Rysk haj ute efter Greta Thunberg i Söderhavet via RT, men kritiken och logiken haltar betänkligt

Visst är det en ledtråd från RT vilken typ av människor som kan ligga bakom klimatalarmismen, när man betänker båtens f.d. namn, d.v.s . ”Edmond de Rothschild”, ett liknande samband som Jakob Nordangård, på Linköpings Universitet, redan satt fingret på i sin avhandling, inkl. märklig upprördhet i den gröna rörelsen, även om det tycks vara Rockefeller som fick skulden i den, men kanske seglar de här familjerna ihop ibland med de ljugande långnäsade girige i den gröna rörelsen?

Visst är Thunberg sekteristiskt apokalyptisk, som så många andra domedagssekter, och andra scharlataner i våra medier med sina tio år till undergången, men hon är ett barn och har inte ännu förmågan att skilja på lögn och sanning och kanske aldrig kommer kunna det, kanske pg.a. känsloargument som inpräntats så djupt att ingen logik någonsin kommer hjälpa, lika lite som det skulle hjälpa på många andra sekterister som tycker att de otrogna är ”förnekare”. Det ska bli kul att se i framtiden hur det blir. Hon verkar ju onekligen intelligent nog för att kunna få motivationen att bli riktigt superintelligent.

Men inte ens intelligens eller kunskap om masspsykos hjälper alltid, för den som faktiskt känner till begreppet. Det är en filosofisk och ledarskapspsykologisk kompetens som inte är ett absolut vaccin ens för någon med bra en mycket bra utbildning, om denna utbildning inte applicerats korrekt, i själva kraften av superintelligensen, ex. genom meditation, en kompetens som de allra flesta saknar och heller inte är motiverade att ta till sig, även om den är helt gratis.

Och tänk på prestigeförlusten och egot för klimatalarmist-sekten om plötsligt temperaturen börjar dyka på planeten, ex. genom en förändring av solstrålningen, en supervulkan eller en asteroid som orsakar massutdöende på riktigt, såsom det verkar ha hänt många gånger förr i jordens historia, även om CO2-halten, som ligger på fåtalet promille i lufthavet, stiger! Vad händer då?

En ny sekt kommer då sannolikt uppstå, med en ny sektledare, inkl. diverse jollrande, talande i tungor och vem vet vilken slags flätor det blir på ledaren eller vilken färg det blir på de som bär särken då? Mänskligheten tycks nämligen inte ha någon större motivation för superintelligens när de går bärsärk på naturen, förutom på ex. ön Tikopia.

Att just RT från Ryssland uttalar sig negativt om Thunberg är förståeligt. Ryssland ser säkert på sin olja och gas som en stor exportvara och ser inte faran med att göra sig beroende av EU, vilket skulle förstöra den goda beredskap som de faktiskt har idag, såsom EU-medlemskapet har förstört Sveriges beredskap.

Även svenska intressenter ser potentialen för denna billiga råvara, för att med denna kunna konkurrrera inom frihandelns EU, särskilt nationalkapitalister i EU och i Ryssland, men även i USA, som nu gett sig på frackning och kol, nu när peak-allt möjligt stirrar dem i vitögat och njutångern av den extrema statsskulden flåsar dem i nacken.

Skulle Thunberg få sin vilja fram så är det ett hårt slag mot både ryska nationalkapitalister och svenska nationalkapitalister, som är energiberoende och konkurrerar inom EU:s frihandel, men det är naturligtvis inget långsiktigt tänk från schackmästarnas land, Ryssland, inte heller från den svenska Trögfattareföreningen. Vad beror det på? – Jo det beror på att:

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett, Matematiklärare

Problemet med tillväxt lär även ha poängterats av schackspelets uppfinnare på ett mycket finurligt vis, enligt sägnerna. Matematikläraren Dr. Mike har även kul räkneexempel för barn som får dem att förstå problemet, även om ryska ekonomer och svenska ekonomer sannolikt är fullkomligt oförmögna att förstå enkla övningar för barn. Ekonomism är också en exrtem sekterism, likaväl som sekterismen som torrlade Aralsjön var en lika korkad tillväxt-sekterism som massaveln av arier i Nazityskland eller den planerade massaveln av andra extrema sekterister.

Att Thunberg gör sin första resa över Atlanten med proffesionella seglare, på endast två veckor, hindrar absolut inte heller framtida seglingar med vikingaskepp av svenskt trä och segel av naturliga material, som återgår till naturen och inte blir mikroplast. Även detta kan bli klimatsektens val en vacker dag, vilket borde vara fullt genomförbart och något som Vetenskapliga partiet absolut återigen skulle uppmärksamma, eftersom vi är ekologiskt hållbara på riktigt, men på ett mer genomtänkt och, i min mening, modernt och vetenskapligt sätt, men så är vi heller inte barn som är helt utan vetenskaplig bildning, vilket inte heller något barn är tvunget att vara.

Vi får bara hoppas att den starka och hedervärda ”Klimat-Pippi inte går på grund i Söderhavet på någon snedseglande rysk u-båt, eller fastnar med Efraim Långstrump på Kurrekurreduttön, eller som miljötaliban på Guantanamo, innan hon utlyser generalstrejk i USA, för det vore ju onekligen ett mycket intressant utrikespolitiskt  event att inta ekologiska chips till bakom tangentbordet. Alla vill nog att hon ska klara resan, även Trump, tror jag, så att hon inte bli martyr på kuppen. I alla fall vill jag det. God tur! Den som lever får se hur det går.


P.s. Håll dig vid liv i Söderhavet Kao! Alla hajar och muränor är inte att leka med och den som lever får se hur det går och det vet jag att du vill.  :-)

Annonser

Skripals förgiftades med Nato-medlet BZ, men blodprovet spetsades med Novichock?

Enligt Romelsjö agerar ett schweiziskt laboratorium visselblåsare och har ställt Skripal-affären i en begriplig dager. Skripals lär ha förgiftats av en substans som betecknas BZ, avsedd att slå ut offret men inte döda. Nervgiftets funktionssätt stämmer bra överens med vad som berättats om Skripals.

En möjlig orsak är att Porton Down spetsat proverna med färskt nervgift för att vilseleda labben och ge dem anledning att rapportera ”sanningsenligt” om att att Novichock registrerats i Skripals blod.

Läs mer om saken: Anders Romelsjö – Schweiziska OPCW-experter: Har Skripals INTE (främst) förgiftats av Novichock men av Nato-medlet BZ?.

Frågan återstår varför det gjordes. I de senaste folkrättsvidriga och klandervärda attacker mot den demokratiska suveräna staten Syrien, med motiveringen att de använt giftgas mot sin egen befolkning, så förefaller en massmedial förberedelse genom falsk-flagg-Novichock påsmetad på Syriens allierade, ryssarna, fullt rimlig.

Det är fullt möjligt att de allierade Vladimir Putin och Bashar al-Assad, vilka har tydligt demokratiskt stöd av sina egna befolkningar, ska utmålas som monster i västs medier innan attacken, så att befolkningarna i väst ska nicka instämmande och acceptera elitens fullkomligt vidriga odemokratiska och kriminella beteende i strid med den i FN fastslagna folkrätten, en attack som dessutom går stick i stäv med västs folks egna mentalt friska fredliga vilja.

De verkliga monstren sitter, med all sannolikhet, i västs egna regeringar och är med all sannolikhet motiverade av pengar från Rothschild-familjerna som kanaliserat dem genom sin egen springpojke George ”open society” Soros ner till olika politiker i EU, inkl. de som springer på Bilderberggruppens möten, detta i syfte att gynna det militärindustriella komplex som dessa fåtalet familjer kontrollerar större delen av, samt det Rotschild-sionistiska sekteristiska Israel som de skapat.

Även Lars Bern skriver genom Newsvoice om Syrien idag, men jag tror han vilseletts något. Brexit i Storbritannien, har inte med sönderfall att göra, men det faktum att alltför många britter, höga som låga, vill stoppa den vettlösa massmigrationen, som drivs på genom George Soros, som understöds av Rothchilds monopolkapitalister. De är nämligen först och främst patrioter.

Soros har försökt vända på Brexit, d.v.s. försöker undergräva britternas patriotism och deras demokrati, på samma vis som ”mångkulturen” undergräver alla nationalstater och förstör folkens sammanhållning, en konflikt som håller folk upptagna, allt medan monopolkapitalet skor sig, först på krigen, sen på människosmugglingen som leder till död och lidande, sedan på tillväxten av asylbaronverksamhet, annan kriminalitet och den överbelåning av landets medborgare detta innebär.

Betrakta ex. noga hur inget svenskt Riksdagsparti går aktivt till val på ett Ut ur EU, trots att globaliseringen och frihandeln är elefanten i vardagsrumssoffan. Visst är det makabert!

Den f.d. Rothschild-bankiren Macron, som trollats fram likt gubben i lådan i Frankrike, är sannolikt understödd av exakt samma herrar. Deras gemensamma intresse ligger sannolikt i Israels expansion. Rothschilds är med stor sannolikhet extrema rasistiska sekterister och de kontrollerar den Israel-lobby som kontrollerar USA:s kongress och förmodligen har de också haft Donald Trump under kontroll hela tiden, eftersom de gav honom extremt media-fokus som boxboll åt Hillary Clinton, samt att han stödjer Israel och återigen börjar diskutera globala frihandelsavtal.

Alla de stater i Mellanöstern som har haft starkt stöd hos sitt folk mot Israels brott mot FN:s resolution 242, har attackerats. Syriens sekulära demokrati kräver tillbaka Golanhöjderna som stulits av Israel.

Evidensen pekar tydligt på att Israel är ett Rothschild-sionistiskt projekt. Även de båda föregående världskrigen kan ha varit sådana projekt och vad som sker nu bör nog ses som det tredje.

Hatet mot Stalin i våra fulmedier passar väl in i den bilden, Stalin som satte stopp för den borgerliga imperialismen och elitens maktmissbruk. I Ryssland firas Stalin av väldigt många människor fortfarande. Någon som frågat sig varför, om han nu verkligen var lika hemsk som Assad eller Putin? Svaret går att finna om man söker medvetet och kritiskt.

Själv hittade jag några intressanta citat:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/17/demokratiska-citat-av-den-kommunistiske-josef-stalin-glorifierande-hitlervideo-fran-nmr/

Samt ett Youtubeklipp från Stalins livvakt.

Viktigt att vara medveten om i fall vi vill skapa fred:
David Icke – What Others dare not say

 

Djupare analys av tidningen The Economist förstasida 2015 på svenska

Tidningen The Economist publicerade en utgåva med namnet “The World in 2015” som betyder ”Världen 2015”. På omslaget finns det märkvärdiga tecken, texter och bilder. Tidningen The Economist är direkt relaterad till inflytelserika människor och ägs ex. delvis av den välkända engelska bankirfamiljen Rothschild och av en rik familj med namnet Agnelli från Italien.

Denna tidning, såsom många andra styrs av fåtalet rika familjer och rika investorer oftast via Wall street och Washington, men även genom större Europeiska investorer och att dessa tidningar och deras skribenter kommer sannolikt inte kritisera det ledarskap som äger deras arbetsplats och tillsätter de chefredaktörer som betalar ut deras löner.

Ägarstrukturerna på de flesta stora tidningar är ungefär lika. De ägs av fåtalet snuskigt rika. De publicerar därför sannolikt inte i länders eller folks bästa intresse, men i ägarnas bästa intresse, i detta fallet sannolikt för att behålla någon typ av kontroll över världens utveckling och trygga sina egna rikedomar.

The Economist chefredaktör heter John Micklethwait och har ex. flera gånger deltagit i den odemokratiska Bilderberggruppens konferenser där världens politiker och inflytelserika ledare med stor sannolikhet träffar odemokratiska överenskommelser under bordet utan insyn. Bilderberggruppens möten är fullkomligt hemliga förutom då informationen läckt ut och avslöjat deras verkliga agenda.

Vi kan heller inte lita på att det som förmedlas genom tidningen eller dess tjänster eller dess omslag är till för att informera, men också kan vara desinformation i syfte att vilseleda för att ägarna ytterligare ska kunna berika sig och befästa sin makt.

Nedan följer min egen analys och tolkning av The Economist “The World in 2015”-omslaget.

Öppna nu, i ett annat fönster som referens, denna original-artikel med omslaget, inkl. inzoomningen av olika bild-detaljer och fortsätt sedan läsa min analys!

De politiska huvudfigurerna

Vi ser att USAs president Barack Obama står i röd slips i mitten. Till vänster om Obama står Tysklands förbundskansler Angela Merkel med röd topp under sin kavaj och till vänster om henne står Rysslands president Vladimir Putin också han med röd slips. Alla visas i svartvitt.

Notera att även Churchill, som befinner sig längre bak till höger, har röd fluga och är avbildad i svartvitt och att en raket, som sannolikt innehåller en spionsatellit/övervaknings-satellit, kommer ur hans hatt! Till höger om Obama gissar jag att det handlar om Kinas och Indiens ledare, men notera att de istället har färgen blå.

Notera att i Sverige är rött associerat med politisk vänster och blått med höger, men att detta är omvänt i ex. USA och att rött också kan stå för kraft! Notera att Churchill var en konservativ politiker, att Angela Merkel tillhör ett kristet konservativt parti i Tyskland, CDU, samt att Putins parti kallar sig ryskt konservativt.

I USA kallas Obama och Hillary Clinton för ”neocons” av ex. Paul Craig Roberts, vilket betyder att de utger sig för att vara socialister och demokrater men sålt sig till kapitalet och bankirerna. Det röda står alltså inte för Olof Palmes eller Bernie Sanders socialism, men är för kapitalets fria rörlighet, frihandel och handelsavtal som gynnar fåtalet rika, ex. TTIP.

Det som är intressant i detta sammanhang är att president Vladimir Putin beskrivs som en i gänget. Antingen är det detta som är den stora desinformationen eller att han sålt sig till de ryska bankirerna och att detta anses gott nog för den gemensamma ekonomiska agendan av någon anledning. Är det kanske anledningen till att Kina och Indien inte har rött som färg, d.v.s. att de inte sålt sig till bankirerna … än?
Är det anledningen till upprustningen och konfliktskapandet mellan Ryssland och nato? Att gynna de båda militärindustriella komplexen medan välfärden får stryka på foten?

Globen med två ansikten

Globens västra ansikte tittar myndigt och bestämt mot väst medan den östra verkar vara aggressiv. Kan aggressiviteten vara riktad mot de som ännu inte sålt sig till bankirerna? De i blå slips? Kanske detta avser Kina och Indien? Fungerar demokratin i det kinesiska kommunistpartiet och i Indiens demokrati bättre och är denna demokrati därmed sämre för bankirerna än vad den är i väst där demokratin kontrolleras av Wall street och bankirer? Det anser kanske de som skapat omslagsbilden?

Färgen på ansiktena

Vissa är svartvita, andra är i färg. En av de i färg är David Blaine som är illusionist och känd gatumagiker. Han har revolutionerat det sätt med vilket magi visas på TV genom att fokusera på åskådarens reaktioner. Han arbetar på en ovanligt personlig nivå. Detta kan säkert vara något som ogillas av de som skapar massmedias fokus på våld och konflikt som separerar människor. Börjar människor fokusera på sina egna och andras reaktioner kan de nämligen bli medvetna om vad som pågår och hur de vilseleds. Eller är det så att han utgör den distraktion som bankirerna vill ha så att folket inte kommer på bättre tankar?

Läs gärna fler intressanta citat om David Blaine på engelska Wikipedia! Flera av citaten där kan kanske ha betydelse för hur bilden kan tolkas? ;-)

De som är avbildade i svartvitt tycks vara ledare med förståelse för ekonomi och utrikespolitik och jag tror att denna blekhet kan symbolisera att de är införstådda med den död de skapar i ekonomiskt intresse och att även den svartvite IS-soldaten i bakgrunden skapar död och förintelse i ekonomiskt intresse och arbetar för dessa bankirer, oavsett om han är medveten om det eller ej. Att rött, vitt och svart är Hells Angels färger är heller kanske ingen slump. Är de alla djävulsdyrkare? Är de förbundna med de som skär i barns genitalier och suger blod också? Inte omöjligt.

Är de i svartvitt de stora mördarna och de i färg livgivarna som ger kraft till människorna? Kan det vara så bankirerna och ägarna av tidningen ser på saken? Men varför står de i så fall tillsammans i en gruppbild? Nej. Det gemensamma är nog att de alla är illusionister som vilseleder.

Flöjtspelaren

Flöjtspelaren från Hamelin till vänster i bliden är en tysk legend om en man som använde sin magiska flöjt för att lura ut Hamelins barn och enligt historien kom barnen aldrig tillbaka igen. Figuren kommer från Medeltiden och sägs representera antingen massdöd av pest eller katastrof, eller en massiv migration. Flöjtspelaren kan också representerar hur dagens naiva blir lurade genom massmedias propaganda.

Liten pojke under flöjtspelaren

Passande nog befinner sig en naiv figur, i formen av en liten kille rakt under flöjten med propeller på huvudet med ett leksaks flygplan i näven. Blir barnet en framtida dum soldat indoktrinerad att tro på desinformationen och kommer han kanske släppas från ett flygplan som fallskärmssoldat i nästa krig eller bli kanonfoder?

Pojken ser riktigt korkad ut och han tittar på ett spel som heter “Panik”. Orden “Federal Reserve” och förmodligen “Chi” som i ”China”. Man kan även se “Green light!” (grönt ljus) och “sis!” som i “ISIS!” eller “Crisis!” (Kris!)

Den lille naive pojken betraktar, helt utan att förstå vad som sker eller varför, hur olika händelser spelas upp i massmedia. Namnet på spelet är ”Panik”. Målet är sannolikt att skapa panik genom massmedia eftersom människor lyder bättre i ett panikartat sinnestillstånd. Det du kommer få se i denna massmedia är således inget av större värde mer än än panik, kris, krig, våld etc. Det som skulle kunna skapa fred, demokrati och vetenskaplighet kommer den lille killen sannolikt inte att får se så mycket av.

Kille med Smartphone-VR-glasögon

Varför en kille med Smartphone-VR-glasögon i färg står precis över Kinas presidents högra axel är kanske för att detta utgör eller kommer utgöra en stor del av Kinas planerade tillväxt. Denne kille kan också vara en av de omedvetna eller en av de goda krafterna över internet naturligtvis.

Flygplanet med texten Crop-O-Dust

Framför Putin finns ett litet flygplan med texten” Crop-O-Dust”. Detta refererar till koncptet ”crop dusting” vilket är den process med vilken man sprayar grödor med insektsmedel och anti-svampmedel i puderform från flygplan. Precis under denna helikopter befinner sig ett kinesiskt barn som äter något som liknar nudlar. Äter barnet förgiftade nudlar? Det finns alltså all anledning att börja äta ekologiskt även för Kinas befolkning.

Pandabjörnen med Kinas flagga på badbyxorna

Kina blir starkare. Framför pandan nere till vänster ligger jordgloben i form av en amerikansk fotboll. Tar Kina strax över det ekonomiska världsherraväldet? Till vänster om fotbollen finns en engelsk elgitarr inkörd i bastrumman ett amerikanskt trumset. Kan det symbolisera det angloamerikanska havererade spelet där USA höll takten men där nu Kina kan påbörja spelet med världen?

Japansk sumobrottare med batteri

Till höger om pandabjörnen befinner sig en japansk liten sumobrottare med ett batteri. Är batteriet tomt eller vad symboliserar detta? Behöver det pacificerade Japan laddas med ett nytt batteri och ett nytt krigsmaskineri för framtida konfliktskapande? Eller kan det symbolisera något som har med Japans elkraft eller kärnkraft att göra?

Spöket med semestertidningen

Bakom Obama’s ben befinner sig ett spöke som läser en semestertidning. Vad kan det betyda?
Var det planerat att många skulle dö under 2015 när de reste på semester och är det USA som ligger bakom dessa attentat? Eller är detta de rikas plan om att folket i USA ska göras så fattigt att den enda gång de kommer ha råd till semester är när de dör? Eller är det Usama som är otroligt lik Obama som nu plötsligt tagit semester ur massmedierna? Eller handlar det om Obamas förflutna på semesterön Hawaii som tagits upp av Donald Trump under 2015?

Den gröna sköldpaddan

En liten grön sköldpaddan står framför allt annat i centrum och stirrar rakt på oss och runt skölden är 11 små streck som kan symbolisera att den skiner eller är blankpolerad eller krymper. Författaren till originalartikeln tror att det handlar om det socialistiska Fabiansällskapets sköldpadda, även om den då borde varit röd som en socialistisk flagga eller ev. blå vid omvänd logik.

Fabiansällskapet hade innan en symbol som var en ulv i fårakläder, vilket skulle kunna antyda att det i så fall handlar om socialister som egentligen alls inte är socialister. Det kan även handla om socialister som klätt sig i fårakläder för att sakta kunna inför mer socialism genom reformer. Det beror på från vilket håll man väljer att se på saken.

Ulven i fårakläder skulle kunna liknas vid att kalla sig ”Socialdemokrat” säga sig vara för välfärd och demokrati men istället rent politiskt motarbeta både landets demokrati och dess välfärd, genom alltmer marknadsliberalism, förslavande frihandel och för importen av odemokratiska element. Inte så konstigt att de bytte symbol till en sköldpadda i så fall. Den andra symbolen är alldeles för avslöjande.

Men Sköldpaddan är också en symbol av att lita på sin inre vision och om konsten att anpassa sig till nya omgivningar och miljöer. Den står för långsam takt, bekväm takt. Den står för långt liv, tålamod och skydd. Den står för att inte pressa sig själv för hårt så att man undviker att göra fel och missa chanser. Sköldpaddan står för visdomen att veta att allting kommer men att det handlar om att handla vid rätt tidpunkt.

Sköldpaddan står för inre visdom av att gå in i sig själv, finna frid och trygghet och om medvetandets resa. Dessa resor i det inre genom meditation öppnar upp för magisk värld av fantasi och intuition som gör allting möjligt.

En arg sköldpadda var länge symbolen för Fabiansällskapet. Måttot för Fabiansällskapet var “När jag slår, slår jag hårt.” Detta har nog inget med socialism att göra, men måste handla om en slogan som kanske uppstod då England befann sig i krig med Hitlertyskland då socialismen i både Storbrittannien och Ryssland var under hot från nazismen.

Fabiansällskapet har tagit sitt namn från den romerske generalen Fabius som med stor försiktighet planerade strategier för att långsamt nöta ut sina fiender och över lång tid vinna sina segrar. “Fabian Socialism” använder förändring över lång tidsrymd för att sakta förändra en stat istället för att använda våldsam revolution för förändring. Fabiansällskapet är i sin essens för införandet av socialism genom reformer. Idag har de en neutral logotype. Skapandet av ett nytt globalt system genom små förändringar är vad som idag pågår.

Planen kan därför vara långsiktig genom att de först vill låta en mer extrem kapitalismen ta över världen och ena den genom det extremkapitalistiska imperialistiska våld vi ser idag, för att först därefter, när denna är färdig, göra om världen långsamt till en fullfjädrad internationell socialism.

Den gröna sköldpaddan kan stå för miljömedvetenhet också. kanske är det därför den är så liten i bilden. Ekonomer har i allmänhet ingen aning om vikten av nedväxt till balans med naturen. De tänker oftast på ekologi med som en krydda, inte som ekonomins grund, nämligen att hushålla med resurser i ett tillstånd av knapphet.

De två pilarna framför Alice från Underlandet

I linje med Alice från Underlandet sitter två pilar och bakom henne ligger sannolikt en cricket-boll eller en baseball-boll. På pilarna ser det ut som datum 11.5 & 11.3, alltså 11:e maj och 11:e mars. Det kan också handla om koordinater som pekar ungefär på Nigeria, ett ”land” som ligger ”under” ekvatorn, ett land som har stora oljeresurser och där människor fått det bättre, men där också Boko Haram härjar. Ett hemligt möte? En speciell händelse? Att visa siffror som endast kan förstås av sektmedlemmar är ofta en kär sysselsättning i sekter och kan också vara en varning om att inte befinna sig där när det inträffar.

coordinate-11-5-11-3

Nigeria är till ca hälften kristet hälften muslimskt, så även staden Maiduguri. Det kan även handla om att The Economist redaktion trodde att det skulle ske ytterligare en attack i Potikum såsom 10 November 2014. Maiduguri ligger också på nordlig koordinat 11°50 och grundades 1907 som en militär utpost av britterna och är en stor handelshubb i Nigeria och har ett högt markvärde. Chad och Niger som ligger intill Nigeria är till största delen muslimska. Händelser datummässigt runt 11:e Mars 2015 är intressanta (11.3):

7:e MarsFem självmordsbomber detonerar i Maiduguri. 54 döda och 143 skadade. Efter explosionerna förklarade Boko Haram sig vara i allians med Islamiska Staten.

8:e Mars – Militär från Niger och Chad, som vilar på nationell, demokratisk och socialistisk grund, påbörjar en mark- och luft-offensiv mot Boko Haram i Nordöstra Nigeria.

Mars 9 – Chad och Niger återtar Malam Fatouri och Damasak in nordöstra Nigeria.

Mars 13 – Den Nigerianska regeringen som också vilar på nationell, demokratisk och socialistisk grund meddelar att de använder utländska soldater i sin kamp mot Boko Haram.

Mars 16
– Nigeria, Chad, and Niger påbörjar befrielsen av Damasak från Boko Haram.

(Ytterligare intressant är att Nigeria som består av cirka hälften kristna och hälften muslimer förbjuder bärandet av slöja i Nigeria den 17 Juni samma år.)

Alice från Underlandet är en bok som handlar om sjuåriga Alice som tittar ner i ett hål och hamnar i en drömvärld där ingenting är likt verkligheten. Hon möter i en episod av barnsagan soldater i form av spelkort, varav några är sysselsatta med att måla om vita rosor i rött, och därefter möter hon även den stränga och pompösa drottningen avbildad som spelkortet hjärter dam.

Den kungliga Damen på tavlan till höger om Alice

Vem är kungligheten på tavlan? Sannolikt en engelsk drottning. I boken Alice från Underlandet bjuder drottningen, hjärter dam, in Alice till en märklig krocketmatch med flamingos som klubbor och igelkottar som klot. Alice tröttnar eftersom drottningen bara fuskar och Alice träffar istället en falsk sköldpadda. Kan den kungliga damen representera den engelska kolonisationen av världen genom falskspel? Att spela ut fienden med fiendens fiende är en välkänd och kär sysselsättning som de länge använt för att härska över världen.

Katten från Cheshire på grenen

Katten från Cheshire sitter på en gren som sticker ut bakom Obama. Alice i Underlandet möter Katten från Cheshire på grenarna i ett träd, där han visas och försvinner efter behag, och engagerar Alice i underhållande men ibland förbryllande konversation.

Katten kan försvinna och återkomma som han vill, även ändra storlek, sväva fritt, anta formen av andra karaktärer. Han skämtar och leker med andra karaktärer, men är hjälpsam ibland. Han talar på ett långsamt flytande vis.

Katten väcker ibland filosofiska punkter som irriterar eller förbryllar Alice; men verkar muntra henne när den visas plötsligt på Hjärterdams krocket-fält. När katten döms till döden förbryllar den alla genom att enbart visa sitt huvud utan kropp. Detta skapar en debatt mellan bödeln, kungen och hjärter dam om huruvida ett okroppsligt huvud verkligen kan halshuggas. Vid ett tillfälle, försvinner katten gradvis tills ingenting lämnas, förrutom dess breda leende. Alice påpekar att hon ofta har sett en katt utan ett leende men aldrig ett leende utan en katt. Katten kan ses som ytterligare en illusionist i den massmediala fantasivärlden.

Kan både katten och spöket symbolisera den otroliga likheten mellan Usama bin Laden och den teleprinterläsande Obama då man jämför anletsdrag?

Den flygande spargrisen

Den flygande spargrisen flyger ut ur David Camerons fickor. Den 7 Maj 2015 återvaldes Cameron som premiärminister. Som en respons på Paris-attackerna 2015 säkrade Cameron stöd för utökade luftburna attacker mot ISIS in i Syrien, men var det verkligen attacker mot IS eller slöseri med pengar? Attacker som i princip kan räknas som bortkastade jämfört med ryssarnas insatser. Han har lila slips. Lila är en mix av rött och blått. Han är en konservativ politiker som vill att Storbritanniens folk ska få rösta om EU-medlemskapet i demokratisk ordning och han är mycket populär hos det brittiska folket. Cameron blev den första premiärministern på över 100 år att förlora en utrikespolitisk votering. Voteringen handlade om att starta krig mot Syrien i strid med FNs regler. Hade han lyckats hade det varit slöseri med britternas pengar men en vinst för det militärindustriella komplexet.

Kvinnan med fågelägg och vingar i pannan

Notera att kvinnan har samma färg på sin kavaj som Angela Merkel. Kvinnan bär något som liknar ett fågelbo som sitter i pannan. Sannolikt en kreation av Alexander McQueen. Alexander McQueen är en känd designer i snuskigt rika kretsar som sannolikt tog livet av sig. Äggen i fågelboet är svartvita. Kan det tolkas som att flyktingar kommit flygande med vingar och tagit med sig IS-ägg till Tyskland eller anser bildkreatörerna att Angelea Merkel är ett mentalt ägg eller båda delar likt den naive svensken? Inte helt omöjligt. Införseln av IS in i Europa och Tyskland kan inte anses vara helt intelligent. Kvinnan kan givetvis ha kommit med för att visa att även mode är en illusion som inte ökar medvetandet.

Den Asiatiske officeren med ansiktsmask

Bakom officeren står en IS-soldat och med vad som liknar stänk av blått blod. Chineserna har blivit utsatta för Boko Haram i Afrika genom dössskjutningar och kidnappningar, men China vägrar ta till imperialistiska metoder. De vägrar kicka den imperialistiska bollen.

Maskerad kille med kikare till vänster i bild

Denne man kan säkert symbolisera olika säkerhetstjänster i världen som tittar åt ett annat håll och inte håller oss folk säkra för det korrumperade kriminella och odemokratiska spel som pågår. Eller har han helt enkelt beordrats att titta på något helt annat och lyder blint utan eftertanke på planeten och framtidens generationer.

Raketbilen

Raketbilen symboliserar nog oljeindustrin och den har storbritanniens flagga på styrvingen baktill och olika företagsnamn på sidan.

Övrigt

Det finns fler detaljer och fler ansikten som jag inte känner igen eller inte har tolkningar på. Hjälp gärna till med förslag i kommentarsfältet på vad ex. clownfiskarna, jeepen, spindelmannen, atombomben och quadropeden kan stå för eller om du tror på något annat än mina tolkningar!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet