Politikeradelns rakryggade insats för de kränktas rätt till ”frihet” från ”yttranden”, kanske även från politisk satir?

Jag noterar att vår ärade politikeradel, som är för yttrandefrihet, nu står rakryggat med gott ledarskap och därför gjort det olagligt i Brottsbalken att dra alla dessa förargelseväckande satiriska smaklösa historier:

16 kap. Om brott mot allmän ordning

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

För varför ska vi skoja om vissa människors bristande förstånd, ex. tråkiga yyyyy-historier, eller sådana där jättetråkiga xxxxxx-historier som gör mig så där jätte-jätte arg och kränkt, eftersom det inte ligger någon minsta lämplig satir, humor eller sanning i dem, eller hur?

(Alla som känner yyyy-män, xxxxxxxx eller andra religioner vet ju ex. hur överintelligenta de mestadels är och de vet ex. hur fel alla darwinister har, ex. Dawkins, som tillsammans med tusentals vetenskapsmän hittar på en massa fossilier)

Jag noterar att vår ärade politikeradel, som är för ”yttrandefrihet”, numera rakryggat tillsammans med den extremt gudibehagliga sekten, indirekt förhindrar även andra hemska bilder från ex. Charlie Hebdo. Det är utmärkt, för vi måste givetvis inse nu att ”yttrandefrihet”, såsom det står i grundlagen, betyder att Sverige ska kunna känna sig ”fritt” från ”yttranden” som på minsta vis kan kränka någon som är lättkränkt och lätt blir jätte-jätte-arg.

Bild på arg liten hund
Idag är jag jätte-jätte-arg.

Jag noterar även att vår ärade politikeradel, varav uppskattningsvis ca 75% kallar sig för ”feminister” fortfarande godkänner sekters propagerande för kvinnors underkastelse under mannen, giftermål och sex med minderåriga, samt rituellt skärande i barns genitalier, t.o.m. blodsugande av genitalierna, TACK-O-LOV. Gud ske pris! Det är i sanning respektfullt, jämställt och humant av vår förträffliga feministiska politikeradel att tillåta sådana friheter. Politisk satir av mig? Å nejdå! Inte alls! Bravo! Bravissimo!

Jag noterar även att vår ärade politikeradel fortfarande säger sig vara för ”religionsfrihet” och därför godkänner sekters propagerande för religiös gudibehaglig hets mot grupper och människor med annan tro, även då de fritt förhärligar slakt av ”otrogna” eller mördar människor som begått apostasi, d.v.s. att gud förbjude sluta tro som sekten.

Det är bra, för ”frihet måste ske under ansvar”, som den ansvarsfulla politikeradeln brukar säga, så att den gudibehagliga sekten kan fortsätta växa, helt utan några yttranden som gör att sektens medlemmar börjar fundera på dåliga former av ”frihet”, ex. att kvinnor, gud förbjude, börjar tro att de har rättigheter eller friheter som de faktiskt INTE har, helt oavsett vad grundlagen säger.

Detta är i sanning ”frihet” och ”religionsfrihet”! ”Religionens” ”frihet” att förtrycka är i sanning gudibehaglig! Det är naturligtvis INTE människans ”frihet” att välja ”religion”, eller annan tro, som det handlar om här, om nu någon missförstått den saken, och kanske helt felaktigt tror att jag håller på med politisk satir här.

Jag noterar även att vår ärade politikeradel tillåter att gudibehagligt extrema doktriner fortfarande marknadsförs med religiösa symboler och publiceras fritt, samt att de läses upp inför miljontals människor, alltså inte bara för några tusen på CIA:s gudibehagliga spionprogramvara på Facebook. Jodå, den stora djävulen är väl också en ”gud”, såsom den svartsjuke men gudibehaglige Demiurgen sade lite kränkt:

”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”

”Yttranden” från arga kvinnor som är upprörda över konsekvenserna av en särskilt gudibehaglig extrem sekt ska vi alla ha vår ”frihet” från givetvis, eftersom en gudibehaglig extrem sekt är precis den sekt som följer sin doktrins extrema bokstav, och således faktiskt är exakt det som anges i ex. den här vedervärdiga kränkande bilden från Fria Tider som gör mig jätte-jätte-arg:

Bild av en man som får sin hjärna utbytt mot skit, får bandage och släpps lös och ser jätte-jätte-arg ut
Det allra viktigaste med yttrandefrihet, d.v.s. ”frihet” från ”yttrande”, är naturligtvis att man INTE kallar sektmedlemmar av extremt gudibehagliga sekter för vad de faktiskt är, för då blir jag jätte-jätte-arg och kränkt!

Att dessa kvinnor ska bestraffas är helt riktigt, såsom vår ärade politikeradel kommit fram till genom sin lagstiftning, och det är naturligtvis fullkomligt gudibehagligt. Att glömma bort skillnaden mellan ”xxxxxxxx” och ”xxxxxxxx” är givetvis oförlåtligt i dagens Sverige som är fullkomligen packat med dem, såpass att man tror man befinner sig i Kairo, när man faktiskt är i Malmö och besöker en trevlig Wahhabism-moské, som vår ärade politikeradel hjälpt fram i rampljuset! Snart är himmelriket nära med 72 jungfrur, eller åtminstone elva fruar, varav en är 6 år. Jag kan känna den söta smaken av detta, likt en klase söta vindruvor av bästa sort.

Vissa s.k. ”xxxxxxxx” som omtolkat doktrinen i olika mer humana former, d.v.s. s.k. ”xxxxxxxx” som idag motsäger doktrinens bokstav, vilket naturligtvis är varför de kallas för ”otrogna” av de mer gudibehagliga  och extremt indoktinerade sektmedlemmarna, och därför förtjänar halal-slakt som ”otrogna” offentligt inför sektens beskådan, samt ibland inför vår beskådan, ex. på IKEA. Jag säger bra grattis till första parkett i Sverige! Äntligen något som är bättre än Bingo-lotto på dumburken!

Jag noterar också att alla gudibehagliga riksdagspartier i Sverige, inkl. många SD-medlemmar som svävar osäkert på målet, är för att denna gudibehagliga sekt fritt ska få fortsätta med sin ”religionsfrihet” i Sverige. Det är bra. Västs och sekulära xxxxxxers vidriga ”frihet” är strax historia, med den gudibehagliga exponentialfunktionens hjälp, samt xxxxxxska brödraskapets hjälp, OCH vår grundlag kommer inte ens behöva ändras.

”Yttrandefrihet” betyder nu och i framtiden ”frihet” från kränkande ”yttranden”.

Jag noterar också att nästan ingen av den gudibehagliga politikeradelns representanter verkar inse exponentialfunktionens effekt på sekters population understödda av flerbarnstillägg och dagisplatser, ej heller på Sveriges framtida IQ, eller den mångkulturellt rättvist justerade åldern för giftermål. Förbluffande att politikeradeln gör helt rätt ändå. Muhammed, må han vila i frid, skulle vara så stolt över er insats. Må ni strax ha ert kalifat där folket underkastar sig och inte gör narr av er!

Som Charlie Hebdo så passande menade:

Bild med rubriken de oberörbara, med en man klädd i vitt i rullstol med bandage om huvudet framdriven av en man i svart med hatt och lockar
”Gör er inte lustiga!”
”Faut pas se moquer!”

Annonser

Monopolkapitalismens politikeradel ändrar reglerna – Hur kan vi hjälpa folket och deras egna banker?

Proletären – Nytt regelverk tar död på lokal minibank

”Gustafs kassaförening har sedan 1872 fungerat som lokal minibank i Borlängetrakten. Föreningen är en rest från tiden innan storbankerna dominerade Sverige. Men på grund av regeländringar klarar inte föreningen att fortsätta med verksamheten.”

Jag undrar om lösningen kan ligga hos Ekobanken eller hos JAK Medlemsbank? En annan lösning vore kanske att flera av dessa medlemsstyrda mer direktdemokratiska banker, med bättre rykte än de fifflande storbankerna, går samman under ett paraply för att få ökade stordriftsfördelar?

Kritik av Vänsterpartiets fascistiska överklassfasoner

Vi har läge känt till att Sverigedemokraterna och övriga partier i riksdagen är för den nyliberala frihandeln som förstör för arbetare och arbetslösa genom det ständiga racet mot bottnen i skatter, välfärd och löner, men jag anser nu att även Vänsterpartiet har låtit sig duperas av den tokliberala nyliberala vinden, även om det för den normale vänsterpartisten skett relativt obemärkt.

Vi har väl alla länge uppfattat att Vänsterpartiet är det parti som i sin realpolitik värnat de svaga, de äldre, de arbetslösa eller de lågavlönade. Jag tror t.o.m. att de själva tror det och visst vill de öka Sveriges inflytande genom att vara för utträdet ur EUs makabra frihandel. Men varför anser jag då att Vänsterpartiet har fascistiska överklassfasoner?

Jag tror att orsaken till fasonerna är att det inte enbart är våra opinionsbildare som lever långt från arbetarklassens och de arbetslösas problem. Det gör även Vänsterpartiets politiskt korrekta politikeradel. Eliten av politiker, journalister och hycklande tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat, i princip nästan ostört, kan värna om sina ofta ideologiskt makabra konstruktioner och rynka på näsan åt arbetarens intolerans mot den politik som förs. Eftersom denna elit inte tar del av eller inte bryr sig om människornas egna upplevelser befinner de sig i ett verklighetsvakuum.

Politikeradelns oomkullrunkeliga vilja att vara ”politiskt korrekta” i sina verklighetsfrånvända konstruktioner är därför konstlad och långtifrån emotionellt korrekt. Och tro mig, den kommer naturligtvis inte ens te sig ”politiskt korrekt” särskilt länge till.

För någonstans kommer givetvis situationen explodera och då kommer elitens illa infekterade huvuden att rulla, antingen via den massmedia som då ägs av arbetarna via staten, medborgarjournalister via internet eller rent fysiskt, i det fall revolutionen blir av en blodigare natur, vilket denna gång verkar ytterst sannolikt med tanke på den nya kultur som importerats.

Partiet Giljotinera Kvickt kommer i det ögonblicket i vår historia inte längre te sig som en politisk satir men som mycket reell tragikomisk profetia. Problemet är inte längre begränsat till den lögnaktiga presstituerade massmedia som ägs av Bonnierfamiljen, Wall Street eller de politiker som sedan länge varit till salu för USAs, Israels och Saudiarabiens vilja att invadera världen med extremism med påföljande konflikter som de profiterar på.

Nej. Även Vänsterpartiets överklassfasoner vittnar om den korruption som nu t.o.m. drabbar deras egna riksdagsledamöter. Vänsterpartiet kuvar och förtrycker kvinnor likt imamer. Att det som sagts uppfattas som sanning av Amineh Kakabaveh, denna förträffliga kvinna med sina egna erfarenheter från Mellanöstern, har ingen betydelse för denna fascistiska politikeradel.

Överklassens resonemang i Vänsterpartiet är så verklighetsfrånvänd att de påminner om den franska prinsessan Marie Antoinette som lär ha sagt:

Om folket inte har bröd kan de väl äta bakelser

Prinsessans inställning är så makaber att om den inte var sann knappast hade gått till historien. Precis så makaber är även Vänsterpartiets inställning idag till den fascistoida extremism som nu går till historien i Sverige 2016.

Vänsterpartiets verklighetsfrånvaro låter önsketänkande teoretiska högtflygande ideal om att alla världens fattiga ska få bo i Sverige övertrumfa fakta och verklighet genom att vara för en fri invandring av lågutbildad, ofta kriminell, samt ofta högindoktrinerad sekteristisk arbetskraft, som upphöjer ett aggressivt klantänkande och en kvinnoförtryckande extremism i namnet av den gudibehaglige grymme och svarsjuke Demiurgen, en kultur som står i bjärt kontrast till den fredliga demokratiska socialistiska demokrati som valde kärlekens och rättvisans väg och skapade det fria kvinnovänliga Sverige, där brödet och vinet delades alltmer lika mellan människorna.

Ett vackert ideal som dessutom blev verklighet, det Sverige som tidigare var på hela världens läppar, det Sverige som vi alla var stolta över, det Sverige som tidigare varit en fristad för de som ex. flytt de grymma konsekvenserna av Chiles fascism stöttad av USA, det Sverige som hade en orädd statsminister som jämförde fascismens bombningar av Hanoi med nazismens mord på människor i Tysklands koncentrationsläger.

Men varför vill Vänsterpartiet importera fascismen och skapa ghetton och konfikter? Detta är helt obegripligt. Var finns logiken, rimligheten, klassanalysen och var finns citaten av Karl Marx i det gamla arbetarpartiet? Svar: – Helt borta! Förstår man inte ens att kostnaderna för invandring inkl. barnavel in-absurdum tillsammans med heligt krig mot den demokrati som är bidragsfinansierad kommer att sluka hela ekonomin och i slutändan kommer leda till nedmonteringen av välfärdsstaten Sverige?

Förstår inte det vänsterparti som en gång stödde det vietnamesiska folket kamp mot imperialisterna att de nu omformar Sverige till något som kommer likna en afrikansk extrem bananrepublik både bildlikt och rent praktiskt? Förstår inte Vänsterpartiet att Sverige inte kommer kunna hjälpa någon, än mindre stå som någon gott föredöme i någon minsta aspekt om vi fortsätter så?

Vänstern överger alltså faktiskt de svaga i samhället, och egentligen i stort sett alla. De överger den misär som folken i Afrika och Mellanöstern försöker fly ifrån och kopierar den till Sverige. De överger också vänligheten, tryggheten, vetenskapligheten och lugnet i Sverige som kommer ersättas av medeltid och religioners opium inkl. heligt krig och andra makabra värderingar, precis såsom det skett i Afrika och Mellanöstern, där utvecklingen med människor som Mustafa Kemal Atatürk inledningsvid gick i rätt riktning, men nu återigen går i fel riktning under ledarskap som ex. Erdogan. Konstigt. Märkligt. Det är mycket underligt att inte Vänsterpartiet och övriga partier i riksdagen vill stoppa detta.

Problemet kommer naturligtvis inte avta om den utveckling vi ser i dag extrapoleras i den statistik som är entydig. Vänsterpartiets medlemmar måste förändra detta tillstånd av oförstånd eller byta till ett nytt vänsterparti med högre i tak, ett parti som likt Vetenskapliga partiet förstår problemet och försöker lösa problemen vetenskapligt, positivt och konstruktivt.

Det är nämligen en stor skillnad på att hjälpa andra folk upp ur den sekteristiska medeltida avgrunden lokalt, bort från fascism och apartheid, samt en stor skillnad på att politiskt ta ta avståndt från det sekteristiska USAs olagliga fascistoida invasoner och att förstöra sitt eget land med sekteristiskt religiös fascistisk medeltid, vilket Vänsterpartiet faktiskt gör. Gör nu om och gör rätt!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Att gnälla på politikeradel som övervakar folket är lönlöst.

Bloggaren Nora4U skriver om FN som gör bort sig igen och det handlar om övervakning.

Jag ger dig rätt, Nora. Att gnälla på politikeradel och säkerhetstjänster som övervakar folket är lönlöst.

Nora kommenterar att flera länder skriver en FN-resolution mot telefonavlyssning och anser att man bör skicka dessa länders representanter på militär säkerhetsutbildning.

Min kommentar på detta spektakel är att detta måste vara ett spel för galleriet, dvs. att folket, kanske även vanliga mindre mentalt bemedlade i partierna, ska tro att eliterna inom partierna försöker göra något åt saken.

Om det är nödvändigt att signalspana generellt mot civilbefolkningen för att försvara demokratin i världens länder vet jag inte om jag ska hålla med om. Det kan i själva verket hota demokratins utveckling om ut ifall ett land tagits över genom statsministermord och massmord av poliser som ev. planerar ett återtagande av demokratin där den skyldige kan bli dömd såsom sig bör i en demokrati där alla skall dömas efter samma måttstock och inga gräddfiler skall finnas. …ja, om man nu ska kunna kalla det ”demokrati”.

Och eftersom intelligenta och eventuellt korrupta ministrar inte använder privata mobiltelefoner eller mail när de begår sina brott mot demokratin är det alltså gemene man som övervakas helt utan rimlig eller demokratisk anledning och inte alls de som borde övervakas i demokratins tjänst som blir övervakade ordentligt.

Jag tycker personligen inte att vare sig Vänsterpartiet eller Alliansen är de som är för demokratisk utveckling heller, ej heller de andra riksdagspartierna tyvärr, ej heller andra tafatta och mentalt handikappade försök är det. Nej. Till skillnad från det mesta där ute anser jag att endast Vetenskapliga partiet är bäst på demokratiutveckling.

För jag vet att vi övervakats länge på olika vis. Allt övervakas. Man behöver inte direkt vara raketingenjör för att förstå vad som sker. Den som vill kunna kommunicera privat måste alltså bygga en ”dedicated trusted computer voting device” för att både kommunicera säkert och ev. bidra till en framtida demokratisk utveckling. Då blir integritet och demokrati möjlig på internet igen.

Tills dess får man vackert svinga sin salami i helikoptervarv på youtube för att göra liknelsen lite lustig, men jag ger dig rätt, Nora. Att gnälla på politikeradel och säkerhetstjänster som övervakar folket är lönlöst. Folket måste självt se till att ta tillbaka sin integritet, om de nu vill ha den, och då hjälper det inte med att rösta på Piratpartiet, även om vill gulla med Snowden och även om de vinner en majoriteseger trots att Piratpartiet med envishet väljer att inte valsamverka. Nej. De kan ändå inte kan stoppa signalspaning från mördarstater. Det är altså att kasta bort sin röst idag att rösta på Piratpartiet eftersom de inte kan lösa problemet, dessutom valsamverkar de inte mot 4% så chansen att de ens kommer in är givetvis minimal.

Nej. Man måste alltså bygga en ”dedicated trusted computer voting device” eller liknande om man menar allvar med integritet och verklig demokrati, dvs. direktdemokrati med mentalt fullgoda individer vid kontrollerna, dvs. den plan vi har i Vetenskapliga partiet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Relevanta tidningsartiklar om detta ämne:
Reinfeldt pressas att agera mot USA, Expressen 26 oktober 2013
FN-markering mot avlyssning på gång, GP 26 oktober 2013
Säkerhetstjänsten NSA:s hemsida nere, Expressen 26 oktober 2013
De länderna ska NSA ha avlyssnat, Aftonbladet 26 oktober 2013
Digital övervakning biter inte på Indiens premiärminister, DN 25 oktober 2013
Hemligt? Känt i över 25 år, Norah4you 28 juni 2013
FN-markering mot avlyssning på gång, GP 26 oktober 2013