Konspirationsteori – Birger Schlaugs väl dolda attack mot den röda och den gröna rörelsen

Anledningen att jag kallar detta för konspirationsteori, vilket i princip betyder en mer eller mindre sannolik hypotes, är att människor, även Birger Schlaug, kan vara omedveten om den skada han åsamkar det han säger sig vilja åstadkomma.