Sverige en oligarki? – Hur stort är egentligen det riktigt Sverigevänliga ägandet av massmedierna?

Gissning: ca 2,5%. Frågan om Sverige är en oligarki eller en demokrati är således relevant. I bloggposten DN och Bonnierkoncernens nätverk som hotar Sverige samt i Sigge J-ssons kommentar av samma bloggpost läser jag att konkurrensen i medievärlden nästan helt slagits ut i Sverige:

Vem är egentligen ”Somar Al Naher” som skriver att ”Därför vill Putin utplåna Aleppo”?

På Twitter ser jag att Somar Al Naher har klistrat på sin användare de religiösa symbolerna av islam, kristendom och judendom, där alltså Islam står först, vilket gör att jag antar att hon anser sig vara muslim, tror på Demiurgen, samt att islam och profeten Muhammeds instruktioner och kulturella levnadssätt inte får kritiseras, samt att dessa går före de andra religionerna och kulturerna, enligt Muhammeds instruktioner, särskilt att de går före ex. nyateismen.