Snus, rökning och tobak

Vetenskapliga partiet vill förbjuda tillsatser i tobak som gör det mer attraktivt eller skadligt. Aromer och extra tillsatser av andra gifter eller ämnen som inte hör hemma i produkterna ska förbjudas. Detta innebär i praktiken att all tobak i Sverige blir ekologisk eller försvinner helt. Hälsorisker ska fortsatt redovisas på förpackningarna och dessutom ska information […]