsavtalet på obestämd tid. Stoppa vapenexporten till Chile. Inte en kula ska hamna i Piñeras händer. Påverka EU så att de gör detsamma.”
Källa: http://proletaren.se/artikel/oppet-brev-ann-linde-satter-ekonomiska-intressen-fore-chiles-folk

Sebastián Piñera är Chiles demokratiskt valde president, som tillhör Renovación Nacional, som är Chiles näst största konservativa parti. Partiet skapades 1987 i förberedelserna inför 1988 års folkomröstning.

Folkomröstningen gällde om USA-marionetten och diktatorn Augusto Pinochet, som tog makten med hjälp av USA 1973 och avrättade den folkvalde demokratiske socialisten Salvador Allende, skulle fortsätta regera, eller om diktatorn skulle avsättas.

Efter att diktatorn Pinochet hade utsetts till kandidat i det direktdemokratiska valet, så gav majoriteten av partiet Renovación Nacional sitt stöd till diktatorn. Detta skapar fortfarande starka känslor hos chilenare givetvis.

Sveriges folkvalda JÖK-regering, samt förmodligen även den borgerliga oppositionen inkl. SD, stödjer sannolikt dagens Chilenska regering och vill sannolikt  fortsätta leverera svenska reservdelar till dem.

Carlos Micheas krav via Proletären lär således eka i rymden och Kommunistiska partiet siktar ännu inte med realism på mandat i Riksdagen via valsamverkan och stödjer därmed indirekt sittande partier i Riksdagen.

Gör om och gör rätt Michea! Stödj en demokratisk socialist som valsamverkar och vill förändra den extremt högervridna politiska kartan!

Politisk satir – DN, Putin och historia om Andra Världskriget och Polen

De nazi-sionistiska demagogerna på DN jublar förmodligen i hemlighet över länken till DN, av Romelsjö, som ger DN reklamintäkter och prenumerationer, en länk som jag inte tänker klicka på, men i övrigt är ju demagogerna på DN, som alltid påstår en massa saker helt utan hänvisningar, helt överkörda av fakta.

Det storvulna beteendet på DN kan t.o.m. leda till tragikomisk politisk satir eller vetenskaplig satir av denna komiska verklighet:
Satirisk bild om hur man vet att hundar på DN kan multiplikationstabellen. Svar: Det vet man, helt enkelt.

DN:s enda försvar är förmodligen att tjata om lögner utan hänvisningar. De vet att det fungerar på lättlurade människor. Upprepningar av felaktiga uppgifter är ett välkänt sätt att vilseleda och hjärntvätta okunniga betraktare, eftersom de vet att folk oftast påverkas av mängden information, inte dess kvalitet, samt att folk tenderar att göra medier till sina egna och sedan bli omöjliga att omvända, p.g.a. konfirmeringsbias.

Det är sannolikt därför Bonniermedia är så måna om att få ha media-monopolet. Folk gör nämligen ofta felet att läsa olika medier i den monopoliserade tidningshyllan, men utan att inse att den dolda agendan är densamma i alla medier som presenteras där, samt omedvetna om att detta hjärntvättar dem.

Att de nazi-sionistiska rasisterna själva skulle inse att hatet mot dem beror på deras egen sekteristiska rasism och deras konstanta lögner mot andra folk är nog för mycket att begära.

Problemet drabbar givetvis varje extrem sekt som har låst in sig i sin egen bubbla, med sina egna psykopatiska protokoll, och upphöjt sig till det av den behaglige gudens utvalda folk, såväl Islamister, nazister som nazi-sionister och säkert en massa andra extrema sekter.

Bild på John Lennon i stridshjälm med fredsduva på

Bild på John Lennon iförd militärhjälm med en fredsduva ovanpå.

Imagine no religion!

Föreställ er en värld utan religioner!

 

Censur – Michael Zazzio – 2000-talets Vetenskap – Förbud mot att kritisera invandring och EU är på gång

Enligt en anonym källa inom EU jobbar bl.a. Tysklands statsminister, Angela Merkel, som är Tysklands förbundskansler och partiordförande för partiet Kristdemokratiska unionen (CDU), för att man skall få till ett lagstadgat förbud mot att kritisera invandringspolitik inom unionen. Denna anonyma källa har delat information, i över ett års tid, till den legitimerade sjuksköterskan och klinikchefen Michael Zazzio, från AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp och aktiv i föreningen 2000-Talets Vetenskap.

Den anonyma källan som är advokat har kontakt med en domare inom EU som läcker information och Michael Zazzio menar att källan är mycket trovärdig. Angela Merkel lär i anknytning till det här bl.a. ha sagt att:

”Den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten måste begränsas för att kunna upprätthålla ett fritt samhälle.”

Merkel försöker tycks vilja övertyga människor om att mindre frihet, mer övervakning, fler restriktioner och mer censur skall innebära mer säkerhet och ett fritt samhälle. Det är alltid tvärtom. Men vad är den verkliga anledningen till att man inte får kritisera migrationspolitik eller EU?

Källa: Youtube – Förbud mot att kritisera invandring och EU är på gång (Intervju med Michael Zazzio)


I intervjun efterlyser Zazzio att vi byter ut politikerna och de partier som försöker inskränka yttrandefriheten. Det håller jag med om. Nivån på yttrandefriheten får inte ständigt förskjutas in absurdum eftersom det då leder till att människor kommer gå över till uttryck genom parodi och satir.

Eftersom Zazzio är för lägre skatter, så föreslår jag därför att han organiserar och ansluter ett lågskatte-parti via Valsamverkanspartiet.

Vetenskapliga partiet som medverkar i Valsamverkanspartiet lyssnar nämligen på de metastudier visar att ett mer jämlikt samhälle har lägre mordfrekvens, vilket vi tror är bra för framtidens generationer, så Vetenskapliga partiet är för högre progressiva skatter för att beskatta tillbaka den förmögenhet som har sålts ut av staten de tre senaste decennierna.

Denna progressivt tillbakaskattade förmögenhet skall tillhöra folket gemensamt och nyttjas av folket gemensamt, efter behov och önskemål, där även alternativa behandlingar och alternativa vetenskapliga medicinska studier kan finansieras, om Vetenskapliga partiet får bestämma.

 

Beröm och kritik av Svenska Freds

Till skillnad från lortar så har Svenska Freds varit aktiva för framtidens generationers väl. Det läser jag om i senaste nytt från dem. Svenska Freds visar också tacksamhet för mitt engagemang för hållbar fred under året som gått. Mycket rart, tycker jag. Det har annars bara medlemmar gjort som jag diskuterar totalförsvar med.

Jag tycker därför att de som vill skapa världsfred, inte enbart ska donera enorma mängder pengar till Vetenskapliga partiet, men även ska ge enorma mängder pengar till Svenska Freds, så att även de kan få lön för det fortsätta arbetet för världsfred. Freden måste komma först, som Tage Danielsson helt riktigt poängterade.

Svenska Freds arbete för att omvända girigbukar och psykopater, som leder lortmedier, lortföretag och lortpartier, som inte talar sanning, samt är bombliberala, är förmodligen viktigt, även om det naturligtvis är en mycket svår uppgift att övertyga narcissistiska psykopater att rösta för fred, när det finns så mycket pengar för dem i det militärindustriella komplexet.

Det är naturligtvis både intention och resultat som räknas och goda intentioner har Svenska Freds, men hur är det med resultaten? Men visst. Resultatet hänger ju även på att vi andra agerar och inte förblir lortar som läser fulmedier eller röstar på fulpolitiker.

Svenska Freds meddelar nu att svensk politikeradel drar tillbaka alla gällande utförseltillstånd för krigsmateriel till Turkiet efter regimens väpnade offensiv i norra Syrien. Vilka röstade för och vilka emot i Riksdagen? Sådan kunskap är naturligtvis oerhört viktigt att poängtera om folk ska kunna rösta rätt i Sverige och i resten av världen!

Om tillbakadragandet berodde på plötslig minskad lort i hjärnan på svensk politikeradel är svårt att veta, men ett litet steg i riktning världsfred kan det kanske vara, särskilt om även psykopatregimer, med enorm vapenexport till Turkiet, skulle ta intryck och göra likadant. Då skulle Turkiet kanske t.o.m. dra tillbaka trupperna helt?

Turkiets president Erdoğan, såväl som USA:s president Trump och Israels president Netanyahu är demokratiskt valda presidenter i suveräna stater, men det har inte stoppat dem från krigsförbrytelser mot demokratin i Syrien, där den demokratiska presidenten Al-Assad leder regeringskoalitionen Nationella Progressiva Fronten.

USA, Israel och Turkiet har, märkligt nog, gått i allians med en av världens värsta wahhabi-diktaturer, Saudiarabien, samt olika extrema terrororganisationer, som numera satiriskt brukar kallas för ”godhetens axelmakter” tack vare krigsförbrytaren Bushs användning av benämningen ”ondskans axelmakter” mot de som är emot USA:s planer på världsherravälde och total underkastelse.

Dessa demokratiers vilseledda lortfolk fortsätter att rösta för de lortregimer som genomför fortsatta krigsförbrytelser. Det är verkligen mystiskt, när de faktiskt har politiker som som major Tulsi Gabbard, general Ya’ir Golan och liknande fredliga alternativ att rösta på. Gör Svenska Freds reklam för dem eller för mig? Varför inte? Det måste jag kritisera!

Åh. Jag glömde att EU:s och Sveriges lortfolk också ofta har stöttat krigsförbrytare, lortmedier och lortpolitiker fastän det valsamverkande Vetenskapliga partiet faktiskt finns att uppmärksamma, stödja och rösta på. Vad alla goda människor i Svenska Freds håller på med har jag ingen aning om? För mycket dålig media-konsumtion kanske?

Det är mystiskt med tanke på Svenska Freds officiella goda intentioner i övrigt. Eller är de kanske vilseledda av krigsintressenters storvulna infiltratörer, så att de radikaliseras genom gruppolarisering till extrema felaktiga tankemönster och därför inte kan tänka rätt och modigt om bred fredlig valsamverkan? Hur är det egentligen? Kanske är det värt att meditera fredligt och lugnt på en stund, om nu verkligen intentionen är världsfred? Eller?

Men ändå. Svenska Freds drar fram macheten för att slå sig framåt genom den massiva djungeln av vapenexport. Nästa mål är tydligen den omfattande vapenexporten som står på tur till Förenade Arabemiraten och krigets Jemen.

Dollartecken är sannolikt målade på ögonlocken på en mängd svenska lortar, som säkerligen inte har något emot att barn av andra raser slits i bitar med hjälp av svenska vapen, eller dör drunkningsdöden i Medelhavet i migrationen bort från krigens misär, där svensk signalpolitik från 7-partiet hjälper till med motivationen. Rasism!

Vilka var det som var nere och sålde drönare, som likt Tomten och hans renar, levererar den rika diktaturens paket till barnen i Jemen? Var det inte svenska ministrar i slöja som underdånigt neg likt påskkäringar för någon av diktaturerna där nere också?

Är det kanske dags att sluta hugga sig fram genom djungeln av vapenexport och diktaturer och klättra upp i en trädkrona och spana öppet och kritiskt i vilken riktning världsfreden faktiskt ligger? – Jag bara undrar?

Så läser jag om ”PACIFISTISK TEATER I SÄLEN” med stora bokstäver, på ett ”högfjällshotell”… I publiken satt lort-medias journalister, lort-försvarspolitiker och ”forskare”(Vilka forskare?) … Hur kan det leda till ett mer ”inkluderande och nyanserat samtal” om säkerhet? – Ingen aning. Tror Svenska freds att lort-psykopaternas moral kommer ändra sig genom att det är så hälsosamt och stärkande i fjällen?

”Upp till ett sporthotell, bland våra höga fjäll, jag ställde färden för att roa mej en påsk. Ty, jag i pressen såg, där är moralen låg, och man besväras ej av hämmningar och pjosk. Jag utan skidor va’, men de’ va’ lika bra, ty sådant där är blott i vägen tycker jag. Ett pensionat jag fann, där alla gäster brann, av längtan att få börja flirta med varann.

Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, och över vidderna man tydligt hörde smällen, när någon sportklädd pinuppa fick på munnen en puss, och några välinledda klappar på sin stuss. För den som lider utav splinis sexapellen, är det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Det står en doft av erotik omkring vår högfjälls socitet där ligger fröknarna von Palen nog i lä.

Det kändes jämt en pust, av kind och last och lust, i varje vrå satt där ett par av skilda skön. När deras kraft tog slut, då fick dom bäras ut, och piggas upp med lite rullande i snön. Det var ett kramande, som var förlamande, när man om livet på varandra satt och höll. Jag hade tur som blott, fick några revbensbrott, när som en dam i mina armar villigt föll.

Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, fast man får blåmärken på åtskilliga ställen. Vi börja da’n med en cocktail gjord på Vermouth och Gin, det är av sådana som solbrännan blir fin. Vi konstatera när vi satt omkring buteljen, det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, och ska vi någonsin förflytta oss till Åreskutans topp, så måste kyparen ta baren med sej opp.

Från huvudstaden kom, där upp ett sällskap som, bestod av stjärnor från Pufilias parnass. Och när som divorna, fick syn på drivorna, så skrek dom till: “Å, herre gud så mycke’ glass!” Champagnekorkar small, varenda gäst var knall, när fram på förmiddagen vi raglade till lunch. I full dilerium, vi gick från rum till rum, och alla möblerna fernissade vi med punsch.

Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, ifall man bara stannar inne på hotellen. Jag med en konsul drack tur skål ur en flaska chateruse, och konsulinnan hon var knall och måste le’s. Vi bytte fruar med varandra fram på kvällen, ty det är hälsosamt och stärkande i fjällen, och det finns inget annat ställe där moralen vågar stå, på en så sjunkande och angenäm nivå.”

Svenska Freds har tydligen även använt de viktiga donationerna till att resa till vapenmässan IDEX i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten, för att ”granska och dokumentera vapenindustrins marknadsföring”.

”Emirat kallas ett område där statschefen har titeln emir. Statsskicket förekommer i princip endast i muslimska länder. Emirvärdigheten är normalt ärftlig, varför emirat brukar betraktas som monarkier eller absoluta monarkier.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Emirat

Jag antar att de viktiga donationerna då kanske gick till diktaturens lyxhotell? Nåväl. Det positiva var tydligen att Saab i alla fall togs på bar gärning med fingrarna i syltburken. Saab marknadsförde sig mot en framväxande diktatorisk militärindustri, trots den svenska regeringsöverenskommelsen att inte exportera krigsmateriel till de krigförande parterna i Jemen. Både Saab och den svenska ambassaden i diktaturen tycktes ha missat den lilla fredliga detaljen. Märkligt. Bra av Svensk Freds att påminna dem om deras belägenhet.

Donationerna har tydligen även gått till en enda aktie i SAAB för att vara EN kritisk röst. Varför inte hundra aktier och hundra kritiska röster från fredliga Stockholmare som ändå bor i närheten? Men skulle det hjälpa mot SAAB-psykopatins vilja att sälja till diktaturer och massmord? Tveksamt.

Jag tror mer på samtal med folket på stan. De som kanske har någon moral undangömd i sitt inre någonstans, trots tre decennier av psykopatisk fulmedia-indoktrinering, om hur de ska ta för sig. Men en bättre moral kanske ändå finns och kan väckas, till skillnad från hos de som har drabbats av psykopati? Det är trots allt en hel del frågor som skulle kunna ställas till folket av moralfilosofisk natur!

Så ”EUROPEAN PEACE PROJECT”, med stora bokstäver, som om EU-projektets krigsförbrytelser mot suveräna stater går ut på ”fred”… Jisses…

– När blev ”EU:s” imperialistiska krig värt att ”rädda” för ”Svenska Freds”?

Min kritiska fråga beror på att ”Svenska Freds” ställer sig bakom ”Save the European Peace Project” – en kampanj för att stoppa militariseringen av EU och få EU-länder att sluta exportera vapen till länder i konflikt, när det är EU som, genom sin konstruktion, försvagar vår demokrati och underlättar för ökad imperialism, konflikt och dålig form av militarisering i världen.

EU är naturligtvis inget ”fredsprojekt” och ska naturligtvis inte ”räddas”, men avskaffas, genom att man stödjer organisationer och partier som medverkar till att vi går ur EU-eländet! Stödjer Svenska Freds det? Varför inte då? Gör en lista på organisationer som är bra för världsfred åt folket!

Ett upprop som skulle innebära att folk röstar ”för ett EU som står upp för fred och mänskliga rättigheter”, innebär givetvis att man skulle lista partier och kandidater om är för utträde ur dagens imperialistiska EU och att folk skulle förbinda sig att rösta på dem när de skriver på uppropet!

Svenska Freds har gjort en ”PROTEST MOT VAPENMÄSSA” eftersom flera av världens största vapenföretag kom till Stockholm för att marknadsföra sina produkter på Stockholmsmässan. Svenska Freds protesterade genom att informera besökare och förbipasserande utanför mässan, samt medverkade även i Sveriges Radios Studio Ett. De drev dessutom kravet genom artiklar om att Stockholm stad, som majoritetsägare av Stockholmsmässan, borde neka vapenhandlare att hyra deras lokaler. Gör man inte skillnad på vapenhandlare och vapenhandlare?

Gör sådan extremism att Svenska Freds förlorar stöd för världsfred? Det borde Svenska Freds nog fråga folket om och fundera på, tycker jag! Vissa defensiva vapen skulle ju faktiskt kunna skydda fred och demokrati i världen, utan att hota andra länder. Det tror åtminstone jag.

Svenska Freds har varit på plats ett internationellt möte om FN:s vapenhandelsavtal Arms Trade Treaty (ATT) i Genève, Schweiz. Bra! Om någon organisation någon gång skulle kunna leda till världsfred så är det väl ändå något som liknar FN, men GIVETVIS utan att krigsförbrytare har vetorätt och immunitet mot domar, vilket givetvis är helt orimligt.

Det är dessutom utmärkt att Svenska Freds, tillsammans med Greenpeace, IKFF, Kristna Freds och Svenska Läkare Mot Kärnvapen, under våren arbetade hårt för att Sverige ska underteckna FN:s kärnvapenförbud. Ännu bättre vore givetvis att tillfråga politiska partier och deras kandidater om de ställer upp på detta och sedan lista de som ställer upp, så att folket kan rösta på dem! Då skulle vi nog få se att Sverige skriver på sådana avtal, tror jag.

Man skulle t.o.m. kunna skapa ännu tuffare avtal som blockerar kärnvapenmakter att ens bedriva handel med fredliga länder, vilket skulle kunna leda till nedrustning av det allvarligaste hotet mot mänskligheten som någonsin har existerat, d.v.s. det som idag är huvudanledningen till en god beredskap.

Svenska freds gräsrotsfinansierar världsfreden genom kampanjen Kickstart World Peace. Bra.  Det påstås att det finns en kampanjfilm. Den finns inte att se på kampanjens hemsida, men visst hittar jag den genom att söka efter ”campaign youtube kickstart world peace svenska freds”.

Förslag: Lägg upp den på öppet fritt ogv-format i olika upplösningar på Internet Archive och länka dit istället! Plocka bort videon från det skrämmande Google/Youtube, som är en av finanskapitalets alla plattformar som är en del av problemet, vad gäller yttrandefrihet och demokrati i världen, samt även vad gäller utvecklingen av skrämmande krigsrobotar! Genom Internet Archive skyddar ni dessutom fredliga användare från ofria icke-triviala skripts som spionerar på människor utan att fråga dem om lov.

Noterar med stort intresse att TV4 rapporterat om att svenska vapen används i kriget i Jemen och låtit Svenska Freds kommentera detta i TV4 Nyhetsmorgon. Bra ledarskap av TV4 och Svenska Freds! När slutade TV4 gå girigbukarnas ärenden? Vad kan ligga bakom denna godhet? Casten Almqvist? Han ser väldigt snäll ut i alla fall.

Svenska Freds har även fått in flera debattartiklar i svensk fulmedia (märkligt nog), samt drivit en e-post-kampanj för att sätta press på svenska beslutsfattare, så att de stoppar vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen. Utmärkt.

Svenska Freds bistod journalister och andra aktörer med fakta och har pekat på felaktigheter via webb och via finanskapitalets olika sociala media-plattformar. Ganska bra ävenom öppna fria plattformar är bättre. Sanningen är givetvis de imperialistiska krigens största fiende. 99% av folket är nämligen inte psykopater, enbart godtroget vilseledda av dem.