Minimalism & Enkelhet – Gurgîn Bakircioglu omskapar sig själv, får massvis med tid och känner självrespekt

Gurgîn Bakircioglu föreläser via TEDxYouth@Stockholm om hur han medvetet har bytt ut ekorrhjulet av arbete mot minimalism. Eftersom jag väljer att uppmärksamma människor av värde så vill vill jag definitivt uppmärksamma Bakircioglu, som jag tycker är mycket värdefull.

Youtube-klippet heter ”I Traded the Rat Race for Minimalism Gurgîn Bakircioglu TEDxYouth@Stockholm” och kan laddas ned via ”Convertinmp4” utan att köra Youtubes ofria okända programvara på din dator, ex. genom att använda Firefox+NoScript eller Icecat, gärna på ett minimalistiskt operativsystem på en dator med öppen och fri hårdvara, något som också är en form av minimalism som jag lärt mig av FSF och Richard Stallman.

Bakircioglu, som har kurdisk bakgrund och magisterexamen i journalistik, samt har arbetat som programledare för Sveriges Radio i förortskanalen ”Metropol 93,8”, samt har suttit i ”Morgonsoffan” på SVT, talar om den institutionalisering som han utsatts för som barn, samt hur samhället nöter ned vilka vi egentligen är.

Bakircioglu talar om sin depression och sorg efter avlivningen av en hund och ett sprucket förhållande, hemlöshet, bostadslöshet och sökandet efter meningen med livet, utbrändhet, gråt, lycka, livsstilsdesign, köpstopp, det sjuka med tillväxtekonomin.

Nu när Bakircioglu bor i husbil gör aktiva val och reser, samt har förstått hur mycket tid han har, så verkar detta ha lett till djup eftertanke, samt att han kommit i kontakt med djupare känslor för djurens och naturens rättigheter. Jag tror att Bakirciogluva skulle uppskatta att läsa om ”sanning”, för att bli mer sann verkar vara en önskan hos Bakircioglu.

Det lugna liv som Bakircioglu inlett tycks ha lett till djup medkänsla, hög intelligens och kan ha lett till ett inre kall om att göra det bästa för barnen, för djurens och naturens rättigheter, en kall som finns naturligt hos de flesta barn.

Bild på liggande Buddha-staty

I lugn och stillhet kan medvetenheten öka

…och det är därför jag inte skulle bli förvånad om Bakircioglu snart kommer bli en viktig medlem i Vetenskapliga partiet, eller ansluta något minimalistiskt parti till Valsamverkanspartiet. Jag tror att Bakircioglus kompetens i ledarskap är mycket viktig för att lyckas nå ut till människorna och göra dem både lugna och aktiva på ett positivare och mer konstruktivt sätt.

Vetenskap – Oxytocins sociala funktion naturlig men inte alltid politiskt korrekt

Översatta citat ur Live Science om Oxytocin:

”Denna anti-sociala effekt av ett socialt hormon ger viss nyans till storyn om oxytocin. I en studie fann forskarna att nederländska studenter som fick snorta hormonet blev mer positiva om fiktiva holländska karaktärer, men var mer negativa till karaktärer med arabiska eller tyska namn. Iakttagelsen antyder att oxytocin sociala bindningseffekter målsöker sig till vem en person uppfattar som en del av sin inre grupp, rapporterade forskare i januari 2011 i tidskriften PNAS.”

”This anti-social effect of a social hormone brings some nuance to the story of oxytocin. In one study, researchers found that Dutch students given a snort of the hormone became more positive about fictional Dutch characters, but were more negative about characters with Arab or German names. The finding suggests that oxytocin’s social bonding effects are targeted at whomever a person perceives as part of their in-group, the researchers reported in January 2011 in the journal PNAS.”

”I en annan studie, publicerad i PNAS 2010, fick män en dos av oxytocin och ombads skriva om sina mödrar. De med trygga relationer beskrev sina mammor som mer omsorgsfulla efter hormondosen. De med problematiska relationer såg sina mödrar som mindre omsorgsfulla. Hormonet kan hjälpa till med bildandet av sociala minnen, enligt forskarstudien, så en doft stärker tidigare associationer, vare sig bra eller dåliga.”

”In another study, published in PNAS in 2010, men were given a dose of oxytocin and asked to write about their mothers. Those with secure relationships described their moms as more caring after the hormone dose. Those with troubled relationships actually saw their mothers as less caring. The hormone may help with the formation of social memories, according to the study researchers, so a whiff strengthens previous associations, whether good or bad.”

”Min syn på vad oxytocin gör i hjärnan är att göar social information mer framträdande”, säger Young. ”Den ansluter hjärnområden som är involverade i att bearbeta social information – oavsett om det är sevärdheter, ansikten, ljud eller lukter – och hjälper att länka dessa områden till hjärnans belöningssystem.”

”My view of what oxytocin is doing in the brain is making social information more salient,” Young said. ”It connects brain areas involved in processing social information — whether it’s sights, faces, sounds or smells — and helps link those areas to the brain’s reward system.”

Således bör nog den glada hypotesen om oxytocin, som ett rent kärlekshormon som ex. skulle kunna göra om islamkritiker till islamist-kramare genom vaccinering, anses vara falsifierad.

Anna Borgeryd – Vetenskapliga partiets vackra framtida finansminister?

Anna Borgeryd, styrelseordförande i Polarbröd, är en person som till fullo förstått det ekonomiska problemet med tillväxt på det begränsade rymdskeppet vi alla färdas genom rymden i och som vi kallar jorden.

Det ena youtube-klippet som jag vill uppmärksamma heter ”The dawn of a new economy: Anna Borgeryd at TEDxUmea” och på utmärkt engelska beskriver hon vad hon kommit fram till.

Och det andra youtubeklippet heter ”fungerar ett samhälle som kräver tillväxt” och i detta klipp är moderatorn för debatten Birger Schlaug, ni vet partiledaren med huvudet på skaft som lämnade Miljöpartiet. Inlägget tar även upp välfärd och lycka.

anna-borgeryd-tilläxt-debatt

Anna Borgeryd, precis som Birger, är genom sin klarhet och uppenbara intelligens givetvis varmt välkommen in i Vetenskapliga partiet och behöver vi en finansminister alldeles strax är Anna Borgeryd på min självklara lista för den uppgiften.

Att hon är fantastiskt vacker även på utsidan ser vi som något väldigt positivt. Folket förtjänar en vacker finansminister.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. Den som vill veta mer kan läsa Anna Borgeryds relationsroman som heter Tunna väggar.