Sture Blomberg – Oväntade och omfattande fynd av HIV hos SARS-CoV-2 #17

Jag har några besvärande svar på tipset från Annika om Blombergs slutsats och frågeställning: ”För mig tycks det finnas väldigt liten anledning att misstro de fynd som prof. Luc Montagnier redovisar. Är det någon expert som bör uttala sig om HIV så är det han, med tanke på att han fick Nobelpriset för just denna […]

Annons

Covid-19 – Terrorism & Biologisk krigföring – Dr. David E. Martin berättar om sin syn på konspirationen bakom Coronaviruset

Monopolkapitalismen blir alltmer ”intressant”, även om jag aldrig kunde tro att det skulle gå så här långt, eftersom risken för de inblandade är väldigt uppenbar, d.v.s. livstidsdomar, dödsstraff, eller helt vanlig lynchning av de som har drabbats. · Mukesh D. Ambani, Chairman, Reliance Industries · Peter Brabeck-Letmathe, Vice-Chairman of the Board of Trustees WEF · […]

Jimmy Dore intervjuar Robert Malone, uppfinnare av mRNA-vaccin-teknologi.

En av våra favoritamerikaner, Jimmy Dore, intervjuar Robert Malone. Se den upplysande intervjun: EXPLOSIVE Truth About Vaccines & COVID w/Inventor Of mRNA Vaccine Technology, Robert Malone som kan översättas automatiskt till svenska, genom rätt inställning, om så önskas. Robert Malone är en amerikansk virolog och immunolog. Malones arbete fokuserar på mRNA-teknologi, mediciner och forskning om […]

Läkare i hela världen, samt hälso- och sjukvårdspersonal kräver slut på nedstängningar i öppet brev

Översättning av ”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.” [Öppet brev från läkare och vårdpersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.] I skrivande stund noterar översättaren att detta öppna brev som avser Belgien har undertecknats av 661 medicinska doktorer 2147 medicinskt utbildade hälsoproffs och […]

Forskning – Medicin – Covid-19 – Varning för protonpumpshämmare!

Slutsatsen av forskare från Korea, USA och Turkiet är att intaget av s.k. protonpumpshämmare, ex. Omeprazol eller Nexium, ökar risken för allvarligt insjuknande i Covid-19, även om det inte ökar risken för att bli smittad av viruset SARS-CoV-2 Källa: https://gut.bmj.com/content/early/2020/07/30/gutjnl-2020-322248 Jag hoppas att denna information kan rädda livet på några vetenskapliga människor med karaktär som […]