Partiledaren bevittnar ett sockersött TV-program med en sockersöt religionsledare

Av en händelse råkade jag befinna mig i en lägenhet med TV där jag blev indragen i en sockersöt diskussion på tyska mellan en sockersöt programledare, en sockersöt religiös ledare och en sockersöt västerländsk religionsvetare, alla män. Har ni sett något liknande i Sverige?

Efter diskussionen kände sig alla i rummet som betraktat diskussionen fullkomligt sockersöta. Det var inte jag som förstörde den sockersöta stämningen utan en av de andra personerna i rummet som frågade ungefär:

Religionsvetaren sa att det var så väldigt få som var extrema, men varför i hela friden finns det då så mycket extremreligiös terrorism? Hur kan de vara så många terrorister [som attackerar Frankrike, USA, Syrien och den demokratiskt valde presidenten Assad]?

Mitt svar denna dag var att grundorsaken till den stora mängden terrorism, vilket gör att man kan invadera ett helt land med den, sannolikt var de mindre sockersöta verserna i Koranen, med vilka man kan lura de mentalt svaga och med vilka man sannolikt även kan finna orsaken till religionens sockersöta medverkan i det sockersöta TV-programmet.

Fler frågor uppstod givetvis som jag klargjorde, ex. att det även kan handla om pengar från Saudiarabien och Qatar där religionen är mer extrem, men kanske även från Israel Turkiet och USA som tror att de har intresse av att ”söndra och härska” i världen, sälja vapen och kontrollera de sinande naturresuserna, istället för att hjälpa Vetenskapliga partiet med att lösa problemet långsiktigt.

Men värt att notera är att tekniken ”Söndra och härska” brukar gå bra kortsiktigt men fel långsiktigt, enligt Mahatma Gandhi;

mahatma_gandhi_80x80
”När allt känns hopplösts, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid har de verkat omöjliga att besegra, men till slut har de alltid fallit — tänk på det ALLTID.”
/ Mahatma Gandhi

Så. Vi får alla gemensamt hoppas och be för att det goda segrar! Tack på förhand för din medverkan på det godas sida!

På denna websida om Taqiah, synen på sanning och lögn finns verser och text som klargör hur religionen i fråga sannolikt ser på saken:

”Med tanke på att [religionen i fråga] mer eller mindre konstant ligger i krig med alla otrogna verkar det inte som om det finns någon principiell gräns för hur ofta eller hur mycket en rättrogen [medlem av religionen] har rätt att ljuga för [de som inte är med i religionen] enligt [religionens] tradition.”

Varken den sockersöte programledaren eller den sockersöte religionsvetaren tvingade religionsledaren att ljuga, men hjälpte alltså sannolikt till att undanhålla sanningen medvetet för den betraktande publiken genom att inte fråga om de mindre fredliga stroferna. Kanske var det ett sätt att skapa lugn i Tyskland finansierat av religionsledaren själv, vem vet?

Men låt säga att de hade tagit med den sockersöta f.d. religionsmedlemmen Ayaan Hirsi Ali eller den sockersöta f.d. religionsmedlemmen Mona Walter inkl. religionens verser hade programmet givetvis fortfarande blivit sockersött med så söta kvinnor, men givetvis sockersött på ett helt annat vis.

Sanningen är nämligen enormt sockersöt, sötare än 72 jungfrur i himmelriket, haleluleja!

Men sannolikt hade då religionsledaren vägrat att medverka eftersom detta inte skulle gynna religionens olika ledare kortsiktigt och sannolikheten för ett stort och mindre sockersött fyrverkeri i studion hade då sannolikt ökat markant, vilket kräver mod, samma gudibehagliga mod som dessa två kvinnor uppvisar.

Jag citerar Mona Walter om de franska terrorattentaten:

”Antingen väljer de demokrati eller [religionen]. Glöm inte heller vem som var den första [helige] krigaren. Det var [religionens profet] och de första [religionsledarna]. Till alla [religionsmedlemmar]. Om ni fördömer det som hände i natt i Paris skall ni också fördöma [religionens profet] och de första [religionsledarnas] heliga krig mot de otrogna.”

Vad Mona menar är att man inte kan vara religionsmedlem och vara för demokrati samtidigt och med tanke på hur det ser ut i de flesta länder där religionen drar fram, verkar det vara sant. Detta underlättar i så fall urvalsprocessen enormt i fall man vill hjälpa demokratin i världen. Det underlättar trosvalet för den som vill ha demokrati dessutom.

Med tanke på ovanstående, samt andra religioners mindre toleranta hållning, såsom jesus märkliga tolerans och judendomens märkliga tolerans enligt Sam Harris, får man helt försiktigt föreslå den mer toleranta och fredliga nyateismen som menar på att:

”Vi är alla ateister angående de flesta av gudar som samhällen någonsin har trott på. Några av oss går enbart en gud längre.”
/Richard Dawkins

”We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further.”
/Richard Dawkins

Vad Richard Dawkins anser är alltså att religiösa bör sluta tro på det monoteistiska gudsbegreppet som definieras av ex. gud i judendomen, gud i kristendomen eller gud i islam, vilket i stort sett är samma monoteistiska gudsbegrepp. Sannolikheten att just en religion skulle ha rätt verkar f.ö. minimal med tanke på det stora antalet av religioner.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Genom att kommentera hövligt, länka ofta och relevant från en egen gratis WordPress-blogg till Vetenskapliga partiet stärker du en alternativ politik och en mer sanningssökande media. Tack på förhand för din insats.

PS2. Anledningen att jag väljer att uttrycka mig allmänt och ta bort vissa ord, samt skriva om positiva lösningar med tacksamhet är att utföra ett psykologiskt experiment som för den vetenskaplige baserar sig på ”målbilds-psykologi” och för den mer spirituelle kanske kan kallas ”lagen om attraktion”.

Analys av Syntheismen, en ny sekt med anknytning till Piratpartiet och sannolikt skapad av Alexander Bard

Jag har tidigare nämnt Alexander Bard på denna blogg. Alexander som visat stor initiaivförmåga och har god förmåga att skapa konstnärliga alster.

Jag närmade mig därför med stort intresse Syntheismen för den uppvisar inledningsvis stora skillnader mot vanliga religioner. Den verkar inledingsvis öppen, fri och sanningsökande. En utbrytning ur Zarathustranismen.

Jag fann i sekten bilder på Alexander Bard, ledigt klädd, med trevliga små pärlor runt foten, en fot med en flerfärgad strumpa på. Jag fann även en doktor i tankeläsning i denna sekt, en doktor som jag skrivit om tidigare och även bilder som tyder på att sekten ges donationer av sökande rika medlemmar i överklassens Sverige. Kopplingen mellan sekten och Piratpartiet är mycket tydlig.

När jag presenterade sanningar som var besvärliga för Alexander Bards politiska position, dvs. tokliberalism, blev jag abrupt utkastad från Syntheismens Facebook-sida.

Vad jag postade var resultatet av just tokliberalism, dvs. människor som i sin tokliberala frihet tillåts göra vad helst de vill och då de facto förstör planeten för framtidens generationer. Den lösning på civilisationens undergång som med allvarlig men metodisk logik presenterades ogillades starkt, Alexander Bard drabbades sannolikt av s.k. ”kognitiv dissonans” när fakta blev obekväma.

Som sektledare blev då sannolikt Alexanders reaktion att utesluta mig, eftersom jag utgör ett hot mot den fastfrusna ideologin, i detta fallet, tokliberalismen (som av outgrundlig anledning blandats med åsikter som Piratpartiet står för).

Ja. Syntheismen är i min mening en tokliberal sekt, en sekt som i mycket skiljer sig från vanliga religiösa sekter, men som ändå är påfallande lik vad gäller ledarskapet och oförmågan att tänka med öppet sinne i flera steg långsiktigt.

Balans i allt, även liberalism!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Vetenskap och Folkbildning – En aggressiv ovetenskaplig sekt

Det är inte enbart politiker som råkar illa ut såsom dagstidningar ofta rapporterar om. Samtidigt som jag tror att grundtanken av grundarna av VoF har varit väldigt god så anser jag nu att VoF spårat ur totalt och helt omedvetet blivit en aggressiv ovetenskaplig sekt i ordets negativa betydelse dvs. en bisarrt avvikande gruppering.

Att det är min egna personliga uppfattning ovan är ändå milt uttryckt för jag tror att de flesta som tar en titt, samt har normalintelligens, snabbt inser att det faktiskt är just en aggressiv ovetenskaplig sekt.

Egna  påståenden och egna slutsatser genom deltagande på VoFs Facebook-forum:

1. I vetenskapliga spörsmål bör man övertygas genom logisk argumentation och fakta. Uppfyller VoF kravet?

Svar: Nej. I denna sekt övertygas människor medelst grupptryck och mobbning.

2. I bildningssyfte bör kommunikation givetvis alltid vara hövlig. Uppfyller VoF kravet?

Svar: Nej. Logiska argument, egna erfarenheter, egna spekulationer och hypoteser som kan leda vetenskapen framåt bemöts med ohövlighet, personangrepp och osaklighet. Raljerande mot oliktänkande är snarare regel än undantag.

Jag vill därför i dagsläget varna för föreningen Vetenskap och Folkbildning precis som man bör varna för varje religiös sekt, kanske något för SÄPO att hålla ögonen på dessutom för att skydda demokratin. Namnet på föreningen är idag av denna sekteristiska anledning dessutom direkt vilseledande enligt mina egna påståenden och slutsatser.

Det är dessutom min uppfattning att sekten VoF sannolikt består av en mycket stor del av mentalt svaga och mentalt sjuka individer som nu helt tydligt behandlar VoF likt en religiös sekt, kanske i flykten från andra sekter eller scharlataner som vilselett dem tidigare och ser VoF som en räddning att klänga sig fast vid eller kanske för att försvara sina egna forskningsfälts egna ekonomiska domäner?

Det som är anmärkningsvärt är att jag inte talar om enstaka medlemmars felaktiga beteende här, för sådant måste man ändå förvänta sig i en förening ibland, innan det modereras bort, ev. uteslutits eller man blockerats bort. Det jag talar om är förvånande nog en massiv grupp likstämmigt agressiva, mobbande och mentalt underlägsna individer som tycks ha tagit över VoF.

Kanske har föreningen VoF drabbats av samma fenomen som drabbat de flesta politiska partierna, nämligen infiltration av de mindre mentalt bemedlade? Eller har de mer mentalt bemedlade helt enkelt valt att gå ur? Eller har de som försökt upplysa om belägenheten, helt enkelt uteslutits? Eller så har de mer känsliga som med mer försiktighet försökt påpeka sakens tillstånd mobbats ut av de mer aggressiva individerna? Eller är VoF helt enkelt infiltrerat för att skydda stora företags ekonomiska intressen av att ha en trovärdighet de inte förtjänar?

Lösningen på grundproblemet, som jag ser det, i både politiska partier och organistationer, som ex. VoF, är att ifrågasätta organisationsformen som normalt sett är en förening, vilket öppnar upp för massanslutning och infiltration och massiv förstörelse av mindre mentalt bemedlade eller av personer som lobbar för storindustin eller liknande.

Jag anser därför att lösningen är en ny eller flera nya föreningar som är betydligt mer toppstyrda, gärna med konsensus i beslut som rör publiceringar och gärna en bättre moderering av forum och en vetenskaplig förening som styrs av ledare som kan hålla god riktning på sina organisationer.

Vetenskapliga partiet representerar redan idag ett sådant alternativ som dessutom valt att försöka dra generella politiska slutsatser av den kunskap som faktiskt finns. Vi har människors lycka och framtidens generationers väl som värdegrund, något jag anser att varje vetenskapligt lagd människa med självrespekt bör ha. Vi har dessutom krav på att människor som deltager mediterar regelbundet.

Men om du som läser detta ändå tror att du ska kunna föra en normalt mental hälsosam diskussion med de medverkande i organisationen VoF så uppmanar jag dig att först läsa Den skeptiska rörelsen som vetenskapens publika väktare av Per-Anders Forstorp, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH.

”Analysen av deras hållning visar snarare att de är aggressiva elitister som uttrycker förakt för en okunnig publik alternativt medkänsla för sårbara och lättlurade individer. De driver långvariga kampanjer mot oliktänkande i olika medier. Föreningens självpåtagna roll i den samhälleliga vetenskapskommunikationen är knappast en relevant position för de krav på vetenskapskommunikation och kontakt mellan medborgare och experter som ställs i vår tid (Irwin & Michael 2003).”

Visserligen finns det sannolikt gott om scharlataner inom den mer obevisade och upplevelsebaserade världen. Där har VoF rätt, men vetenskaplighet kräver också att man erkänner att det kan finnas scharlataner inom vetenskapens domäner också och inte betraktar allt som kommer ur vetenskapliga rapporter som sanning för det finns ofta en finansiär med ekonomiska intressen bakom där också.

En annan sak är en kritisk men balanserad och hälsosam öppenhet för det obevisade eller obekräftade teorierna. Detta saknas fullständigt hos VoF. I VoF existerar enbart ”rätt” eller ”fel” och de gör själva anspråk på överhöghet på området. VoF verkar inte ens vilja se möjligheter till att det finns korruption inom vetenskapen och man vill heller inte titta på vad som ännu inte har forskats på eller vad som ännu inte har kunnat bevisas.

Om nu VoF, mot förmodan, tänker om, anser jag att det första man bör göra är ändra sin policy vad gäller moderering till hövlighet på sina forum. Det vore en mentalt frisk och positiv början. De som vill starta på nytt och följa en helt annan ordning är givetvis varmt välkomna här där jag är permanent spärrvakt.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Annonserna nedan finansierar partiets vackra publicering som levereras av WordPress.com

Fler som de mobbat helt utan grund:
http://annikadahlqvist.com/2013/08/14/livstidsdomd-av-vof/

Här kan man dessutom rösta på VoF som årets förvillare:
http://aretsforvillare.nu/

Jiddu Krishnamurti, Expo, Nationalismen och Internationalismen

Jag anser att det finns balanserad nationalism och balanserad internationalism. Det är därför det är olämpligt att tar en av ismerna till sig och bespotta den andra ismen, för då hamnar man oomkullrunkeligen i obalans.

Jag har idag snubblat över ett citat av Jiddu Krishnamurti som jag översatt till er alla för att poängtera att även enormt medvetna filosofer också kan lägga obalanserade värdeomdömen på ord:

“As human beings living in this monstrously ugly world, let us ask ourselves, can this society, based on competition, brutality and fear, come to an end? … It can only happen, I think, if each one of us recognises the central fact that we, as individuals, as human beings, in whatever part of the world we happen to live or whatever culture we happen to belong to, are totally responsible for the whole state of the world.
We are each one of us responsible for every war because of the aggressiveness of our own lives, because of our nationalism, our selfishness, our gods, our prejudices, our ideals, all of which divide us.”

“Som människor som lever i denna monstruösa fula värld, låt oss fråga oss själva, kan detta samhälle, baserat på konkurrens, brutalitet och rädsla, komma till ett slut? … Det kan endast ske, tror jag, om alla vi känner igen det centrala faktum att vi, som individer, som mänskliga varelser, i vilken del av världen som vi råkar bo eller vilkensomhelst kultur vi råkar tillhöra, är totalt ansvariga för hela världens tillstånd. Vi är varje en av oss ansvariga för varje krig pga. våra egna livs ilskenhet, pga. vår nationalism, vår själviskhet, våra gudar, våra fördomar, våra ideal, vilka alla söndrar oss.

Nu kommer jag gå igenom citatets ord och dissikera vad som sägs.

Inledningsvis vill jag poängtera att mer jämlikhet minskar konkurrensen mellan människor och att vetenskapen kommit fram till att människor är mer lyckliga i jämlika samhällen. Jag är därför stolt över att jämlikhetstanken sannolikt kommer vinna valet 2014.

Jämlikhetstanken representeras ganska väl av Vänsterblocket och faktiskt även av Sverigedemokraterna, trots att de populärt kallas ”högerextrema” av den bittra vänstern som ser dem växa val efter val, men kanske allra bäst representeras faktiskt jämlikhet av partierna Vänsterpartiet, Gröna partiet och Vetenskapliga partiet.

Den brutalitet som Sverige uppvisar idag genom invasionskrig sida vid sida med ett av de mest brutala länderna i världen är något jag skäms för som svensk och fred representeras defacto allra bäst av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Gröna partiet och Vetenskapliga partiet.

Vem representerar då “rädslan” idag? Den finns nog lite varstans. Expo representerar helt tydligt en rädsla, en rädsla för rasism och nationalism. Många Sverigedemokrater och även jag själv som partiledare för Vetenskapliga partiet kan nog anses vara rädda för den extremreligiösa invandringen av den speciella sekt som skett, ni vet den sekt som låser ute eller tom. dödar familjemedlemmar som ex. slutar tro på de lastgamla fantasierna, ni vet sekten som gladeligen skär i genitalierna på små barn och slaktar djur på ett ganska bestialiskt vis. Jag kallar detta för sekterism även om den extrema sekten i fråga är offantligt stor.

Svenskarnas parti är rädda av rasbiologiska skäl tycks det mig, dvs. att svenskarna inte ska vara blonda och blåögda i framtiden. Sverigedemokraterna däremot har bevisligen människor av andra raser i sitt parti och Sverigedemokraten och riksdagsleamoten Stellan Bojerud som är på tapeten verkar tom. ha en utländsk fru från Thailand och han verkar nog vara mer rädd för att Islam ska ta över och undertrycka han och hans frus religioner, tycks det mig, något som i princip verkat ske överrallt där sekten slagit rot.

Bojerud har dessutom kommenterat oika folkgruppers generella IQ (Jag var tvungen att ta till http://web.archive.org/ för att hitta filerna) och ingen rår ju för sitt IQ, men personligen kan jag nog anses vara rädd för att den allmäna IQ-nivån skall sjunka i Sverige och att det då blir ännu svårare för eleverna i Sverige att till fullo förstå den exponentiella funktionen som verkar vara världens viktigaste matematiska kunskap och den kunskap som kan rädda oss alla från att förstöra vår egen civilisation.

Jag tror det finns ett samband här. Kanske är lägre IQ bra för att överleva vid vissa situationer? Kanske är ett lägre IQ bättre när de blinda ideologierna/religionerna väl skapat överbefolkningen, människorna huggt ner skogarna och blomstrande kulturer förvandlats till ökenlandskap och människorna tvingas äta varann som de gjorde på Påskön enligt arkeologen Jared Diamond och hans skrift The End of Easter Island.

Och kanske är det så att en människa med lågt IQ inte ifrågasätter en brutal religion och överlever på så vis bättre än en ateist med högt IQ i en sådan situation? Och är det sannolikt inte så att i takt med att befolkningsmängden ökar och resurserna sinar så ökar brutaliteten och krigen om resurserna som vi ser runtom i världen och i detta kaos tyr sig sannolikt folken till religionerna igen.

Men jag tycker nog att Krishnamurti har rätt i att vi, i vilken del av världen som vi än råkar bo eller oavsett vilken kultur vi råkar tillhöra, är totalt ansvariga för hela världens tillstånd tillsammans och var för sig. Vi är alla delansvariga, för fredligt eller krigiskt beteende, i hur vi röstar, med vad vi handlar i butiken.

Visst är vi alla ansvariga för ilskenhet, kanske inte om vi svälter pga. överbefolkning och sinande resurser, men om vi redan är välfödda och ändå är ilskna och letar efter något att hata. Då är vi ansvariga för vår egen ilskenhet. Ilskenheten i sig säger då mer om oss själva än om objektet som hatas.
Och kanske är det Expos ideal som söndrar oss, kanske är det Svenskarnas partis ideal som söndrar oss, kanske den extremreligiösa sektens ideal som söndrar oss eller kanske Sverigedemokraternas ideal som söndrar oss?

Och kanske är det så att mitt och Vetenskapliga partiets långsiktiga ideal som söndrar oss? Dvs. idealet att göra det bästa för framtidens generationer, tvärtemot denna kortsiktiga girighet och ilskenhet som flera av dagens politiker uppvisar.

…men kom ihåg att jag försökte i alla fall att ena oss under vetenskapligt flagg.

Och jag anser faktiskt att Krishnamurti har fel när han säger att nationalism söndrar oss. Jag kände mig otroligt populär som svensk i ett av de mest nationalistiska länderna jag någonsin stött på, nämligen Norge. Jag kände aldrig att denna typ av positiv nationalism söndrade någon relation med ett annat land.

Och jag tror att hyllandet av Svenskarnas parti av Sverigedemokraten och riksdagsleamoten Stellan Bojerud skall ses på detta vis. Det är ett positivt enande beröm av något positivt som han sett hos det andra nationalistiska partiet … eller var det månde ett medvetet utspel av SD för att få taktikröster från fler svenskar i valet 2014?.

Nåväl. Jag tror att vi kan hitta positiva saker som enar oss och som tar hänsyn till varann och jag tror att varje politisk organisation kan utvecklas positivt och börja ta hänsyn till andra partier.

När Expo skriver något litet positivt om Sverigedemokraternas utveckling eller Svenskarnas parti, och tvärt om, då kanske vi kan komma nånvart. Detta kan vara det första steget att ena oss i ett deliberativt samtal där ömsesidig respekt kanske kan uppnås.

Sekter, vare sig ideologiskt eller religiöst väldrillade, dvs. de som låst in sig mentalt med skygglappar, har som jag ser det inget att erbjuda ett deliberativt, undersökande och upplysande samtal.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Stödj kvinnorna och barnen – Ta av er både religion och slöja

I svenska skolor idag får barn höra att saker är ”haram”, vilket betyder förbjudet enligt Islam. Detta lärde jag mig efter diskussioner med en iransk modern kvinna som arbetar i en svensk muslimsk skola. Hon är bestört av att vi 2013 i Sverige har skolor som lär ut sådant som hon själv flytt ifrån.

Det är därför jag känner mig extra nödgad att bemöta följande religiösa människor idag.

I morgon beslöjar vi oss av solidaritet skriver de i Aftonbladet. De som undertecknat artikeln är: Bilan Osman – Antirasistisk debattör, Fatima Doubakil – Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, Foujan Rouzbeh – Asylrättsaktivist, Nabila Abdul Fattah – Debattör, Nachla Libre – Poet

Först vill jag upplysa dig Bilan Osman om att din våldsamma religion inte är en ras, utan att du kan börja undersöka saker innan du har åsikter om dem istället för att klänga dig fast vid din tro likt en drogmissbrukare håller fast vid en drog.

Sedan, när du vaknat upp ur sektens hjärntvätt, och kanske baserar åsikter på analyser och vetenskapliga fakta, ja, då kan du ansöka om att gå med i Vetenskapliga partiet och då min vän kallar du dig inte längre muslim eller kristen, men sannolikt ateist, humanist, gudstroende utan religion eller liknande.

Jag vill dessutom upplysa Fatima Doubakil att människor i muslimska länder har mindre mänskliga rättigheter än de har i andra länder och att din organisations namn därför är en direkt självmotsägelse.

För människor flyr ju faktiskt muslimska länder pga. religionens skapade orättvisor och förtryck till ex. Sverige. Det är religionens fel. Vill du ha muslimska rättigheter, dvs. mer förtryck av dig som kvinna? Varför åker du då inte till ett muslimskt land?

Foujan Rouzbeh. Du är Asylrättsaktivist. Du vill sannolikt att människor ska få asyl i Sverige pga. krig och orättvisor. Betänk följande! Islam är en av de minst fredliga religionerna av alla. Gnäll inte på det problem du själv skapar!

Men för att vara en aning rättvis. Det är inte enbart de religiösa och deras friskolor som 2013 i Sverige inpräntar dumheter i våra barn i ett samhälle som vid det här laget borde ha gjort sig av med blind tro och fantasier till förmån för vetenskapliga metoder. Nej jag läser även idag att aktiebolagsskolorna skapar samma slags ojämlikheter mellan människors kunskaper som religiösa friskolor gör.

DN skriver:

Allt färre tar skolans portalparagraf på allvar, där det står att utbildningen ska vara likvärdig.

Visserligen beklagar jag att okunniga förtryckta kvinnor som i niqab likt japanska ninjor och de i hijab likt svenska påskakärringar blir attackerade på gator och torg av de med mindre tolerans. Dessa individer som attackerar har sannolikt mindre av hormonet oxytocin, men samtidigt har ni dragit på er deras uppmärksamhet helt självmant för att uttrycka er religiösa tro. Det har ni valt helt själva, eller låtit era män välja åt er.

Och visst kan man som Felicia Ohly i Ung Vänster känna lust att ta på sig en slöja när en gravid muslimsk kvinna misshandlas av en person, kanske sin egen man, som det slagit slint på, men jag anser ändå att den reaktionen är felaktig och på lång sikt kommer förvärra problemet. Man kan faktiskt stödja kvinnorna utan att stödja deras förtryckande religion.

Men det är sant att dessa klädesplagg faktiskt är oerhört bra i ökenklimat i stark sol där den våldsamma religionen Islam uppfanns för att kontrollera människorna och invadera och plundra och det gäller även den manliga vita svala kaftanen. Själv har jag sett fördelarna av vissa ökenplagg såsom min egen palestinaschal som för mig dessutom är en politisk markering i protest mot Israels olagliga ockupation av Palestina.

Men nu var det ju av religiösa orsaker dessa plag burits, inte av klimatorsaker eller politiska ställningstaganden i protest mot israels ockupation. Därför anser jag att kvinnorna istället skulle behöva lite feminism och hjälp att komma ifrån det manliga religiösa förtrycket istället för slöjsolidaritet och därmed kunna bli riktigt fria kvinnor.

Och i Aftonbladet undrar en kritiker vad ni håller på med. Jag funderar högt. Om Svenska kvinnor i extremt religiösa länder förväntas bära slöja där i respekt för denna kultur, är det då rimligt att ni kvinnor i Sverige av respekt för de som vill känna att de bor i Sverige tar av er slöjan i Sverige? Är det en rimlig balans?

Jag känner muslimska män. Jo. Jag har träffat och t.o.m. råkat få bo tillsammans med en hel rad av särledes korkade muslimska män från Marocko och det glädjer mig idag att jag fått kännedom om att kvinnorna där har fått en fin hjälporganisation för att undkomma dem. Den heter Oumelbaine. Det finns en liknande bra organisation i Sverige för er förtryckta kvinnor. Kvinnojouren heter den.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Jag slutar med ett engelskt citat från Buddha trots att de flesta svenska buddhister märkligt nog uppvisar liten förståelse av denne vakne individ.

Do not go by revelation;
Do not go by tradition;
Do not go by hearsay;
Do not go on the authority of sacred texts;
Do not go on the grounds of pure logic;
Do not go by a view that seems rational;
Do not go by reflecting on mere appearances;
Do not go along with a considered view because you agree with it;
Do not go along on the grounds that the person is competent;
Do not go along because ”the recluse is our teacher.”
Kalamas, when you yourselves know: These things are unwholesome, these things are blameworthy; these things are censured by the wise; and when undertaken and observed, these things lead to harm and ill, abandon them…
Kalamas, when you know for yourselves: These are wholesome; these things are not blameworthy; these things are praised by the wise; undertaken and observed, these things lead to benefit and happiness, having undertaken them, abide in them.

 

Mer artiklar:
NWT – Otäck baksida av slöjuppropet