Assad är på din och USAs folks sida

Kanske är det så att du ogillar vänsterpolitik och därmed ogillar Vetenskapliga partiets jämlikhetspolitik, vilken bygger på vetskapen om att vi får ett samhälle med färre mord ju mer jämlikhet och vetenskaplighet vi har, vilket i sin tur leder till ex. högre socialbidrag, pensioner och sjuklöner, men även ett/tvåbarns-politik som gynnar de som har färre barn. (Detta eftersom vi har förstått exponentialfunktionen.)

Tredje världsfreden kan börja – NATO, Turkiet Israel och Saudiarabien förbereder invasionen av oljefälten

Efter att värdlens mest kriminella företag har stöttat IS med vapen, oljeköp och utbildning i kriget mot Assad, kurder och andra minoriteter, vilka bor på de rika oljefälten i Kurdistan, påbörjar nu alldeles strax sannolikt NATO, Turkiet, Israel och Saudiarabiens invasion av oljefälten där kriget naturligtvis härjat som allra värst.

”Saudi Arabia has announced that it will be dispatching troops to Syria. Washington’s strategy consists in spearheading a broader regional war by inciting Turkey, Saudi Arabia & Israel to do the ”dirty work for us””.

Salman Rushdie ger oss ytterligare en anledning att satsa på hållbar energi

Jag läser ett citat av nobelpristagaren Salman Rushdie, ni vet han som skrev boken Satansverserna, i vilken han upplyste alla intresserade och läskunniga om där verserna som Mullorna helst vill gömma undan, de där uppenbarelserna som Muhammed fick av Belsebub som därför sedan ströks ur Koranen. Det hade Muhammed säkert inga större problem med själv, […]