Bernie Sanders spurtar – Vinner i Washington, Alaska och Hawaii

”De frågor som vi talar om: ett korrupt kampanjfinans-system , försvinnandet av den amerikanska medelklassen, den groteska nivån av inkomst- och förmögenhets-ojämlikhet … ungdomar som tar examen med $50.000 i skuld … det är de frågor som det amerikanska folket vill höra diskuteras och vill se påverkas.”