Riksrevisionen kritiserar svenska regeringar för ansvarslöshet i invandringspolitiken

”Regeringen har enligt granskningen underlåtit att göra ekonomiska analyser av invandringens kostnader, inte på ett trovärdigt sätt gjort prognoser om antalet asylsökande och inte heller tagit hänsyn till vilka konsekvenser den förda migrationspolitiken får för medborgare, myndigheter, kommuner och landsting.”

Förslag till regeringen – Skapade riktiga jobb som faktiskt behövs

Socialdemokraterna och Moderaterna och sossar talar ofta om att ”skapa jobb”. Det brukar handla om slyröjning eller att måla blå stolar, d.v.s. i princip helt onödiga arbeten som egentligen inte behövs eftersom de kan utföras av maskiner, men idag kom jag på hur vi kanske kan skapa riktiga jobb medan de illegala migranterna väntar på den fred som bombhöger, sossar och vissa miljöpartister är medskyldiga till i migranterna hemländer genom att de har stöttat USA, Saudiarabien och jihadisterna som skapar terrorn.