Norge i chock över tillståndet i Sverige

Reportaget i NRK, norska motsvarigheten till SVT, från Rinkeby där svensk lag inte längre gäller och polisen tappat kontrollen över situationen väcker känslor i Norge där Sverige nu ännu en gång används som skräckexemplet på hur illa det kan gå ifall invandringspolitiken och den politiska korrektheten tillåts löpa amok.

Qui Bono – Finns det ett motiv med att blåljuga om förintelsen?

Jag har tidigare berört det misstänkta folkmordet på dessa människor under andra världskriget, men jag har aldrig tidigare förstått något motiv med att ljuga. Så vad skulle motivet vara att ljuga och förfalska historien? Nu har jag plötsligt funnit ett motiv till en ev. lögn.

Vad är skillnaden på ”politisk korrekthet” och ”emotionell korrekthet”?

Äkta humanitet bygger på goda avsikter. Men den falska humanitet under namnet “värdegrund” som fått epidemisk spridning i Sverige skördar liv. Ett av de senaste offren är Barbro Feldt, 71, före detta Röda korsmedarbetare i Falun. Hon avled den 17 juni sedan hon efter nio års ideellt arbete tvingats bort från organisationen och hängts ut som “rasist” i media.

Glada Nyheter – Komikern Robert Gustafsson frigör sig på ett emotionellt korrekt sätt

Via vaken.se läser jag att Sveriges största komiker Robert Gustafsson är less på politisk korrekthet. Två videoklipp finns där med Robert som jag ska titta på alldeles strax. Jag ser verkligen fram emot en politisk satir som kommer nå ännu högre höjder än mina egna mediokra alster, som exempelvis Hå och hej med Federlej. En […]

Vad är Tystnad? – Ett ökat medvetande om den politiska korrektheten och dess skränande motsats

Men vad som också är viktigt att förstå är att många motståndare till den ”politiska korrektheten”, ex. bloggare och alternativa mediakanaler som skränar negativt och politiskt inkorrekt som någon slags motvikt blott fungerar likt vargar som skrämmer fårflocken tillbaka in i flocken, vilken då medvetet eller omedvetet lever kvar i sina villfarelser.

Gör Socialdemokraterna en ”dirty dart” på en siffra nära 0% år 2038?

Först å främst vill jag tacka för den politiskt korrekta uppmärksamheten angående Vetenskapliga partiet från PK-Jonas som är landstingspolitiker och tillhör det alltmer krympande och föråldrade politiska partiet Socialdemokraterna. Jag vill uppmärksamma dig på att Vetenskapliga partiet inte raggar medlemmar och röster på ålderdomshem etc. såsom Socialdemokraterna gör. Vi anser att det är oetiskt. Vi […]