Förslag till regeringen – Skapade riktiga jobb som faktiskt behövs

Socialdemokraterna och Moderaterna talar ofta om att ”skapa jobb”. Det brukar handla om slyröjning eller att måla blå stolar, d.v.s. i princip helt onödiga arbeten som egentligen inte behövs eftersom de kan utföras av maskiner, men idag kom jag på hur vi kanske kan skapa riktiga jobb medan de illegala migranterna väntar på den fred som bombhöger, sossar och vissa miljöpartister är medskyldiga till i migranterna hemländer, genom att de har stöttat USA, Saudiarabien och jihadisterna som skapar terrorn.

Min ide hur vi kan sysselsätta migranterna samtidigt som staten tjänar pengar är att vi skapar statliga ekologiska odlingar där migranterna kan arbeta under vår sommar och höst, ev. även på vintern om vi odlar inomhus i växthus, ex. med el från de kärnkraftverk som politikeradeln prompt ville ha i 30 år till. De pengar vi sparar kan vi eventuellt använda på att fredligt hjälpa migranternas länder lokalt och bygga upp de länder som regeringen varit med och förstört.

På samma vis kunde vi sätta migranterna på att bygga statliga ekologiska hus i närheten av de odlingar där de ska arbeta. För att skapa en naturlig integration och harmoni bör sannolikt de mest extrema migranterna avvisas av medkänsla till de migranter som flytt dem.

Även om Kärnkraft inte är ekologiskt behöver inte nödvändigtvis det radioaktiva avfallet kontaminera växterna… om vi har mer tur än vad man hade i Tjernobyl eller Fukushima.

Annonser

Kod192 – Bilen Sveriges förare har kletat tjära på vindrutan

Demokrati betyder folkstyre. I en demokrati ska folket således ha rätt att bestämma.

Föreställ dig liknelsen att vi styr bilen Sverige tillsammans. Mellan varven byter vi förare. Vissa vill att vi ska köra på ett hårdare vis, några vill att vi ska köra med batteridriften påslagen och vissa vill att vi ska köra på ett mjukare vis, etc.

Majoritetsbeslut och förhandlingar gör att föraren lyder folkets uppmaning något sånär. Alla vill samtidigt att resan framåt ska gå bra, att vi inte ska krocka med motgående trafik etc.

Föreställ dig sedan att bilens förare beordrar bilens ordningsvakt att i full fart ge sig ut på vindrutan och kleta ner den med tjära så att passagerarna inte ska se varthän bilen är på väg!

Det är exakt det regeringen och polisen har gjort. Det har uppfunnit ”Kod 192” så att du som medborgare inte ska ha en aning om de hinder som finns framför vår gemensamma bil, demokratin.

Bland de asylrelaterade brott som polisens nationella operativa avdelning (NOA) valt att undanhålla media och allmänhet återfinns bl.a. mängder av narkotikabrott, olaga hot och misshandelsbrott. Även, rån, våldtäkter, bombhot och anlagda bränder förekommer. Utslaget på de dryga tre-fyra månader som systemet varit i bruk, rör det sig om många tiotals asylrelaterade brott varje dag som hemlighållits i politiskt syfte.

Regeringen anser alltså att du som medborgare som röstar i valet alltså inte ska ha den blekaste aning om brottstatistiken, dvs. vilka brott som utförs i samhället, av vem och av vilken art de är.

Dådet är, förrutom mycket odemokratiskt, även korkat, eftersom det inte går att dölja i längden och alltså kommer få exakt motsatt effekt. Det är alltså inte bara lögnaktigt, men riktigt korkat lögnaktigt. Att polisen ens gått med på att dölja dessa brott bör göra att vi inför lagar som förhindrar regeringen att styra över polismyndigheten på detta vis i framtiden.

Det är ändå märkligt att man ens ska behöva fundera på nya lagar eftersom demokrati givetvis kräver en hög nivå av transparens. Det kan en normalintelligent sjuåring förstå, men tydligen inte regeringen. Rösta rätt i valet!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glad Nyhet – Regeringen unviker kalabalik, inför pass- och visumtvång vid gränsövergångar?

Jag ser indikationer på att regeringen så sakta börjar vakna upp – Kuckeliku! – och till fullo nu förstår problemet med kattsamlandet av människor som saknar riktiga flyktingskäl och att de första signalerna om pass och visumtvång vid Sveriges gränser så sakta har börjat sippra ut.

Med anledning av regeringens presskonferens 20.00 den 2015-11-11 i vilken det sades att Sverige skulle införa gränskontroll i södra Sverige”…

Det verkar gå undan nu. På Stena Line har nya regler redan införts.

Det positiva är att detta sannolikt kommer ge vettiga jobb för arbetsföra tulltjänstemän och poliser, dels för att trafiken på öresundsbron ska flyta på väl och dels genom intensifierad utvisning av de 6000 personer som fått avslag för att de saknar flyktingskäl, avslag som måste ske för att vi ska kunna ha budgetutrymme för effektivt bistånd i världen.

Så äntligen skapas det vettiga jobb vid gränsen och inte stolmålning eller slyröjningsjobb.

Den glada nyheten för regeringen är dessutom att, om deras nya politik genomförs med bravur, så kommer sannolikt inte det borgerliga partiet SDs stigande siffror hålla i sig, men det innebär att man fullföljer och pudlar duktigt, ev. byter ut den borgerlige partiledaren, som är för EUs extremborgerliga frihandel, mot en riktig demokratisk socialist inför valet, utlovar ny EU-omröstning etc., så att man kan locka tillbaka dessa väljare.

Den glada nyheten för de illegala invandrarna är att en vinter i tält sannolikt är några grader varmare längre söderut i Europa, ex. Tyskland, även om Turkiet sannolikt är ännu bättre vad gäller värme, speciellt vid sydkusten.

Om ”flyktingarna” ändå hade siktat på att bo i de länder som skapat problemet i regionen hade jag varit ännu mer tacksam, för då hade de kanske t.o.m. kunnat göra privata besök hos de politiker som skapat deras bekymmer?

En av våra gamla kungar var förresten ett så stort fan av Turkiets klimat att det tillslut vid kungens avhysning, vilken numera kallas för ”Kalabaliken i Bender”, uppstod ett turkiskt ord i det svenska språket, nämligen kalabalik, ett ord som med rätta skulle kunna användas idag.

Men som sagt. Glada nyheter att det verkar lösa sig. Vi får hoppas att regeringens rådgivare och tjänstemän på regeringskansliet är byxade för genomförandet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glada Nyheter – Naturskyddföreningen räddar det Svenska biståndet

Äntligen läser jag om en miljömedveten förening som förstått något och inte agerar likt kattsamlare.

Det är Naturskyddsföreningen som som berättar hur bistånd räddar liv:

”Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande.

… Regeringen överväger att öka avräkningarna från biståndsbudgeten med 20 miljarder nästa år. Anledningen är de kraftigt ökade kostnaderna för flyktingmottagandet. Detta skulle i praktiken innebära en halvering av det svenska biståndet och att många viktiga, pågående samarbeten måste avslutas.

Vi, representanter för det svenska civilsamhället, vill även fortsatt att Sverige ska ha en human och generös flyktingmottagning, men det får inte ske på bekostnad av de mest utsatta i världen.

Regeringen överväger att öka avräkningarna från biståndsbudgeten med 20 miljarder nästa år. Anledningen är de kraftigt ökade kostnaderna för flyktingmottagandet. Detta skulle i praktiken innebära en halvering av det svenska biståndet och att många viktiga, pågående samarbeten måste avslutas.

Även SIDA har vaknat – Kuckeliku!

Nedskärningarna handlar även om att vingklippa information om demokratiska rättigheter, jämställdhet (s.k. feminism), HBTQ-rättigheter och mänskliga rättigheter.

Det är glada nyheter att det finns en grön och humanistisk rörelse med mer hjärna och jag hoppas att de får en inverkan på riksdagen och regeringen. Får de inte det så hoppas jag innerligen att de hjälper mig i Vetenskapliga partiet när de känner motivation att rädda världen på riktigt för framtidens generationer för vi lyssnar på Naturskyddsföreningen.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Lösningen – Använd medianvärdesomröstning på varje post i budgeten

I DNs ledare publicerad 2013-11-21 med rubriken ”Opposition utan fason” visas en demokratisk svaghet upp i dagens budgetprocess.

Det som motiverar parterna verkar varas ett politiskt rävspel. DNs ledare har upptäckt och pekat på ett problem och det är bra, ledaren har dock inte funnit en bra lösning, men det har kanske jag.

Jag citerar DNs ledare:

”Minoritetsregeringar lär förbli normen även framöver. En situation där SD fortsätter att vara tungan på vågen är tämligen sannolik.”

Och de två statsvetarna Ulf Bjereld och Marie Demker skriver i sin artikel:

”Demokratins styrka är förmågan att hantera grundläggande intressemotsättningar så att de dels får fredliga former, dels förmår fördela gemensamma resurser på ett legitimt sätt i hela befolkningen.”

Så låt oss nu, använda hela hjärnan som pragmatiska svenska medborgare och politiker och acceptera faktum och nu göra det bästa och mest demokratiskt korrekta av den saken!

Jag har ett förslag som bygger på relativt enkel matematik och gör budgetprocessen mer demokratisk och rättvis då landet ska styras av en minoritetsregering. I stället att kapitulerar för populism och ekonomism och som mormors lilla kråka än fara hit och en dit och sedan ner i diket kan vi göra som följer.

Föreslagna regler för medianvärdesomröstning:

1. Varje parti eller varje riksdagsledamot tar fram en egen budget som stämmer med egna vallöften.

2. Statsbudgeten tas sedan fram medelst en budgetomröstning där medianen, d.v.s. mittenvärdet i omröstningen blir det gällande värdet.

3. Varje parti tilldelas lika många värden på varje post som partiet har ledamöter för att skapa demokratisk proportionalitet. Vill partiet ha partipiska och ha samma värden på alla sina inmatningar så kan de göra det. Vill partiet istället ge friheten till varje ledamot att ha egna värden på olika poster så kan de ha detta också.

4. Budgetens medianvärden balanseras sedan procentuellt så att balans erhålles.

En sådan budget där alla påverkar i proportionerlig andel kommer öka respekten och legitimiteten för demokratin då vi har minoritetsregeringar, tror jag.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Annonserna nedan finansierar partiets vackra publicering som levereras av WordPress.com