Doku – Anmälan mot IS-resenärer är rätt väg att gå

”Fortfarande pågår dock en politisk diskussion om huruvida det på grund av den svenska föreningsfriheten går att förbjuda deltagande och samröre med en terrororganisation. För en utomstående så måste den diskussionen te sig helt absurd.”
Källa: https://doku.nu/2019/10/07/anmalan-mot-is-resenarer-ar-ratt-vag-att-ga/

Visst är diskussionen absurd, men problemet är sannolikt att bank-maffian, deras fulmedier, presstituerade och folkvalda, med psykopatisk läggning, har vilselett folket och samverkat/utnyttjat terroristerna för att begå krigsförbrytelse mot suveräna stater … och förmodligen tänker fortsätta med det.

Psykopater kan inte känna ånger för barn som de har slitit i bitar i sina krig. De känner ingen medkänsla med barnen som frågar sjuksköterskorna om när de ska få nya armar och ben. Psykopaten har enbart en parasiterande läggning av att ta för sig på andras bekostnad. De höjer sina löner. De gör det för att de kan det och att det vilseledda folket, som de manipulerar och föraktar, inte stoppar dem.

Själv frågar jag mig om det är psykopati att INTE försöka stoppa dem, eftersom man därigenom blir medskyldig till massmord och lemlästning av oskyldiga barn. Är inte det ännu mer absurt än att det finns psykopater, egentligen?

Bild på liggande Buddha-staty

Meditera på saken kära medkännande människa!

Vilka medier ska du läsa i framtiden? Alternativa medier i högerspalten?
Vilken bank ska du ha i framtiden? En som inte sysstlar med Fractional-Reserve banking?
Vad ska du rösta på? Ett parti för vetenskaplighet, fred, jämlikhet och nationell demokrati?

Personligt om vad psykopater har hittat på mot mig ganska nyligen

Jag står ex. anklagad av psykopater för att ha kallat människor psykopater. Anklagelsen är riktig. När någon ex. säger ”Jag körde upp en påle i rektum på en get. Den dog.”, utan att visa avsky eller medkänsla med geten då informerar jag personen och dennes omgivning om att det kan vara psykopati som de lider av, samt att det finns psykopater som har lyckats i livet. Är det klandervärt?

Min information är motiverad av ren medkänsla med alla de gråtande anhöriga till de som mördats av psykopater, samt till de oskyldiga barn som jag vill rädda livet på i framtiden. Det är av samma anledning som exempelvis en badvakt tillrättavisar barnen som annars skulle skada varann, om de hoppade på varann från ett hopptorn, medan en psykopat skiter i vilket, eller kanske hoppas på att få bli hjälte när det väl sker. Är inte det psykopati? Det tycker jag. Vad tycker du?

En medkännande individ håller ordning och säger sanningen till barnen, ex. om de risker som finns med hopptorn och hur man kan undvika de riskerna enkelt och ändå ha kul, anser jag. Gör en sådan proaktiva intervention, när jag meddelar er om psykopatin i samhället, att jag en klandervärd person? Avgör själva!

Det är väl blott de terroristiska massmördarna, samt den medvetet massmördande delen av politikeradeln, eller den likgiltiga 75%-iga delen av befolkningen, som låter sig vilseledas av en massa annnan oviktig skit, ex. tatureingar, kriminell-TV på anstalt, Idol, eller porriga realityshows, som det är svårare att ha lika stor medkänsla med, även om jag vet att även sådana vilseledda människor kan vakna upp och lyckas väl i livet, göra nytta och skapa ett gott samhälle att leva i, ex. genom, yoga & meditation, uppsikt och en kärleksfull omsorg, samt en kärleksfull omgivning som inte är naiv och låter sig manipuleras av dem, men tillrättavisar dem.

De kortsiktiga vinsterna som erbjuds av ett mentalt sjukt och allt mer psykopatiskt samhälle ger i min mening inte långsiktiga vinster. Gör min kritik av kortsiktig ignorans att jag är en klandervärd person? Avgör själva!

Lögnaktiga kvinnliga psykopater brukar förmodligen inte betraktas som psykopater lika ofta, samt går sannolikt oftast under radarn i större utsträckning än psykopatiska män, eftersom deras manipulation sannolikt oftast håller sig inom lagens råmärken, samt döljs genom ytliga leenden, som mest liknar kloaköppningen på hönor, men man kan märka av dessa psykopater, även kallade för sociopater, genom deras lögner och ytliga överdrivna drama, men även genom att de undanhåller viktiga uppgifter, eller i hur de formulerar sig när de vill provocera ett av sina tilltänkta offer.

Dessa psykopater har ibland läst psykologi eller beteendevetenskap och därigenom utvecklat mycket raffinerade metoder för att skrämma, vilseleda, bedra och provocera fina hederliga människor. Gör min kritik av svenska klandervärda psykopatiska beteendevetare att jag är en klandervärd person? Avgör själva!

När således fina hederliga människor provoceras av dessa psykopater så ser man ibland resultatet av detta i självmord, våld mot dessa psykopater, eller kanske t.o.m. attentat mot dem och de inrättningar där de tillåts husera fritt, samtidigt som psykopatisk media låtsas som att attentatsmännen saknade anledning. Men sanningen är förmodligen att psykopater systematiskt har begått trackaserande övergrepp mot människor och plötsligt dragit en stor djävla nitlott. Utan dessa psykopaters övergrepp mot folket så hade förmodligen inte de hederliga människornas brottslighet uppstått alls.

Brottslighet hade säkerligen kunnat undvikas nästan helt, om bara dessa psykopater hade stått under ständig uppsikt, samt hade fått mer passande arbetsuppgifter, ex. slaktare, rabattrensare, kirurger, avloppsdykare, eller kanske arbete på patologerna runtom i landet, eller om felaktigt beteende från deras sida åtminstone hade resulterat i ursäkter och rimliga ersättningar till de drabbade offrena, så att de hade lärt sig något. Gör mina uppmaningar till hederliga människors observans, samt krav på hederliga människors upprättelse, att jag en klandervärd person? Avgör själva!

Psykopater kränker och trackasserar människor, inte p.g.a. av att de vill förbättra något eller rädda barnen och framtidens generationer långsiktigt, ej heller genom en satir som ökar människors medvetande. Psykopater kränker för att de njuter av makten när de kränker och trackasserar, eller med tanke på egen vinning. Deras beteende kännetecknas av, samt leder till, destruktivitet, medan mentalt friskt beteende kännetecknas av äkta medkännande, mental utveckling, win-win, positivitet och konstruktivitet. Gör min kritik av ledande psykopater, samt de som underkastar sig dem, att jag en klandervärd person? Avgör själva!

Psykopati känneteckans dessutom av narscissism, vilket innebär att de ofta framträder på ett grandiost och storvulet sätt. En vilja att synas på ett ytligt sätt kan ex. urarta i tatueringar, eller annat narscissistiskt som ska dra uppmärksamheten till dem, eller en fin bil och ett stort hus, om psykopaten har lyckats tillskansa sig mycket pengar.

Psykopaten framställer sig ofta självsäkert och överlägset, som om de vet hur allting ligger till, samt trycker gärna ner andra människor på olika vis, genom olika former av osanning. Likgiltighet är ett annat välkänt drag. ”Jag bryr mig inte om…” eller ”Jag skiter i…” eller ”Så här är det bara!” utan att framlägga evidens. Att vägra ställa upp på möten där de ev. kan avslöjas, är säkerligen ett vanligt beteende hos en psykopat, tror jag. Gör min information om psykoapati att jag en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

En psykopat ser ex. ingen anledning att försöka få fram bevisning som kan fria ett offer som de angripit felaktigt, ej heller att be om ursäkt, ej heller överväga att ersätta dem som de har utsatt för detta felaktigt. Att ha fel passar oftast inte en ytlig narscissistisk psykopat.

Maktmänniskor söker arbeten och positioner där de kan manipulera och framstå som grandiosa. De ser heller inga problem med att provocera, vilseleda eller bedra människor, om de själva kan tjäna på det. Gör mina upplysningar, som avser att hjälpa psykopaternas offer, att jag en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

Det finns, i min mening, massvis med psykopater i dagens välbetalda politikeradel och andra ledningar, medan 90% av folket förlorar sin förmögenhet, samt att brottsligheten ökar i samhället, samt att krigen massmördar oskyldiga barn. Psykopater ser inte alls detta som något problem. Psykopaten tar nämligen för sig, utan en tanke på sina medmänniskor. Deras eget tankesätt läcker ibland ut i slogans som ”Staden ska ta för sig”, men i själva verket är det psykopater som tar för sig genom att bygga strandnära eller ger sig på grönområden som borde få vara ifred.

Psykopater ljuger gärna storvulet, om de tror att detta gynnar dem. Vad vetenskapligt framtagna diagram visar, eller om argumenten som framförs är sanna eller osanna, saknar betydelse för psykopaten. Psykopaten granskar ingenting djupare, eftersom de är ytliga. Psykopaten ställer sig helt sonika på den sida som denne tror gynnar dem mest för tillfället. Gör mina upplysningar om hur man känner igen psykopaterna att jag en klandervärd person? Avgör själva!

När någon exponerar psykopaterna och deras klandervärda verksamhet, så vill psykopaten istället smutskasta och tysta den som exponerar dem, såsom psykopaterna ex. försöker tysta och smutskasta Julian Assange som har exponerat dem, medan en mentalt frisk individ, som har rent mjöl i påsen, ställer upp på möten, ställer upp för att klargöra, svarar på frågor, vill tala sanning och följa regler, försöker rätta till ett eget felaktigt beteende, eller sprider och skriver på upprop som hjälper Assange. Gör mina upplysningar om hur man skiljer psykopater från hederliga människor att jag en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

Psykopaten vill skuldbelägga eller bekämpa samtal som innefattar moralfrågor, politik, sektererism eller satir, ex. med motiveringen att dessa kan kränka någon, fastän kränkningen inte uppstår genom diskussioner som ger ökad kunskap och djup insikt som motverkar ytligheten som psykopatin står för.

Kränkningen uppkommer naturligtvis i det egna motståndet mot sanningen. Varför bli kränkt av osanning eller sanning? Är något sant och man inte gillar den sanningen, då har man en utmaning att arbeta med. Är det osant så dementerar man.

När psykopaterna inte lyckas skrämma någon till ytlighet eller tystnad, eller om någon inte låter sig hunsas eller drevas av dem, så kan dessa psykopater t.o.m. ta till våld eller mord. De ser inga betänkligheter med detta, om de anser att mord kan gynna dem. Så lär er vad en psykopat är och hur du upptäcker dem, men var försiktig om du exponerar dem eller degraderar dem!

Gör det på ett sätt som antingen låter dem rädda ansiktet, eller krossar dem fullständigt så att de inte kan skada någon efteråt! Deras narscissism tål nämligen inte offentlig degradering och de har inga moraliska betänkligheter när de försöker manipulera dig, snärja dig eller t.o.m. mörda dig för att undvika detta.

Det är inte enbart psykopater som dräper eller mördar. Normala människor kan försvara sig i ren sjävbevarelsedrift, ibland även i altruistiskt syfte, då ingen annan utväg ses som moraliskt framkomlig eller trygg. Detta kan leda till mord av en eller flera psykopater. Mord på psykopater är således inte nödvändigtvis psykopati eller moraliskt klandervärt alls, men kan vara ett moraliskt vägval för att minska lidande, enligt principerna för det moralfilosofiska s.k. ”Spårvagnsproblemet”.

Jag har själv nyligen blivit angripen av psykopater, som påstår att jag är för flitig i mitt arbete, börjar för tidigt eller slutar för sent (obetalt arbete) och att detta på något vis skulle vara klandervärt. Jag håller inte med dessa psykopater. Jag ser det som positivt och ansvarsfullt och kanske borde belönas genom högre lön eller frivilliga donationer?

Samma psykopater anser att jag är för skojfrisk och satirisk och att detta är klandervärt. De anser att min typiskt svenska kultur, av att ibland dra ett skämt som anspelar på sex, eller driver med reaktionär sekterism eller politiska psykopater, är klandervärd. Jag håller inte med om det. Att få folk att skratta, eller att tänka efter, eller att börja göra mer rätt än fel, är i min mening motsatsen. Är jag en klandervärd person som gör så? Avgör själva!

Jag tycker att svensk fri kultur, inkl. den som anspelar på sex, är fantastisk och verkligen ett mått på vår höga mentala frihet och vår yttrandefrihet i Sverige. När Jonas Gardell sjunger satiriskt om att allting ”är bögarnas fel”, eller likt Grotesco driver med blint religiösa, eller liknande, så ser jag det som ett bra mått på hög frihet i samhället.

Det finns idag psykopater i Sverige som vill ta oss tillbaka till sekteristisk medeltid, där homosexuella och satiriker förtrycks och bestraffas. Dessa hör i min mening inte hemma i Sverige alls, men bör flytta till en humorlös diktatur. Människor har ofta flytt medeltida kulturer och diktaturer till Sverige för att kunna åtnjuta denna frihet. Låt oss skydda de som bejakar svensk fri kultur och kasta ut de som hotar den! Är jag en jobbig klandervärd person som tycker det? Avgör själva!

Jag minns ex. en knapp från Miljöpartiet i min ungdom, när MP var vänster och ekologiskt hållbart, precis som Vetenskapliga partiet är idag. Vi som hjälpte till uppmanades att sälja den knappen till väljarna. På knappen stod det: ”Rädda miljön! Duscha med en vän!”. På knappen fanns ett tecknat duschmunstycke, samt två nakna människor, en kvinna och en man. Jag tyckte det var kul, typiskt svenskt, samt har ofta återgett detta skämt och källan, inte i syfte att verkligen duscha med någon, men för att få människor att skratta ex. när duschning kommer på tal. Det verkar dock som om psykopater vill påskina att jag är en sexgalen person som försöker få människor att le med ett skämt uppfunnet av Miljöpartiet. Kul eller sexgalenskap? Avgör själva!

En kvinnlig psykopat lär ha påstått att jag skulle ha bett om, samt gilla sugningar av min ”Petter-Nicklas”. Detta är ren osanning från psykopaten. F.d. flickvänner kommer garanterat intyga detta, om de skulle tillfrågas på ett smidigt sätt. Jag skulle aldrig be om sådana sugningar av två anledningar.

 1. Jag har aldrig gillat dem, fastän vissa kvinnor verkligen tycks vilja göra dem.
 2. För mig känns det väldigt onaturligt med tänder som kommer emot.

Att jag skulle kunna skoja om sådant, när tillfälle bjuds, är för mig en helt annan sak. Det handlar om att locka till skratt i en typiskt svensk kultur, en humor som många svenska komiker har använt sig av och fortfarande använder sig av, utan att människor överreagerar på det. George Carlin använder sexuell humor mot ”den amerikanska drömmen” för att ge tyngd åt hur svårt vanligt hederligt folk blir rektalpenetrerade av eliten. Suger sådan humor? Är den inte kul? Avgör själva! Bör den humorn vara förbjuden? Varför då?

För vissa är relationer och sex ämnen som omgärdas av både intresse och tabu, ofta för unga kvinnor har jag märkt. Inte för mig. När någon tar upp sådant så har jag ingen rädsla för det, även om politik är av betydligt större intresse för mig. Med mina goda vänner talar jag väldigt sällan om relationer eller sex. När ex. någon relations- eller sexfixerad kvinna tar upp en gammal dålig pojkvän, hur hon hotat denne med stekpanna, eller ett ord som ex. ”dogging”, så är absolut det inget som jag driver fram. Vem är då sexgalen? Jag eller kvinnan?

Dogging var ex. till helt nyligen ett nytt okänt ord för mig, som jag fått lära mig ofrivilligt två gånger på sistone, båda gångerna av kvinnor. Jag var förmodligen så äcklad eller chockad att jag själv glömde bort begreppet första gången, förmodligen eftersom det äcklade mig, t.o.m. mer än tautueringar, vilka jag associerar med kriminalitet och prostitution. Gör min ovilja att komma ihåg ”dogging” och tatueringar, som alls inte tilltalar mig, men äcklar mig, till en klandervärd person? Avgör själva!

Vissa unga kvinnor har dålig självkänsla, ex. eftersom de ibland har blivit mobbade för sitt utseende. De berättar ibland detta för mig. Jag kan då säga eller göra saker för att avhjälpa detta, saker som gör dem glada, ex. säga att jag tycker att de är snygga, tycker om den hårfärgen eller den ögonfärgen. Kanske om jag hade varit i deras ålder så hade jag kanske bjudit ut dem på date för att lära känna dem bättre. Nyligen har ett gäng psykopater försökt klandra att jag hjälper kvinnor med dåligt självförtroende att må bättre. Är det inte makabert? Avgör själva!

Ibland frågar unga människor mig väldigt privata saker. Mina svar brukar försöka vara så ärliga som möjligt och ämnar få dem lugna och trygga, inför de normala känslor och beteenden som människor faktiskt har. Som ungdom i skolan ställde vi elever också frågor av sexuell natur till lärarna. De svarade ofta som goda föredömen, tycker jag. På samma sätt agerar jag nu som vuxen när barn frågar mig saker. Psykopaterna vill utmåla mig som en klandervärd person för detta. Är jag det? Avgör själva!

När en kvinna är väldigt öppen, samt tar upp relationer och sex med mig och jag känner att åldersskillnaden är för stor mellan oss och jag vill undvika att kvinnan fattar tycke för mig, så kan jag på ett fint sätt påtala denna åldersskillnad innan kvinnan går för långt, ex. fråga om deras mamma är singel, detta för att inte såra dem. Psykopater har nyligen försökt utmåla mig som klandervärd för detta. Är jag det? Avgör själva!

När personer söker uppmärksamhet med tatueringar, medvetet exponerar dem, kanske t.o.m. på ett psykopatiskt vis försöker lura andra unga människor att klottra ned sin kropp med sådant, vilket jag tycker är klandervärt, så försöker jag motverka detta, eftersom jag associerar detta med kriminalitet och prostitution. Jag har blivit uppfostrad att undvika sådant och ogillar kanske därför de som lockar ungdomar till sådant, när vi vuxna kanske bör avråda från detta? Jag skulle själv helst inte vilja se tatueringar på allmän plats, men accepterar att de finns. En ljugande psykopat menar istället att jag ska ha intresserat mig PÅ ETT SEXUELLT SÄTT för hennes tatueringar på hennes lår som hon tydligen exponerade för mig. Själv har jag mycket svårt att tro att jag skulle intressera mig för det, ens om jag gick i sömnen eller någon hade stoppat droger i mitt te. Ljuger hon eller jag? Avgör själva!

När någon är ledsen och berättar en hemsk historia i förtroende så kan jag ge dem en kamratlig klapp axeln. Psykopater menar nu att jag är en klandervärd person som försöker stötta mina medmänniskor och att den som jag stöttat har lyckats att ”slingra sig ur mitt grepp”? Jag har tränat Jiu-Jitsu och lovar att 99% absolut INTE skulle kunna ”slingra sig ur mitt grepp” OM jag tog ”ett grepp” Så hur är det? Vem talar sanning? Jag eller psykopaten? Avgör själva!

Om någon inte gillar något som jag gör eller säger, som känns normalt och naturligt för mig, så lyssnar jag på dem och respekterar dem och undviker det ämnet om de så önskar. Psykopaterna vet från vittnesuppgifter att jag bryr mig om och respekterar människors önskningar. Likväl kan dessa psykopater inte låta bli att utmåla mig som klandervärd för att en psykopat påstår helt andra saker. Så hur är det? Avgör själva!

Nu kan naturligtvis ingen som klagar i det här partiet utsätta mig för omotiverade repressalier, ex. omplaceringar eller fråntagande av arbetsuppgifter, såsomgjorts mot Kakabaveh, Mathiasson eller Soffan som har blivit petade av psykopater, eftersom jag är spärrvakt mot sådan psykopati i det här partiet. Här kan heller ingen skapa psykopatiska dokument, fulla med kränkande lögner och s.k. cherrypicking, som jag inte tillåts förtydliga eller besvara, men visst får medlemmar och potentiella medlemmar ställa frågor eller tycka saker i kommentarsfältet eller skicka pingningar från egna WordPress-bloggar. Välkomna!

Psykologi – Beteendevetenskap – Evidensbasera att du INTE är en psykopat!

Jag ställer mig idag frågan om det är fel att kalla människor för ”psykopater” när de i min mening uppför sig som sådana? Här är min analys och min åsikt. Så vad kännetecknar en psykopat? Enligt Wikipedia är följande 20 drag kännetecknande:

 1. Talför/ytlig charmig
 2. Förhöjd självuppfattning/grandios
 3. Behov av spänning/blir lätt uttråkad
 4. Patologiskt lögnaktig
 5. Bedräglig/manipulativ
 6. Saknar ånger och skuldkänslor
 7. Flackt, ytligt känsloliv
 8. Kall/bristande empatisk förmåga
 9. Parasiterande livsstil
 10. Bristande självkontroll till exempel lättväckt aggressivitet
 11. Promiskuöst och egoistiskt sexualliv
 12. Tidiga beteendeproblem (före 12 års ålder)
 13. Saknar realistiska, långsiktiga mål; agerar kortsiktigt och kan inte planera på lång sikt
 14. Impulsiv
 15. Ansvarslöshet, till exempel som förälder eller chef
 16. Tar inte ansvar för sina handlingar
 17. Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden
 18. Ungdomsbrottslighet (före 15 års ålder)
 19. Överträdelse av villkorad frigivning/utskrivning, begår till exempel nya kriminella handlingar under permission
 20. Kriminell mångsidighet, flera typer av lagbrott bland de följande 10: inbrott, rån, narkotikabrott, olaga frihetsberövande, mord/mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt (är ej ett lagbrott i sig)
  Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati

De första tre av ovanstående drag är, i min mening, normala delar av en personlighet, men när en person får alltför många poäng sammantaget så talar man enligt Wikipedia om en psykopat. Man sätter en 2:a om egenskapen stämmer mycket väl och en 1:a om den stämmer litegrann. Kommer man över 30 poäng totalt så talar man om en psykopat. Vård och behandling tycks ha mycket liten effekt på psykopater. Har den väl utvecklats så tycks den vara kronisk.

Psykopater tvekar naturligtvis inte till att anklaga folk för allt möjligt och sedan inte låta dem dementera i anslutning till detta. Du möter detta psykopatiska beteende i fulmedier och även i bloggarnas värld, såväl som hos chefer, utredare, läkare och myndigheter ibland. Bakom handlandet sitter ofta en storvulen narcissistisk psykopat som inte själv tål kritik och själv inte vill bli behandlad så, men dubbelmoral är givetvis inget problem för en psykopat.

De kan ex. försöka mobba dig, eller en hjälte som journalisten Julian Assange, inte tillåta dementier på de texter som de har producerat och sedan inte be om ursäkt eller erbjuda upprättelse, eftersom de helt saknar ånger. Psykopaterna kan helt utan medkänsla presentera en förvrängd bild av dig eller andra människor. De ser alls inget problem med detta beteende.

Personligen förlåter jag alla som inser att de har begått misstag och är beredda att be om ursäkt ärligt och uppriktigt, särskilt de som i äkta skam erbjuder upprättelse, eller kompenserar på andra vis för sitt beteende, om de inser sina fel och brister, men en psykopat skulle aldrig ens komma på tanken, om de inte tror sig gynnas av ett sådant i ett falskt spel. I sådana situationer kan man ofta se psykopatens falska leende. Munnen ler, likt röven på en höna, men ögonen är s.a.s. döda.

Ibland tänker jag att psykopaten lever ett så ytligt tomt och miserabelt liv, samt ibland ser så hemska ut, eller är så uttråkade och olyckliga, att det måste vara ett dagligt straff för dem att existera och inget annat är nog värre än dettta straff, förutom utdragen tortyr. Om psykopaten begick självmord så tänker jag att det vore inte enbart en välgärning för mänskligheten, men en välgärning även för psykopaten själv, som då slipper sitt själlösa liv, som utgörs av att vara en vandrande död. En zombie.

Eller så tänker jag de kommer stöta på en mästerpsykopat, som ex. Hannibal Lecter, som villigt tar hand om dem på ett passande sätt, som gör att de får lida i förhållande till det lidande som de har skapat hos andra. Tanken ger en känsla av rättvisa och är förmodligen orsaken till att vi  tidigare har haft ett bestraffande rättsystem, även om detta idag är inriktat på vård och rehabilitering, även av psykopater, samt därför sannolikt ofta kallas ”Hotellet” av dem.

Det finns människor som menar att jag kallar människor för ”psykopater” alltför lättvindigt, i princip för att människorna jag benämner inte kommer upp i 30 poäng, och att detta är klandervärt av mig, samt skapar onödig ovänskap.

Personligen tror jag att sanningen inte skadar och att man endast genom ärlighet kan skapa verkligt gott samhälle för alla, även för psykopater, så även för psykopater som befinner sig under 30 poäng, ex. p.g.a. en omgivning som håller dem under uppsikt och får dem att lyckas väl, så ser jag inget negativt med sanningen.

Är det sant att någon är en psykopat, eller är på god väg att bli det, så är det väl utmärkt att personen kan ta tag i det problemet, göras uppmärksam på det, ex. söka hjälp hos psykolog och informera sin omgivning som kan läsa på om tillståndet och kan stötta på rätt sätt , ex. med morot och piska, så att individen kan lyckas genom att göra ett passande yrkesval för psykopater, ett yrke där de står under uppsikt eller ett yrke där alltför mycket känslor kanske kan vara besvärligt. Dessutom så tänker jag att det kan vara en välgärning som kan bespara många barn i världen onödigt lidande.

När en person ex. säger ”En gång körde jag upp en påle i rektum på en get. Den dog.”, samt inte blir upprörd över detta faktum, då tror jag att det kan ha varit en psykopat som sade detta och då säger jag det till psykopaten, samt även till dennes omgivning, eftersom jag tror att sanning och förståelse kan hjälpa både psykopaten och resten av dennes omgivning, såsom denne neurokirurg lyckades i livet, p.g.a. sin medvetna omgivning som höll honom under uppsikt, och inte lät honom manipulera sin omgivning, innan han själv plötsligt kom fram till att han hade en hjärna med en psykopatisk läggning.

Vissa menar att psykopati är begränsat till ca 2%-0,5% av befolkningen, men jag tycker mig se betydligt mer psykopati än så, en tilltagande psykopati. Min hypotes är att alltför hög grad av kapitalism ökar på psykopatiskt beteende, kanske även dåliga familjeförhållanden? Vetenskapliga metastudier visar ex. att mordfrekvensen ökar ju mer ojämlikt ett samhälle är och kapitalism leder givetvis till ett ojämlikt samhälle.

Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden.  Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Crime

”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality” Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Crime

Psykopatin blir ex. helt uppenbar när monopolkapitalister mutar politikeradel att starta krig och att då deras vapenindustri gynnas. Besluten från detta militärindustriella komplex leder helt evident till massmord, svält och utdraget lidande.

Men även människor, som INTE betraktas som psykopater, ex. INTE äger aktier i vapenindustri, röstar ÄNDÅ ofta på exakt de politiker som godkänner svensk försäljning av vapen till diktaturer, vilka i sin tur svälter barn till döds och slaktar dem med dessa vapen, ex. i Jemen, politiker som INTE aktivt fördömer eller bojkottar sådant beteende. Gör min avsky för detta vapen-snusk, svält och slakt, av oskyldiga barn, samt fördömmandet av de som inte protesterar eller agerar, att jag är en klandervärd person? Avgör själva!

Jag poängterar att politiker, som folk har röstat in, både har startat och deltagit i krigsförbrytelser, mot andra suveräna stater, samt har ställt sig på terroristers sida i dessa krigsförbrytelser, terrorister som dessutom arrangerar barngiften, begår våldtäkter och skär halsen av människor som råkar ha ”fel” tro, förutom att skära i sina egna barns genitalier, ofta utan bedövning, men utan minsta skuldkänsla eller medkänsla med barnet, eftersom psykopaten ex. ser en vinst i att tillhöra en psykopatisk massmördande sekt.

Vi har i Sverige idag psykopatiska politiker som har medverkat till importen av dessa psykopater och psykopatiska sekter, trots att Sverige i princip utrotat sekterism genom upplysning. Samma psykopatiska politiker gynnar de krig som kastar många nationer in i misär, en misär som gör människor till sekterister och terrorister, i betydligt högre grad än vad som annars hade varit möjligt, en psykopati som mentalt friska människor givetvis har migrerat bort ifrån och tyvärr i skräck måste bevittna som nya grannar i Sverige igen.

De svenska väljarna är ofta medskapare till problemet i sin naivitet, en naivitet som tycks vara så extrem att jag ibland tror att den måste vara spelad, men det är den förmodligen inte. Gör min avsky för denna psykopatiska politik och dessa manipulerade människor, som faktiskt röstar på psykopatin, att jag är en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

När så människor migrerar över Medelhavet i rangliga överfyllda båtar, med följden att oskyldiga barn ofta spolas iland döda utmed stränderna, så stoppar inte dessa psykopater, i nationernas ledningar, detta krigs- och migrations-elände, men förstärker istället eländet genom att stödja ännu fler krig och ännu mer signalpolitik, som gör att ännu fler barn utsätts för drunkningsdöden, en politik som gör att massvis med anhöriga givetvis gråter floder av tårar över dem.

Ja, ni minns väl kanske bilden av den döde 4-åringen Alan Kurdi, som användes av fulmedias psykopater för att vurma för ännu mer Medelhavs-trafik, trots att alla som vill undersöka saken och vill hjälpa barnen på riktigt, vet precis hur vi hjälper de här människorna allra bäst, nämligen genom att hjälpa dem till självhjälp lokalt. Gör min avsky för det här massmordiska snusket att jag en jobbig klandervärd person? Avgör själva!

Så tänker jag att de som skapar den här psykopatiska politiken, samt propagerar för den, eller röstar för den, förmodligen är psykopater utan samvete. I Riksdagen, samt i samhället i övrigt, finns det fullt av sådana klandervärda psykopater, i min mening, även om de kanske inte når upp i hela 30 poäng för psykopati.

Anser jag att du är en psykopat? – Det beror inte på vilket poängtal du kommer upp i, men på om du röstar på psykopati eller ej. I min mening så är alla, som röstat på de bombliberala Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna de senaste 20 åren, antingen psykopater eller villigt manipulerade av psykopater. Detta är Sveriges mest bombliberala partier, d.v.s. de som gladeligen medverkar till svältande och mördade barn och försnillade bistånd. Även V har ställt sig på den aggressiva psykopatiska partens sida ex. i Ukraina, Libyen och i Syrien, vilket givetvis har lett till massmord. För mig är medvetet massmord på oskyldiga och försnillade bistånd tydlig psykopati. Är det inte så? Har jag fel?

Sverigedemokraterna har ännu inte röstat för krig, men partiledaren Jimmie Åkesson ställer sig, helt tydligt på den imperialistiska israeliska sionismens sida, den som faktiskt massmördar, stjäl land och rensar etniskt, vilket kan liknas vid att ställa sig på de tyska imperialistiska etnonationella nationalsocialisternas sida på 30-talet i Europa. Jämförelsen haltar inte, vilket även en självständigt tänkande och medkännande israelisk general har insett. För mig är det således att rösta på psykopati att rösta på Sverigedemokraterna som leds av Jimmie Åkesson och det psykopatiska gäng som sannolikt står bakom den där flaggviftande nazi-sionismen som pågår i Israel och den skiljer sig inte nämnvärt från Islamism-vurmen i andra partier, som om man måste välja mellan psykopater som är för pest eller kolera.

Miljöpartiets psykapati är så pass väl dold att man måste vara mycket skicklig för att upptäcka den. Man måste kunna tänka i några steg med ett relativt normalt IQ. Kan man inte det så betyder inte det att man är en psykopat bara för att de miljöpartistiska besluten ofta leder till klandervärda psykopatiska konsekvenser. Islamism-vurmen i Miljöpartiet är förmodligen förbi numera. Detta gör givetvis att övrig psykopati kan vara svår att se. I Miljöpartiet är det förmodligen så att en hederlig människa med ett IQ under 100 inte kan förstå psykopatin utan ett hjälpande person som får agera bollplank, eller genom att personen mediterar i stillhet eller läser denna text, med eftertanke.

Miljöpartiets kortsiktiga och naiva politik, som inte vill låta sig konsekvensanalyseras, är inte nödvändigtvis psykopati, men sådan kortsiktig inkonsekvens kan givetvis leda till stor skada, precis som helt vanlig psykopati. Det förstår varje kortsiktig individ, även med ett mycket lågt IQ. I tre steg kan man även med lågt IQ förstå ex. Öppna gränser = Massmördare och våldtäktsmän in = Mördade våldtagna kvinnor i vårt land = Dåligt för vår närmiljö. EU = ökade transporter = Mer utsläpp = Dåligt för vår miljö. Massinvandring = Allt fler människor = Mer förstörelse av naturen = Dåligt för miljön.

Svårare att se för en miljöpartist är givetvis hur EU, globalismen och klimatalarmismen är pådriven av välkända makthungriga monopolkapitalister som vill skapa en globalism, där oligarkernas företag har världsherravälde och politikeradeln utgör deras lakejer. Det är även svårt att upptäcka för den naive hur man, i monopolkapitalets medier och välgödda psykopater, har ljugit för dem, men att ha ett så lågt IQ, att man inte kan genomskåda lögnerna, är faktiskt inte psykopati, enbart ljummhet.

Ovanstående gör i min mening att ca 10% är psykopater, samt att ca 90% villigt lyder och underkastar sig dessa psykopater, men hur kan man som medskyldig till ovanstående evidensbasera att man inte är psykopat? Några tecken på att du inte är psykopat är, i min mening, om:

 1. Du gör ett IQ test och kommer under 100 poäng, samt har röstat på Miljöpartiet och har missat Vetenskapliga partiets existens. Med högre IQ och helt vanlig medkänsla hade du INTE kunnat missat den saken.
 2. Du röstade på Sverigedemokraterna, men kände inte till nazi-sionist-vurmen eller nazi-sionisternas krigsförbrytelser.
 3. Du röstade på Vänsterpartiet, men kände inte till Vänsterpartiets stöd av krig och krigshets.
 4. Du lät du dig luras av psykopatiska fulmedier att alla röster på partier som kommer under 4% är s.k. ”bortkastade röster” och tänkte att du ville rösta på det minst dåliga över 4%, även om du givetvis kan och bör rösta på fredliga partier som valsamverkar mot 4%-spärren i fortsättningen!!! Röster på partier över 4%, som helt evident beter sig psykopatiskt, ÄR givetvis bortkastade röster, särskilt eftersom det har utkristalliserats tre ungefär jämnstarka block i svensk politik som alla innehåller psykopatiska partier. Röster på dessa tre block påverkar således väldigt lite, och är alltså i princip bortkastade. Genom bara några få procent röstar anständigt så kan det börja ske en förändring i riktning mot hederlighet.

Om du alltså gör följande så evidensbaserar du istället att du är en hederlig godhjärtad människa:

 1. Rösta på, medverka i och stötta Kommunistiska partiet som är ett fredligt parti, för total jämlikhet i samhället, som sannolikt minskar mordfrekvensen, även om de inte valsamverkar för att ta sig över 4% …. än, samt uppmuntra dem att valsamverka brett med andra partier som har evident hederliga ambitioner.
 2. Rösta på, medverka i och stötta Vetenskapliga partiet som är ett fredligt parti för ökad jämlikhet i samhället, till en nivå av blandekonomi som på Olof Palmes tid, som sannolikt minskar psykopatin och mordfrekvensen, även om vi inte är kommunister för absolut jämlikhet, eftersom vi inte tror att det uppfattas som rättvist av folket. Dessutom är vi med i en valsamverkan som bjuder in fler partier att valsamverka med oss mot 4%-spärren, vilket fullkomligen torpederar argumentet om att ”kasta bort sin röst”.

I övrigt kan du öka din hederlighet ytterligare genom att uppmärksamma exakt det som alla psykopater mörkar, ex. länka till och ge gåvor till organisationer och projekt som ex. Sveska Freds kickstart för världsfred, ge uppmärksamhet till andra fredliga individer som står för fred, eller uppmärksammar dikter om fred.

Den som medverkar till att fredliga och valsamverkande partier växer har GIVETVIS en väldigt god och stor inverkan på politiken, som på sikt kan ersätta psykopatin, i samhället och i världen, som då kan gå mot världsfred för barnens och framtidens generationers väl.

Detta sker inte enbart på valdagen, men precis hur ofta du själv vill och har energi till det, men kom ihåg att sköta din kropp, ditt arbete och din familj! Din kropp är ditt tempel, ditt arbete ger dig inkomst som du kan använda med vishet och din familj kan behöva uppsikt och fostran, så allt i balans!

Jag, Vetenskapliga partiets säkerhetsvakt, anser att kritik är mycket utveklande och bra, så har jag på något vis rätt eller fel ovan så kommentera gärna nedan! Jag har tidigare utsatts för saklig och osaklig kritik, vilket jag anser är jättebra, så länge jag kan dementera och det kan jag göra här nedan. Kritik av detta på egen blogg är också helt ok, om jag kan pinga eller kommentera, givetvis.

De som är delaktiga i psykopatin, vilket kanske är ca 75%-90% av befolkningen, är inte nödvändigtvis psykopater OM de förändrar beteende i ljuset av ökat medvetande om den evidenta sanningen och därför delar med sig av denna bloggpost till sina vänner, eller diskuterar saken med varann.

Den evidenta sanningen kan vara besvärlig. Jobbig. Svår att erkänna. Sanningen är likväl sanningen, vare sig man vill veta om den eller inte. Det finns inte olika sanningar. Gör mina upplysningar, om den evidenta sanningen, mig till en jobbig person? Avgör själva!

Är man motiverad att se den evidenta sanningen, samt förändrar sitt beteende, i äkta medkänsla, så är man givetvis ingen psykopat, men en medkännade hederlig anständig människa. Det finns kanske någon aktiv hederlig medkännande människa där ute, som läser det här och har en ide på hur man löser problemet? Varmt välkommen med din idé i kommentarsfältet!

Intervju med civilingenjör Arne Gunnarsson från Finspång

I denna intervju med Arne Gunnarsson (1 timma och 10 minuter, ogg-format, 38MB) så tog vi upp fenomenet Greta Thunberg, hur man talar med barn, missuppfattningar om klimatpolitiken, andra miljöfrågor. Vi berör hur viktigt det är med meditation och hur den kan höja samhällets intelligens, öka öppenhet för andras analyser, väcka skepticism mot det som man tror att man vet.

Vi tar upp åldersdiskriminering mot klimatskeptiker, hur psykologi och filosofi inte ingår i läroplanen och hur den kunskapsbristen används mot folket genom desinformation och osanning som drabbar dem och demokratin.

Vi tar upp valsamverkan, sanningssökande, FN, Agenda 2030, globalism, samt missförstånd om vad som är socialism, kommunism och monopolkapitalism, samt demonisering av ledare.

Vi tar upp onödig byråkrati i samhället som handlar om kvalitet, men som kan sänka lönsamhet för företag, genom kostnader för onödig a utredningar som enbart sänker vinsten.

Vetenskapliga partiets kvalitetsstandard:

Bild på Moses med två tavlor och två budord: 1. var cool och 2. var inte en skitstövel

”Var cool – var inte en skitstövel.”
Certifiering får utföras av alla i kommentarsfältet.

Vi talar vidare om dubbelmoral och hyckleri, om orsaken till detta är psykopati och om de med intelligens, moral och samvete har ett ansvar att agera för barnes och framtidens generationers skull.

Vi talar om hur media och storföretag ofta går hand i hand, om jämlikhet, EU-korruptionen, ekologisk hållbarhet, CO2, population, familjeplanering, men även om stål, vätgas, kol, vindkraft, solkraft, kärnkraft och vattenkraft.

Storbrittanniens överklass får MINST 6 månader till av EU-parasitism – Birger Schlaug misstolkar situationen

Schlaug liknar EU och Storbrittanniens parlament vid en överklassförälder och en överklassunge, men jag föreslår att de bör liknas vid samling patriotiska överklass-borgare som hotar med en utbrytning ur Alliansen. En stor utbrytning. Det upplevs av Schlaug som att EU daltar med Storbrittannien, men EU bygger enbart på ett avtal som skrivits under. Ett medlemskap, likt i vilket parti som helst.

Utbrytarnas överklass är lite likt det borgerliga Partiet Vändpunkts jet-flygande överklass i det stadie där de försöker pressa den borgerliga överklassen i Miljöpartiet till rimliga överrenskommelser och förändringar, medan det borgerliga psykopatiska ledargarnityret bara flinar åt deras försök. Utbrytningen var naturligtvis helt oväntad och kommer snuva Miljöpartiet på inflytande i EU och möjligtvis på inflytande i Riksdagen efter valet 2022. Flinet har nog försvunnit. Psykopaterna är förmodligen förvånade. De ansvariga för utbrytningen behöver sannolikt ett gott personskydd av Säpo.

Men varför skulle EU:s största parasiter vilja bryta ett avtal, med en av dess största blodgivare, det brittiska folket? Föreställ er sedan Corbyn vid spakarna! Det skulle kunna liknas vid en Hugo Chávez, eller en Olof Palme, vid spakarna mitt i ett av Europas största länder, där folket får tillbaka sin välfärd och parasiterna får fly eller kommer tappas på blodet som de sugit ut av britterna.

Detta skulle kunna hota att spräcka hela den extremborgerliga unionen, t.o.m. skapa krig om EU fortsätter på den vettlösa globalistiska höger-banan, som märkligt nog stärker högern, om än i en nationell bouquet, medan vänsternationalismen lyser med sin frånvaro. Oklart varför.

EU:s globalist-höger, inkl. Soros, hoppas givetvis på massiv propaganda i Storbrittannien under en längre period, samt en ny omröstning i Storbrittanninen. Klart att Storbrittannien får 6 månader till, och 6 månader till i evigheten, Amen, tills folket har hjärntvättats till parasiternas favör i Storbrittannien och i EU.

Särskilt öststaterna som vunnit mest i EU:s ”race to the bottom vill naturligtvis ha kvar den stat som de mest av alla sugit blod ur. Blodet har sugits på den brittiska befolkningen, precis som på den svenska, INTE på överklassen som startat upp billiga filialer i öststaterna, samt öppnat konton och adresser i EU:s skatteparadis, ofta i samma stater. De har sugit blodet och skippat konsekvenserna av EU:s globalism och krigsförbrytelser, nämligen massmigrationen av outbildade sekterister och sänkta välfärd. Folket har fått betala krigen, massmigrationen och kostnaderna via skatter, värdeminskning av deras valutor och sänkt välfärd.

Det är INTE överklassen som fått nog av EU, utom de som ev. blivit utsatta för brott, vilka är ett resultat av ett allt mer ojämlikt samhälle, splittring, desperation och sekterism. Det är främst det brittiska folket som fått nog av hög arbetslöshet, sänkt standard, sekterism och ökad kriminalitet. Det är underklass och medelklass som vill ha ett Brexit.

Det är överklassen i EU och i Storbrittanningen som, generellt sett, önskar sig några månader till av EU-medlemskap, allt för att kunna suga lite blod till, kanske för att göra den allt mer blodfattiga värden förvirrad av olika propaganda-virus, ex. genom köpta lögnaktiga vänsterskribenter med långa näsor som FAKTISKT ska vurma för höger-EU, så att blodsugandet kan fortsätta ostört.

Pinoccio med lång näsa och texten "Faktiskt?"

Lögnare kan få väldigt långa näsor.

Så tänker psykopater och parasiter. Så tänker överklassen, såväl de parasiternade föräldrarna som de parasiternade snorvalparna, som köper lyxbåtar och vaskar folkens förmögenheter i slasken, i syfte att imponera på korkade överklassluder som inte bryr sig ett djävla dugg om miljön i realiteten, lika lite som de korttänkta parasiterna i övrigt.

Rösta rätt och EU-skeptiskt i EU-valet!

Olika former av lögn – Del 9 – Godtrogenhet inför manipulerande psykopater

För att helt kunna förstå tillståndet i världen, på ett mer sant sätt, måste man förmodligen förstå hur psykopater och sociopater tänker, d.v.s. bli mindre godtrogen, d.v.s. inte tro alla om gott. Michael Parenti har en teori som jag skulle vilja sätta i facket mild psykopati, men som ändå har allvarliga konsekvener för andra människor:

Bild på Michael Parenti
”Jag vill påstå att historien visar oss att vettvillingar inte är de enda som kan göra onda handlingar, att gentlemän av princip och makt, med ett vänligt manér, kan komma fram till mycket grymma beslut. Om de begår brott är det inte för att de har dunkla och perversa impulser, men för att de känner sig tvungna att hantera de faror som står i motsats till deras sätt att leva. Det betyder inte att de är motiverade av rent finansiella skäl, fastän det är ett mycket riktigt övervägande, tror jag, men de likställer sina vidriga intressen med välbefinnandet av sina samhällen och sina nationer… och långt ifrån att vara omoraliska eller utan skrupler, så är de individer med principer som är så höga att de höjer dem över den normala moralens återhållsamhet. De agerar inte på en plötslig impuls. Känslan växer bland dem att något måste göras, något som är bäst för alla, att situationen är på väg att bli oacceptabel. De kommer gradvis till ställningstagandet. Förändringen är gradvis och ändå är det så framtvingat att när de anländer vid sitt ställningstagande så är de inte längre chockerade av de extrema åtgärder de är villiga att vidta. Genomförandet av den motbjudande gärningen görs allt lättare genom att delegera det som ett uppdrag till operatörer på lägre nivå. Det mesta av ondskan i historien är förövad, inte av vettvillingar, eller monster, eller ensamma psykotiker, men av personer med ansvar och engagemang, vars mest oroande aspekt är den uppenbara moraliteten i deras uppträdande. ”
/ Michael Parenti Källa: Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest” @ 51.12 (Ladda ner som MP4)

”I want to say that history shows us that nuts are not the only ones capable of evil deeds, that gentlemen of principle and power, of gentile manner, can arrive at very grim descisions. If they commit crimes, it’s not because they harbour murky and perverse impulses, but because they feel compelled to deal with the dangers that appose to their way of life. This doesn’t mean that they’re motivated by purely financial reasons, although that is a very real consideration, i think, but they equate their vile intrests with the well beeing of their society and their nation. … and far from being immoral or unscrupoulus they are individuals of principles that are so lofty as to elevate them above the restraint of ordinary morality. They don’t act on sudden impulse. The feeling grows among them that something must be done, something that’s best for all, that the situation is becoming intolerable. They move gradually towards the position. The change is gradual and yet it is so compelling that when they arrive at their position they’re no longer chocked by the extreme measures they are willing to employ. The execution of the unsavory deed is made all the easier by delegatiing it’s commision to lower level operatives. Most of the evil in history is perpertrated, not by lunatics, or monsters, or lone psychotics, but by persons of responsibility and commitment, who’s most unsetteling aspect is the appearant morality of their deportment.”
/Michael Parenti Source: Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest” @51.12 (Ladda ned som MP4)

Ovanstående beskriver en form av psykopati som jag skulle kalla för ”manipulerande psykopati”. Parenti, gör det vanliga felet att försöka anta att dessa individer har känslor av moral, förmodligen eftersom han själv är en medkännande individ med moral, men det är fel enligt vetenskapen. Psykopater saknar känslor.

De ”manipulerande psykopaterna” ovan sonderar sin psykopati till sin omgivning för att känna av vilka som kan tänkas medverka i dådet. De utför heller inte själva det psykopatiska straffbara dådet, men manipulerar medvetet sin omgivning med ord, aktiviteter och pengar, så att psykopatiska mord eller massmord inträffar. Via medier kan de ex. hetsa mot olika grupper eller mot bra patriotiska ledare i länder som bryr sig om sitt eget folk.

Katt med Hitler-utseende

Psykopaten saknar samvete, och kan liknas vid en söt charmig katt som leker med en mus. Psykopati finns i naturen, men är ibland svårt att förstå för medkännande ärliga människor som uppfostrats i att tycka att lögn, vilseledning, bedrägeri eller mord är något klandervärt. Psykopaten känner till detta tankesätt, men känner inte på samma sätt alls, men ser sig själv som ett överlägset rovdjur bland bytesdjur som är lagom godtrogna.

Psykopaten behöver inte ens förstå att denne är psykopat. Ca 1-2 av 100 människor är psykopater. De finns överallt. Alla är inte lika farliga, eftersom vissa lärt sig hur de kan gynnas och lyckas genom återhållsamhet, ex. genom en god uppfostran, ex. som neurokirurgen som upptäckte att han var psykopat.

Genom god uppfostran och ständig uppsikt så kan en psykopat gynnas, utan att skapa alltför negativa konsekvenser för sin omgivning. Likväl kan psykopater längta och njuta av tanken att begå hemska handlingar och brottslighet, precis likt en katt som får lustkänslor av att plåga en mus. Djurplågeri är något som 98%-99% av alla människor aldrig skulle göra.

Men manipulerar sig psykopater upp till positioner där ex. krigsbrottslighet ger belöning, ex. i form av aktieutdelningar i krigsindustri, eller insättningar på konton i skatteparadis, eller belöningar för att ljuga för folket genom fulmedierna, kan det givetvis gå väldigt fel för samhället, och det är där jag tror att det faktiskt har gått väldigt fel i många delar av väst och i Sverige.

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

De psykopater som stödjer och beslutar om lögnerna, krigsförbrytelserna och massmorden i världen idag skulle jag vilja kalla “manipulerande psykopater” bland psykopater. De utför inte illdåden själva, men manipulerar andra till att utföra dem, ofta andra psykopater, ex. IS-resenärer eller soldater.

De “manipulerande psykopaterna” tar gärna kontrollen över dessa andra psykopater, vilka sedan får bära skulden för det som de själva manipulerat fram, ex, svenska manipulerande politiker och medier, som visste ,mycket väl vad de gjorde mot ex. Syrien, men inte känner någon skam eller skuld för detta beteende. Terror-resorna har ex. pågått i 30 år utan ågärd.

De ”manipulerande psykopaterna” är i min mening monopolkapitalisterna, bankirerna, mediemogulerna, journalisterna och de politiker som under de senaste tre decennierna stöttat monopolkapitalismen och bombliberalismen, genom globalisering och EU-medlemskap, d.v.s. de som nu har en historia bakom sig av bedrägerier, lögner och massmord, genom den politik som de genomfört.

Mer bra material om psykopati finns på tuben.

Testa här om du har psykopatiska tendenser! Se då till att besöka psykolog och skapa ett sammanhang där du står under uppsikt av människor som förstår ditt handikapp!

Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Terrorismen var inte enbart fundamentalismens, men även väst-allierades kreation

Bevisen för terror-stöd från väst-allierade är tydliga, enstämmiga och starka. Lika starka som tystnaden i svensk nazisionistisk media om faktum. De sekteristiskt grundlurade fundamentalisterna och det syriska folket var offrena för ett massmord utfört av seriemördare, samt understött av medhjälpare till seriemördarna. Läs mer om saken på Global Politics.

Ingen som varit inblandad i brottsligheten, allt sedan den svenska krigsförbrytelsen mot Libyen, är oskyldig, men en satans mördare. Min fråga är snarare vad som är ett rimligt straff i syfte att avskräcka framtidens ledarskap? Vissa säger då att sådana tankar inte är ”humanistiska”, men ”spårvagnsproblemet” säger mig faktiskt något helt annat.

Kristendomen säger att vi ska älska, glömma och förlåta och frågan är väl vilket spår som kommer kunna leda till det på riktigt? Hur älskar vi framtidens generationer bäst? Hur kan de anhöriga till de som mördats kunna glömma och förlåta sådana bestialisk krigsförbrytelser och sedan kunna fortsätta sina liv i en känsla av trygghet från denna psykopati?

Frågan är alltså vilket spår som kommer leda till mest humanism för framtidens generationer långsiktigt. Att de skyldiga spankulerar fritt, eller att de får straff som motsvarar brottets magnitud och avskräcker från samma beteende av andra psykopater i framtiden? Vad anser du? Och vad anser du att vi ska göra med fundamentalismen i vårt samhälle efter detta för att kunna få fred?